Ορισμός μεγέθους πεδίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χώρο που χρησιμοποιεί κάθε εγγραφή σε έναν πίνακα της Access, αλλάζοντας την ιδιότητα μεγέθους πεδίου των αριθμητικών πεδίων σε έναν πίνακα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος πεδίου ενός πεδίου στο οποίο αποθηκεύονται δεδομένα κειμένου, παρόλο που αυτή η ενέργεια έχει μικρότερη επίδραση στον χώρο που χρησιμοποιείται.

Σημείωση: Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν ισχύουν στις βάσεις δεδομένων web της Access και στις εφαρμογές web της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Τι συμβαίνει όταν αλλάζω το μέγεθος πεδίου;

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος πεδίου ενός πεδίου που είναι κενό ή που ήδη περιέχει δεδομένα. Η επίδραση της αλλαγής του μεγέθους πεδίου εξαρτάται από το αν το πεδίο περιέχει ήδη δεδομένα.

 • Εάν το πεδίο δεν περιέχει δεδομένα    Όταν αλλάξετε το μέγεθος πεδίου, το μέγεθος των νέων δεδομένων για αυτό το πεδίο περιορίζεται. Στα αριθμητικά πεδία, το μέγεθος πεδίου καθορίζει ακριβώς τον χώρο του δίσκου που χρησιμοποιεί η Access για κάθε τιμή του πεδίου. Στα πεδία κειμένου, το μέγεθος πεδίου καθορίζει τον μέγιστο χώρο στο δίσκο που επιτρέπει η Access για κάθε τιμή του πεδίου.

 • Εάν το πεδίο περιέχει δεδομένα    Όταν αλλάξετε το μέγεθος πεδίου, η Access περικόπτει όλες τις τιμές του πεδίου που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος και περιορίζει επίσης το μέγεθος των τιμών νέων δεδομένων για το πεδίο, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αλλαγή μεγέθους ενός αριθμητικού πεδίου

Συμβουλή: Εάν το πεδίο για το οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος πεδίου περιέχει ήδη δεδομένα, καλό είναι να δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας πριν συνεχίσετε.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που περιέχει το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο πλέγμα σχεδίασης πίνακα, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες πεδίου, στην καρτέλα Γενικά, πληκτρολογήστε το νέο μέγεθος πεδίου στην ιδιότητα Μέγεθος πεδίου. Μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες τιμές:

  • Byte — Για ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από 0 έως 255. Απαιτείται χωρητικότητα ενός μόνο byte.

  • Ακέραιος — Για ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από -32.768 έως +32.767. Απαιτείται χωρητικότητα δύο byte.

  • Μεγάλος ακέραιος — Για ακέραιους αριθμούς που κυμαίνονται από -2.147.483.648 έως +2.147.483.647. Απαιτείται χωρητικότητα τεσσάρων byte.

   Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Μεγάλος ακέραιος" όταν δημιουργείτε ένα ξένο κλειδί για να συσχετίσετε ένα πεδίο με το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού "Αυτόματη αρίθμηση" ενός άλλου πίνακα.

  • Πραγματικός απλής ακρίβειας — Για αριθμητικές τιμές κινητής υποδιαστολής που κυμαίνονται από -3,4 x 1038 έως +3,4 x 1038 και διαθέτουν έως επτά σημαντικά ψηφία. Απαιτείται χωρητικότητα τεσσάρων byte.

  • Πραγματικός διπλής ακρίβειας — Για αριθμητικές τιμές κινητής υποδιαστολής που κυμαίνονται από -1,797 x 10308 έως +1,797 x 10308 και διαθέτουν έως 15 ενδεικτικά ψηφία. Απαιτείται χωρητικότητα οκτώ byte.

  • Αναγνωριστικό αναπαραγωγής — Για την αποθήκευση ενός GUID που απαιτείται για την αναπαραγωγή. Απαιτείται χωρητικότητα 16 byte.

   Σημείωση: Η αναπαραγωγή δεν υποστηρίζεται όταν χρησιμοποιείται μορφή αρχείου .accdb.

  • Δεκαδικός — Για αριθμητικές τιμές που κυμαίνονται από -9,999... x 1027 έως +9,999... x 1027. Απαιτείται χωρητικότητα 12 byte.

Αλλαγή μεγέθους ενός πεδίου κειμένου

Συμβουλή: Εάν το πεδίο για το οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος πεδίου περιέχει ήδη δεδομένα, καλό είναι να δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας πριν συνεχίσετε.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που περιέχει το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο πλέγμα σχεδίασης πίνακα, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες πεδίου, στην καρτέλα Γενικά, πληκτρολογήστε το νέο μέγεθος πεδίου στην ιδιότητα Μέγεθος πεδίου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια τιμή από 1 έως 255. Αυτός ο αριθμός καθορίζει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να έχει κάθε τιμή. Για μεγαλύτερα πεδία κειμένου, χρησιμοποιήστε τον τύπο δεδομένων "Υπόμνημα" ("Μεγάλο κείμενο", αν χρησιμοποιείτε την Access 2016).

  Σημείωση: Για δεδομένα σε πεδίο "Κείμενο" ("Σύντομο κείμενο", αν χρησιμοποιείτε την Access 2016), η Access δεν δεσμεύει χώρο μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για την καταχώρηση των πραγματικών τιμών. Η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου είναι το μέγιστο μέγεθος τιμής πεδίου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×