Ορισμός κατεύθυνσης και θέσης κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πλαίσια κειμένου και τα περισσότερα σχήματα (εκτός από τις γραμμές και γραμμές σύνδεσης) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο που συνδέεται το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου. Το κείμενο μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια ή κατακόρυφα και είναι δυνατό είτε αναδίπλωση ή να εμφανίζονται μόνο σε μία γραμμή. Μπορείτε επίσης να αλλάξτε τα περιθώρια των πλαισίων κειμένου και σχήματα για βέλτιστη απόσταση, αλλαγή μεγέθους των σχημάτων για μια καλύτερη προσαρμογή κειμένου ή αλλάξτε την κατεύθυνση του κειμένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Οριζόντιο κείμενο σε σχήματα

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση μιας μεμονωμένης παραγράφου ή γραμμής:

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα αρχική σελίδα (ή στην καρτέλα μήνυμα στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Η ομάδα "Παράγραφος" στην "Κεντρική" καρτέλα

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση των όλο το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου:

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου για να το επιλέξετε.

 2. Στην την κεντρική καρτέλα, (ή στην καρτέλα μήνυμα στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Η ομάδα "Παράγραφος" στην "Κεντρική" καρτέλα

Αρχή της σελίδας

Τοποθέτηση κειμένου κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Σχήματα με κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη και ιδιότητες Καρτέλα "διάταξη και ιδιότητες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Κατακόρυφη στοίχιση.

Αρχή της σελίδας

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Όταν ενεργοποιείτε την αναδίπλωση κειμένου, το κείμενο αρχίζει αυτόματα μια νέα γραμμή ως φτάσετε στο δεξί περίγραμμα της το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου,

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο που θέλετε να αναδιπλωθεί.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

  Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη και ιδιότητες Καρτέλα "διάταξη και ιδιότητες" , κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου στο σχήμα.

  Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα πλαισίου ελέγχου

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Το εσωτερικό περιθώριο είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ του κειμένου και του εξωτερικού περιγράμματος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

  Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη και ιδιότητες Καρτέλα "διάταξη και ιδιότητες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  Επιλογές πλαισίου κειμένου στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος

 4. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρήστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Αριστερό περιθώριο.

  • Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρήστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Δεξιό περιθώριο.

  • Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του επάνω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρήστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Επάνω περιθώριο.

  • Για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ του κάτω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρήστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Κάτω περιθώριο.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Αυτόματη μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου κατακόρυφα ώστε το κείμενο να χωράει σε αυτό.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

  Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη και ιδιότητες Καρτέλα "διάταξη και ιδιότητες" , κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου.

  Επιλογή Προσαρμογή σχήματος στο μέγεθος του κειμένου στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος

Συμβουλή: Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου ώστε να χωράει στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση κειμένου κατά την υπερχείλιση.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιστρέψετε κείμενο 90 ή 270 μοίρες, έτσι ώστε να εμφανίζεται πλαγίως.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

  Μορφοποίηση σχήματος από το μενού συντόμευσης

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη και ιδιότητες Καρτέλα "διάταξη και ιδιότητες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 4. Ορίστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Κατεύθυνση κειμένου.

  Επιλογή κατεύθυνση κειμένου στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Τοποθέτηση κειμένου κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αναδίπλωση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλάξτε τα περιθώρια μεταξύ του κειμένου και του άκρου του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλαγή μεγέθους ενός σχήματος ώστε να χωράει το κείμενο

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Οριζόντιο κείμενο σε σχήματα

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση μιας μεμονωμένης παραγράφου ή γραμμής:

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα αρχική σελίδα (ή στην καρτέλα μήνυμα στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Η ομάδα "Παράγραφος" στην "Κεντρική" καρτέλα

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση των όλο το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου:

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου για να το επιλέξετε.

 2. Στην την κεντρική καρτέλα, (ή στην καρτέλα μήνυμα στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Η ομάδα "Παράγραφος" στην "Κεντρική" καρτέλα

Αρχή της σελίδας

Τοποθέτηση κειμένου κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Σχήματα με κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην περιοχή διάταξη κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα Κατακόρυφη στοίχιση.

Αρχή της σελίδας

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Όταν ενεργοποιείτε την αναδίπλωση κειμένου, το κείμενο αρχίζει αυτόματα μια νέα γραμμή ως φτάσετε στο δεξί περίγραμμα της το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου,

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να αναδιπλώσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην περιοχή εσωτερικού περιθωρίου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση κειμένου στο σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Το εσωτερικό περιθώριο είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ του κειμένου και του εξωτερικού περιγράμματος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην περιοχή Εσωτερικού περιθωρίου, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του αριστερού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Αριστερά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του δεξιού περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Δεξιά.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του επάνω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Επάνω.

  • Για να ορίσετε την απόσταση μεταξύ του κάτω περιγράμματος ενός σχήματος και του κειμένου, καταχωρίστε τον αριθμό του νέου περιθωρίου στο πλαίσιο Κάτω.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Αυτόματη μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου κατακόρυφα ώστε το κείμενο να χωράει σε αυτό.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου, του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην περιοχή Αυτόματη Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου.

Συμβουλή: Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου ώστε να χωράει στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση κειμένου κατά την υπερχείλιση.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην περιοχή διάταξη κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε στη λίστα κατεύθυνση κειμένου.

  Σημειώσεις: 

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές στο παράθυρο Πλαίσιο κειμένου του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια Εικόνα κουμπιού Βοήθειας στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Τοποθέτηση κειμένου κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αναδίπλωση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλάξτε τα περιθώρια μεταξύ του κειμένου και του άκρου του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Αλλαγή μεγέθους ενός σχήματος ώστε να χωράει το κείμενο

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Οριζόντια τοποθέτηση κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Οριζόντιο κείμενο σε σχήματα

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση μιας μεμονωμένης παραγράφου ή γραμμής:

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο ή τη γραμμή κειμένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα αρχική σελίδα (ή στην καρτέλα μήνυμα στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Η ομάδα "Παράγραφος" στην "Κεντρική" καρτέλα

Για να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση των όλο το κείμενο σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου:

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου για να το επιλέξετε.

 2. Στην την κεντρική καρτέλα, (ή στην καρτέλα μήνυμα στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή οριζόντιας στοίχισης που θέλετε.

Η ομάδα "Παράγραφος" στην "Κεντρική" καρτέλα

Αρχή της σελίδας

Τοποθέτηση κειμένου κατακόρυφα σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Σχήματα με κατακόρυφη στοίχιση κειμένου

Το Word και το Outlook

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Για ένα σχήμα, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

  Για ένα πλαίσιο κειμένου, στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

PowerPoint

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Αναδίπλωση κειμένου σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Όταν ενεργοποιείτε την αναδίπλωση κειμένου, το κείμενο ξεκινά αυτόματα μια νέα γραμμή, όπως να φτάσετε στο δεξί περίγραμμα της το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου.

Το Word και το Outlook

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να αναδιπλώσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση του κειμένου στο αυτόματο σχήμα.

PowerPoint

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να αναδιπλώσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναδίπλωση κειμένου στο σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των περιθωρίων μεταξύ του κειμένου και της άκρης ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου

Το εσωτερικό περιθώριο είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ του κειμένου και του εξωτερικού περιγράμματος ενός σχήματος ή πλαισίου κειμένου.

Το Word και το Outlook

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το περιθώριο το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή εσωτερικού περιθωρίου, πληκτρολογήστε νέους αριθμούς περιθωρίου στα πλαίσια αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ τα περιγράμματα του σχήματος και του κειμένου.

PowerPoint

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου που περιέχει το περιθώριο το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή εσωτερικού περιθωρίου, πληκτρολογήστε νέους αριθμούς περιθωρίου στα πλαίσια αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω για να καθορίσετε την απόσταση μεταξύ τα περιγράμματα του σχήματος και του κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου

Αυτόματη μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου κατακόρυφα ώστε το κείμενο να χωράει σε αυτό.

Το Word και το Outlook

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου, του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογήΜορφοποίηση Αυτόματου Σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

   Σημείωση: Η καρτέλα Πλαίσιο κειμένου είναι διαθέσιμη σε ένα σχήμα μόνο όταν αυτό περιέχει κείμενο.

  • Για πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου και, κατόπιν, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή Επιλογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή αυτόματου σχήματος στο μέγεθος του κειμένου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου ώστε να χωράει στο σχήμα ή το πλαίσιο κειμένου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση κειμένου κατά την υπερχείλιση.

PowerPoint

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ή του πλαισίου κειμένου, του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

 3. Στην περιοχή Αυτόματη Προσαρμογή, επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους σχήματος στο μέγεθος του κειμένου.

  Συμβουλή: Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του κειμένου ώστε να χωράει στο το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου, επιλέγοντας Σμίκρυνση κειμένου κατά την υπερχείλιση.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός κατεύθυνσης κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση του κειμένου σε ένα σχήμα ή πλαίσιο κειμένου μεταξύ (αριστερά προς τα δεξιά) οριζόντια και κατακόρυφα (από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα επάνω).

Το Word και το Outlook

 1. Κάντε διπλό κλικ το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου για να επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στο κουμπί Κατεύθυνση κειμένου Κατεύθυνση κειμένου . Μπορείτε να κάνετε κλικ Κατεύθυνση κειμένου από πολλές φορές για να μετακινηθείτε μεταξύ τις τρεις επιλογές.

PowerPoint

 1. Κάντε διπλό κλικ το σχήμα ή πλαίσιο κειμένου για να επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στο κουμπί Κατεύθυνση κειμένου Κατεύθυνση κειμένου και ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×