Ορισμός ημερομηνίας κατάστασης για την αναφορά του έργου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Συνήθως, αναφέρετε την πρόοδο του έργου σας σε μια ημέρα που ορίσατε — το ημερομηνία κατάστασης, για να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση έργου-μιλήστε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε τα στοιχεία αναφοράς πωλήσεων για τον προηγούμενο μήνα, ορίζετε την ημερομηνία κατάστασης στην τελευταία ημέρα του συγκεκριμένου μήνα. Εναλλακτικά, εάν οι αναφορές προόδου παραδίδονται την Παρασκευή, αλλά έχουν αποσταλεί καθυστερημένα, μπορείτε να θέσετε την ημερομηνία κατάστασης πίσω στην Παρασκευή πριν από την υποβολή αναφορών σχετικά με τις πληροφορίες προόδου.

Η ημερομηνία κατάστασης δεν είναι σχεδόν ποτέ η τρέχουσα ημερομηνία, επομένως πρέπει να την καθορίσετε:

 1. Επιλέξτε την ημερομηνία κατάστασηςτου Project >.
  Εικόνα ορισμού ημερομηνίας κατάστασης για ένα έργο

 2. Επιλέξτε τη νέα ημερομηνία κατάστασης.
  Για να επαναφέρετε την ημερομηνία κατάστασης στην τρέχουσα ημερομηνία, εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία ή πληκτρολογήστε na στο πεδίο Date.

Προβολή της ημερομηνίας κατάστασης στο γράφημα Gantt

 1. Στο γράφημα Gantt, επιλέξτε μορφοποίησηγραμμών πλέγματος>.

 2. Στην περιοχή γραμμές για αλλαγή, επιλέξτε ημερομηνία κατάστασηςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στυλ και χρώμα με γραμμές.

Εικόνα αλλαγής ημερομηνίας κατάστασης

Πώς επηρεάζει η ημερομηνία κατάστασης τις ενημερώσεις προόδου;

Όταν εισαγάγετε την πρόοδο ως ποσοστό ολοκλήρωσης ή ως πραγματική εργασία μέχρι σήμερα, το Project χρησιμοποιεί την ημερομηνία κατάστασης για να προσδιορίσει πού θα τοποθετηθεί η πραγματική εργασία και πού θα προγραμματιστεί η υπόλοιπη εργασία. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ημερομηνία κατάστασης για να τοποθετήσετε την πραγματική εργασία και την υπόλοιπη εργασία στο σημείο που θέλετε, ειδικά όταν οι αναθέσεις έχουν ολοκληρωθεί νωρίτερα ή αργότερα από το προγραμματισμένο.

Για να τροποποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε Επιλογέςαρχείου > > για προχωρημένουςκαι μεταβείτε στις Επιλογές υπολογισμού για αυτήν την ενότητα έργου. 

 • Μετακίνηση του τέλους των ολοκληρωμένων τμημάτων μετά την ημερομηνία κατάστασης, επιστροφή στην ημερομηνία κατάστασης

  Εξετάστε τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί μετά την ημερομηνία κατάστασης και τα πραγματικά στοιχεία που έχουν εισαχθεί εναντίον τους. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση των ολοκληρωμένων τμημάτων μετά την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης , τότε εάν μια εργασία έχει προγραμματιστεί μετά την ημερομηνία κατάστασης και εισαγάγετε πραγματικά στοιχεία σε αυτήν, το Project μετακινεί το πραγματικό, ολοκληρωμένο τμήμα της εργασίας, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη εργασία λήγει στην ημερομηνία κατάστασης και κάθε υπόλοιπη εργασία παραμένει προγραμματισμένη να ξεκινήσει στο μέλλον. Επομένως, εάν η ημερομηνία κατάστασης έχει καθοριστεί σε σήμερα και εισαγάγετε πραγματικά στοιχεία, η εργασία υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθεί σήμερα και όχι στο μέλλον. Αλλά η υπόλοιπη εργασία δεν αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το μέλλον:

  Μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων που βρίσκονται μετά την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης

 • Και μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων ξανά στην ημερομηνία κατάστασης 

  Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων πριν από την ημερομηνία κατάστασης σε ημερομηνία κατάστασης , μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων ξανά στην ημερομηνία κατάστασης . Με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου και τα δύο πλαίσια ελέγχου, το Project μετακινεί ολόκληρη την εργασία γύρω από την ημερομηνία κατάστασης για να εμφανίσει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε με την εργασία και ολοκληρώθηκε από την ημερομηνία κατάστασης και η υπόλοιπη εργασία συνεχίζεται από την ημερομηνία κατάστασης:

  Και μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων ξανά στην ημερομηνία κατάστασης

 • Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων που βρίσκονται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, στην ημερομηνία κατάστασης

  Εξετάστε τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί πριν από την ημερομηνία κατάστασης και έχουν καταχωρηθεί πραγματικά στοιχεία εναντίον τους. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων πριν από την ημερομηνία κατάστασης σε ημερομηνία κατάστασης , τότε εάν μια εργασία έχει προγραμματιστεί πριν από την ημερομηνία κατάστασης και εισαγάγετε πραγματικά στοιχεία σε αυτήν, το Project θα αποχωρήσει από το πραγματικό τμήμα της εργασίας όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά θα μετακινήσει οποιαδήποτε υπόλοιπη εργασία στην ημερομηνία κατάστασης. Επομένως, εάν η ημερομηνία κατάστασης έχει οριστεί σε σήμερα και εισαγάγετε πραγματικά στοιχεία, η εργασία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν προγραμματίστηκε, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι η υπόλοιπη εργασία θα ξεκινήσει αμέσως αντί για το παρελθόν (πριν από την ημερομηνία κατάστασης):

  Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων που βρίσκονται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, στην ημερομηνία κατάστασης

 • Και μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων στην ημερομηνία κατάστασης

  Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση της έναρξης των υπόλοιπων τμημάτων πριν από την ημερομηνία κατάστασης στην ημερομηνία κατάστασης , μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και να μετακινήσετε το άκρο των ολοκληρωμένων τμημάτων προς τα εμπρός στην ημερομηνία κατάστασης . Με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου και τα δύο πλαίσια ελέγχου, το Project μετακινεί ολόκληρη την εργασία γύρω από την ημερομηνία κατάστασης, για να δείξει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε στην εργασία και ότι ολοκληρώθηκε από την ημερομηνία κατάστασης και ότι η υπόλοιπη εργασία συνεχίζεται από την ημερομηνία κατάστασης:

  Και μετακίνηση της λήξης των ολοκληρωμένων τμημάτων στην ημερομηνία κατάστασης

Αυτές οι ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν θέλετε να δείτε τις γραμμές προόδου "μπροστά από το χρονοδιάγραμμα". Επίσης, είναι χρήσιμες για την αλλαγή του τρόπου συσσώρευσης της εκτελεσθείσας αξίας.

Εάν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, το Project δεν μετακινεί καθόλου την πραγματική ή την υπόλοιπη εργασία. το έργο παραμένει εκεί όπου είχε αρχικά προγραμματιστεί, ακόμα και αν αναφέρετε ότι η εργασία ολοκληρώθηκε αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Σημείωση: Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ελέγχουν τη θέση της πραγματικής και της υπόλοιπης εργασίας όταν παρακολουθείτε την πρόοδο εισάγοντας την πραγματική εργασία κατά χρονική περίοδο.

Πώς επηρεάζει η ημερομηνία κατάστασης την εκτελεσθείσα αξία;

Ορισμένα κόστη εκτελεσθείσας αξίας υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάστασης. Για παράδειγμα, το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (BCWS) είναι το τμήμα του κόστους που προγραμματίζεται να δαπανηθεί σε μια εργασία μεταξύ του ημερομηνία έναρξης της εργασίας και της ημερομηνίας κατάστασης. Για παράδειγμα, η συνολική προγραμματισμένη προϋπολογισμός για μια εργασία τεσσάρων ημερών είναι $100 και ξεκινά τη Δευτέρα. Εάν η ημερομηνία κατάστασης έχει καθοριστεί στην επόμενη Τετάρτη, το BCWS είναι $75. Όταν αλλάζετε την ημερομηνία κατάστασης, οι υπολογισμοί εκτελεσθείσας αξίας αντικατοπτρίζουν το κόστος έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Πώς η ημερομηνία κατάστασης επηρεάζει τους υπολογισμούς για τις γραμμές προόδου;

Εάν χρησιμοποιείτε γραμμές προόδου για να εμφανίσετε πληροφορίες προόδου, μπορείτε να εμφανίσετε γραμμές προόδου για την ημερομηνία κατάστασης, την τρέχουσα ημερομηνία ή τα κανονικά χρονικά διαστήματα. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές προόδου εμφανίζονται σωστά, επιλέξτε Επιλογέςαρχείου > > για προχωρημένουςκαι μεταβείτε στις Επιλογές υπολογισμού για αυτήν την ενότητα έργου. (Στο Project 2007, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές > Υπολογισμός.) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αλλαγές στη συνολική εργασία% ολοκλήρωσης θα εξαπλωθεί στην ημερομηνία κατάστασης . Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει ότι το Project εξαπλώνει ομοιόμορφα τις εργασίες που έχουν αναφερθεί με το ποσοστό ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης. Στη συνέχεια, όταν εμφανίζετε γραμμές προόδου, οι γραμμές προόδου αντικατοπτρίζουν την πιθανή πρόοδο της εργασίας σε οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×