Ορισμός εύρους για αναζητήσεις

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα εύρος αναζήτησης καθορίζει ένα υποσύνολο των πληροφοριών στο ευρετήριο αναζήτησης. Ας υποθέσουμε ότι ότι ολόκληρο το ευρετήριο περιεχομένου είναι πίτας, εμβέλεια είναι μία ή περισσότερες φέτες. Μια συμβατικός φέτα πίτας μπορεί να είναι τριγωνικό στο σχήμα, αλλά με τη χρήση κανόνων εύρους, μπορείτε να αναλύσετε το πίτας σε πολλά διαφορετικά σχήματα. Εύρους μπορεί να ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο Αναζήτηση σε τοποθεσίες, ως μια καρτέλα στην τοποθεσία του Κέντρου αναζήτησης ή σε ορισμένα τμήματα Web, και να επιτρέπεται στους χρήστες να εστιάσετε μιας αναζήτησης σε μια συγκεκριμένη θέση ή ένα σύνολο περιεχομένου.

Συνήθως, τα εύρη αναζήτησης περιλαμβάνουν συγκεκριμένα θέματα και προελεύσεις περιεχομένου που είναι σημαντικά και κοινά για τους χρήστες μιας εταιρείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εύρος αναζήτησης για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο ή για όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη ομάδα στην εταιρεία, όπως το Οικονομικό Τμήμα ή το Τμήμα Μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα εύρος αναζήτησης που περιλαμβάνει πολλά άλλα εύρη.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχεδιασμός εύρους

Εμφανίστε τη σελίδα Προβολή εύρους

Δημιουργία ή επεξεργασία ενός πεδίου

Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρους

Καταργήστε ένα εύρος ή κανόνων εύρους

Ρύθμιση παραμέτρων ομάδων εμφάνισης εύρους

Εμφάνιση ή απόκρυψη της αναπτυσσόμενης λίστας εύρος σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών

Σχεδιασμός εύρους

Για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα εύρος αναζήτησης, δημιουργήσετε το πεδίο, ορίστε τους κανόνες και εκχώρηση του αντικειμένου σε μια ομάδα εμφάνισης. Η ομάδα εμφάνιση είναι στη θέση όπου το εύρος θα είναι ορατό στο περιβάλλον εργασίας χρήστη. Προεπιλεγμένες ομάδες εμφάνισης περιλαμβάνει το Αναπτυσσόμενο μενού αναζήτησης και Σύνθετης αναζήτησης. Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλες ομάδες εμφάνισης και να μετακινήσετε εύρος αναζήτησης σε αυτά.

Οι κανόνες εύρους καθορίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο του ευρετηρίου αναζήτησης που θα περιληφθεί στο εύρος. Οι κανόνες σάς δίνουν τη δυνατότητα να περιλάβετε ή να εξαιρέσετε στοιχεία, όπως συγκεκριμένες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια τοποθεσία ομάδας που περιέχει έγγραφα που δεν θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα εύρους που θα εξαιρεί αυτή την τοποθεσία ομάδας και το περιεχόμενό της από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Οι κανόνες εύρους εφαρμόζονται μόνο όταν έχει δημιουργηθεί το εύρος και έχει αντιστοιχιστεί σε μια ομάδα εμφάνισης. Μπορείτε να ενημερώνετε ή να τροποποιείτε τους κανόνες οποιαδήποτε στιγμή.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε εύρη για χρήση με εξωτερικά Τμήματα Web. Η εξωτερική αναζήτηση είναι μια ομάδα αποτελεσμάτων που δεν έχει ευρετήριο, αλλά εμφανίζεται δίπλα στο περιεχόμενο με ευρετήριο. Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αναζήτησης προέρχονται από το εξωτερικό της εταιρείας. Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες εύρους για εξωτερικές αναζητήσεις και να τους εφαρμόσετε στο εξωτερικό Τμήμα Web.

Τα εύρη αναζήτησης δημιουργούνται και καθορίζονται σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο Υπηρεσίας Αναζήτησης και στο επίπεδο διαχείρισης συλλογής τοποθεσιών. Τα εύρη αναζήτησης που δημιουργούνται στο επίπεδο υπηρεσίας αναζήτησης είναι επίσης γνωστά ως κοινόχρηστα εύρη. Αυτά τα εύρη είναι διαθέσιμα σε όλες τις συλλογές τοποθεσιών. Ο διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο αυτών των ευρών, αλλά δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει το κοινόχρηστο εύρος.

Ο διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να δημιουργεί νέα εύρη αναζήτησης και νέες ομάδες εμφάνισης. Αυτά τα εύρη και ομάδες εμφάνισης είναι διαθέσιμα σε όλες τις τοποθεσίες της ίδιας συλλογής τοποθεσιών, αλλά όχι στις τοποθεσίες άλλων συλλογών τοποθεσιών.

Μπορείτε να κάνετε διαθέσιμη στις αναζητήσεις, το οποίο μπορούν να σας βοηθήσουν άτομα αναζήτηση, επιτρέποντάς τους να στοχεύσετε τα ερωτήματά τους απευθείας σε σχέση με τα μετα-δεδομένα στις στήλες διαχειριζόμενων ιδιοτήτων. Μια λίστα με τις διαχειριζόμενες ιδιότητες που είναι διαθέσιμες για χρήση στο εύρος είναι στην ενότητα Ιδιοτήτων ερωτήματος από τη σελίδα Προσθήκη κανόνα εμβέλειας ή την επεξεργασία κανόνα εμβέλειας σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρους.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση σελίδας "Προβολή εύρους"

Για να δείτε και να διαχειριστείτε όλα τα εύρη σε μια συλλογή τοποθεσιών, χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Προβολή εύρους". Στη σελίδα "Προβολή εύρους", μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο εύρος, να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον εύρος, να δείτε τις ομάδες εμφάνισης εύρους, να προσθέσετε ομάδες εμφάνισης εύρους, να ελέγξετε την κατάσταση των ενημερώσεων, να δείτε πόσα στοιχεία περιλαμβάνονται στο εύρος και να δείτε εάν πρόκειται για κοινόχρηστό ή μη εύρος.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα "Προβολή εύρους" πρέπει να είστε διαχειριστής με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης.

 4. Στη σελίδα "Προβολή εύρους", κάντε ένα από τα εξής:

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή επεξεργασία εύρους

Τα εύρη κάνουν δυνατή την επικέντρωση των αναζητήσεων σε ένα συγκεκριμένο σύνολο περιεχομένου. Ένας διαχειριστής με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών μπορεί να αντιγράψει ένα κοινόχρηστο εύρος και, στη συνέχεια, να τροποποιήσει αυτό το αντίγραφο ή να προσθέσει νέα εύρη για χρήση μέσα στην ίδια συλλογή τοποθεσιών.

Όταν προσθέτετε ένα νέο εύρος σε μια συλλογή τοποθεσιών, ενδέχεται να σας βοηθήσει η αντιγραφή ενός υπάρχοντος εύρους όπως το Όλες οι τοποθεσίες και μετά η προσθήκη κανόνων που καθορίζουν τη θέση του περιεχομένου και του τι πρέπει να συμπεριληφθεί ή να εξαιρεθεί με βάση τιμές ιδιοτήτων. Συνδυάζοντας και προσαρμόζοντας πολλαπλούς κανόνες, μπορείτε να σχεδιάσετε εύρη για τη συλλογή τοποθεσιών, που παρέχουν εστιασμένες αναζητήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων εργασίας.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε ένα νέο εύρος, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία εύρους.

  • Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον εύρος, κάντε κλικ στον τίτλο του εύρους για να εμφανίσετε τη σελίδα "Κανόνες και ιδιότητες εύρους" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων εύρους.

   Σημείωση: Εάν το πεδίο εφαρμογής είναι ένα κοινόχρηστο εύρος, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της. Κοινόχρηστο εύρος έχουν ρυθμιστεί στην κεντρική διαχείριση.

 5. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε μια λέξη, ένα όνομα, ένα ακρωνύμιο ή μια σύντομη πρόταση για να περιγράψετε το εύρος. Ο τίτλο εμφανίζεται στη λίστα Εύρη και δείχνει στο χρήστη τον τύπο του περιεχομένου στο οποίο θα γίνεται αναζήτηση όταν χρησιμοποιεί αυτό το εύρος.

 6. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή για αναφορά και για τους κατόχους της τοποθεσίας. Η περιγραφή δεν εμφανίζεται στους τελικούς χρήστες.

 7. Στην ενότητα Ομάδες εμφάνισης, επιλέξτε ένα ή περισσότερα σημεία στο περιβάλλον χρήστη όπου θα εμφανίζεται το εύρος. Για παράδειγμα, στην Αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης.

 8. Στην ενότητα Σελίδα αποτελεσμάτων προορισμού, επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις από αυτή την εμβέλεια της προεπιλεγμένης σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης ή σε διαφορετική ιστοσελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική αναζήτηση αποτελεσμάτων της σελίδας, επιλέξτε Καθορισμός διαφορετικής σελίδας για αναζήτηση σε αυτό το εύρος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web για μια άλλη υπάρχουσα σελίδα στο πλαίσιο σελίδα αποτελεσμάτων προορισμού αποτελεσμάτων (για παράδειγμα, http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να προσθέσετε κανόνων εύρους, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρους.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή επεξεργασία κανόνων εύρους

Οι κανόνες εύρους καθορίζουν το περιεχόμενο που σχετίζεται με το εύρος, δηλαδή τη θέση του περιεχομένου, τις ιδιότητές του και το τι πρέπει να συμπεριληφθεί ή να εξαιρεθεί από τον κανόνα. Οι κανόνες μπορούν να προστεθούν μόνο όταν το εύρος έχει δημιουργηθεί.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης.

 4. Εντοπίστε στη λίστα τον τίτλο του εύρους στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κανόνες και μετά ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:

  • Εάν το εύρος έχει κανένας κανόνας, στην Κατάσταση ενημέρωσης, στήλης κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κανόνων.

  • Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα κανόνα ή να προσθέσετε έναν επιπλέον κανόνα, κάντε κλικ στον τίτλο του εύρους και στην ενότητα Κανόνες, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα κανόνα για να τον επεξεργαστείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα.

 5. Στην ενότητα Τύπος κανόνα εύρους κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε μια θέση και να καθορίσετε μια προέλευση περιεχομένου όπως φάκελος, όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τομέα/υποτομέα και μετά να χρησιμοποιήσετε κανόνες από την ενότητα Συμπεριφορά, επιλέξτε Διεύθυνση Web.

  • Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε περιεχόμενο που εντοπίζεται με αναζήτηση μιας τιμής που έχει αντιστοιχιστεί σε μια ιδιότητα διαχείρισης, επιλέξτε Ερώτημα ιδιότητας.

  • Για να συμπεριλάβετε όλο το περιεχόμενο από όλες τις τοποθεσίες που περιέχει το ευρετήριο αναζήτησης, επιλέξτε Όλο το περιεχόμενο.

   Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε κανόνες πολλές ιδιότητες ή τιμές, ορίσετε έναν νέο κανόνα για κάθε ρύθμιση της ιδιότητας.

 6. Εάν ο τύπος κανόνα εύρους είναι Διεύθυνση Web, στην ενότητα Ερώτημα ιδιότητας επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Επιλογή

Περιγραφή

Κατά φάκελο

Ένας φάκελος μπορεί να είναι μια θέση σε μια τοποθεσία ομάδας. Για παράδειγμα, http://site/subsite/folder. Ο κανόνας θα ισχύουν μόνο για τα στοιχεία που βρίσκεται μέσα στο φάκελο που υποδεικνύεται και τους υποφακέλους του.

Όνομα κεντρικού υπολογιστή

Αυτός ο κανόνας θα ισχύει για τα στοιχεία που βρίσκονται οπουδήποτε σε αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

Τομέας ή υποτομέας

Αυτός ο κανόνας θα ισχύει για όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στον καθορισμένο τομέα.

Εάν ο τύπος κανόνα εμβέλειας είναι Ιδιοτήτων ερωτήματος, στο το ενότητα Ιδιοτήτων ερωτήματος, επιλέξτε μια ιδιότητα και πληκτρολογήστε μια τιμή.

Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε κανόνες πολλές ιδιότητες ή τιμές, ορίσετε έναν νέο κανόνα για κάθε ρύθμιση της ιδιότητας.

 1. Στην ενότητα Συμπεριφορά, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο κανόνας θα συνδυαστεί με άλλους κανόνες για τον προσδιορισμό του εύρους. Επιλέξτε Συμπερίληψη για έναν κανόνα "OR" ή Εξαίρεση για έναν κανόνα "AND NOT" ή Απαιτείται για έναν κανόνα "AND".

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εύρος αναζήτησης και τους κανόνες μεταγλωττίζεται σε ένα χρονοδιάγραμμα που προσαρμόζεται αυτόματα, με βάση τη συχνότητα προηγούμενες ενημερώσεις. Ένα νέο πεδίο δεν θα εμφανίζεται σε μια λίστα εύρος Πλαίσιο αναζήτησης μέχρι αφού έχει μεταγλωττιστεί την πρώτη φορά.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση εύρους ή κανόνων εύρους

Ένας διαχειριστής με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών μπορεί να καταργήσει μόνο εκείνα τα εύρη που δημιουργήθηκαν στο επίπεδο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών. Τα κοινόχρηστα εύρη που δημιουργήθηκαν από τον διαχειριστή υπηρεσίας αναζήτησης για χρήση στη συλλογή τοποθεσιών δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.

Κατάργηση εύρους

Όταν διαγράφετε ένα εύρος από μια συλλογή τοποθεσιών, το εύρος διαγράφεται επίσης από όλες τις τοποθεσίες αυτής της συλλογής τοποθεσιών.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης.

 4. Στη σελίδα "Προβολή εύρους", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στον τίτλο του εύρους.

 5. Επιλέξτε Διαγραφή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση κανόνων εύρους

 1. Στη σελίδα "Προβολή εύρους", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στον τίτλο του εύρους και μετά επιλέξτε Επεξεργασία ιδιοτήτων και κανόνων.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

Για να κάνετε αυτό:

Κάντε αυτό:

Κατάργηση επιμέρους κανόνα

 1. Στη σελίδα "Κανόνες και ιδιότητες εύρους", στην ενότητα Κανόνες, κάντε κλικ στο όνομα του κανόνα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση όλων των κανόνων για ένα εύρος

 • Στη σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους", στην ενότητα Κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όλων των κανόνων.

Αρχή της σελίδας

Διαμόρφωση ομάδων εμφάνισης εύρους

Τα εύρη εμφανίζουν ομάδες, οι οποίες καθορίζουν πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εύρη. Για παράδειγμα, εάν αντιστοιχίσετε ένα εύρος στην ομάδα εμφάνισης Αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης, αυτό το εύρος θα είναι ορατό στους χρήστες κάθε φορά που το πλαίσιο Αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης έχει ρυθμιστεί για εύρη. Αυτές οι θέσεις μπορεί να είναι σε ένα Τμήμα Web ή στο πλαίσιο Αναζήτηση μιας τοποθεσίας ομάδας. Ένας διαχειριστής με δικαιώματα διαχείρισης συλλογής τοποθεσιών μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ομάδα εμφάνισης και να διευθετήσει εύρη μέσα σε αυτήν ή να προσθέσει εύρη σε υπάρχουσες ομάδες εμφάνισης. Ένας κάτοχος τοποθεσίας μπορεί στη συνέχεια να προσθέσει την ομάδα εμφάνισης στη λίστα ευρών οποιουδήποτε πλαισίου Αναζήτηση στην τοποθεσία, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν πιο εστιασμένες αναζητήσεις.

Δημιουργία ή επεξεργασία ομάδων εμφάνισης ευρών

Για να επιτρέψει σε έναν κάτοχο τοποθεσίας να αλλάξει τα εύρη που είναι διαθέσιμα στη λίστα ευρών δίπλα σε ένα πλαίσιο Αναζήτηση, ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να τροποποιήσει τις υπάρχουσες ομάδες εμφάνισης ή να δημιουργήσει νέες ομάδες εμφάνισης και να διευθετήσει τα εύρη μέσα σε αυτές.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης.

 4. Στη σελίδα "Προβολή ευρών", κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ομάδων.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα εμφάνισης, ή κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε μια υπάρχουσα ομάδα εμφάνισης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ομάδας εμφάνισης.

 6. Στη σελίδα "Δημιουργία ομάδας εμφάνισης εύρους" ή στη σελίδα "Επεξεργασία ομάδας εμφάνισης εύρους", στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε έναν τίτλο που θα σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε την ομάδα εμφάνισης.

 7. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια προαιρετική περιγραφή για την ομάδα εμφάνισης. Αυτή η περιγραφή είναι για να τη χρησιμοποιείτε ως αναφορά εσείς και οι κάτοχοι της τοποθεσίας και δεν είναι ορατή για τους τελικούς χρήστες.

 8. Στην ενότητα Εύρη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στα εύρη που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα εμφάνισης.

 9. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Θέση από την αρχή για να προσαρμόσετε τη σειρά των ευρών μέσα στην ομάδα εμφάνισης.

 10. Στη λίστα Προεπιλεγμένο εύρος, επιλέξτε το εύρος που θα οριστεί ως προεπιλογή για τον τελικό χρήστη.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμπερίληψη εύρους σε ομάδες εμφάνισης

Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να αντιστοιχίζει εύρη που δημιουργούνται στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών σε ομάδες εμφάνισης, για χρήση από τους κατόχους της τοποθεσίας. Τα κοινόχρηστα εύρη, δηλαδή τα εύρη που δημιουργούνται και ορίζονται από ένα διαχειριστή διακομιστή, δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν μέσα στις ομάδες εμφάνισης στο επίπεδο της συλλογής τοποθεσιών.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης.

 4. Κάντε κλικ στον τίτλο ενός εύρους.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σημάδι επιλογής στη στήλη κοινή χρήση. Ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών είναι δυνατή η τροποποίηση κοινόχρηστου εύρους.

 5. Στη σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους", στην ενότητα Ρυθμίσεις εύρους, επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων εύρους.

 6. Στη σελίδα "Επεξεργασία εύρους", στην ενότητα Ομάδες εμφάνισης, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις ομάδες εμφάνισης στις οποίες θέλετε να συμπεριλαμβάνεται το εύρος.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εμφανίστε ή αποκρύψτε την αναπτυσσόμενη λίστα ευρών για όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών.

Για να προσθέσετε εύρη στο πλαίσιο Αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εύρη που θέλετε να προσθέσετε αναφέρονται στην ομάδα εμφάνισης Αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης. Στη συνέχεια, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις για τη συλλογή τοποθεσιών είτε για να εμφανίσετε είτε για να αποκρύψετε την αναπτυσσόμενη λίστα ευρών.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε την εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις αναζήτησης.

 4. Στην ενότητα Λειτουργία αναπτυσσόμενης λίστας τοποθεσίας αναζήτησης, επιλέξτε Εμφάνιση αναπτυσσόμενης λίστας ευρών για να εμφανίσετε μια λίστα με τα εύρη που υπάρχουν στην ομάδα εμφάνισης με το όνομα Αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×