Ορισμός εύρους για αναζητήσεις

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να εστιάσουν μια αναζήτηση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή περιεχόμενο, οι τελικοί χρήστες επιλέγουν εύρη από τη λίστα ευρών δίπλα στο πλαίσιο Αναζήτηση. Μπορούν να επιλέξουν Όλες οι τοποθεσίες για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε όλες τις διαθέσιμες τοποθεσίες ή να επιλέξουν ένα άλλο εύρος για να περιορίσουν τις αναζητήσεις τους σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή σε περιεχόμενο που έχει επισημανθεί με συγκεκριμένες τιμές ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, ένα ερώτημα με εύρος Αυτή η τοποθεσία (εάν είναι διαθέσιμο) θα εστιάσει μια αναζήτηση στην τρέχουσα τοποθεσία και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες της.

Τα προεπιλεγμένα εύρη όπως Όλες οι τοποθεσίες και Άτομα ορίζονται στο επίπεδο Υπηρεσίας παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών. Επιπλέον, ένας διαχειριστής με δικαιώματα διαχείρισης κοινόχρηστων υπηρεσιών μπορεί να ορίσει προσαρμοσμένα εύρη. Οποιοδήποτε εύρος που ορίζεται στο επίπεδο Υπηρεσίας παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών χρησιμοποιείται από κοινού σε όλες τις συλλογές τοποθεσιών. Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να αντιγράψει ένα κοινόχρηστη εύρος, να τροποποιήσει αυτό το αντίγραφο ή να το χρησιμοποιήσει ως έχει και να προσθέσει προσαρμοσμένα εύρη για χρήση μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Τα εύρη μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα εύρη, ανάλογα με τις ανάγκες. Ο διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών δημιουργεί επίσης ομάδες εμφάνισης ευρών και διευθετεί τα εύρη μέσα σε αυτές, ώστε οι κάτοχοι τοποθεσιών να τα εφαρμόζουν προκειμένου να τροποποιούν τις παρουσίες της λίστας ευρών για τα πλαίσια Αναζήτηση στις σελίδες τους.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η επιλογή ευρών στη σελίδα Σύνθετη αναζήτηση είναι κρυμμένη. Ωστόσο, ένας διαχειριστής με δικαίωμα επεξεργασίας της σελίδας "Σύνθετη αναζήτηση" μπορεί να τροποποιήσει το τμήμα Web Σύνθετης αναζήτησης ώστε να εμφανίζει τη λίστα ευρών του και να αντιστοιχίσει μια ομάδα εμφάνισης την οποία θα συμπληρώσει με εύρη.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχεδιασμός εύρους

Εμφανίστε τη σελίδα Προβολή εύρους

Ορίσετε ή να επεξεργαστείτε ένα εύρος

Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρους

Διαγραφή ενός πεδίου ή κανόνων εύρους

Ρύθμιση παραμέτρων ομάδων εμφάνισης εύρους

Αντιστοίχιση μιας ομάδας εμφάνισης σε μια λίστα εύρους

Σχεδιασμός εύρους

Ένας διαχειριστής καθορίζει εύρη, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εστιάσουν τις αναζητήσεις τους σε συγκεκριμένες θέσεις και περιεχόμενο. Κατά τον καθορισμό εύρους, μπορείτε να συνδυάσετε κανόνες τοποθεσιών με κανόνες ιδιοτήτων, για να περιορίσετε τις αναζητήσεις όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, ένα εύρος μπορεί να κατευθύνει ένα ερώτημα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή σε έγγραφα που έχουν σημανθεί με συγκεκριμένες τιμές ιδιοτήτων.

Σημείωση: Μπορείτε να διαθέσετε τιμές ιδιοτήτων για αναζητήσεις, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα διαχειριζόμενες ιδιότητες στις οποίες έχουν αντιστοιχιστεί ορισμένες ιδιότητες περιεχομένου. Μια λίστα με τις διαχειριζόμενες ιδιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εύρος εμφανίζεται στην ενότητα Ιδιοτήτων ερωτήματος στη σελίδα Δημιουργία εμβέλειας και στη σελίδα Επεξεργασία εύρους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρους.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση σελίδας "Προβολή εύρους"

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα "Προβολή εύρους", για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε εύρη και ομάδες εμφάνισης ευρών, χρειάζεται να έχετε δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου σας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και μετά επιλέξτε Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

 3. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας", στην ενότητα Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρος αναζήτησης. Η σελίδα "Προβολή εύρους" εμφανίζεται.

 4. Για να ορίσετε ένα νέο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο πεδίο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην επόμενη ενότητα, Ορισμός εμβέλεια.

  Για να επεξεργαστείτε τους κανόνες για ένα υπάρχον πεδίο, κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη κανόνων για ένα πεδίο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρουςνεότερη έκδοση.

  Για να ορίσετε μια ομάδα προσαρμοσμένων εμφανιζόμενων και τακτοποίηση εύρους μέσα σε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα εμφάνιση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα νεότερη έκδοση, Ρύθμιση παραμέτρων εμβέλειας εμφανίσετε ομάδες.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ή επεξεργασία εύρους

Τα εύρη δίνουν τη δυνατότητα εστίασης των αναζητήσεων σε συγκεκριμένες θέσεις ή υλικό. Ένας διαχειριστής με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών μπορεί να αντιγράψει ένα κοινόχρηστο εύρος και να τροποποιήσει αυτό το αντίγραφο και μπορεί επίσης να προσθέσει προσαρμοσμένα εύρη, για χρήση μέσα στη συλλογή ευρών.

Όταν προσθέτετε ένα προσαρμοσμένο εύρος σε μια συλλογή τοποθεσιών, χρήσιμο είναι να ξεκινήσετε αντιγράφοντας ένα υπάρχον εύρος, όπως Όλες οι τοποθεσίες και μετά να προσθέσετε τοποθεσίες, τύπους περιεχομένου ή τιμές ιδιοτήτων. Συνδυάζοντας και προσαρμόζοντας πολλαπλούς κανόνες, μπορείτε να σχεδιάσετε εύρη για τη συλλογή τοποθεσιών, που παρέχουν εστιασμένες αναζητήσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων εργασίας.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα εμφάνισης της σελίδας προβολή εύρους.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο εύρος για να εμφανιστεί η σελίδα "Δημιουργία εύρους".

  Διαφορετικά κάντε κλικ στο όνομα ενός υπάρχοντος εύρους για να εμφανίσετε τη σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων εύρους για να εμφανίσετε τη σελίδα "Επεξεργασία εύρους".

 3. Στο πλαίσιο Τίτλος, πληκτρολογήστε μια λέξη, ένα όνομα, ένα ακρωνύμιο ή μια σύντομη πρόταση για να εμφανιστεί η λίστα Εύρος.

 4. Στο πλαίσιο Περιγραφή, εξηγήστε το σκοπό του εύρους. Αυτή η περιγραφή είναι προαιρετική, για να τη χρησιμοποιείτε ως αναφορά εσείς και οι κάτοχοι της τοποθεσίας, και δεν είναι ορατή για τους τελικούς χρήστες.

 5. Στην ενότητα Εμφάνιση ομάδων, επιλέξτε πού θέλετε να εμφανίζεται αυτό το εύρος, για παράδειγμα Αναπτυσσόμενη λίστα αναζήτησης.

 6. Στην ενότητα σελίδα αποτελεσμάτων προορισμού, επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις αυτού του πεδίου στην της προεπιλεγμένης σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης ή μια διαφορετική ιστοσελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης διαφορετικές, ενεργοποιήστε την επιλογή Καθορισμός μιας διαφορετικής σελίδας για αναζήτηση σε αυτό το εύρος και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web για μια άλλη υπάρχουσα σελίδα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο σελίδα αποτελεσμάτων προορισμού (για παράδειγμα, http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε το εύρος και να επιστρέψετε στη σελίδα Προβολή εύρους.

  Για να προσθέσετε κανόνων εύρους, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κανόνων δίπλα στο όνομα του πεδίου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στην παρακάτω ενότητα Προσθήκη ή επεξεργασία των κανόνων εύρους.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή επεξεργασία κανόνων εύρους

Οι κανόνες εύρους προσδιορίζουν το περιεχόμενο που συσχετίζεται με το εύρος, καθορίζοντας θέσεις, ιδιότητες ή προελεύσεις περιεχομένου που είτε περιλαμβάνονται στο εύρος είτε εξαιρούνται από το εύρος.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα εμφάνισης της σελίδας προβολή εύρους.

 2. Στη στήλη Κατάσταση ενημέρωσης, κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη κανόνων δίπλα στο όνομα ενός εύρους. Η σελίδα "Προσθήκη κανόνα εύρους" εμφανίζεται.

  Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο όνομα του εύρους για να εμφανιστεί η σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους". Στη συνέχεια, στην ενότητα Κανόνες, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα κανόνα για να εμφανιστεί η σελίδα "Επεξεργασία κανόνα εύρους".

 3. Στην ενότητα Τύπος κανόνα εύρους της σελίδας, επιλέξτε έναν τύπο κανόνα. Οι επιλογές είναι Διεύθυνση Web, Ερώτημα ιδιότητας ή Όλο το περιεχόμενο.

  • Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε μια θέση, επιλέξτε Διεύθυνση Web και πληκτρολογήστε μια θέση σε ένα από τα πλαίσια. (Για να εφαρμόσετε κανόνες σε πολλαπλές θέσεις, καθορίστε έναν ξεχωριστό κανόνα για κάθε θέση.)

   Εάν πληκτρολογήσετε μια διαδρομή στο πλαίσιο φάκελος (για παράδειγμα, http://site/subsite/folder), ο κανόνας θα ισχύουν μόνο για τα στοιχεία που βρίσκεται μέσα στο φάκελο που υποδεικνύεται και τους υποφακέλους του.

   Εάν πληκτρολογήσετε ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή στο πλαίσιο Όνομα κεντρικού υπολογιστή, ο κανόνας θα εφαρμοστεί στα στοιχεία που βρίσκονται οπουδήποτε μέσα σε αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή.

   Εάν πληκτρολογήσετε ένα όνομα τομέα στο πλαίσιο Τομέας ή δευτερεύων τομέας, ο κανόνας θα εφαρμοστεί σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον τομέα.

  • Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε περιεχόμενο που βρέθηκε με αναζήτηση για μια τιμή που αντιστοιχίστηκε σε μια ιδιότητα διαχείρισης, επιλέξτε Ερώτημα ιδιότητας. Επιλέξτε μια ιδιότητα και πληκτρολογήστε μια τιμή. (Για να εφαρμόσετε κανόνες σε πολλαπλές ιδιότητες ή τιμές, καθορίστε έναν ξεχωριστό κανόνα για κάθε ρύθμιση ιδιότητας.)

   Σημείωση: Οι ιδιότητες διαχείρισης διατίθενται για χρήση σε εύρη από έναν διαχειριστή με δικαιώματα διαχείρισης κοινόχρηστων υπηρεσιών.

  • Για να δημιουργήσετε ένα εύρος που περιλαμβάνει οτιδήποτε ανιχνεύεται από την προέλευση περιεχομένου, που ονομάζεται Τοπικές τοποθεσίες του Office SharePoint Server, στην ενότητα Τύπος κανόνα εύρους επιλέξτε Προέλευση περιεχομένου και στην ενότητα Προέλευση περιεχομένου επιλέξτε Τοπικές τοποθεσίες του Office SharePoint Server.

  • Για να εφαρμόσετε έναν κανόνα σε όλο το περιεχόμενο από όλες τις τοποθεσίες που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο αναζήτησης, επιλέξτε Όλο το περιεχόμενο.

 4. Επιλέξτε μια Συμπεριφορά για να επιλέξετε τον τρόπο συνδυασμού αυτού του κανόνα με άλλους κανόνες για τον ορισμό του εύρους. Επιλέξτε Συμπερίληψη για έναν κανόνα "OR" ή Εξαίρεση για έναν κανόνα "AND NOT" ή Απαιτείται για έναν κανόνα "AND".

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τον κανόνα.

  Σημείωση: Τα εύρη αναζήτησης και οι κανόνες τους μεταγλωττίζονται σε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται αυτόματα βάσει της συχνότητας παρελθουσών ενημερώσεων. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να ορίσει χειροκίνητη διεξαγωγή των ενημερώσεων εύρους. Κάθε νέο εύρος θα εμφανίζεται σε ένα εύρος Πλαίσιο αναζήτησης μόνο μετά την πρώτη μεταγλώττισή του.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή εύρους ή κανόνων εύρους

Για να διαγράψετε εύρος ή κανόνων εύρους, ακολουθήστε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα εμφάνισης της σελίδας προβολή εύρους. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Διαγραφή εύρους

 1. Μετακινήστε το δρομέα πάνω από το όνομα του εύρους στη σελίδα "Προβολή εύρους", αναπτύξτε το μενού που εμφανίζεται και επιλέξτε Διαγραφή.

 2. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Διαγραφή κανόνων εύρους

 1. Μετακινήστε το δρομέα πάνω από το όνομα ενός εύρους στη σελίδα "Προβολή εύρους", αναπτύξτε το μενού που εμφανίζεται και επιλέξτε Επεξεργασία ιδιοτήτων και κανόνων. Έτσι εμφανίζεται η σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους".

 2. Για τη διαγραφή μεμονωμένου κανόνα εύρους:

  1. Κάντε κλικ στο όνομα του κανόνα στη σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους".

  2. Στο κάτω μέρος της σελίδας "Επεξεργασία κανόνα εύρους", κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

 3. Για τη διαγραφή όλων των κανόνων ενός εύρους:

  1. Στην ενότητα Κανόνες της σελίδας "Ιδιότητες και κανόνες εύρους", κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όλων των κανόνων.

Αρχή της σελίδας

Διαμόρφωση ομάδων εμφάνισης εύρους

Οι ομάδες εμφάνισης χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση ευρών σε πλαίσια αναζήτησης. Για τη συλλογή μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας, ένας διαχειριστής με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ομάδα εμφάνισης εύρους και να διευθετήσει τα εύρη μέσα σε αυτήν ή να προσθέσει εύρη σε υπάρχουσες ομάδες εμφάνισης. Ένας κάτοχος τοποθεσίας μπορεί στη συνέχεια να προσθέσει την ομάδα εμφάνισης στη λίστα ευρών οποιουδήποτε πλαισίου Αναζήτηση στην τοποθεσία, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν πιο εστιασμένες αναζητήσεις.

Δημιουργία ή επεξεργασία ομάδων εμφάνισης ευρών

Για να επιτρέψει σε έναν κάτοχο τοποθεσίας να αλλάξει τα εύρη που είναι διαθέσιμα στη λίστα ευρών δίπλα σε ένα πλαίσιο Αναζήτηση, ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να τροποποιήσει τις υπάρχουσες ομάδες εμφάνισης ή να δημιουργήσει νέες ομάδες εμφάνισης και να διευθετήσει τα εύρη μέσα σε αυτές.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα εμφάνισης της σελίδας προβολή εύρους.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα εμφάνισης για να εμφανιστεί η σελίδα "Δημιουργία ομάδας εμφάνισης εύρους".

  Διαφορετικά κάντε κλικ στο όνομα μιας υπάρχουσας ομάδας εμφάνισης για να εμφανιστεί η σελίδα "Επεξεργασία ομάδας εμφάνισης εύρους".

 3. Στην επιλεγμένη σελίδα, πληκτρολογήστε έναν Τίτλο που θα βοηθάει τους κατόχους τοποθεσιών να αναγνωρίζουν την ομάδα εμφάνισης.

 4. Πληκτρολογήστε μια Περιγραφή που εξηγεί τα εύρη που παρέχονται σε αυτήν την ομάδα εμφάνισης και τις περιπτώσεις στις οποίες αυτές οι επιλογές μπορεί να χρησιμεύσουν. Αυτή η περιγραφή είναι προαιρετική για να τη χρησιμοποιείτε ως αναφορά εσείς και οι κάτοχοι της τοποθεσίας, και δεν είναι ορατή για τους τελικούς χρήστες.

 5. Στην ενότητα Εύρος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από κάθε εύρος για συμπερίληψη στην ομάδα εμφάνισης.

 6. Χρησιμοποιήστε τις λίστες Θέση από την αρχή για να προσαρμόσετε τη σειρά των επιλογών εύρους μέσα στην ομάδα εμφάνισης.

 7. Στη λίστα Προεπιλεγμένο εύρος, επιλέξτε το ή τα εύρη που θα εμφανίζονται στη λίστα και στα οποία θα πραγματοποιείται αναζήτηση από προεπιλογή, εάν ο χρήστης δεν επιλέξει διαφορετικό εύρος.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της ομάδας εμφάνισης.

Συμπερίληψη εύρους σε ομάδες εργασίας

Ένα εύρος μπορεί να προστεθεί σε υπάρχουσες ομάδες εμφάνισης από τη σελίδα "Επεξεργασία εύρους".

 1. Ακολουθήστε τα βήματα στην προηγούμενη ενότητα εμφάνισης της σελίδας προβολή εύρους.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα ενός εύρους για να εμφανιστεί η σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους".

 3. Στη σελίδα "Ιδιότητες και κανόνες εύρους", κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων εύρους στην ενότητα Ρυθμίσεις εύρους.

 4. Στη σελίδα "Επεξεργασία εύρους", στην ενότητα Ομάδα εμφάνισης, επιλέξτε τις ομάδες εμφάνισης που θα συμπεριλαμβάνουν αυτό το εύρος και διαγράψτε όποιες ομάδες δεν θα το συμπεριλαμβάνουν.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση ομάδας εμφάνισης σε μια λίστα ευρών

Προσθήκη μιας ομάδας εμφάνισης στη λίστα ευρών ενός πλαισίου αναζήτησης για να καταστήσετε το εύρος διαθέσιμο στους χρήστες μιας τοποθεσίας.

 1. Συνδεθείτε στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας.

  Σημείωση: Ο διαχειριστής με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών μπορεί να τροποποιήσει οποιαδήποτε τοποθεσία Web στη συλλογή τοποθεσιών. Ο κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να τροποποιήσει όλες τις σελίδες σε μία τοποθεσία.

 2. Εμφανίστε τη σελίδα που περιλαμβάνει τη λίστα εύρους που θέλετε να τροποποιήσετε. Αναπτύξτε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας και επιλέξτε Επεξεργασία σελίδας.

 3. Μετακινήστε το δρομέα στο τμήμα Web, αναπτύξτε το μενού Επεξεργασία και επιλέξτε Τροποποίηση κοινόχρηστου τμήματος Web.

 4. Μέσα στο παράθυρο εργαλείων Πλαίσιο αναζήτησης, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) για να αναπτύξετε την ενότητα Διάφορα.

 5. Μεταβείτε με κύλιση στο πλαίσιο Ομάδα εμφάνισης εύρους, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας εύρους που θα παράσχει τα εύρη για αυτή τη λίστα ευρών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

 6. Πατήστε OK για να κλείσετε το παράθυρο εργαλείων.

 7. Εάν ο ρόλος σας επιτρέπει να δημιουργήσετε νέα ομάδα εμφάνισης εύρους που να είναι άμεσα διαθέσιμη, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση. Για να εξετάσετε πρώτα το τροποποιημένο τμήμα Web, κάντε κλικ στο κουμπί Μεταβίβαση ελέγχου στο κοινόχρηστο πρόχειρο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×