Ορισμός εργασίας έναρξης ή ημερομηνίας λήξης (περιορισμός για μια εργασία)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης ή λήξης μιας εργασίας στις στήλες Έναρξη και Λήξη. Αλλά προσέξτε να! Όταν αλλάζετε την ώρα έναρξης ή την ώρα λήξης, τίθεται περιορισμός από το Project στις εργασίες που επιβάλλουν την έναρξη ή λήξη των εργασιών αυτών στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ακόμη και αν αλλάξει το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθέστε έναν περιορισμό για μια εργασία

Κατάργηση περιορισμού

Διαθέσιμοι περιορισμοί

Περιορισμοί εργασιών έναντι εξαρτήσεων εργασιών

Προσθέστε έναν περιορισμό για μια εργασία

Αν έχετε κάποιον αναπόφευκτο περιορισμό, όπως μια ημερομηνία συμβάντος, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού και την ημερομηνία:

 1. Στη λίστα εργασιών "Γράφημα Gantt", κάντε διπλό κλικ στην εργασία.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή από τη λίστα Τύπος περιορισμού.

 4. Αν επιλέξετε έναν περιορισμό εκτός από "Το αργότερο δυνατό" ή "Το ταχύτερο δυνατό", προσθέστε μια ημερομηνία στο πλαίσιο Ημερομηνία περιορισμού.

  Παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες εργασίας", μενού "Τύπος περιορισμού"

Συμβουλή διαχείρισης έργου    Αφήστε το Project να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να προγραμματίσει το έργο σας. Ορίστε τις διάρκειες εργασιών μόνοι σας και δημιουργήστε συνδέσεις μεταξύ εργασιών και, στη συνέχεια, το Project θα υπολογίσει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εργασίας.

Κατάργηση περιορισμού

Δεν μπορείτε πρακτικά να καταργήσετε έναν περιορισμό, αλλά μπορείτε να τον επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη τιμή, συνδέοντάς τον με άλλες εργασίες αντί για μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

 1. Στη λίστα εργασιών "Γράφημα Gantt", κάντε διπλό κλικ στην εργασία.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 3. Στη λίστα Τύπος περιορισμού, ενεργοποιήστε μία από τις εξής επιλογές:

Διαθέσιμοι περιορισμοί

Με το Project, μπορείτε να προσθέσετε οκτώ διαφορετικούς περιορισμούς στις εργασίες. Αυτοί οι περιορισμοί είναι τριών ειδών:

 • Ευέλικτοι περιορισμοί, που δεν συνδέουν μια εργασία με μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

 • Ημι-ευέλικτοι περιορισμοί, που περιλαμβάνουν προγενέστερες ημερομηνίες έναρξης ή μεταγενέστερες ημερομηνίες λήξης.

 • Μη ευέλικτοι περιορισμοί, που έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης ή λήξης.

Περιορισμός

Τύπος

Περιγραφή

Το αργότερο δυνατό

Ευέλικτος

Η εργασία ξεκινά όσο το δυνατό αργότερα χωρίς να καθυστερήσει άλλες εργασίες. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος περιορισμός, εάν προγραμματίζετε με βάση την ημερομηνία λήξης ενός έργου.

Το συντομότερο δυνατό

Ευέλικτος

Η εργασία ξεκινά το ταχύτερο δυνατό. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος περιορισμός, εάν προγραμματίζετε με βάση την ημερομηνία έναρξης ενός έργου.

Έναρξη όχι νωρίτερα από

Ημι-ευέλικτος

Η εργασία ξεκινά μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή αργότερα.

Λήξη όχι νωρίτερα από

Ημι-ευέλικτος

Η εργασία ολοκληρώνεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή αργότερα.

Έναρξη όχι αργότερα από

Ημι-ευέλικτος

Η εργασία ξεκινά μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή νωρίτερα.

Λήξη όχι αργότερα από

Ημι-ευέλικτος

Η εργασία ολοκληρώνεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή νωρίτερα.

Υποχρεωτική λήξη στις

Μη ευέλικτος

Η εργασία ολοκληρώνεται μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Υποχρεωτική έναρξη στις

Μη ευέλικτος

Η εργασία ξεκινά μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Περιορισμοί εργασιών έναντι εξαρτήσεων εργασιών

Είναι εύκολο να μπερδέψετε τους περιορισμούς εργασιών (περιορισμοί για το πότε μπορεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί μια εργασία) με τις εξαρτήσεις εργασιών (συνδέσεις που παρουσιάζουν μια σχέση μεταξύ εργασιών).

Αν αναζητάτε λεπτομέρειες για τις εξαρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση εργασιών σε ένα έργο.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχετικά με τους περιορισμούς

Ορίστε την έναρξη και ημερομηνίες λήξης για μια εργασία

Ορίστε μια ημερομηνία προθεσμίας για μια εργασία

Αλλάξτε τον τύπο περιορισμού για μια εργασία

Αλλαγή των περιορισμών με τη χρήση του οδηγού του Project

Αλλαγή των περιορισμών στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας

Αλλαγή των περιορισμών στον πίνακα ημερομηνίες περιορισμού

Σχετικά με τους περιορισμούς

Υπάρχουν τρεις τύποι περιορισμών:

 • Οι ευέλικτοι περιορισμοί δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ο ορισμός αυτών των περιορισμών επιτρέπει την έναρξη εργασιών όσο το δυνατόν νωρίτερα ή όσο το δυνατόν αργότερα, με την εργασία να ολοκληρώνεται πριν από το τέλος του έργου, λαμβάνοντας υπόψη άλλους περιορισμούς και αλληλεξαρτήσεις εργασιών του χρονοδιαγράμματος.

 • Οι ημι-ευέλικτοι περιορισμοί απαιτούν μια σχετιζόμενη ημερομηνία, η οποία θα ελέγχει την παλαιότερη ή την πιο πρόσφατη ημερομηνία έναρξης ή λήξης μιας εργασίας. Αυτοί οι περιορισμοί, επιτρέπουν την ολοκλήρωση μιας εργασίας οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον τηρεί την προθεσμία έναρξης ή λήξης.

 • Οι μη ευέλικτοι περιορισμοί απαιτούν μια σχετιζόμενη ημερομηνία, η οποία θα ελέγχει την ημερομηνία έναρξης ή λήξης της εργασίας. Αυτοί οι περιορισμοί είναι χρήσιμοι, όταν το χρονοδιάγραμμα πρέπει να λάβει υπόψη κάποιους εξωτερικούς παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα εξοπλισμού ή πόρων, οι προθεσμίες, τα ορόσημα συμβολαίων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τους περιορισμούς που υπάρχουν στο Project.

Τύπος περιορισμού

Όνομα περιορισμού

Περιγραφή

Ευέλικτος

Το αργότερο δυνατό

Προγραμματίζει την εργασία το αργότερο δυνατό, με την εργασία να ολοκληρώνεται πριν από τη λήξη του έργου και χωρίς καμία καθυστέρηση στις εργασίες που ακολουθούν. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος περιορισμός για εργασίες, εάν προγραμματίζετε με βάση την ημερομηνία λήξης ενός έργου. Μην καταχωρείτε ημερομηνία έναρξης ή λήξης εργασίας σε αυτόν τον περιορισμό.

Ευέλικτος

Το συντομότερο δυνατό

Προγραμματίζει την έναρξη μιας εργασίας το συντομότερο δυνατό. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος περιορισμός για εργασίες, εάν προγραμματίζετε με βάση την ημερομηνία έναρξης ενός έργου. Μην καταχωρείτε ημερομηνία έναρξης ή λήξης σε αυτόν τον περιορισμό.

Ημιευέλικτος

Έναρξη όχι νωρίτερα από

Προγραμματίζει την έναρξη της εργασίας σε μια καθορισμένη ημερομηνία ή μετά την καθορισμένη ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον περιορισμό, για να είστε βέβαιοι ότι μια εργασία δεν θα ξεκινήσει πριν από μια καθορισμένη ημερομηνία.

Ημιευέλικτος

Λήξη όχι νωρίτερα από

Προγραμματίζει τη λήξη της εργασίας σε μια καθορισμένη ημερομηνία ή μετά την καθορισμένη ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον περιορισμό, για να είστε βέβαιοι ότι μια εργασία δεν θα ολοκληρωθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ημιευέλικτος

Έναρξη όχι αργότερα από

Προγραμματίζει την έναρξη της εργασίας σε μια καθορισμένη ημερομηνία ή πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον περιορισμό, για να είστε βέβαιοι ότι μια εργασία δεν θα ξεκινήσει μετά από μια καθορισμένη ημερομηνία.

Ημιευέλικτος

Λήξη όχι αργότερα από

Προγραμματίζει τη λήξη της εργασίας σε μια καθορισμένη ημερομηνία ή πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον περιορισμό, για να είστε βέβαιοι ότι μια εργασία δεν θα ολοκληρωθεί μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ανελαστικός

Υποχρεωτική λήξη στις

Προγραμματίζει τη λήξη της εργασίας σε μια καθορισμένη ημερομηνία. Ορίζει την πρώτη, την προγραμματισμένη και την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης στην ημερομηνία που πληκτρολογήσατε και τοποθετεί την εργασία στο χρονοδιάγραμμα.

Ανελαστικός

Υποχρεωτική έναρξη στις

Προγραμματίζει την έναρξη της εργασίας σε μια καθορισμένη ημερομηνία. Ορίζει την πρώτη, την προγραμματισμένη και την τελευταία ημερομηνία έναρξης στην ημερομηνία που πληκτρολογήσατε και τοποθετεί την εργασία στο χρονοδιάγραμμα.

Εάν εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο μια ημερομηνία έναρξης ή μια ημερομηνία λήξης για μια εργασία, το Project αλλάζει τον τύπο περιορισμού για αυτή την εργασία σε "Έναρξη όχι νωρίτερα από (") ή Λήξη όχι νωρίτερα από (FNET). Αυτοί οι τύποι ημι-ευέλικτοι περιορισμού επιβάλλουν την έναρξη ή τερματισμός στην καθορισμένη ημερομηνία ανεξάρτητα από τις επόμενες αλλαγές που κάνατε διαφορετικά επηρεάζει τη θέση της εργασίας στο συνολικό σχέδιο έργου.

Για βέλτιστη ευελιξία προγραμματισμού, συνιστούμε να ότι έχετε επιτρέψει έργου για να χρησιμοποιήσετε ευέλικτοι περιορισμοί για τον υπολογισμό Έναρξη και ημερομηνίες λήξης για εργασίες με βάση τις διάρκειες και εξαρτήσεις εργασιών που εισάγετε. Μόνο εάν έχετε αναπόφευκτο περιορισμούς, όπως μια ημερομηνία συμβάντος που δεν μπορεί να μετακινηθεί, θα πρέπει να που μπορείτε να ορίσετε περιορισμό για εργασία με μη αυτόματο τρόπο.

Γιατί;

Ο περιορισμός μιας εργασίας που εξαρτάται από μια άλλη εργασία μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

Η εργασία "Ρίψη foundation" είναι συνδεδεμένη έτσι ώστε να ξεκινά μόλις ολοκληρωθεί η "Σκάψιμο κενό". "Στοιχείο Διάνοιξη εργαλείου" έχει προγραμματιστεί για τις 10 του μήνα. Εάν καταχωρήσετε μια ανελαστικός περιορισμός που επιβάλει "Ρίψη foundation" για να ξεκινήσετε τις 10 του μήνα και, στη συνέχεια, στοιχείο "Διάνοιξη εργαλείου" ολοκληρωθεί νωρίτερα, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την πρώτη ημερομηνία λήξης και να μετακινήσετε "Ρίψη foundation" έργου για έναρξη νωρίτερα.

Αντί για τη ρύθμιση συγκεκριμένες ημερομηνίες για μια εργασία, εξετάστε το ενδεχόμενο να εκχώρηση έναν περιορισμό συντομότερο δυνατό ΣΥΝΤΟΜΌΤΕΡΟ δυνατό και εισαγάγετε ένα προθεσμία για την εργασία. Εισαγωγή μιας προθεσμίας προκαλεί έργου για να εμφανίσετε ένα δείκτη προθεσμίας στην προβολή γραφήματος Gantt και ένας δείκτης σάς ειδοποιεί, κατά την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας ξεπεράσει την προθεσμία.

Ορίστε την έναρξη και ημερομηνίες λήξης για μια εργασία

Για βέλτιστη ευελιξία προγραμματισμού, συνιστούμε να ότι έχετε επιτρέψει Project να υπολογίσει το έναρξης και λήξης ημερομηνίες για τις εργασίες με βάση τις διάρκειες και τις εξαρτήσεις εργασιών που εισάγετε. Ωστόσο, εάν έχετε αναπόφευκτο περιορισμούς, όπως μια ημερομηνία συμβάντος, μπορείτε να Ορισμός συγκεκριμένες έναρξης ή ημερομηνίας λήξης για μια εργασία.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στο γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να προγραμματίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετη εύρεση.

 4. Επιλέξτε έναν τύπο περιορισμού από τη λίστα Τύπος περιορισμού .

 5. Εάν επιλέξετε έναν περιορισμό εκτός από το Αργότερο δυνατό ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πληκτρολογήστε μια ημερομηνία περιορισμού στο πλαίσιο ημερομηνία περιορισμού ή επιλέξτε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο.

Σημειώσεις: 

 • Όταν το χρονοδιάγραμμα του έργου από μια ημερομηνία έναρξης και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία στο πεδίο Έναρξη μιας εργασίας (ή σύρετε μια γραμμή Gantt για να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης), το Project ορίζει έναν περιορισμό "Έναρξη όχι νωρίτερα από (") για αυτήν την εργασία. Εάν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία στο πεδίο Λήξη μιας εργασίας, το Project ρυθμίζει αυτόματα έναν περιορισμό Λήξη όχι νωρίτερα από (FNET).

 • Project 2007 ξεκινά τις νέες εργασίες στην ημερομηνία έναρξης του έργου, από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να καθορίσετε ότι έναρξη νέων εργασιών την τρέχουσα ημερομηνία αντί για την ημερομηνία έναρξης του έργου. Επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές > Χρονοδιάγραμμακαι, στη συνέχεια, στην ενότητα Επιλογές προγραμματισμού , επιλέξτε Έναρξη κατά την τρέχουσα ημερομηνία στη λίστα νέες εργασίες .

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την τους περιορισμούς εργασιών, που μπορεί να βρείτε τις πληροφορίες στις ενότητες που ακολουθούν χρήσιμες.

Ορίστε μια ημερομηνία προθεσμίας για μια εργασία

Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία προθεσμία για μια εργασία για να παρακολουθείτε την ημερομηνία λήξης χωρίς να κλειδώσετε το χρονοδιάγραμμα με μια ανελαστικός περιορισμός. Project ενημερώνει το χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες, παρακολουθεί των προθεσμίες και εμφανίζει ένα σύμβολο Εικόνα κουμπιού στη στήλη δεικτών εάν μια εργασία ολοκληρώνεται μετά την ημερομηνία λήξης.

Για να ορίσετε μια ημερομηνία προθεσμίας για μια εργασία:

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στο γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στην εργασία που αντιστοιχίζετε προθεσμίες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους .

 4. Εισαγάγετε την ημερομηνία προθεσμίας στο πλαίσιο της προθεσμίας .

  Συμβουλή: Εάν αποφασίσετε αργότερα ότι δεν θέλετε πλέον την προθεσμία για αυτήν την εργασία, μπορείτε να καταργήσετε την προθεσμία, καταργώντας την επιλογή του πλαισίου προθεσμίας .

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε την προθεσμία. Ένα πράσινο βέλος εικόνα κουμπιού εμφανίζεται δίπλα της γραμμής για την εργασία στην προβολή γραφήματος Gantt. Έργου δεν θα σας ενημερώσει εάν μεταβιβάζεται προθεσμία.

Σημείωση: Όταν μια εργασία υπερβεί την ημερομηνία προθεσμίας, το Project υπολογίζει την αρνητική αδράνεια για αυτήν την εργασία. Για παράδειγμα, εάν μια εργασία ολοκληρωθεί μία ημέρα μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία για να ολοκληρώσετε, εμφανίζεται μια συνολική αδράνεια-1 d.

Αλλάξτε τον τύπο περιορισμού για μια εργασία

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο περιορισμού για μια εργασία στο τον Οδηγό του Project, το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας ή τον πίνακα Ημερομηνίες περιορισμού .

Αλλαγή των περιορισμών με τη χρήση του οδηγού του Project

 1. Στη γραμμή εργαλείων "Οδηγός έργου" , κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο παράθυρο εργασιών , κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός χρονικών ορίων και περιορισμών εργασιών.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μία μόνο εργασία, κάντε κλικ στο όνομα της εργασίας.

  • Για να επιλέξετε περισσότερες από μία εργασία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στο όνομα κάθε εργασίας.

  • Για να επιλέξετε όλες τις εργασίες στο έργο σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

   Κουμπί "Επιλογή όλων"

 4. Στην περιοχή Περιορισμός μιας εργασίας, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επιλεγμένη εργασία ή τις εργασίες.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος.

Αλλαγή των περιορισμών στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας

 1. Κάντε κλικ στην εργασία που έχει τον περιορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην καρτέλα για προχωρημένους , δείτε ή αλλάξτε τον τύπο περιορισμού.

Σημείωση: Τους περιορισμούς εργασιών επισημαίνονται εμφανώς στη στήλη δεικτών με ένα σύμβολο περιορισμών ( Εικόνα κουμπιού ή Εικόνα κουμπιού ). Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη της περιορισμού για να δείτε τον τύπο περιορισμού και την ημερομηνία.

Αλλαγή των περιορισμών στον πίνακα ημερομηνίες περιορισμού

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες προβολές.

 2. Στη λίστα προβολές , κάντε κλικ στο Φύλλο εργασίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

 3. Στο μενού Προβολή , τοποθετήστε το δείκτη του πίνακακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότεροι πίνακες.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή εργασία.

 5. Στη λίστα πίνακες , κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός ημερομηνίεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

  Το φύλλο εργασίας αλλάζει για να εμφανίσετε τον πίνακα Ημερομηνίες περιορισμών , που εμφανίζει το όνομα της εργασίας, διάρκεια και τον τύπο περιορισμού για όλους τους περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων των όσο το δυνατόν πιο σύντομα) και την ημερομηνία περιορισμού, εάν υπάρχει.

 6. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τον τύπο του περιορισμού, κάντε κλικ στο βέλος στο πεδίο " Τύπος περιορισμού " και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο περιορισμού που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε την ημερομηνία περιορισμού, στο πεδίο Ημερομηνία περιορισμού , πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την ημερομηνία που θέλετε.

   Εάν αλλάξετε έναν περιορισμό Συντομότερο δυνατό ΣΥΝΤΟΜΌΤΕΡΟ δυνατό ή Ως εκπρόθεσμη ως πιθανή ΑΡΓΌΤΕΡΟ δυνατό, το πεδίο Ημερομηνία περιορισμού εμφανίζει NA.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×