Ορισμός επιλογών για ηλεκτρονικές συσκέψεις και κλήσεις διάσκεψης

Ορισμός επιλογών για ηλεκτρονικές συσκέψεις και κλήσεις διάσκεψης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν προγραμματίζετε ηλεκτρονικές συσκέψεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της σύσκεψης για να καθορίσετε ποιος θα πρέπει να περιμένουν στο χώρο αναμονής πριν να γίνουν δεκτοί στη σύσκεψη, ποιος θα πρέπει να έχετε δικαιώματα παρουσιαστή κατά τη διάρκεια της σύσκεψης και το επίπεδο συμμετοχής επιτρέπεται σε συμμετέχοντες της σύσκεψης.

Εάν θέλετε να προγραμματίσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη με άτομα εκτός της εταιρείας σας ή εάν αναμένεται για τις πληροφορίες της σύσκεψης για κοινή χρήση με ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, συνιστάται να αλλάξετε την επιλογή "αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να περιμένουν στο χώρο αναμονής" από" Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς) "σε"Όλα τα άτομα από την εταιρεία μου"για το presenter(s) να μπορούν να εποπτεία που είναι δεκτοί στη σύσκεψη.

Σημείωση: Αυτές οι επιλογές ισχύουν για τους χρήστες τη συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις ή κλήση με χρήση στα τηλέφωνά τους.

Πού μπορώ να ορίσω επιλογές για την ηλεκτρονική σύσκεψη;

Ξεκινήστε από το Outlook

  1. Από το ημερολόγιο του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύσκεψη Skype.

    Κουμπί "νέα σύσκεψη Skype Outlook"

  2. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σύσκεψης.

    Κουμπί επιλογών σύσκεψης του Outlook

Αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να περιμένουν στο χώρο αναμονής

Ο χώρος αναμονής είναι ένας εικονικός χώρος όπου οι συμμετέχοντες περιμένουν για να γίνουν δεκτοί στη σύσκεψη. Οι επιλογές είναι:

Άτομα με δυνατότητα απευθείας συμμετοχής

Τι συμβαίνει

Προτείνεται όταν…

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Είστε το μόνο άτομο με δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στη σύσκεψη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί.

Έχετε μια σύσκεψη με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικές πληροφορίες.

Άτομα που προσκαλώ από την εταιρεία μου

Μόνο τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί.

Συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες και θέλετε να επιτρέψετε τη συμμετοχή μόνο σε συγκεκριμένα άτομα.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

Όλα τα άτομα της εταιρείας σας μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη, ακόμα και αν δεν έχουν προσκληθεί.

Δεν έχετε εξωτερικούς συμμετέχοντες και δεν συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

(Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στη σύνδεση της σύσκεψης συμμετέχουν απευθείας σε αυτήν.

Προσκαλείτε εξωτερικούς συμμετέχοντες και δεν συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Λογαριασμοί πόρων όπως αιθουσών συσκέψεων, των αιθουσών διασκέψεων και οι λογαριασμοί συστήματος έχουν μια ελαφρώς διαφορετική συμπεριφορά για επιλογές χώρο αναμονής.

Επιλογή

Τι συμβαίνει

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Λογαριασμούς πόρων πρέπει να περιμένουν στο χώρο αναμονής μέχρι να γίνουν αποδεκτά.

Άτομα που προσκαλώ από την εταιρεία μου

Λογαριασμούς πόρων πρέπει να περιμένουν στο χώρο αναμονής μέχρι να γίνουν αποδεκτά.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

Λογαριασμούς πόρων πρέπει να περιμένουν στο χώρο αναμονής μέχρι να γίνουν αποδεκτά.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

Λογαριασμούς πόρων συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη.

Ποιος είναι παρουσιαστής;

Οι επιλογές παρουσιαστή ελέγχουν σε ποιους συμμετέχοντες παρέχονται αυτόματα δικαιώματα παρουσιαστή, όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη. Επίσης, οι παρουσιαστές μπορούν να επιτρέψουν στα άτομα που περιμένουν στο χώρο αναμονής τη συμμετοχή στη σύσκεψη. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται αναλυτικά κάθε μία από αυτές τις επιλογές.

Επιλογή παρουσιαστή

Ποιος είναι παρουσιαστής

Πότε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Μόνο το άτομο που προγραμματίζει τις συσκέψεις.

Για παρουσιάσεις όπου οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο της σύσκεψης. (Μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετους παρουσιαστές στη διάρκεια της σύσκεψης.)

Τα άτομα που επιλέγω

Εσείς και οι συμμετέχοντες που επιλέγετε.

Για παρουσιάσεις με περισσότερους από έναν παρουσιαστή.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

(Προεπιλεγμένη ρύθμιση)

Όλα τα άτομα που προσκαλείτε τα οποία έχουν λογαριασμό στο δίκτυό σας.

Για περιόδους λειτουργίας ομαδικής εργασίας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονται στην εταιρεία σας και μπορούν να κάνουν κοινή χρήση και να τροποποιούν το περιεχόμενο της σύσκεψης.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

Όλα τα άτομα που προσκαλείτε.

Για περιόδους λειτουργίας ομαδικής εργασίας με άτομα που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο δίκτυό σας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή παρουσιαστών για να προσδιορίσετε ποιος από τους προσκεκλημένους σας θα είναι συμμετέχων ή παρουσιαστής. Πρέπει να έχετε ήδη προσθέσει προσκεκλημένους στην πρόσκληση σε σύσκεψη για να δείτε ονόματα σε αυτήν τη λίστα.

Θέλετε να περιορίσετε τη συμμετοχή;

Η συμμετοχή σε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις περιλαμβάνει αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων, συνομιλία ή παρακολούθηση βίντεο. Οι επιλογές συμμετοχής επηρεάζουν μόνο τους συμμετέχοντες. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψετε τη συμμετοχή σε κάποιους συμμετέχοντες και σε άλλους όχι. Εάν θέλετε κάποιος να συμμετέχει στη σύσκεψη, ορίστε τον ως παρουσιαστή.

Απενεργοποίηση IM

Όταν δεν θέλετε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες για να στείλετε ή να λάβετε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Σίγαση όλων των συμμετεχόντων

Όταν οι παρουσιαστές θέλετε για την παρουσίαση χωρίς να κάνετε ερωτήσεις από το ακροατήριο.

Αποκλεισμός βίντεο παρευρισκομένων

Όταν δεν θέλετε οι συμμετέχοντες για να δείτε το βίντεο που που παρουσιάζονται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης ήχων

Εάν δεν θέλετε να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ή κουδουνίσματος όταν άτομα συμμετοχή ή αποχώρηση από μια σύσκεψη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους ήχους ειδοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός κουδουνίσματος και ήχων επιλογές.

Δείτε επίσης

Προφόρτωση συνημμένων για μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση σύσκεψης Skype για επιχειρήσεις στο Outlook

Έναρξη κλήσης διάσκεψης στο Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση διάσκεψης ήχου για το Skype για επιχειρήσεις και τις ομάδες της Microsoft

Αριθμοί τηλεφώνου για διασκέψεων ήχου στο Skype για επιχειρήσεις Online

Ρύθμιση Skype για επιχειρήσεις επιλογών σύσκεψης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×