Ορισμός επιλογών για ηλεκτρονικές συσκέψεις και κλήσεις διάσκεψης

Ορισμός επιλογών για ηλεκτρονικές συσκέψεις και κλήσεις διάσκεψης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές συσκέψεις είναι κατάλληλες για μικρές κλήσεις διάσκεψης ή για συνεδρίες ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας με τα άτομα που βρίσκονται μέσα στον οργανισμό σας. Αν προγραμματίζετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη με άτομα εκτός του οργανισμού σας ή σκοπεύετε να προσκαλέσετε περισσότερα από 40 άτομα, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές σύσκεψης για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποιος θα πρέπει να περιμένει στο χώρο αναμονής πριν να γίνει δεκτός στη σύσκεψη, ποιος θα πρέπει να έχει δικαιώματα παρουσιαστή κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, καθώς και το επίπεδο συμμετοχής που θα επιτρέπεται για τους συμμετέχοντες.

Σημείωση: Αυτές οι επιλογές ισχύουν για τους χρήστες τη συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις ή κλήση με χρήση στα τηλέφωνά τους.

Πού μπορώ να ορίσω επιλογές για την ηλεκτρονική σύσκεψη;

Εκκίνηση στο Outlook

  1. Από το ημερολόγιο του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύσκεψη Skype.

    Κουμπί "νέα σύσκεψη Skype Outlook"

  2. Στο παράθυρο της σύσκεψης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σύσκεψης.

    Κουμπί επιλογών σύσκεψης του Outlook

Αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να περιμένουν στο χώρο αναμονής

Ο χώρος αναμονής είναι ένας εικονικός χώρος όπου οι συμμετέχοντες περιμένουν για να γίνουν δεκτοί στη σύσκεψη. Οι επιλογές είναι:

Άτομα με δυνατότητα απευθείας συμμετοχής

Τι συμβαίνει

Προτείνεται όταν…

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Είστε το μόνο άτομο με δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στη σύσκεψη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί.

Έχετε μια σύσκεψη με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικές πληροφορίες.

Άτομα που προσκαλώ από την εταιρεία μου

Μόνο τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί.

Συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες και θέλετε να επιτρέψετε τη συμμετοχή μόνο σε συγκεκριμένα άτομα.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

Όλα τα άτομα της εταιρείας σας μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη, ακόμα και αν δεν έχουν προσκληθεί.

Δεν έχετε εξωτερικούς συμμετέχοντες και δεν συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

Όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στη σύνδεση της σύσκεψης συμμετέχουν απευθείας σε αυτήν.

Προσκαλείτε εξωτερικούς συμμετέχοντες και δεν συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Σημείωση: Εάν είναι επιλεγμένο οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκτός από την επιλογή Οποιοσδήποτε, οι παρουσιαστές που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα-πελάτη υπολογιστή του Skype για επιχειρήσεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τους χρήστες που βρίσκονται στο χώρο αναμονής μέσω κλήσης σύνδεσης και να τους αποδεχτούν στη σύσκεψη.

Ποιος είναι παρουσιαστής;

Οι επιλογές παρουσιαστή ελέγχουν σε ποιους συμμετέχοντες παρέχονται αυτόματα δικαιώματα παρουσιαστή, όταν προγραμματίζετε τη σύσκεψη. Επίσης, οι παρουσιαστές μπορούν να επιτρέψουν στα άτομα που περιμένουν στο χώρο αναμονής τη συμμετοχή στη σύσκεψη. Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται αναλυτικά κάθε μία από αυτές τις επιλογές.

Επιλογή παρουσιαστή

Ποιος είναι παρουσιαστής

Πότε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Μόνο το άτομο που προγραμματίζει τις συσκέψεις.

Για παρουσιάσεις όπου οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο της σύσκεψης. (Μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετους παρουσιαστές στη διάρκεια της σύσκεψης.)

Τα άτομα που επιλέγω

Εσείς και οι συμμετέχοντες που επιλέγετε.

Για παρουσιάσεις με περισσότερους από έναν παρουσιαστή.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

Όλα τα άτομα που προσκαλείτε τα οποία έχουν λογαριασμό στο δίκτυό σας.

Για περιόδους λειτουργίας ομαδικής εργασίας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες εργάζονται στην εταιρεία σας και μπορούν να κάνουν κοινή χρήση και να τροποποιούν το περιεχόμενο της σύσκεψης.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

Όλα τα άτομα που προσκαλείτε.

Για περιόδους λειτουργίας ομαδικής εργασίας με άτομα που δεν διαθέτουν λογαριασμό στο δίκτυό σας.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή παρουσιαστών για να προσδιορίσετε ποιος από τους προσκεκλημένους σας θα είναι συμμετέχων ή παρουσιαστής. Πρέπει να έχετε ήδη προσθέσει προσκεκλημένους στην πρόσκληση σε σύσκεψη για να δείτε ονόματα σε αυτήν τη λίστα.

Θέλετε να περιορίσετε τη συμμετοχή;

Η συμμετοχή σε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις περιλαμβάνει αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων, συνομιλία ή παρακολούθηση βίντεο. Οι επιλογές συμμετοχής επηρεάζουν μόνο τους συμμετέχοντες. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψετε τη συμμετοχή σε κάποιους συμμετέχοντες και σε άλλους όχι. Εάν θέλετε κάποιος να συμμετέχει στη σύσκεψη, ορίστε τον ως παρουσιαστή.

Επιλογή

Πότε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση

Απενεργοποίηση IM

Όταν δεν θέλετε οποιονδήποτε από τους συμμετέχοντες για να στείλετε ή να λάβετε άμεσα μηνύματα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Σίγαση όλων των συμμετεχόντων

Όταν οι παρουσιαστές θέλετε για την παρουσίαση χωρίς να κάνετε ερωτήσεις από το ακροατήριο.

Αποκλεισμός βίντεο παρευρισκομένων

Όταν δεν θέλετε οι συμμετέχοντες για να δείτε το βίντεο που που παρουσιάζονται.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης ήχων

Εάν δεν θέλετε να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα ή κουδουνίσματος όταν άτομα συμμετοχή ή αποχώρηση από μια σύσκεψη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους ήχους ειδοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός κουδουνίσματος και ήχων επιλογές.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Φόρτωσης εκ των προτέρων συνημμένων για μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις

Ρυθμίσετε μια σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις στο Outlook

Έναρξη μιας κλήσης Skype για επιχειρήσεις διάσκεψης

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κλήση σύνδεσης ή διασκέψεων ήχου στο Office 365 για το Skype για επιχειρήσεις

Αριθμοί τηλεφώνου για διάσκεψης με κλήση σύνδεσης

Ορισμός του Skype για επιχειρήσεις επιλογών σύσκεψης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×