Ορισμός ενός προτύπου για βιβλιοθήκη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν δημιουργείτε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε ένα πρότυπο που εκτελεί ένα κατάλληλο πρόγραμμα όταν ο χρήστης δημιουργεί ένα νέο έγγραφοι από τη βιβλιοθήκη. Μπορείτε επίσης να ορίσετε προσαρμοσμένα πρότυπα για βιβλιοθήκες εγγράφων και φορμών.

Overview

Καθορισμός ενός προεπιλεγμένου τύπου αρχείου κατά τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης

Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου

Καθορισμός προσαρμοσμένου προτύπου

Overview

Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, το προεπιλεγμένο πρότυπο ανοίγει το πρόγραμμα που ορίζετε με ένα κενό πρότυπο.

Εάν μια βιβλιοθήκη έχει προεπιλεγμένο πρότυπο, αποθηκεύεται στον φάκελο "Φόρμες" της βιβλιοθήκης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο, ωστόσο, αν θέλετε μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ή να παρέχετε προεπιλεγμένο περιεχόμενο που θα εμφανίζεται σε κάθε αρχείο, όπως την αποποίηση ευθύνης στο υποσέλιδο.

Για να δημιουργήσει ένας χρήστης ένα αρχείο με χρήση της εντολής Δημιουργία στη βιβλιοθήκη, το πρότυπο πρέπει να προέρχεται από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το Windows SharePoint Services 3.0, όπως το Microsoft Office Word 2007. Εάν το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι συμβατό, μπορείτε , στις περισσότερες περιπτώσεις, να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε το αρχείο στη βιβλιοθήκη. Αντί να δημιουργήσετε το αρχείο από τη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να το δημιουργήσετε στο πρόγραμμά σας και στη συνέχεια να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη αργότερα. Για λόγους ασφαλείας, μερικοί τύποι αρχείων είναι αποκλεισμένοι από την τοποθεσία του Windows SharePoint Services.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0, αλλά μπορείτε να καθορίσετε ότι νέας φόρμας ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για τη βιβλιοθήκη. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης φορμών στην ενότητα Δείτε επίσης.

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί πολλούς τύπους περιεχομένου και έχουν καθοριστεί πρότυπα για αυτούς τους τύπους περιεχομένου, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί τα πρότυπα που καθορίζονται από τους τύπους περιεχομένου. Αντί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προτύπου για τη βιβλιοθήκη, πρέπει να αλλάξετε τους τύπους περιεχομένου. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός ενός προεπιλεγμένου τύπου αρχείου κατά τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης

Για τις βιβλιοθήκες εγγράφων μπορείτε να επιλέξετε από μια συλλογή τύπων σελίδας και προγράμματα που είναι συμβατά με το Windows SharePoint Services. Για τις βιβλιοθήκες φορμών, η επιλογή εξαρτάται από το αν είναι εγκατεστημένα προγράμματα επεξεργασίας XML ή τα προγράμματα σχεδίασης φόρμας που βασίζονται σε XML είναι συμβατά με το Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office InfoPath 2007.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Δημιουργία " στη σελίδα "όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας".

  Συμβουλή: Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αντί για αυτό για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα.

 1. Στην περιοχή Βιβλιοθήκες, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων ή Βιβλιοθήκη φορμών.

  1. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη. Το όνομα βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτικό.

   Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας βιβλιοθήκης, γίνεται μέρος της διεύθυνσης της σελίδας βιβλιοθήκης και εμφανίζεται σε στοιχεία περιήγησης, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν και να ανοίξουν τη βιβλιοθήκη.

  1. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή του σκοπού της βιβλιοθήκης. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

   Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας της βιβλιοθήκης, κάτω από το όνομα της βιβλιοθήκης. Εάν πρόκειται να ενεργοποιήσετε τη βιβλιοθήκη έτσι, ώστε να λαμβάνει περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης στην περιγραφή της, ώστε να μπορούν να τη βρουν εύκολα οι χρήστες.

 2. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτήν τη βιβλιοθήκη στη γρήγορη εκκίνηση, επιβεβαιώστε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ναι στην ενότητα Περιήγηση.

 3. Στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, εάν θέλετε μια έκδοση ή ένα αντίγραφο του αρχείου σε δημιουργηθούν κάθε φορά που ένα αρχείο εισάγεται στη βιβλιοθήκη.

 4. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, καθορίστε τον τύπο αρχείου που θα χρησιμοποιείται ως πρότυπο για νέα αρχεία στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία αν η βιβλιοθήκη σας δεν χρησιμοποιεί πολλούς τύπους περιεχομένου. Εάν η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί τύπους περιεχομένου, το πρότυπο για κάθε τύπο περιεχομένου πρέπει αντίθετα να επεξεργαστεί.

Το προεπιλεγμένο πρότυπο για μια βιβλιοθήκη εγγράφων βρίσκεται στον φάκελο "Φόρμες". Σε πολλές περιπτώσεις, ονομάζεται template.doc, εκτός αν αλλάξατε τον προεπιλεγμένο τύπο αρχείου.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που δεν είναι συμβατή με Windows SharePoint Services 3.0, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο πρότυπο, αλλά μπορείτε να αποστείλετε και να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο που είναι συμβατά με το Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, όπως το Microsoft Office Word 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Καθορισμός ενός προσαρμοσμένου προτύπου σε αυτό το άρθρο.

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 3. Στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.

 4. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάτω από το πλαίσιο Πρότυπο διεύθυνσης URL, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία προτύπου.

  Το πρότυπο ανοίγει σε μια εφαρμογή που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0 και που σχετίζεται με τον τύπο αρχείου του τρέχοντος προτύπου. Για παράδειγμα, Office Word 2007 ανοίγει αν το προεπιλεγμένο πρότυπο είναι ένα πρότυπο του Word ή Microsoft Office Excel 2007 ανοίγει στην περίπτωση που το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας του Excel.

 5. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και αποθηκεύστε το πρότυπο. Εάν δεν σας χρειάζεται το πρόγραμμα πλέον κλείστε το ή μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint.

 6. Στην τοποθεσία του SharePoint, στο κάτω μέρος της σελίδας Σύνθετες ρυθμίσεις για τη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός προσαρμοσμένου προτύπου

Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό πρότυπο, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με Windows SharePoint Services 3.0, όπως Office Word 2007, και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο φάκελο φόρμες της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, από τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου.

Το προεπιλεγμένο πρότυπο για μια βιβλιοθήκη εγγράφων βρίσκεται στον φάκελο "Φόρμες". Στις περισσότερες περιπτώσεις, ονομάζεται template.doc, εκτός αν αλλάξατε τον προεπιλεγμένο τύπο αρχείου που θα δημιουργείται.

 1. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε το προσαρμοσμένο πρότυπο σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με Windows SharePoint Services 3.0. Σημειώστε τη θέση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Windows SharePoint Services.

 2. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν δεν εμφανίζεται το όνομα της βιβλιοθήκης σας, κάντε κλικ στην επιλογήΠροβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και μετά κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 3. Στο το μενού Ενέργειες Εικόνα μενού , κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με την Εξερεύνηση των Windows.

 4. Στην Εξερεύνηση των Windows, αναζητήστε το προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή στο μενού συντόμευσης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω μέχρι να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Φόρμες για να τον ανοίξετε.

 7. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στο παράθυρο φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση, στο μενού συντόμευσης.

 8. Κλείστε τον Windows Explorer και επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας.

 9. Στο το μενού Ρυθμίσεις μενού ρυθμίσεων , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 10. Στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.

 11. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία του SharePoint, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο ονομάζεται Watermark.dotx και προσθέτετε στο φάκελο φόρμες της βιβλιοθήκης κοινόχρηστα έγγραφα, πληκτρολογήστε Documents/Forms/Watermark.dotx θέσει σε κοινή χρήση στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου.

  Εάν οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο Πρότυπο εγγράφου δεν είναι διαθέσιμες, ο διαχειριστής μπορεί να έχετε ρυθμίσει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου. Για να δείτε εάν είναι ενεργοποιημένη πολλούς τύπους περιεχομένου, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Ναι στην περιοχή να επιτρέπεται η διαχείριση των τύπων περιεχομένου; στην ενότητα Τύποι περιεχομένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα πολλών τύπων περιεχομένου, θα πρέπει να προσαρμόσετε το πρότυπο για κάθε περιεχόμενο.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×