Ορισμός γενικών επιλογών για τη συσκευή σας iOS

Χρησιμοποιήστε επιλογές, για να καθορίσετε επιλογές κλήσεων, συσκέψεων και επαφών και άλλες συνολικές ρυθμίσεις. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σας έχει ρυθμίσει το Lync, ορισμένες από αυτές τις επιλογές ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κλήσεις και συσκέψεις

Αριθμός τηλεφώνου

Απαιτείται Wi-Fi για VoIP, φωνή, περιεχόμενο

Τα διαπιστευτήριά μου

Επαφές─Φωτογραφίες

Προσβασιμότητα

TTY

Ζουμ

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync

Καταγραφή

Βοήθεια και πληροφορίες

Κλήσεις και συσκέψεις

Αριθμός τηλεφώνου

Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού σας iPhone με κωδικούς χώρας/περιοχής. Όταν το Lync δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση μιας κλήσης ήχου ή βίντεο, θα δεχθείτε μια κλήση σε αυτόν τον αριθμό για να σας συνδέσει με το ηχητικό τμήμα της κλήσης Lync.

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στο Lync για iPhone, θα λάβετε οδηγίες για τη ρύθμιση των παραμέτρων για την επιλογή Αριθμός τηλεφώνου. Για να το ενημερώσετε, κάντε τα εξής:

  1. Πατήστε Κατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές.

  2. Στην οθόνη Επιλογές, στην περιοχή Κλήσεις και συσκέψεις, πατήστε Αριθμός τηλεφώνου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας/περιοχής, καθώς και τον υπεραστικό κωδικό.

Απαιτείται Wi-Fi για VoIP, φωνή, περιεχόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο θέμα Προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων.

Τα διαπιστευτήριά μου

Από προεπιλογή, το στοιχείο Τα διαπιστευτήριά μου είναι ενεργοποιημένο, ώστε να εμφανίζει όλες τις πληροφορίες συσκέψεων και φωνητικού ταχυδρομείου στο Lync.

Η ρύθμιση Exchange σάς επιτρέπει να εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια εάν τα διαπιστευτήρια του Exchange είναι ξεχωριστά από τις ρυθμίσεις του Lync. Αν είναι τα ίδια, διατηρήστε το διακόπτη Χρήση διαπιστευτηρίων Lync στη ρύθμιση ΕΝΕΡΓΟ. Χρειάζεστε τα διαπιστευτήρια του Exchange για την εμφάνιση των συσκέψεων και του φωνητικού ταχυδρομείου

Οι ρυθμίσεις Διακομιστής μεσολάβησης HTTP είναι απαραίτητες, εάν το εταιρικό σας δίκτυο διαθέτει διακομιστή μεσολάβησης που απαιτεί ρύθμιση διαπιστευτηρίων. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες για να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στο εταιρικό σας Wi-Fi.

Επαφές─Φωτογραφίες

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε εικόνες των επαφών σας, πατήστε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.

Όταν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, δεν γίνεται λήψη ή εμφάνιση των εικόνων.

Προσβασιμότητα

TTY

Η λειτουργία τηλεφώνου κειμένου (TTY) χρησιμοποιείται για την αποστολή κειμένου μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Πρέπει να έχει συνδεθεί μια συσκευή TTY στο iPhone για την απόδοση του τροποποιημένου ήχου. Διαφορετικά, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι κακή. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TTY σε μια κλήση διάσκεψης ενδέχεται, επίσης, να προκύψουν θέματα ποιότητας ήχου.

Από προεπιλογή, η λειτουργία TTY είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε ΕΝΕΡΓΟ, για να την ενεργοποιήσετε.

Ζουμ

Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Ζουμ" του τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να μεγεθύνετε οποιαδήποτε σελίδα προβάλλετε, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων του Lync.

1.       Στη λίστα "Εφαρμογές", πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ζουμ.

2.       Ενεργοποιήστε το Ζουμ.

3.       Σε οποιαδήποτε οθόνη θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε τα εξής:

  • Για μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές με τρία δάχτυλα.

  • Για να αλλάξετε τη μεγέθυνση, χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για παρατεταμένο διπλό πάτημα και, στη συνέχεια, σύρετε τα δάχτυλά σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεγέθυνση. Σταματήστε όταν φτάσετε στο επίπεδο της μεγέθυνσης που θέλετε.

  • Για να επαναφέρετε την οθόνη στην αρχική εμφάνισή της χωρίς μεγέθυνση, πατήστε ξανά δύο φορές με τρία δάχτυλά.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync

Εάν ο οργανισμός σας έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να αποφασίσετε να λάβετε μέρος στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) της Microsoft. Όταν συμμετέχετε, το iPhone θα αποστείλει αυτόματα βασικές, ανώνυμες πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προγράμματα και τις συσκευές σας, τους τύπους και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται με άλλα δεδομένα του CEIP, για να βοηθήσουν τη Microsoft στην επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των προϊόντων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι πελάτες. Η Microsoft δεν συλλέγει πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα CEIP είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να λάβετε μέρος, στην περιοχή Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών, πατήστε Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync και μετακινήστε το διακόπτη στη θέση Ενεργό.

Καταγραφή

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές συστήματος για τη συλλογή, την ανάλυση και την αποθήκευση δεδομένων. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές καταγραφής για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν δεν σας ζητηθεί, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτήν την επιλογή.

Για την ενεργοποίηση της καταγραφής, κάντε τα εξής:

  1. Πατήστε Κατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές.

  2. Στην οθόνη Επιλογές, στην περιοχή Άλλο, πατήστε Καταγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό στη θέση ΕΝΕΡΓΟ.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος εισόδου, μπορείτε να στείλετε τα αρχεία καταγραφής εισόδου στη Microsoft, κάνοντας μία από αυτές τις επιλογές:

Πάντα: Αποστέλλεται πάντα αρχείο καταγραφής εισόδου με την εμφάνιση σφάλματος.

Ποτέ: Δεν αποστέλλονται ποτέ αρχεία καταγραφής εισόδου.

Να ερωτηθώ: Γίνεται ερώτηση στο χρήστη κάθε φορά που υπάρχει ένα σφάλμα εισόδου για την αποστολή αρχείων καταγραφής.

Για την αποστολή αρχείων καταγραφής σφαλμάτων στην ομάδα τεχνικής υποστήριξής σας, πατήστε Αποστολή αρχείων καταγραφής και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας υποστήριξης.

Βοήθεια και πληροφορίες

Πατήστε Βοήθεια, για να προβάλετε θέματα και βίντεο της Βοήθειας.

Για να προβάλετε πληροφορίες έκδοσης, τους όρους χρήσης και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, κάντε τα εξής:

  1. Πατήστε Κατάσταση και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές.

  2. Στην οθόνη Επιλογές, στην περιοχή Άλλο, πατήστε Πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×