Ορισμός, αλλαγή ή κατάργηση έναν αριθμό τηλεφώνου στο Skype για επιχειρήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν ορίζετε την κλήση προγράμματα στο Office 365, μπορείτε να εκχωρήσετε αριθμούς τηλεφώνου στους χρήστες σας. Τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχίζετε θα εμφανίζεται στο πλαίσιο Αυτό το τηλέφωνο εργασίας του υπολογιστή-πελάτη Skype για επιχειρήσεις τους και δεν μπορεί να αλλάξει από το χρήστη.

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας είναι ανενεργό ανάληψη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν θέλουν να Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου για το Skype για επιχειρήσεις και τον αριθμό τηλεφώνου στο Skype για επιχειρήσεις app δεν μπορεί να αλλάξει ή είναι απενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι ένας διαχειριστής έχει ορίσει το αρχείο για τους και δεν μπορεί να αλλάξει από τους.

Αντιστοίχιση ενός αριθμού

Κατά την εγκατάσταση του χρηστών, ώστε να μπορούν να κάνετε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρώτα πρέπει να χρησιμοποιεί το Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης και να εκχωρήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου, αλλά μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, εάν χρειάζεται.

Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να καλέσετε προγράμματα στο Office 365 και πόσο κοστίζει; Ανατρέξτε στο θέμα του Skype για επιχειρήσεις πρόσθετο παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Είναι ένας τρόπος για να δείτε εάν ένας χρήστης έχει εκχωρηθεί άδεια χρήσης στο Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης > φωνής > χρήστες φωνή και επιλέξτε το χρήστη. Εάν έχει εκχωρηθεί μια άδεια χρήσης, θα εμφανίζονται κάτω από την εκχωρημένη άδεια χρήσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365, αν και πολύ.

Αντιστοίχιση ενός αριθμού τηλεφώνου σε ένα χρήστη

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > διαχειριστής > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, φωνής > Φωνητικό χρήστες.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εμφανίζεται η επιλογή Φωνή στο αριστερό παράθυρο περιήγησης του κέντρου διαχείρισης του Skype για επιχειρήσεις, πρέπει πρώτα να αγοράσετε τουλάχιστον μία άδεια χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις E5, μία άδεια χρήσης πρόσθετου για σύστημα τηλεφώνου ή μία άδεια χρήσης πρόσθετου για Διάσκεψη ήχου.

 4. Στη σελίδα Χρήστες φωνητικών δυνατοτήτων, εντοπίστε και επιλέξτε το χρήστη ή τους χρήστες στους οποίους θέλετε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

 5. Στο παράθυρο ενέργειας, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση αριθμού.

 6. Στη σελίδα εκχώρηση αριθμού στη λίστα επιλογή στον αριθμό για να αντιστοιχίσετε, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου για το χρήστη.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε τους αριθμούς τηλεφώνου που παρατίθενται, πρέπει να μεταβείτε γρήγορα τους αριθμούς τηλεφώνου πρώτα ή εάν χρησιμοποιείτε το Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης > φωνής > αριθμοί τηλεφώνου σελίδας > κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκηνέου χρήστη αριθμούς.

 7. Για να εκχωρήσετε ή να αλλάξετε τη συσχετισμένη διεύθυνση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Επιλέξτε επικύρωση έκτακτης ανάγκης θέση, επιλέξτε τη θέση από τη λίστα ή εάν έχετε πολλές θέσεις που ορίζονται από το τοποθέτηση το όνομα της πόλης στο πλαίσιο Αναζήτηση κατά πόλη και κάντε κλικ στο αναζήτησης .

 8. Αφού επιλέξετε τον αριθμό τηλεφώνου και έκτακτης ανάγκης θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Σημειώσεις: 

  • Λόγω του λανθάνοντος χρόνου μεταξύ του Office 365 και Skype για επιχειρήσεις Online, αυτό μπορεί να διαρκέσει πιθανώς έως 24 ώρες για το χρήστη να είναι ενεργοποιημένη. Εάν μετά από 24 ώρες, τον αριθμό τηλεφώνου δεν έχει εκχωρηθεί σωστά, επικοινωνήστε μαζί μας κλήσεων. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσει!

Αλλαγή ενός αριθμού

Για να αλλάξετε έναν αριθμό τηλεφώνου για ένα χρήστη

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > διαχειριστής > Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε Φωνή > και κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες φωνητικών δυνατοτήτων.

 4. Στη σελίδα Χρήστες φωνητικών δυνατοτήτων, εντοπίστε και επιλέξτε το χρήστη ή τους χρήστες για τους οποίους θέλετε να αλλάξετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

 5. Στο παράθυρο "ενέργεια", στην περιοχή εκχωρημένες αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή αριθμού.

 6. Στη σελίδα Εκχώρηση αριθμό, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή αριθμού.

 7. Στη σελίδα Εκχώρηση αριθμό, στην περιοχή Επιλέξτε αριθμό για να αντιστοιχίσετε, χρησιμοποιήστε τη λίστα για να επιλέξετε τον νέο αριθμό τηλεφώνου.

 8. Για να αλλάξετε το συσχετισμένο έκτακτης ανάγκης, τη διεύθυνση, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή θέσης και στην περιοχή έκτακτης ανάγκης διεύθυνση, για να αλλάξετε, επιλέξτε τη θέση από τη λίστα ή εάν έχετε πολλές θέσεις που ορίζονται από το τοποθέτηση το όνομα της πόλης στο πλαίσιο Αναζήτηση κατά πόλη και Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Κατάργηση ενός αριθμού

Για να καταργήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το χρήστη

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365 > διαχειριστής >Skype για επιχειρήσεις.

 3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στις επιλογές φωνής >, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες Voice.

 4. Στη σελίδα Χρήστες φωνητικών δυνατοτήτων, εντοπίστε και επιλέξτε το χρήστη ή τους χρήστες για τους οποίους θέλετε να καταργήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

 5. Στο παράθυρο ενέργειας, στην περιοχή Εκχωρημένος αριθμός κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 6. Στη σελίδα Κατάργηση επιλεγμένου εκχωρημένου αριθμού;, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Όροι και προϋποθέσεις κλήσεων έκτακτης ανάγκης

Όροι χρήσης υπηρεσιών PSTN του Skype για επιχειρήσεις Online

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×