Ορισμός ή κατάργηση υπενθυμίσεων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπενθυμίσεις του Outlook θα εμφανιστεί επάνω από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ημερολογίου, για να σας ενημερώσει ένα συμβάν προγραμματισμένης πρόκειται να ξεκινήσετε.

Παράθυρο διαλόγου υπενθύμισης επάνω σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook

Εμφάνιση των υπενθυμίσεων επάνω από άλλα προγράμματα ή εφαρμογές

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Outlook για να εμφανίσετε το παράθυρο υπενθύμισης επάνω σε άλλα προγράμματα που εργάζεστε.

 1. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα υπενθυμίσεις , επιλέξτε το πλαίσιο έχει επισημανθεί εμφανίζονται υπενθυμίσεις επάνω από άλλα παράθυρα.
  Μπορείτε να εμφανίσετε υπενθυμίσεις επάνω από άλλα παράθυρα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη ή κατάργηση υπενθυμίσεων για συσκέψεις

Αυτό ισχύει για όλες τις υπάρχουσες συναντήσεις και τις συσκέψεις στο ημερολόγιο. Αποθηκεύστε αυτήν τη ρύθμιση για μελλοντικές συναντήσεις και συσκέψεις.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Ημερολόγιο.

 2. Στην περιοχή Επιλογές ημερολογίου, επιλέξτε ή καταργήστε προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις.

 3. Ορίστε το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θέλετε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις πριν από τη νέα στοιχεία ημερολογίου (για παράδειγμα, 15 λεπτά, 30 λεπτά, κ.λπ.).

  Ορισμός των προεπιλεγμένων υπενθυμίσεων
  Ορισμός των προεπιλεγμένων υπενθυμίσεων για νέα στοιχεία ημερολογίου.

Αυτό ισχύει μόνο για την επιλεγμένη σύσκεψη στο ημερολόγιο.

 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο.

  Περιήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook 2016

 2. Ανοίξτε τη σύσκεψη. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την υπενθύμιση μόνο για μία σύσκεψη ή συνάντηση μιας σειράς συναντήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο αυτήν.

  • Για να ορίσετε την υπενθύμιση για όλες τις συναντήσεις μιας σειράς συναντήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Όλη τη σειρά.

 3. Στην καρτέλα " σύσκεψη " (για μια περιοδική σύσκεψη είναι καρτέλα Σειρά συσκέψεων, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Υπενθύμιση και επιλέξτε χρονικό διάστημα πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη που θέλετε να λάβετε μια υπενθύμιση. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε καμία.

  Επιλογές υπενθύμισης

Ματαιώσετε αυτόματα τις υπενθυμίσεις για προηγούμενες συμβάντα

Εάν δεν θέλετε να δείτε υπενθυμίσεις για συμβάντα στο παρελθόν, μπορείτε να καταλάβετε Outlook για να ματαιώσετε αυτόματα τις υπενθυμίσεις για τα προηγούμενα συμβάντα. Για παράδειγμα, εάν είστε εκτός γραφείου για τρεις ημέρες, δεν μπορείτε να επιστρέψετε και να εμφανίζονται υπενθυμίσεις για τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν ενώ που έχουν καταργηθεί.

 1. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους.

 2. Στην ενότητα υπενθυμίσεις, επιλέξτε ματαιώσετε αυτόματα τις υπενθυμίσεις για τα προηγούμενα συμβάντα.

Ορισμός υπενθυμίσεων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία.

  Περιήγηση στην Αλληλογραφία του Outlook 2016

 2. Επιλογή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Παρακολούθηση θέματος > Προσθήκη υπενθύμισης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Υπενθύμιση.

Ορισμός υπενθυμίσεων για εργασίες

 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες.

  Περιήγηση στις Εργασίες του Outlook 2016

 2. Για να προβάλετε τις εργασίες, πατήστε Κεντρική > Λίστα εκκρεμών εργασιών.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Λίστα εκκρεμών εργασιών".

 3. Κάντε κλικ σε μια εργασία στη λίστα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση εργασιών στη λίστα εργασιών σας, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο για την προθεσμία σας.

  • Για να καταργήσετε μια υπενθύμιση εργασίας από λίστα εργασιών σας λίστας/έτσι-εκκρεμών, στην ομάδα Διαχείριση εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη λίστα.

Σημείωση:  Εάν δεν εργάζεστε ενεργά στο Outlook, το πλαίσιο της υπενθύμισης εμφανίζεται πίσω από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην χάσετε την εστίαση στην εργασία σας. Αντί για αυτό, θα δείτε το εικονίδιο του Outlook να αναβοσβήνει στη γραμμή εργασιών και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα υπενθύμισης. Εάν εργάζεστε σε μια περιοχή με πολύ θόρυβο, δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση του ηχείου ή να αλλάξετε τον ήχο υπενθύμισης σε κάτι μοναδικό.

Συναντήσεις και συσκέψεις ημερολογίου

Για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Ημερολόγιο.

 2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις, στην περιοχή Επιλογές ημερολογίου, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις.

 3. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η ειδοποίηση πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη.

Για υπάρχουσες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Ανοίξτε τη συνάντηση η τη συνάντηση.

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της εμφάνισης ή να ανοίξετε τη σειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα Επιλογές, στην αναπτυσσόμενη λίστα υπενθύμισης, επιλέξτε χρονικό διάστημα πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη, όταν θέλετε να εμφανίζεται η υπενθύμιση. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε καμία.

Σημείωση: Για όλα τα ολοήμερα συμβάντα, ο προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης είναι 18 ώρες πριν. Παρόλο που δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλα τα ολοήμερα συμβάντα που δημιουργείτε, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο της υπενθύμισης σε κάθε συνάντηση.

Αρχή της σελίδας

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και εργασίες

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

  Προσθήκη εντολής υπενθύμισης στην Κορδέλα

  Συμβουλή: Μπορείτε να επισημάνετε γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εκκρεμή στοιχεία, χρησιμοποιώντας υπενθυμίσεις. Κάντε δεξί κλικ στη στήλη σημαία στη λίστα μηνυμάτων. Ή εάν έχετε ανοίξει το μήνυμα, στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης της υπενθύμισης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Συναντήσεις και συσκέψεις ημερολογίου

Για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Στο μενού Εργαλεία που βρίσκεται στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος στην κύρια οθόνη του Outlook — αυτήν που εμφανίζει όλη την αλληλογραφία σας — κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Σημειώστε ότι δεν θα δείτε το μενού Εργαλεία, εάν είστε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη υπενθύμιση για νέες συναντήσεις ή συσκέψεις, στην καρτέλα Προτιμήσεις, στην ομάδα Ημερολόγιο, επιλέξτε ή καταργήστε αντίστοιχα την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Προεπιλεγμένη υπενθύμιση.

 3. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα, το οποίο θα μεσολαβεί από την υπενθύμιση μέχρι τη συνάντηση ή τη σύσκεψη.

Για υπάρχουσες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Ανοίξτε τη συνάντηση η τη συνάντηση.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου εμφανιστεί, θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θα αλλάξετε την υπενθύμιση για την εμφάνιση που ανοίξατε ή για όλες τις εμφανίσεις. Κάντε κλικ είτε στην επιλογή Άνοιγμα αυτής της εμφάνισης είτε στην επιλογή Να ανοίξουν όλες οι εμφανίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα " Επιλογές ", στη λίστα υπενθύμισης, επιλέξτε το χρονικό διάστημα πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη όταν θέλετε να εμφανίζεται η υπενθύμιση. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε καμία.

  Σημείωση: Για ολοήμερα συμβάντα, ο προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης είναι 18 ώρες νωρίτερα. Αν και δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή για όλα τα ολοήμερα συμβάντα που δημιουργείτε, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο υπενθύμισης μεμονωμένα σε κάθε συνάντηση.

Αρχή της σελίδας

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και εργασίες

 1. Για να ορίσετε ή να καταργήσετε υπενθυμίσεις, επιλέξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφής ή εργασίας.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επισημάνετε γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εκκρεμή στοιχεία, χρησιμοποιώντας υπενθυμίσεις. Κάντε δεξί κλικ στη στήλη σημαία στη λίστα μηνυμάτων. Ή εάν έχετε ανοίξει το μήνυμα, στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης της υπενθύμισης.

  Παράθυρο διαλόγου "Παρακολούθηση συγκεκριμένης ημερομηνίας"

 4. Συμβουλή: Εάν το Outlook είναι κλειστό, υπενθυμίσεις δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το Outlook διαθέτει να διατηρηθούν ανοιχτό ή ελαχιστοποιημένο στη γραμμή εργασιών σας.

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×