Ορισμός ή αλλαγή στηλοθετών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι στηλοθέτες σας βοηθούν να ευθυγραμμίσετε κείμενο αριστερά, δεξιά, στο κέντρο ή σε ένα χαρακτήρα με στοίχιση στην υποδιαστολή. Μπορείτε ακόμα να εισαγάγετε αυτόματα ειδικούς χαρακτήρες πριν από ένα στηλοθέτη, όπως παύλες, τελείες ή γραμμές. Μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς στηλοθέτες για όλα τα πλαίσια κειμένου σε μια δημοσίευση.

Όταν εισάγετε μια θέση στηλοθέτη μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου στον Microsoft Office Publisher 2007, ο δείκτης στηλοθέτη εμφανίζεται στο χάρακα στο επάνω μέρος του χώρου εργασίας.

Δείκτης στηλοθέτη

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με τύπους στηλοθέτη

Αλλαγή των προεπιλεγμένων στηλοθετών

Δημιουργήστε μια νέα θέση στηλοθέτη

Καταργήσετε ένα στηλοθέτη

Προσθήκη παύλες, τελείες ή γραμμές πριν από ένα στηλοθέτη

Ορίστε έναν ή περισσότερους στηλοθέτες με καθορισμένες μετρήσεις

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους στηλοθέτη

Μπορείτε να βρείτε όλους τους τύπους στηλοθέτη κάνοντας κλικ στην επιλογή στηλοθέτη στη γωνία που βρίσκεται μεταξύ του οριζόντιου και του κάθετου χάρακα. Όταν εμφανιστεί ο στηλοθέτης που θέλετε, κάντε κλικ στη θέση επάνω στο χάρακα όπου θέλετε να τοποθετήσετε το στηλοθέτη.

Ποιον τύπο στηλοθέτη θα πρέπει να χρησιμοποιείτε;

Εικόνα στηλοθέτη

Ένας αριστερός στηλοθέτης ορίζει τη θέση έναρξης του κειμένου, που θα μετακινείται προς τα δεξιά καθώς πληκτρολογείτε.

Κουμπί "Στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο"

Ένας κεντρικός στηλοθέτης ορίζει τη θέση του στηλοθέτη στο μέσο του κειμένου. Το κείμενο στοιχίζεται στο κέντρο σε αυτήν τη θέση καθώς πληκτρολογείτε.

Εικόνα στηλοθέτη

Ένας δεξιός στηλοθέτης ορίζει το δεξιό άκρο του κειμένου. Καθώς πληκτρολογείτε, το κείμενο μετακινείται προς τα αριστερά.

Εικόνα στηλοθέτη

Ένας στηλοθέτης με στοίχιση στην υποδιαστολή στοιχίζει αριθμούς γύρω από την υποδιαστολή. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψηφίων, η υποδιαστολή παραμένει στην ίδια θέση. (Μπορείτε να στοιχίσετε αριθμούς μόνο γύρω από ένα σύμβολο υποδιαστολής. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στηλοθέτη υποδιαστολής για να στοιχίσετε αριθμούς γύρω από ένα διαφορετικό χαρακτήρα, όπως μια παύλα ή ένα εμπορικό και.)

Αν κάνετε διπλό κλικ στον οριζόντιο χάρακα στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το στηλοθέτη, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες. Στο παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες, μπορείτε να ορίσετε έναν στηλοθέτη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες διαστάσεις και μπορείτε να προσθέσετε οδηγούς πριν από έναν στηλοθέτη.

Μπορείτε να βρείτε μια σύνδεση με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός πίνακα περιεχομένων με οδηγούς στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των προεπιλεγμένων στηλοθετών

 1. Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο κειμένου.

 2. Στο μενού Μορφή κάντε κλικ στην εντολή Στηλοθέτες.

 3. Στο πλαίσιο Προεπιλεγμένοι στηλοθέτες, εισάγετε την απόσταση που θέλετε μεταξύ των στηλοθετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η ρύθμιση εφαρμόζεται μόνο στα πλαίσια κειμένου που δημιουργείτε στη ίδια δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου στηλοθέτη

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα θέση αριστερού στηλοθέτη, κάντε κλικ επάνω στον οριζόντιο χάρακα στο σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε το στηλοθέτη.

   Ένας δείκτης στηλοθέτη εμφανίζεται στο χάρακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα δεξιά, στο κέντρο ή στηλοθέτη υποδιαστολής, κάντε κλικ στην επιλογή καρτέλα επιλογέα Εικόνα στηλοθέτη (το τετράγωνο που βρίσκεται στο αριστερό άκρο της τον οριζόντιο χάρακα και στο επάνω μέρος τον κατακόρυφο χάρακα) μέχρι να εμφανίζει τον τύπο στηλοθέτη που θέλετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε το στηλοθέτη στον οριζόντιο χάρακα.

 3. Κάντε κλικ στο σημείο του κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε το στηλοθέτη και έπειτα πιέστε το πλήκτρο TAB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε ένα κελί πίνακα, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε ένα στηλοθέτη και μετά πιέστε τα πλήκτρα CTRL+TAB.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση στηλοθέτη

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια συγκεκριμένη θέση στηλοθέτη από παραγράφους που έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις στηλοθετών, απομακρύνετε το δείκτη στηλοθέτη από τον οριζόντιο χάρακα.

  • Για να καταργήσετε όλες τις θέσεις στηλοθέτη από τις επιλεγμένες παραγράφους, κάντε κλικ στην εντολή Στηλοθέτες του μενού Μορφή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή όλων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη παυλών, κουκκίδων ή γραμμών πριν από στηλοθέτη

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο η οποία περιέχει το στηλοθέτη που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στον οριζόντιο χάρακα, κάντε διπλό κλικ στο δείκτη στηλοθέτη.

 3. Στην περιοχή Οδηγός, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ορίστε έναν ή περισσότερους στηλοθέτες με καθορισμένες τιμές θέσης

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Μορφή κάντε κλικ στην εντολή Στηλοθέτες.

 3. Για κάθε στηλοθέτη που θέλετε να εισαγάγετε, στην περιοχή Θέση στηλοθετών, πληκτρολογήστε τη θέση του στηλοθέτη και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

 4. Στις περιοχές Στοίχιση και Οδηγός, κάντε τις επιλογές που θέλετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×