Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική στα προγράμματα του 2007 Microsoft Office system. Μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική ταυτόχρονα εκτελώντας τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ή μπορείτε να κάνετε αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο και να κάνετε διορθώσεις καθώς εργάζεστε.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο καλύπτει το Office 2007. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε νεότερες εκδόσεις του Office, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office 2010 και σε νεότερη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε άλλη γλώσσα, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

Κάντε κλικ στην επιλογή τις παρακάτω επικεφαλίδες για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Ανοίξτε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο. Η θέση αυτού του εργαλείου διαφέρει λίγο ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε:

  • Word, Excel και PowerPoint: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος (Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Word).

  • Outlook: Στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

  • InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος.

  • Access: Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Εάν το πρόγραμμα εντοπίσει ορθογραφικά λάθη, επισημαίνεται η πρώτη λανθασμένη λέξη ή γραμματικό σφάλμα. Οι επιλογές που εμφανίζονται διαφέρουν λίγο ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε και το αν το σφάλμα είναι ορθογραφικό ή γραμματικό σφάλμα.

  Παράβλεψη μία φορά     Παράβλεψη μία φορά αυτής της λέξης, αλλά να ελεγχθεί ξανά.

  Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη αυτής της λέξης σε όλο το έγγραφο.

  Παράβλεψη κανόνα     Παράβλεψη αυτού του κανόνα γραμματική σε όλο το έγγραφο.

  Επόμενη πρόταση     Έλεγχος της επόμενης πρότασης.

  Προσθήκη στο λεξικό / Πρόταση     Συμπερίληψη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

  Αλλαγή     Χρήση της προτεινόμενης λέξης στη λίστα "Προτάσεις".

  Επεξήγηση     Εμφάνιση επεξήγησης για την προτεινόμενη αλλαγή γραμματικής.

  Αλλαγή όλων     Χρήση της προτεινόμενης λέξης για την αλλαγή όλων των εμφανίσεων αυτής της λέξης.

  Αυτόματη Διόρθωση     Χρήση της πρώτης προτεινόμενης λέξης όποτε κάνετε κλικ στο κουμπί "Αυτόματη Διόρθωση".

  Διαγραφή     Διαγραφή της λέξης.

  Διαγραφή όλων     Διαγραφή όλων των εμφανίσεων της λέξης.

  Παράβλεψη του πεδίου "x"     Παράβλεψη αυτού του πεδίου στην Access.

  Γραμματικός έλεγχος     Ενεργοποίηση του γραμματικού ελέγχου σε αυτό το έγγραφο.

  Γλώσσα λεξικού/Ορισμός γλώσσας    ή να επιλέξετε μια γλώσσα λεξικού.

  Επιλογές     Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές", όπου μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει την ορθογραφία και τη γραμματική για όλα τα έγγραφα.

  Αναίρεση / Αναίρεση τελευταίου     Αναίρεση της προηγούμενης αλλαγής. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για τις προηγούμενες διορθώσεις.

  Έλεγχος όλων των κειμένων     Έλεγχος ορθογραφίας σε όλων των κειμένων σε αυτήν τη δημοσίευση Publisher.

  Λατινικό ερωτηματικό     Άνοιγμα της Βοήθειας για αυτό το πρόγραμμα.

Ο αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος στην Access, το Excel και το Project.

Στο Word

 1. Επιλέξτε Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Word > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Στη λίστα Εξαιρέσεις για, επιλέξτε το τρέχον έγγραφο ή Όλα τα νέα έγγραφα.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν εμφανίζεται μια κυματιστή γραμμή κάτω από μια λέξη, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε επιλογές από το μενού διορθώσεων.

Στο Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση και Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο Outlook. Όταν εμφανίζεται μια κυματιστή γραμμή κάτω από μια λέξη, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε επιλογές από το μενού διορθώσεων.

Σημείωση: Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει τις Σημειώσεις.

Στο PowerPoint

 1. Επιλέξτε Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του PowerPoint > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Χρήση ορθογραφίας με βάση τα συμφραζόμενα ή Απόκρυψη ορθογραφικών σφαλμάτων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στην παρουσίασή σας. Όταν εμφανίζεται μια κυματιστή γραμμή κάτω από μια λέξη, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε επιλογές από το μενού διορθώσεων.

Στις εφαρμογές InfoPath, OneNote, Publisher και Visio

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν εμφανίζεται μια κυματιστή γραμμή κάτω από μια λέξη, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε επιλογές από το μενού διορθώσεων.

Στο Word και το Outlook, μπορείτε να επιβάλετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής που είχατε επιλέξει προηγουμένως να παραβλέψετε, κάνοντας τα εξής:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Word ή το στοιχείο Outlook που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

  Σημείωση: Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει τις Σημειώσεις στο Outlook.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές του Word στο Word ή Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας στο Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στο Word, κάντε κλικ στην επιλογή Επανέλεγχος εγγράφου. Στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ακόμη και αν θέλετε να ελέγξετε ένα στοιχείο ημερολογίου).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι όταν δείτε το προειδοποιητικό μήνυμα σχετικά με την επαναφορά του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψετε στο έγγραφο ή στο στοιχείο αλληλογραφίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ξανά.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×