Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στα προγράμματα 2007 Microsoft Office system. Μπορείτε να ελέγξετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ταυτόχρονα, εκτελώντας τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, ή μπορείτε να αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής και πραγματοποίηση διορθώσεων καθώς εργάζεστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε αυτό το άρθρο καλύπτει Office 2007. Για πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο νεότερες εκδόσεις του Office, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office 2010 και νεότερες εκδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε άλλες γλώσσες, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

 1. Ανοίξτε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο. Η θέση αυτού του εργαλείου διαφέρει λίγο ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε:

  • Word, Excel και PowerPoint: Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος (Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Word).

  • Outlook: Στην καρτέλα " μήνυμα ", στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

  • InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος και κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

  • Πρόσβασης: Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Εάν το πρόγραμμα εντοπίσει ορθογραφικά λάθη, επισημαίνεται η πρώτη λανθασμένη λέξη ή γραμματικό σφάλμα. Τις επιλογές που εμφανίζονται θα διαφέρει λίγο ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε και εάν το σφάλμα είναι ένα σφάλμα ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο.

  Παράβλεψη μία φορά     Παράβλεψη της λέξης μόνο μία φορά, αλλά επιλέξτε ξανά.

  Παράβλεψη όλων     Παράβλεψη αυτήν τη λέξη σε όλο το έγγραφο.

  Παράβλεψη κανόνα     Παράβλεψη αυτού του κανόνα γραμματική σε όλο το έγγραφο.

  Επόμενη πρόταση     Ελέγξτε την επόμενη πρόταση.

  Προσθήκη στο λεξικό/προτάσεις    ή Συμπερίληψη αυτής της λέξης στο λεξικό του προγράμματος.

  Αλλαγή     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο προτάσεις.

  Επεξήγηση    Δείτε μια επεξήγηση για την αλλαγή προτεινόμενων γραμματικός έλεγχος.

  Αλλαγή όλων     Χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη λέξη για να αλλάξετε όλες τις εμφανίσεις αυτής της λέξης.

  Αυτόματη Διόρθωση     Χρησιμοποιήστε την πρώτη προτεινόμενη λέξη κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματη διόρθωση.

  Διαγραφή     Διαγραφή της λέξης.

  Διαγραφή όλων     Διαγράψτε όλες τις εμφανίσεις της λέξης.

  Πεδίο Παράβλεψη 'x'     Παράβλεψη αυτό το πεδίο στην Access.

  Έλεγχος γραμματικής    Ενεργοποίηση του γραμματικού ελέγχου σε αυτό το έγγραφο.

  Γλώσσα λεξικού/Ορισμός γλώσσας    ή να επιλέξετε μια γλώσσα λεξικού.

  Επιλογές     Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές", όπου μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο για όλα τα έγγραφα.

  Αναίρεση/Αναίρεση τελευταίας     Αναιρέστε την προηγούμενη αλλαγή. Συνεχίστε να κάνετε κλικ για προηγούμενες διορθώσεις.

  Έλεγχος όλων των κειμένων     Έλεγχος ορθογραφίας σε όλων των κειμένων σε αυτήν τη δημοσίευση Publisher.

  Λατινικό ερωτηματικό     Άνοιγμα της Βοήθειας για αυτό το πρόγραμμα.

Ο αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος στην Access, στο Excel ή στο Project.

Στο Word

 1. Επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > Επιλογές του Word > Εργαλεία ελέγχου.

 2. Στη λίστα εξαιρέσεις για, επιλέξτε το τρέχον έγγραφο ή Όλα τα νέα έγγραφα.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν κυματιστές γραμμές εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές από το μενού "διορθώσεις".

Στο Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Επισήμανση γραμματικών σφαλμάτων κατά τη πληκτρολογήστε ή Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο Outlook. Όταν κυματιστές γραμμές εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές από το μενού "διορθώσεις".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει τις Σημειώσεις.

Στο PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office > PowePoint επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, Χρήση ορθογραφίας με βάση τα συμφραζόμενα ή Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στην παρουσίασή σας. Όταν κυματιστές γραμμές εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές από το μενού "διορθώσεις".

Στο InfoPath, OneNote, Publisher και Visio

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα αρχείο.

 2. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου, επιλέξτε ή καταργήστε Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο έγγραφό σας. Όταν κυματιστές γραμμές εμφανίζονται κάτω από τις λέξεις, κάντε δεξί κλικ στη λέξη και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές από το μενού "διορθώσεις".

Στο Word και το Outlook, μπορείτε να επιβάλετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής που είχατε επιλέξει προηγουμένως να παραβλέψετε, κάνοντας τα εξής:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο του Word ή το στοιχείο του Outlook που θέλετε να ελέγξετε ξανά.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν ελέγχει τις σημειώσεις στο Outlook.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word στο Word ή Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας στο Outlook.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στο Word, κάντε κλικ στο κουμπί Επανέλεγχος εγγράφου. στο Outlook, κάντε κλικ στο κουμπί Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ακόμη και αν θέλετε να ελέγξετε ένα στοιχείο ημερολογίου).

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι όταν δείτε το μήνυμα προειδοποίησης σχετικά με την επαναφορά του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψετε στο έγγραφο ή στοιχείο αλληλογραφίας, και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×