Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook στο web

Χρησιμοποιήστε κανόνες εισερχομένων για την αυτόματη εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φτάνουν στα Εισερχόμενά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες που θα αλλάζουν το επίπεδο σπουδαιότητας των μηνυμάτων κατά την άφιξή τους, θα τα μετακινούν αυτόματα σε άλλους φακέλους ή θα τα διαγράφουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι κανόνες εκτελούνται μόνο στο φάκελο εισερχόμενα. Οι κανόνες δεν εκτελούνται σε άλλους φακέλους.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office 365, χρησιμοποιείτε το Το Outlook στο Web. Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Hotmail, Live ή MSN, Outlook.com, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση κανόνων εισερχόμενων μηνυμάτων στο Outlook.com.

Επιλογή της έκδοσης που χρησιμοποιείτε για οδηγίες

Οι οδηγίες είναι λίγο διαφορετικές, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε τη νέα έκδοση του Το Outlook στο Web. Επιλέξτε την έκδοση του Το Outlook στο Web που χρησιμοποιείτε, για να δείτε τα βήματα που ισχύουν για εσάς.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Outlook στο Web Beta

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για τη νέα έκδοση του Outlook στο web.

ΕΑΝ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΌ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ...

Outlook στο web

Ανατρέξτε στο θέμα Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook στο web.

Σημείωση: Εάν ο οργανισμός σας έχει συμπεριλάβει το λογότυπό του στη γραμμή εργαλείων, μπορεί αυτό που θα δείτε να διαφέρει λίγο από αυτό που φαίνεται παραπάνω.

Οδηγίες για το νέο Το Outlook στο Web

Οι κανόνες εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα και μπορούν να δημιουργηθούν από οποιονδήποτε φάκελο.

 1. Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν κανόνα που μετακινεί όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν συγκεκριμένο αποστολέα ή ένα σύνολο αποστολέων σε έναν φάκελο, κάντε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα στη λίστα μηνυμάτων για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν κανόνα και επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 2. Επιλέξτε τον φάκελο όπου θέλετε να μετακινούνται όλα τα μηνύματα από αυτόν τον αποστολέα ή το σύνολο αποστολέων και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Επιλέξτε OK. Ο κανόνας θα εφαρμοστεί σε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε τον κανόνα αμέσως στο φάκελο με τα εισερχόμενα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την Εκτέλεση αυτού του κανόνα τώρα στο φάκελο Εισερχόμενα.

  Σημείωση: Προς το παρόν, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο κανόνες στους οποίους ένα μήνυμα έχει μετακινηθεί από έναν αποστολέα σε ένα φάκελο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλους κανόνες, όπως αυτούς που χρησιμοποιούν ένα μήνυμα τίτλου ή για να επισημάνετε ένα μήνυμα ως μη αναγνωσμένο.

Εάν θέλετε να εκτελέσετε περισσότερες ενέργειες από την απλή μετακίνηση των μηνυμάτων από έναν συγκεκριμένο αποστολέα ή ένα σύνολο αποστολέων σε έναν φάκελο, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές. Το μενού ρυθμίσεων κανόνων θα ανοίξει.

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Κανόνες ρυθμίσεων"

 • Για κάθε κανόνα απαιτούνται τουλάχιστον τρία στοιχεία: Ένα όνομα, μια συνθήκη και μια ενέργεια. Οι κανόνες μπορούν επίσης να περιέχουν εξαιρέσεις στις συνθήκες. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές συνθήκες, ενέργειες και εξαιρέσεις σε κάθε βήμα επιλέγοντας Προσθήκη συνθήκης, Προσθήκη ενέργειας και Προσθήκη εξαίρεσης.

 • Εάν δεν θέλετε να εκτελούνται επιπλέον κανόνες μετά την εκτέλεση αυτού του κανόνα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων στο Outlook στο web.

 • Πατήστε Αποθήκευση για να δημιουργήσετε τον κανόνα ή Απόρριψη για να ακυρώσετε τη δημιουργία του κανόνα.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Στον κανόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε επεξεργασία .

 4. Πατήστε το πλήκτρο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τον επεξεργασμένο κανόνα.

Σημείωση: Για ορισμένους κανόνες που έχουν δημιουργηθεί σε άλλες εκδόσεις του Outlook δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους από το Outlook_στο_web. Δεν θα μπορείτε να εκτελέσετε ή να επεξεργαστείτε τον κανόνα στο Outlook_στο_web.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Στον κανόνα που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε Διαγραφή .

  Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για λίγο, καταργήστε το πλαίσιο εναλλαγής δίπλα στον κανόνα.

Οι κανόνες εισερχομένων εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα με βάση τη σειρά που έχουν στη λίστα "Κανόνες εισερχομένων". Μπορείτε να τακτοποιήσετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που δημιουργείτε στα μηνύματα που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας.

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Επιλέξτε έναν κανόνα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία ο κανόνας εφαρμόζεται στα εισερχόμενα μηνύματα.

Από προεπιλογή, ένας κανόνας εισερχομένων εκτελείται σε εισερχόμενα μηνύματα αφού έχετε δημιουργήσει τον κανόνα. Για να εκτελέσετε έναν κανόνα σε υπάρχοντα μηνύματα:

 1. Στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις Settings > Δείτε όλες τις ρυθμίσεις του Outlook.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία > Κανόνες.

 3. Επιλέξτε Εκτέλεση κανόνων τώρα δίπλα στον κανόνα τον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε.

  Σημείωση: Προς το παρόν, μπορείτε να εκτελέσετε μόνο κανόνες στους οποίους έχει μετακινηθεί ένα μήνυμα από έναν αποστολέα σε ένα φάκελο. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλους κανόνες, όπως αυτούς που χρησιμοποιούν ένα μήνυμα τίτλου ή για να επισημάνετε ένα μήνυμα ως μη αναγνωσμένο.

Οδηγίες για την κλασική έκδοση του Outlook_στο_web

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook στο διαδίκτυο.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 3. Επιλέξτε Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 4. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε συνθήκη και ενέργεια από τις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες λίστες.

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία κανόνα"

  Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συνθήκες ή ενέργειες επιλέγοντας Προσθήκη συνθήκης ή Προσθήκη ενέργειας.

 6. Προσθέστε εξαιρέσεις στον κανόνα εισερχομένων επιλέγοντας Προσθήκη εξαίρεσης και στη συνέχεια επιλέγοντας μια εξαίρεση από το μενού Προσθήκη εξαίρεσης.

 7. Από προεπιλογή, η επιλογή Διακοπή επεξεργασίας περισσότερων κανόνων είναι ενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή και φτάνει στα εισερχόμενά σας ένα μήνυμα που πληροί τα κριτήρια για περισσότερους από έναν κανόνες, θα εφαρμόζεται μόνο ο πρώτος κανόνας. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες εισερχομένων τα κριτήρια των οποίων πληροί ένα μήνυμα.

  Διακοπή επεξεργασίας κανόνων

Για να επεξεργαστείτε έναν κανόνα εισερχομένων, επιλέξτε τον κανόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία επεξεργασία για να ανοίξει ο κανόνας και να αλλάξετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες που περιλαμβάνει.

Εάν έχετε έναν κανόνα εισερχομένων που δεν θέλετε να ισχύει πλέον, μπορείτε να τον επιλέξετε και να κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή απόρριψη για να τον καταργήσετε. Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για κάποιο χρονικό διάστημα, καταργήστε το σημάδι ελέγχου δίπλα στον κανόνα.

Οι κανόνες εισερχομένων εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα με βάση τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα Κανόνες εισερχομένων. Μπορείτε να τακτοποιήσετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που δημιουργείτε στα μηνύματα που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας:

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επάνω ή το κάτω βέλος Μετακίνηση κανόνα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα για να τοποθετήστε τον κανόνα στο σημείο που θέλετε να εφαρμόζεται μέσα στη λίστα κανόνων.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα.

 5. Στην περιοχή Κατά τη λήψη του μηνύματος και, επιλέξτε διαδοχικά Περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις, στο θέμα.

  Κατά την άφιξη του μηνύματος

 6. Καθορίστε μια λέξη ή φράση που θα πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος προς μετακίνηση, επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Καθορισμός λέξεων ή φάσεων

 7. Στην περιοχή Κάντε τα εξής, επιλέξτε Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση του μηνύματος σε φάκελο.

  Να γίνονται τα εξής

 8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα μετακινούνται τα μηνύματα και επιλέξτε OK.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα.

 5. Στην περιοχή Κατά τη λήψη του μηνύματος και, επιλέξτε διαδοχικά Περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις, στο θέμα.

  Κατά την άφιξη του μηνύματος

 6. Καθορίστε μια λέξη ή φράση που θα πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος προς μετακίνηση, επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Καθορισμός λέξεων ή φάσεων

 7. Στην περιοχή Κάντε τα εξής, επιλέξτε Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση του μηνύματος σε φάκελο.

  Να γίνονται τα εξής

 8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα μετακινούνται τα μηνύματα και επιλέξτε OK.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Δείτε επίσης

Οργάνωση εισερχομένων με Αρχειοθέτηση, Εκκαθάριση και άλλα εργαλεία στο Outlook στο web

Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Outlook στο web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×