Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook.com

Χρησιμοποιήστε κανόνες εισερχομένων για την αυτόματη εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φτάνουν στα εισερχόμενά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες που θα αλλάζουν το επίπεδο σπουδαιότητας των μηνυμάτων κατά την άφιξή τους, θα τα μετακινούν αυτόματα σε άλλους φακέλους ή θα τα διαγράφουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Δημιουργία ενός κανόνα εισερχομένων

Οι κανόνες εκτελούνται μόνο στα εισερχόμενά σας. Οι κανόνες δεν εκτελούνται σε άλλους φακέλους.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook.com.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 3. Επιλέξτε Επιλογές, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 4. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε συνθήκη και ενέργεια από τις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες λίστες.

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία κανόνα"

  Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συνθήκες ή ενέργειες επιλέγοντας Προσθήκη συνθήκης ή Προσθήκη ενέργειας.

 6. Προσθέστε εξαιρέσεις στον κανόνα εισερχομένων επιλέγοντας Προσθήκη εξαίρεσης και στη συνέχεια επιλέγοντας μια εξαίρεση από το μενού Προσθήκη εξαίρεσης.

 7. Από προεπιλογή, η επιλογή Διακοπή επεξεργασίας περισσότερων κανόνων είναι ενεργοποιημένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή και φτάνει στα εισερχόμενά σας ένα μήνυμα που πληροί τα κριτήρια για περισσότερους από έναν κανόνες, θα εφαρμόζεται μόνο ο πρώτος κανόνας. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες εισερχομένων τα κριτήρια των οποίων πληροί ένα μήνυμα.

  Διακοπή επεξεργασίας κανόνων

Επεξεργασία ενός κανόνα εισερχομένων

Για να επεξεργαστείτε έναν κανόνα εισερχομένων, επιλέξτε τον κανόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία επεξεργασία για να ανοίξει ο κανόνας και να αλλάξετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες που περιλαμβάνει.

Διαγραφή ενός κανόνα εισερχομένων

Εάν έχετε έναν κανόνα εισερχομένων που δεν θέλετε πλέον, μπορείτε να τον επιλέξετε και στη συνέχεια να επιλέξετε Διαγραφή απόρριψη για να τον καταργήσετε.

Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για λίγο, καταργήστε το σημάδι ελέγχου δίπλα στον κανόνα.

Ορισμός της σειράς με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες εισερχομένων στα εισερχόμενα μηνύματα

Οι κανόνες εισερχομένων εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα με βάση τη σειρά που έχουν στη λίστα Κανόνες εισερχομένων. Μπορείτε να τακτοποιήσετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που δημιουργείτε στα μηνύματα που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας:

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Επιλογές ή Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επάνω ή το κάτω βέλος Μετακίνηση κανόνα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα για να τοποθετήστε τον κανόνα στο σημείο που θέλετε να εφαρμόζεται μέσα στη λίστα κανόνων.

Παραδείγματα για τον τρόπο χρήσης των κανόνων εισερχομένων

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Επιλογές ή Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα.

 5. Στην περιοχή Κατά τη λήψη του μηνύματος και, επιλέξτε διαδοχικά Περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις, στο θέμα.

  Κατά την άφιξη του μηνύματος

 6. Καθορίστε μια λέξη ή φράση που θα πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος προς μετακίνηση, επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Καθορισμός λέξεων ή φάσεων

 7. Στην περιοχή Κάντε τα εξής, επιλέξτε Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση του μηνύματος σε φάκελο.

  Να γίνονται τα εξής

 8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα μετακινούνται τα μηνύματα και επιλέξτε OK.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Επιλογές ή Αλληλογραφία, για να ανοίξει το πλαίσιο Επιλογές στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε Κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

  Κανόνες εισερχομένων

 3. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα.

 5. Στην περιοχή Κατά την άφιξη του μηνύματος και, επιλέξτε Στάλθηκε ή παραλήφθηκε και στη συνέχεια επιλέξτε Ελήφθη από.

 6. Επιλέξτε Επιλογή ατόμων.

 7. Στο πλαίσιο Ελήφθη από, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής και στη συνέχεια επιλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών. Κάντε κλικ στο κουμπί OK Προσθήκη .

 8. Στην περιοχή Κάντε τα εξής, επιλέξτε Σήμανση του μηνύματος και με σπουδαιότητα.

 9. Επιλέξτε το επίπεδο σπουδαιότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Επιλέξτε σπουδαιότητα

 10. Επιλέξτε OK στο επάνω μέρος της σελίδας.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας για το Outlook.com:

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Δείτε επίσης

Βοήθεια για την αποφυγή της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Outlook.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×