Ορίστε το Αναγνωριστικό καλούντος για ένα χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το σύστημα Phone στο Office 365 παρέχει ένα προεπιλεγμένο Αναγνωριστικό καλούντος που είναι ο αριθμός του τηλεφώνου που του έχουν ανατεθεί του χρήστη. Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποκλείσετε το Αναγνωριστικό καλούντος (ονομάζεται επίσης ένα Αναγνωριστικό γραμμής καλεί) για ένα χρήστη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Αναγνωριστικό καλούντος στον οργανισμό σας, μεταβαίνοντας εδώ.

Συμβουλή: Δεν μπορείτε να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις προς το παρόν στο Skype για επιχειρήσεις Online.

Υπάρχουν ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό δεν είναι για εταιρείες εσωτερικής εγκατάστασης με το Lync ή του Skype για επιχειρήσεις Server.

 • Αλλαγή τους εξερχόμενων Αναγνωριστικό καλούντος Μπορείτε να αντικαταστήσετε το Αναγνωριστικό καλούντος του χρήστη, το οποίο από προεπιλογή είναι τον αριθμό τηλεφώνου, με κάποιον άλλον αριθμό τηλεφώνου. Για παράδειγμα, που θα μπορούσε να αλλάξετε Αναγνωριστικό καλούντος του χρήστη από τον αριθμό τηλεφώνου σε έναν αριθμό τηλεφώνου κύριο για την επιχείρησή σας ή να αλλάξετε το Αναγνωριστικό του χρήστη κλήση γραμμής από τον αριθμό τηλεφώνου σε έναν αριθμό τηλεφώνου κύριο για νομικού τμήματος. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό Αναγνωριστικού κλήση σε οποιονδήποτε αριθμό ηλεκτρονικής υπηρεσίας (με χρέωση ή χωρίς χρέωση).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο Service , πρέπει να καθορίσετε έναν αριθμό έγκυρη υπηρεσίας.

 • Αποκλεισμός το Αναγνωριστικό καλούντος εξερχομένων Μπορείτε να αποκλείσετε το Αναγνωριστικό καλούντος εξερχόμενα Αποστολή σε εξερχόμενες κλήσεις PSTN ενός χρήστη. Αυτή η ενέργεια θα αποκλείσει τον αριθμό τηλεφώνου από το τηλέφωνο ενός ατόμου που ονομάζεται που εμφανίζεται.

 • Αποκλεισμός τους εισερχόμενες Αναγνωριστικό καλούντος Μπορείτε να αποκλείσετε ένα χρήστη από τη λήψη Αναγνωριστικό καλούντος σε οποιαδήποτε εισερχόμενες κλήσεις PSTN.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα αποστέλλεται πάντα τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη (Αναγνωριστικό καλούντος).

Από προεπιλογή, όλες αυτές οι ρυθμίσεις Αναγνωριστικό καλούντος είναι απενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προβληθούν του Skype για επιχειρήσεις Online χρήστη αριθμού τηλεφώνου όταν ο χρήστης κάνει μια κλήση σε ένα τηλέφωνο PSTN.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μεταβείτε εδώ.

Ορισμός του καλούντος ρυθμίσεις πολιτικής Αναγνωριστικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για όλες τις ρυθμίσεις Αναγνωριστικό καλούντος στο Skype για επιχειρήσεις Online, πρέπει να χρησιμοποιήσετε Windows PowerShell και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης.

 • Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε το Windows PowerShell 3.0 ή νεότερη έκδοση

  1. Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση: Μενού "Έναρξη" > Windows PowerShell.

  2. Ελέγξτε την έκδοση πληκτρολογώντας Get-Host στο παράθυρο του Windows PowerShell.

  3. Εάν δεν έχετε την έκδοση 3.0 ή νεότερη έκδοση, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων για το Windows PowerShell. Ανατρέξτε στο θέμα Windows Management Framework 4.0, για να κάνετε λήψη και ενημέρωση του Windows PowerShell στην έκδοση 4.0. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.

  4. Θα χρειαστεί επίσης να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για Skype για επιχειρήσεις Online, η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια απομακρυσμένη περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell που συνδέεται με το Skype για επιχειρήσεις Online. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτής της λειτουργικής μονάδας, η οποία υποστηρίζεται μόνο σε υπολογιστές 64 bit, από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft, στη σελίδα Λειτουργική μονάδα Windows PowerShell για το Skype για επιχειρήσεις Online. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, εάν σας ζητηθεί.

  Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μόνο παράθυρο του Windows PowerShell.

 • Ξεκινήστε μια περίοδο λειτουργίας του Windows PowerShell

  1. Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Windows PowerShell.

  2. Στο παράθυρο του Windows PowerShell, συνδεθείτε στον οργανισμό σας Office 365, εκτελώντας την εντολή:

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να εκτελέσετε την εντολή Import-Module μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα Windows PowerShell του Skype για επιχειρήσεις Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε όλες τις υπηρεσίες του Office 365 χρησιμοποιώντας ένα μόνο παράθυρο του Windows PowerShell ή στο Σύνδεση στο Skype για επιχειρήσεις Online χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell.

 • Για να προβάλετε όλες τις ρυθμίσεις πολιτικής Αναγνωριστικό καλούντος στον οργανισμό σας, εκτελέστε:

  • Get-CsCallingLineIdentity |fl

  Δείτε περισσότερα παραδείγματα και λεπτομέρειες για Λήψη CsCallingLineIdentity.

 • Για να δημιουργήσετε μια νέα πολιτική Αναγνωριστικό καλούντος που ορίζει το Αναγνωριστικό καλούντος ως ανώνυμος, εκτελέστε:

  • New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false

  Δείτε περισσότερα παραδείγματα και λεπτομέρειες για το Νέο CsCallingLineIdentity.

 • Για να εφαρμόσετε τη νέα πολιτική που δημιουργήσατε Amos μάρμαρο, εκτελέστε:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName Anonymous

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cmdlet Εκχώρηση CsCallingLineIdentity .

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει μια πολιτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το cmdlet Set-CsCallingLineIdentity για να κάνετε αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το cmdlet Εκχώρηση CsCallingLineIdentity για να εφαρμόσετε Οι ρυθμίσεις για τους χρήστες σας.

 • Για να αποκλείσετε το Αναγνωριστικό καλούντος εισερχόμενες, εκτελέστε:

  • Set-CsCallingLineIdentity -Identity "Block Incoming" -BlockIncomingPstnCallerID $true -EnableUserOverride $true

   Δείτε περισσότερα παραδείγματα και λεπτομέρειες για το Σύνολο CsCallingLineIdentity.

 • Για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση της πολιτικής που δημιουργήσατε σε ένα χρήστη στην εταιρεία σας, εκτελέστε:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName "Block Incoming"

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το cmdlet Εκχώρηση CsCallingLineIdentity .

Κατάργηση μιας πολιτικής Αναγνωριστικό καλούντος

Για να καταργήσετε μια πολιτική από την εταιρεία σας, εκτελέστε:

Remove-CsCallingLineIdentity –Identity "My Caller ID Policy"

Για να καταργήσετε μια πολιτική από ένα χρήστη, εκτελέστε:

Grant-CsCallingLineIdentity –Identity "amos.marble@contoso.com" –PolicyName $null

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Windows PowerShell;

Σχετικά θέματα

Έκτακτης ανάγκης κλήση όροι και προϋποθέσεις
συμπληρωματική περίοδο εξερχόμενη κλήση διάσκεψης ήχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×