Ορίστε ένα πρότυπο αρχείου για ένα έγγραφο ή μια βιβλιοθήκη φορμών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο ή μια βιβλιοθήκη φορμών, είναι δυνατό να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για αυτή τη βιβλιοθήκη. Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο στη βιβλιοθήκη, το προεπιλεγμένο πρότυπο ανοίγει στο κατάλληλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, είναι δυνατό να ορίσετε ένα πρότυπο του Microsoft Office Word 2010. Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο σε αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων, το πρότυπο ανοίγει στο Word.

Εάν θέλετε να καθορίσετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις ή να παράσχετε προεπιλεγμένο περιεχόμενο, το οποίο να εμφανίζεται σε κάθε νέο αρχείο, όπως μια προτιμώμενη διάρθρωση για μια πρόταση εκστρατείας μάρκετινγκ ή μια επίσημη αποποίηση ευθυνών σε ένα υποσέλιδο σελίδας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε αυτήν την πληροφορία στο πρότυπο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πρότυπα αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών

Οι τύποι αρχείων που μπορούν ή δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν πρότυπα αρχείων

Πού αποθηκεύονται τα των προτύπων αρχείων στη βιβλιοθήκη

Δημιουργία προτύπου αρχείου για μια βιβλιοθήκη φορμών

Χρήση τύπων περιεχομένου για τη ρύθμιση του εγγράφου ή βιβλιοθήκη πρότυπα φόρμας

Ορισμός προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου κατά τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης εγγράφων ή φορμών

Αλλαγή του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου για μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών

Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου

Καθορισμός προσαρμοσμένου προτύπου αρχείου

Πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα αρχείων σε ένα έγγραφο ή μια βιβλιοθήκη φορμών

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο ή μια βιβλιοθήκη φορμών, είναι δυνατό να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για αυτή τη βιβλιοθήκη. Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο στη βιβλιοθήκη, το προεπιλεγμένο πρότυπο ανοίγει στο κατάλληλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, είναι δυνατό να ορίσετε ένα πρότυπο του Microsoft Office Word 2010. Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο σε αυτήν τη βιβλιοθήκη εγγράφων, το πρότυπο ανοίγει στο Word.

Εάν θέλετε να καθορίσετε επιπρόσθετες ρυθμίσεις ή να παράσχετε προεπιλεγμένο περιεχόμενο, το οποίο να εμφανίζεται σε κάθε νέο αρχείο, όπως μια προτιμώμενη διάρθρωση για μια πρόταση εκστρατείας μάρκετινγκ ή μια επίσημη αποποίηση ευθυνών σε ένα υποσέλιδο σελίδας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε αυτήν την πληροφορία στο πρότυπο.

Αρχή της σελίδας

Οι τύποι αρχείων που είναι ή δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Ανάλογα με το αρχείο που έχετε σε μια βιβλιοθήκη, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια από τις εξής καταστάσεις:

Αρχεία συμβατά με τις τεχνολογίες του SharePoint    Για ένα χρήστη για να δημιουργήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την εντολή Δημιουργία σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, πρέπει να δημιουργηθεί το πρότυπο αρχείου από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το Microsoft Office Word 2010. Όταν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι είτε ένα βασίζονται σε XML πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως Microsoft InfoPath 2010.

Άλλα αρχεία προγράμματος    Για περισσότερα προγράμματα, εξακολουθείτε να μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε το αρχείο στη βιβλιοθήκη. Αλλά αντί για να δημιουργήσετε το αρχείο απευθείας από τη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, να την προσθέσετε στη βιβλιοθήκη αργότερα.

Αποκλεισμένοι αρχεία προγράμματος    Για λόγους ασφαλείας, ορισμένοι τύποι αρχείων πρόγραμμα, όπως .exe, έχουν αποκλειστεί από που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αποκλεισμένους τύπους αρχείων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν πρότυπα αρχείων

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν πρότυπα αρχείων.

Βιβλιοθήκες εγγράφων    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων, όπως έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, αρχεία κειμένου και άλλους τύπους αρχείων. Μια βιβλιοθήκη εγγράφων είναι συχνά τα πιο συνηθισμένα θέση σε μια τοποθεσία όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, συλλογής, ενημέρωση, και διαχειριστείτε αρχεία με τα μέλη της ομάδας και κοινή χρήση με άλλους συνεργάτες σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ως ένα αποθετήριο γενικής χρήσης αρχείου. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για έναν συγκεκριμένο σκοπό, για παράδειγμα, μια ομάδα μάρκετινγκ μπορεί να έχει το δικό της βιβλιοθήκης εγγράφων για το σχεδιασμό των υλικά, δελτία τύπου και δημοσιεύσεις.

Βιβλιοθήκες φορμών    Μια βιβλιοθήκη φορμών παρέχει έναν απλό τρόπο για να κάνετε κοινή χρήση και παρακολούθηση φορμών που βασίζονται σε XML που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη φορμών για τις φόρμες αναφοράς εξόδων του τμήματός σας. Το πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων αποθηκεύεται ως του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου στη βιβλιοθήκη φορμών. Κάθε φορά που κάποιος δημιουργεί μια αναφορά εξόδων, να ανοίγουν το πρότυπο ως μια κενή φόρμα, το οποίο περιέχει τη διάταξη, τα πεδία και υπολογισμούς της αναφοράς εξόδων. Όταν κάποιος συμπληρώνει τη φόρμα, τα δεδομένα της αναφοράς εξόδων (και μόνο τα δεδομένα) αποθηκεύεται ως αρχείο XML στη βιβλιοθήκη φορμών. Διαχωρίζοντας τα δεδομένα από τη φόρμα, είναι πιο εύκολο να επεξεργαστεί κάθε αναφορά εξόδων ξεχωριστά από άλλα συστήματα, συγχωνεύσει τα δεδομένα ή εξαγάγετε για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.

Αρχή της σελίδας

Πού είναι αποθηκευμένα τα πρότυπα αρχείων στη βιβλιοθήκη

Όταν ένα έγγραφο ή μια βιβλιοθήκη φορμών έχει ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου, αποθηκεύεται στο φάκελο "Φόρμες" της βιβλιοθήκης.

Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην Εξερεύνηση των Windows για να δείτε τις φόρμεςφάκελο που περιέχει το πρότυπο αρχείου για τη βιβλιοθήκη.

Τα περιεχόμενα του φακέλου "Φάκελοι" σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη εγγράφων έχει ένα πρότυπο αρχείου, το οποίο αποκαλείται "πρότυπο.dotx", ωστόσο είναι δυνατό να αλλάξετε αυτό το αρχείο εάν χρειάζεται. Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό πρότυπο, πρέπει πρώτα να το δημιουργήσετε σε ένα πρόγραμμα, το οποίο να είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το Office Word 2010 και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε στο φάκελο "Φόρμες" μιας βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, από τη βιβλιοθήκη, καθορίστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου.

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη φορμών συνοδεύεται από ένα αρχείο κράτησης θέσης που αποκαλείται "πρότυπο.xml", το οποίο πρέπει να αντικαταστήσετε με ένα πρότυπο φόρμας που έχετε δημιουργήσει.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προτύπου αρχείου από μια βιβλιοθήκη φορμών

Για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε ένα πρότυπο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που βασίζεται σε XML, το οποίο να είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το Microsoft Office InfoPath 2010. Είναι δυνατό να υπάρχουν επιπλέον πλεονεκτήματα με τη χρήση προγράμματος σχεδίασης φορμών. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το Office InfoPath 2010, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία της βιβλιοθήκης φορμών και του προτύπου απευθείας από το InfoPath.

 • Εύκολη επεξεργασία και αναδημοσίευση του προτύπου φόρμας στη βιβλιοθήκη φορμών.

 • Συγχώνευση των μεμονωμένων αρχείων δεδομένων XML που έχουν δημιουργηθεί από πρότυπα για περαιτέρω επεξεργασία.

 • Προώθηση των πεδίων των δεδομένων XML, σε στήλες βιβλιοθήκης στη βιβλιοθήκη φορμών.

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια φόρμα, ανοίγει από προεπιλογή στο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών, το οποίο είναι συμβατό με το SharePoint 2010, στον υπολογιστή -πελάτη του χρήστη. Εάν δεν έχει εγκατασταθεί κανένα συμβατό πρόγραμμα, η φόρμα, εάν είναι σχεδιασμένη να ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί να ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε οι φόρμες, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να ανοίγουν σε κάποιο πρόγραμμα περιήγησης, να ανοίγουν πάντα στο πρόγραμμα περιήγησης. Είναι δυνατό να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά στη ρύθμιση Άνοιγμα εγγράφων στο πρόγραμμα περιήγησης στις ρυθμίσεις για προχωρημένους της βιβλιοθήκης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση τύπων περιεχομένου για τον ορισμό προτύπων εγγράφου ή βιβλιοθήκης φορμών

Εάν είναι ενεργοποιημένοι πολλοί τύποι περιεχομένου και έχουν καθοριστεί πρότυπα για αυτούς τους τύπους περιεχομένου, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί και όχι το προεπιλεγμένο πρότυπο. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν θέλετε να προσαρμόσετε τα πρότυπα για τη βιβλιοθήκη, πρέπει να αλλάξετε τους τύπους περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου, κατά τη δημιουργία εγγράφου ή βιβλιοθήκης φορμών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η ρύθμιση προτύπου για μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών απαιτεί δικαιώματα πλήρους ελέγχου.

 1. Περιήγηση στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη βιβλιοθήκη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην επιλογή Δημιουργία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια τοποθεσία μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά όσον αφορά την εμφάνιση και την περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 3. Στην περιοχή Βιβλιοθήκες, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων ή στην επιλογή Βιβλιοθήκη φορμών.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη. Το όνομα βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτικό.

  Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας βιβλιοθήκης, γίνεται μέρος της διεύθυνσης της σελίδας βιβλιοθήκης και εμφανίζεται σε στοιχεία περιήγησης, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να εντοπίσουν και να ανοίξουν τη βιβλιοθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε την περιγραφή του σκοπού της βιβλιοθήκης. Η περιγραφή είναι προαιρετική.

  Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας της βιβλιοθήκης, κάτω από το όνομα της βιβλιοθήκης. Εάν πρόκειται να ενεργοποιήσετε τη βιβλιοθήκη έτσι, ώστε να λαμβάνει περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης στην περιγραφή της, ώστε να μπορούν να τη βρουν εύκολα οι χρήστες.

 6. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε αυτήν τη βιβλιοθήκη, στη Γρήγορη εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Ναι, στην ενότητα Περιήγηση.

 7. Στην ενότητα Ιστορικό έκδοσης εγγράφου, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, εάν θέλετε να δημιουργείται μια έκδοση ή ένα αντίγραφο ασφαλείας αρχείου κάθε φορά που εισάγεται ένα αρχείο στη βιβλιοθήκη.

 8. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Καθορίστε τον τύπο του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για νέα αρχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Οι παρακάτω τύποι αρχείων είναι διαθέσιμες από προεπιλογή:

  • Κανένα

  • Έγγραφο του Microsoft Word 97-2003

  • Υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel 97-2003

  • Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint 97-2003

  • Έγγραφο του Microsoft Word

  • Υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel

  • Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint

  • Σημειωματάριο του Microsoft OneNote 2010

  • Σελίδα Web του Microsoft SharePoint Designer

  • Βασική σελίδα

  • Σελίδα Τμήματος Web

   Βιβλιοθήκη φορμών    Επιλέξτε το πρότυπο φόρμας που θέλετε να ορίσετε ως τον τύπο της φόρμας για όλες τις φόρμες της βιβλιοθήκης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου για ένα έγγραφο ή μια βιβλιοθήκη φορμών

Υπάρχουν δύο τρόποι, με τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρότυπο:

 • Εάν η βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών σας έχει ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι συμβατό με το SharePoint 2010, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο πρότυπο.

 • Για άλλα προγράμματα, δεν είναι δυνατή η άμεση επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου αλλά μπορείτε να αντιγράψετε ένα νέο αρχείο προτύπου στο φάκελο Φόρμες της βιβλιοθήκης, για να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη βιβλιοθήκη, για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο πρότυπο.

 2. Επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης στη Γρήγορη εκκίνηση ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε το στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην κατάλληλη ενότητα βιβλιοθηκών, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια τοποθεσία μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά όσον αφορά την εμφάνιση και την περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 3. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία βιβλιοθήκης, κάντε κλικ στην καρτέλα βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, στην ομάδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 5. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάτω από το πλαίσιο Πρότυπο διεύθυνσης URL, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προτύπου. Θα συμβεί ένα από τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Το πρότυπο ανοίγει σε μια εφαρμογή που είναι συμβατό με το SharePoint 2010 και που σχετίζεται με τον τύπο αρχείου του τρέχοντος προτύπου. Για παράδειγμα, Office Word 2010 ανοίγει αν το προεπιλεγμένο πρότυπο είναι ένα πρότυπο του Word ή Office Excel 2010 ανοίγει στην περίπτωση που το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας του Excel.

  Βιβλιοθήκη φορμών    Το πρότυπο ανοίγει είτε σε ένα πρόγραμμα συμβατό με το SharePoint 2010, είτε μια φόρμα που βασίζεται σε XML πρόγραμμα σχεδίασης, όπως το Microsoft Office InfoPath 2010 ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν οι χρήστες της τοποθεσίας σας έχουν ήδη συμπληρώσει φόρμες που ήταν βασισμένες στο αρχικό πρότυπο, σκεφτείτε πως μπορεί να έχουν επηρεάζει τις φόρμες οι αλλαγές στο πρότυπο. Για παράδειγμα, η προσθήκη ενός πεδίου που πρέπει να συμπληρωθεί από τους χρήστες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση σφαλμάτων στις αρχικές φόρμες που συμπληρώθηκαν πριν από την προσθήκη του πεδίου.

 6. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το πρότυπο. Εάν δεν σας χρειάζεστε το πρόγραμμα πλέον, κλείστε το ή μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 7. Ανάλογα με το πρόγραμμα σχεδίασης φορμών, ίσως χρειαστεί να δημοσιεύσετε ξανά το πρότυπο στη βιβλιοθήκη της τοποθεσία σας από το πρόγραμμα.

 8. Στην τοποθεσία, στο κάτω μέρος της σελίδας "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" της βιβλιοθήκης εγγράφων ή φορμών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός προσαρμοσμένου προτύπου αρχείου

 1. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε το προσαρμοσμένο πρότυπο σε ένα πρόγραμμα, συμβατό με το SharePoint 2010. Σημειώστε την τοποθεσία του και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο SharePoint 2010.

 2. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη βιβλιοθήκη, για την οποία θέλετε να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο.

 3. Επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης στη Γρήγορη εκκίνηση ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε το στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην κατάλληλη ενότητα βιβλιοθηκών, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια τοποθεσία μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά όσον αφορά την εμφάνιση και την περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 4. Στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, στην ομάδα Σύνδεση & εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με την Εξερεύνηση.

 5. Στην Εξερεύνηση των Windows, αναζητήστε το προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε.

 6. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή στο μενού συντόμευσης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω μέχρι να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Φόρμες για να τον ανοίξετε.

 8. Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή στο παράθυρο φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση, στο μενού συντόμευσης.

 9. Κλείστε την Εξερεύνηση των Windows και επιστρέψτε στη βιβλιοθήκη, στην τοποθεσία.

 10. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 11. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 12. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε ένα από τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο ονομάζεται Watermark.dotx και προσθέτετε στο φάκελο φόρμες της τα Κοινόχρηστα έγγραφα, βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να πληκτρολογήστε τα εξής:

  Κοινόχρηστα Documents/Forms/Watermark.dotx

  Βιβλιοθήκη φορμών    Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο ονομάζεται παραγγελίες.XML και προσθέτετε στο φάκελο φόρμες της βιβλιοθήκης φορμών Αγορές, μπορείτε να πληκτρολογήστε τα εξής:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Εάν οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο Πρότυπο εγγράφου δεν είναι διαθέσιμες, ο διαχειριστής ίσως έχει ρυθμίσει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου. Για να δείτε εάν είναι ενεργοποιημένοι πολλαπλοί τύποι περιεχομένου, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Ναι στην περιοχή Να επιτρέπεται η διαχείριση τύπων περιεχομένου; στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, ακριβώς επάνω από την ενότητα Πρότυπα εγγράφων. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το πρότυπο για τον τύπο περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×