Ορίζετε μια σχέση σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμός σχέσεων στο Visio χρησιμοποιώντας πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε μια συλλογή δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν χρησιμοποιείτε Visio Pro για Office 365 και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα, η αποσυμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία σχέσης σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

Κατάργηση μιας σχέσης από ένα μοντέλο βάσης δεδομένων

Ορίζετε μια σχέση ως-προς-ένα ή ένα-προς-πολλά

Εμφάνιση σχέσεις και τις ιδιότητές τους σε ένα διάγραμμα

Δεν μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης;

Το πιθανότερο είναι ότι η έκδοση των Visio δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που αναζητάτε. Για να μάθετε ποια έκδοση των Visio που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Είναι το όνομα της έκδοσης της επάνω γραμμής του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου.

Microsoft Office Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Microsoft Office Visio Professional υποστηρίζει τις δυνατότητες reverse engineering για το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, με τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο σε Visio ), αλλά δεν υποστηρίζει προώθηση μηχανικής (δηλαδή, με τη χρήση μοντέλου βάσης δεδομένων Visio για τη δημιουργία κώδικα SQL).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια της βάσης δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αποσυμπίληση και προώθηση μηχανικής, στο Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες. Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες συμπεριλαμβάνεται στο MSDN Premium συνδρομή, που είναι διαθέσιμη με το Visual Studio Professional και το Visual Studio Team System βάσει ρόλων εκδόσεις.

Δημιουργία σχέσης σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

 1. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πίνακες είναι ορατοί στο διάγραμμα. Εάν έχετε αντίστροφη κατασκευαστεί το μοντέλο από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, ίσως χρειαστεί να σύρετε ένα ή και τα δύο πίνακες από το παράθυρο πινάκων και προβολών στη σελίδα σχεδίου.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα που θέλετε για την πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης.

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

 4. Στο πλέγμα, κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με μοναδικό τρόπο αναγνωρίζετε κάθε γραμμή του πίνακα και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK για να την ορίσετε ως πρωτεύον κλειδί.

 5. Από το στάμπο Σχεσιακού αντικειμένου ή Σχέσης οντοτήτων, σύρετε ένα σχήμα σχέσης και αποθέστε το σε μια κενή περιοχή της σελίδας.

 6. Συνδέστε το υψηλότερο άκρο στον πίνακα με το γονικό πίνακα.

 7. Συνδέστε το άλλο άκρο με το θυγατρικό πίνακα.

  Εάν ο δεύτερος πίνακας δεν περιέχει ήδη μια στήλη με το ίδιο όνομα με το πρωτεύον κλειδί, το μοντέλο την προσθέτει στο δεύτερο πίνακα ως εξωτερικό κλειδί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν γραμμές σχέσης εξαφανίζονται, στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και κάντε κλικ στο έγγραφο. Στην καρτέλα " σχέσεις ", στην περιοχή Εμφάνιση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " σχέσεις ".

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας σχέσης από ένα μοντέλο βάσης δεδομένων

 1. Κάντε κλικ στη σχέση στο το μοντέλο και πατήστε το πλήκτρο delete.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή αντικειμένου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να καταργήσετε τη σχέση από το σχέδιο και το υποκείμενο μοντέλο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή όχι, για να καταργήσετε μόνο τη γραμμή του σχεδίου.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή όχι και αργότερα αποφασίσετε να προσθέσετε τη γραμμή πίσω στο σχέδιο, επιλέξτε έναν από τους πίνακες στη σχέση και, στο μενού βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχετικούς πίνακες.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε να πάντα ή ποτέ απόθεση διαγραμμένων σχέσεις από το υποκείμενο μοντέλο. Στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές, κάντε κλικ μοντελοποίηση και, μεταβείτε στην καρτέλα λογικού διαγράμματος.

Αρχή της σελίδας

Ορίζετε μια σχέση ως-προς-ένα ή ένα-προς-πολλά

Η προτεραιότητα της σχέσης περιγράφονται να συσχετίσετε τον αριθμό των γραμμών σε έναν πίνακα με τον αριθμό των γραμμών σε έναν άλλο πίνακα. Για παράδειγμα, ένα τμήμα μπορεί να έχει πολλές των υπαλλήλων, αλλά μπορούν να ανήκουν έναν εργαζόμενο μόνο ένα τμήμα. Προτεραιότητα συνήθως εκφράζεται ως ένα προς ένα, ένα-προς-πολλά και πολλά-προς-πολλά.

 1. Κάντε διπλό κλικ στη σχέση.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Διάφορα.

 3. Στην περιοχή προτεραιότητα επιλέξτε η προτεραιότητα που ταιριάζει καλύτερα τη σχέση. Για ένα-προς-πολλά σχέσεις που θα είναι μηδέν ή περισσότερα ή ένα ή περισσότερα. Για ένα προς ένα σχέσεις που θα είναι μηδέν ή ένα ή ακριβώς μία.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση σχέσεις και τις ιδιότητές τους σε ένα διάγραμμα

Μπορείτε να επιλέξετε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις στο διάγραμμά σας.

 1. Στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο έγγραφο.

 2. Στην καρτέλα " σχέσεις ", επιλέξτε πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζεται στο διάγραμμα.

  Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε

  • Σχέσεις

  • Προτεραιότητα

  • Σημειογραφία Crow's πόδια

  • Ρηματικές φράση

  • Ενέργειες αναφορών

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×