Ομαλή κατανομή όγκου εργασίας έργου (ισοστάθμιση αντιστοιχίσεων πόρων)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ορισμένα από τους πόρους εργασίας σας έχει υπερβολικά πολλές εργασίας που έχει ανατεθεί σε αυτά; Μπορείτε να επιλύσετε τις διενέξεις πόρων ή υπερ-αναθέσεις, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα ισοστάθμισης πόρων στο έργο. Η ισοστάθμιση λειτουργεί με να καθυστερήσει εργασίες ή διαίρεση τους, ώστε να μην είναι υπερφορτωμένοι τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές τις εργασίες.

Γραφικό ισοστάθμισης πόρου

Όταν ισοστάθμιση, έργου δεν αλλάζει που έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε εργασία. Project να ισοσταθμίσει μόνο το πόρους εργασίας, γενικοί πόροι, και δεσμευμένη. Το επίπεδο δεν το υλικοί πόροι, τους πόρους κόστους ή προτεινόμενους πόρους.

Σημείωση: Λόγω αυτών των αλλαγών στις εργασίες, ισοστάθμισης μπορεί να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης ορισμένες εργασίες και, συνεπώς επίσης το έργο ημερομηνία λήξης.

Συμβουλή: Υπερ-ανάθεση πόρων επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα σε προβολές πόρων, συμπεριλαμβανομένων των Οργάνωση ομάδας. Στο γράφημα Gantt, υπερ-ανάθεση πόρων επισημαίνονται με μια κόκκινη αριθμητική τιμή στη στήλη δείκτες.

Πριν από την ισοστάθμιση, μπορείτε εάν θέλετε να τροποποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις.

 • Προτεραιότητες εργασιών,    που υποδηλώνουν τη σημασία μιας εργασίας και τη διαθεσιμότητά της για ισοστάθμιση.

 • Προτεραιότητες έργου,    που καθορίζουν διαθεσιμότητα του έργου για την ισοστάθμιση.

 • Ισοστάθμιση επιλογές,    που σας βοηθήσει να βελτιώσετε τον τρόπο με τον Project Καθορίζει των εργασιών που ισοσταθμίζονται και σε ποιο βαθμό.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανομή όγκου εργασίας έργου από την ισοστάθμιση

Τροποποίηση ρυθμίσεων ισοστάθμισης

Ορισμός προτεραιοτήτων εργασίας

Ορισμός προτεραιοτήτων έργου

Κατανομή όγκου εργασίας έργου με ισοστάθμιση

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι.

 2. Στην ομάδα επίπεδο, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές.

  Γραφικό επιπέδου ομάδας

 3. Επιλογή επιπέδου    Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ισοσταθμίσετε μόνο τις εργασίες που έχουν επιλεγεί. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες που βρίσκονται δίπλα στην άλλη, επιλέξτε την πρώτη εργασία στην επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο SHIFT ενώ επιλέγετε την τελευταία εργασία στην επιλογή. Για να επιλέξετε πολλές εργασίες που δεν βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, επιλέξτε κάθε εργασία, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL ενώ επιλέγετε την εργασία.

  Αυτό είναι χρήσιμο όταν μπορεί να είναι αποδεκτή για τους πόρους υπερ-ανάθεση σε ορισμένες εργασίες στο σχέδιο έργου, αλλά οι διαχειριστές έργου θα θέλατε να επιλύσετε υπερ-ανάθεση για άλλες συγκεκριμένες εργασίες

 4. Ισοστάθμιση πόρων    Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ισοσταθμίσετε μόνο αυτές τις εργασίες με συγκεκριμένες τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί. Κάντε κλικ στην επιλογή ισοστάθμιση πόρων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον πόρο στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα CTRL για να επιλέξετε πολλούς πόρους.
  Εάν ο επιλεγμένος πόρος εργασίας σε εργασίες που έχουν πολλούς πόρους, δεν θα μετακινούνται τα άλλα αναθέσεις.

 5. Ισοστάθμιση όλων    Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ισοσταθμίσετε όλους τους πόρους σε όλες τις εργασίες μέσα του σχεδίου έργου.

 6. Επιλογές ισοστάθμισης    Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί το Project για την ισοστάθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα σε Τροποποίηση ισοστάθμιση ρυθμίσεις σε αυτό το άρθρο.

 7. Απαλοιφή ισοστάθμισης    Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αναιρέσετε την επίδραση της προηγούμενης ισοστάθμισης.

 8. Επόμενη υπερ-ανάθεση    Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μεταβείτε στην επόμενη εργασία με υπερ-ανάθεση πόρων. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δείτε πιο εύκολα την επίδραση της ισοστάθμισης σε μεμονωμένες εργασίες.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση ρυθμίσεων ισοστάθμισης

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ισοστάθμισης, ώστε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το Project θα προσδιορίζει ποιες εργασίες ισοσταθμίζονται και σε τι βαθμό.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα πόροι. Στην ομάδα επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ισοστάθμισης.

  Γραφικό επιπέδου ομάδας

 2. Στο παράθυρο διαλόγου ισοστάθμιση πόρων, στην περιοχή ισοστάθμισης υπολογισμούς, επιλέξτε πώς θέλετε ισοστάθμιση είναι δυνατό να προκύψει.

  Αυτόματη    Εάν επιλέξετε την αυτόματη ισοστάθμιση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Απαλοιφή τιμών ισοστάθμισης πριν από την ισοστάθμιση. Όταν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, μόνο νέες και μη ισοσταθμισμένες αντιστοιχίσεις επιπέδων έργου. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, αλλά όταν γίνεται αυτόματη ισοστάθμιση, εάν το αφήσετε επιλεγμένο μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά την εργασία σας στο χρονοδιάγραμμα επειδή ισοσταθμίζονται όλες τις εργασίες.

  Στο το Αναζήτηση για υπερ-αναθέσεις σε ένα, κάντε κλικ σε μια χρονική περίοδο ή βάση, για την ευαισθησία με την οποία θα αναγνωρίσει υπερ-αναθέσεις. Η προεπιλογή είναι Ανά ημέρα. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το σημείο στο οποίο θέλετε να παρεμβαίνει η ισοστάθμιση: όταν έχετε μια υπερ-ανάθεση μέσα σε ένα λεπτό, μία ημέρα, μία εβδομάδα ή ένα μήνα.

  Μη αυτόματα    Μη αυτόματη ισοστάθμιση (προεπιλογή) εμφανίζεται μόνο όταν κάνετε κλικ στο Επίπεδο όλων. Η αυτόματη ισοστάθμιση συμβαίνει αμέσως κάθε φορά που αλλάζετε μια εργασία ή πόρο. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ισοστάθμιση εάν θέλετε να προγραμματίσετε ξανά εργασίες κάθε φορά που έχουν ανατεθεί περισσότερη εργασία από αυτήν που έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσετε.

 3. Στην περιοχή Εύρος ισοστάθμισης για, επιλέξτε να ισοσταθμίσετε ολόκληρο το έργο ή μόνο εκείνες τις εργασίες που εμφανίζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό εύρος.

 4. Στο πλαίσιο Σειρά ισοστάθμισης, επιλέξτε τη σειρά ισοστάθμισης που θέλετε:

  • Επιλέξτε Μόνο Αναγνωριστικό επιπέδου εργασίες σε αύξουσα σειρά από τους αριθμούς των Αναγνωριστικών πριν να υπολογίσετε κάποια άλλα κριτήρια.

  • Επιλέξτε τυπικό για να εξετάσετε πρώτα εξαρτήσεις προαπαιτούμενη εργασία, αδράνεια, ημερομηνίες, προτεραιότητες και περιορισμούς για να ανακαλύψετε εάν και πώς πρέπει να γίνει ισοστάθμιση εργασιών. (Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.)

  • Επιλέξτε Προτεραιότητα, βασική για να ελέγξετε πρώτα τις προτεραιότητες εργασιών και μόνο τότε εξετάστε τα βασικά κριτήρια.

 5. Για να εμποδίσετε την καθυστέρηση της ημερομηνίας λήξης του έργου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ισοστάθμιση μόνο μέσα στα πλαίσια της διαθέσιμης αδράνειας.

  Σημείωση: Εάν επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος που να υποδηλώνουν ότι το Project δεν μπορεί να ισοσταθμίσει ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα. Το Project ενδέχεται να μην ισοσταθμίζει το χρονοδιάγραμμα, επειδή σπάνια υπάρχει αρκετός χρόνος χαλαρής εργασίας σε ένα χρονοδιάγραμμα, ώστε οι αντιστοιχίσεις να προγραμματιστούν ξανά χωρίς να εξαντληθεί ο χρόνος χαλαρής εργασίας.

 6. Για να επιτρέψετε στην ισοστάθμιση να κάνει προσαρμογές όταν ένας πόρος εργάζεται σε μια εργασία ανεξάρτητα από άλλους πόρους που εργάζονται στην ίδια εργασία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η ισοστάθμιση μπορεί να προσαρμόζει μεμονωμένες αντιστοιχίσεις σε μια εργασία.

 7. Εάν θέλετε η ισοστάθμιση να διακόπτει εργασίες δημιουργώντας διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας σε εργασίες ή σε αντιστοιχίσεις πόρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η ισοστάθμιση μπορεί να δημιουργεί διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας. Εάν ένας πόρος έχει αντιστοιχιστεί σε εργασίες που, κατά συγχώνευση, είναι πέρα από την ικανότητα χειρισμού του χρονοδιαγράμματος, τότε μια εργασία που έχει υπόλοιπο όγκο εργασίας μπορεί να διαιρεθεί και ο πόρος να εργαστεί σε αυτήν όταν το χρονοδιάγραμμά του θα το επιτρέψει.

 8. Για να συμπεριλάβετε προτεινόμενους πόρους, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ισοστάθμιση εργασιών με τον προτεινόμενο τύπο κράτησης.

 9. Για να επιτρέψετε στην ισοστάθμιση να αλλάζει μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ισοστάθμιση μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών.

 10. Εάν θέλετε να απαλείψετε τα προηγούμενα αποτελέσματα ισοστάθμισης πριν ισοσταθμίσετε ξανά, κάντε κλικ στην εντολή Απαλοιφή ισοστάθμισης.

 11. Εάν κάνετε μη αυτόματη ισοστάθμιση, κάντε κλικ στην εντολή Ισοστάθμιση όλων. Εάν κάνετε αυτόματη ισοστάθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: 

 • Για να απαλείψετε την ισοστάθμιση αμέσως, πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναίρεση ισοστάθμισης. Εάν δεν αναιρέσετε την ισοστάθμιση, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή ισοστάθμισης, για να απαλείψετε τα προηγούμενα αποτελέσματα ισοστάθμισης.

 • Εάν ισοσταθμίζετε εργασίες έργων που έχουν προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης, τότε αρνητικές τιμές καθυστέρησης εφαρμόζονται από τη λήξη της εργασίας ή της αντιστοίχισης, με αποτέλεσμα η ημερομηνία λήξης της εργασίας ή της αντιστοίχισης πόρου να εμφανιστεί νωρίτερα.

 • Για να δείτε τις αλλαγές που έγιναν σε εργασίες από την ισοστάθμιση, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στο κάτω μέρος του κουμπιού " γράφημα Gantt " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες προβολές. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ισοστάθμιση Gantt" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των προτεραιοτήτων εργασιών

Ρύθμιση προτεραιοτήτων εργασίας σάς επιτρέπουν να καθορίσετε σημασία μιας εργασίας και τη διαθεσιμότητά της για ισοστάθμιση. Την τιμή προτεραιότητα που εισάγετε είναι μια υποκειμενική τιμή μεταξύ 1 και 1000, η οποία σας επιτρέπει να καθορίσετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου που έχετε πάνω στη διαδικασία ισοστάθμισης. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε το Project να ισοσταθμίσει μια συγκεκριμένη εργασία, ορίστε το επίπεδο προτεραιότητας στο 1.000. Από προεπιλογή, οι τιμές προτεραιότητας έχουν οριστεί σε 500, μεσαίο επίπεδο ή του στοιχείου ελέγχου. Οι εργασίες που έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα έχουν καθυστερήσει ή διαίρεση πριν από εκείνες που έχουν υψηλότερη προτεραιότητα.

 1. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της εργασίας της οποίας την προτεραιότητα θέλετε να αλλάξετε και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια προτεραιότητα στο πλαίσιο Προτεραιότητα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των προτεραιοτήτων έργων

Μπορείτε να ορίσετε διαθεσιμότητα ενός ολόκληρου έργου για την ισοστάθμιση, ορίζοντας την προτεραιότητα του έργου. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κοινή χρήση πόρων με ένα άλλο έργο που λειτουργεί ως ένα χώρο συγκέντρωσης πόρων και εάν δεν θέλετε να ισοσταθμίσετε τις εργασίες σε ένα από τα κοινόχρηστα αρχεία, στη συνέχεια, ορίστε κοινόχρηστων επίπεδο προτεραιότητας του αρχείου σε 1000.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έργο. Στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στο στοιχείο Πληροφορίες έργου.

 2. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια προτεραιότητα στο πλαίσιο Προτεραιότητα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×