Ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων στο Excel 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο αφορά την ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και άλλων αντικειμένων. Εάν θέλετε να συγχωνεύσετε κελιά, γραμμές και στήλες ή φύλλα εργασίας στο Microsoft Office Excel 2007, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων

Ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

Ομαδοποίηση εικόνων

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή αντικειμένων

Μετατροπή σε γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα

Νέα ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

Νέα ομαδοποίηση εικόνων

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων

Για να εργαστείτε πιο γρήγορα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε σχήματα, εικόνες ή άλλα αντικείμενα. Ομαδοποίηση σας επιτρέπει να μπορείτε να αναστρέψετε, περιστροφή, Μετακίνησηή Αλλαγή μεγέθους όλων των σχημάτων ή αντικειμένων ταυτόχρονα σαν να ήταν ένα ενιαίο σχήμα ή αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του όλα τα σχήματα σε ένα ομάδα μία φορά, με την Αλλαγή του χρώματος γεμίσματος ή η προσθήκη σκιά, για παράδειγμα. Εφέ δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ομάδα σαν να είναι ένα αντικείμενο, ώστε να εφέ όπως σκιά ισχύει για όλα τα σχήματα ή αντικείμενα της ομάδας και όχι για το περίγραμμα της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο μέσα σε μια ομάδα και να εφαρμόσετε ένα χαρακτηριστικό, χωρίς να καταργήσετε την ομαδοποίηση των σχημάτων, ή μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες μέσα σε ομάδες για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σύνθετα σχέδια.

Μπορείτε να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια ομάδα σχημάτων ή εικόνων σε οποιαδήποτε ώρα και, στη συνέχεια, Επανάληψη ομαδοποίησης τους αργότερα.

Σκεφτείτε των γραφικών SmartArt ως αυτόματα ομαδοποιημένα σχήματα με δυνατότητες συγκεκριμένα, η αυτόματη διάταξη. Εάν μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, θα χάσετε τα εργαλεία σχεδίασης και μορφοποίησης διαθέσιμες στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων, αλλαγή χρωμάτων και στυλ SmartArt συλλογές. Ωστόσο, μπορείτε να μορφοποιήσετε τα μεμονωμένα σχήματα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα " Εργαλεία σχεδίασης " αντί για αυτό. Μετά τη μετατροπή σε γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν είναι δυνατή η μετατροπή των σχημάτων σε ένα γραφικό SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

 1. Επιλέξτε τα σχήματα ή άλλα αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή σχημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ομάδα.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα ή ένα άλλο αντικείμενο.

  Σημειώσεις: 

  • Μετά την ομαδοποίηση των σχημάτων ή άλλων αντικειμένων, μπορείτε να συνεχίσετε επιλέγοντας οποιαδήποτε μεμονωμένο σχήμα ή αντικείμενο στην ομάδα. Επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μεμονωμένο σχήμα ή αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

  • Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε σχήματα και άλλα αντικείμενα μέσω πολλαπλών προγραμμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση εικόνων

 1. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να ομαδοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή εικόνων, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού και κατόπιν στην επιλογή Ομαδοποίηση.

  Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα.

  Σημειώσεις: 

  • Αφού ομαδοποιήσετε εικόνες ή άλλα αντικείμενα, μπορείτε να συνεχίσετε να επιλέγετε οποιαδήποτε μεμονωμένη εικόνα ή αντικείμενο μέσα στην ομάδα. Επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μεμονωμένη εικόνα ή αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

  • Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε εικόνες και άλλα αντικείμενα σε πολλά προγράμματα.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή αντικειμένων

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων (για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετακινήσετε μια ομάδα, διατηρώντας ένα σχήμα ή κάνοντας σημαντικές αλλαγές σε ένα σχήμα χωρίς να αλλάξετε τα υπόλοιπα σχήματα), κάντε τις εξής ενέργειες:

 1. Επιλέξτε την ομάδα της οποίας θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σχημάτων ή άλλων αντικειμένων, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης Εικόνα κουμπιού .

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση εικόνων, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης Εικόνα κουμπιού .

   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

 3. Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης, Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια ομάδα σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή γραφικού SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα

Εάν θέλετε να δώσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt σύνθετη εμφάνιση ή να αποκτήσετε λεπτομερή έλεγχο όσον αφορά την αλλαγή μεγέθους και την τοποθέτηση των σχημάτων του γραφικού SmartArt, μετατρέψτε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα.

Σημαντικό: Μετά την μετατροπή ενός γραφικού SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν είναι δυνατή η εκ νέου μετατροπή του σε γραφικό SmartArt. Όταν μετατρέπετε ένα γραφικό SmartArt, δεν μπορείτε να εμφανίσετε αυτόματα σχήματα και θα χάσετε τα εργαλεία σχεδίασης και μορφοποίησης που είναι διαθέσιμα στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt, συμπεριλαμβανομένων των συλλογών Διατάξεις, Αλλαγή χρωμάτων και Στυλ SmartArt. Ωστόσο, μπορείτε να μορφοποιήσετε τα σχήματα χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης.

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα του γραφικού SmartArt.

  Για να επιλέξετε όλα τα σχήματα, κάντε κλικ σε ένα σχήμα και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα CTRL+A.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

 3. Για να μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, κάντε κλικ σε μια διαφορετική περιοχή στο έγγραφό σας και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Σημείωση: Όταν μετατρέπετε ένα γραφικό SmartArt σε σχήματα, κάθε μεμονωμένο σχήμα μετατρέπεται σε ομαδοποιημένο σχήμα. Επομένως, για κάθε σχήμα στο γραφικό SmartArt, ομαδοποιούνται δύο σχήματα κατά την επικόλληση — το ένα σχήμα είναι για το κείμενο και το άλλο σχήμα είναι για τη γεωμετρία. Εάν το σχήμα στο γραφικό SmartArt δεν περιέχει κείμενο, μπορεί να δείτε διαφορετική γραμματοσειρά ή μέγεθος κειμένου από τα άλλα σχήματα κατά την εισαγωγή κειμένου στο σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Νέα ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

 1. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα σχήματα ή τα αντικείμενα που υπήρχαν προηγουμένως σε μια ομάδα.

  Εάν έχετε μετατρέψει το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν μπορείτε να τα μετατρέψετε ξανά σε γραφικό SmartArt ή να επαναλάβετε την ομαδοποίησή τους.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομαδοποίηση Εικόνα κουμπιού .

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα ή ένα άλλο αντικείμενο.

Αρχή της σελίδας

Νέα ομαδοποίηση εικόνων

 1. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις εικόνες ή τα αντικείμενα που υπήρχαν προηγουμένως σε μια ομάδα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού και κατόπιν στην επιλογή Νέα ομαδοποίηση Εικόνα κουμπιού .

  Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα ή άλλο αντικείμενο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×