Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων στο Outlook 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων

Ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

Ομαδοποίηση εικόνων

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή αντικειμένων

Μετατροπή σε γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα

Νέα ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

Νέα ομαδοποίηση εικόνων

Ομαδοποίηση σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων

Για να εργαστείτε πιο γρήγορα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε σχήματα, εικόνες ή άλλα αντικείμενα. Ομαδοποίηση σας επιτρέπει να μπορείτε να αναστρέψετε, περιστροφή, Μετακίνησηή Αλλαγή μεγέθους όλων των σχημάτων ή αντικειμένων ταυτόχρονα σαν να ήταν ένα ενιαίο σχήμα ή αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του όλα τα σχήματα σε ένα ομάδα μία φορά, με την Αλλαγή του χρώματος γεμίσματος ή η προσθήκη σκιά, για παράδειγμα. Εφέ δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην ομάδα σαν να είναι ένα αντικείμενο, ώστε να εφέ όπως σκιά ισχύει για όλα τα σχήματα ή αντικείμενα της ομάδας και όχι για το περίγραμμα της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο μέσα σε μια ομάδα και να εφαρμόσετε ένα χαρακτηριστικό, χωρίς να καταργήσετε την ομαδοποίηση των σχημάτων, ή μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες μέσα σε ομάδες για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σύνθετα σχέδια.

Μπορείτε να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια ομάδα σχημάτων σε οποιαδήποτε ώρα και, στη συνέχεια, Επανάληψη ομαδοποίησης τους αργότερα.

Σκεφτείτε των γραφικών SmartArt ως αυτόματα ομαδοποιημένα σχήματα με δυνατότητες συγκεκριμένα, η αυτόματη διάταξη. Εάν μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, θα χάσετε τα εργαλεία σχεδίασης και μορφοποίησης διαθέσιμες στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων, αλλαγή χρωμάτων και στυλ SmartArt συλλογές. Ωστόσο, μπορείτε να μορφοποιήσετε τα μεμονωμένα σχήματα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα " Εργαλεία σχεδίασης " αντί για αυτό. Μετά τη μετατροπή σε γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν είναι δυνατή η μετατροπή των σχημάτων σε ένα γραφικό SmartArt.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχήματα και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Αποκόψτε και επικολλήστε τα σχήματα ή τα αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε στον καμβά σχεδίασης.

 3. Επιλέξτε τα σχήματα ή άλλα αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή σχημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για σχήματα χωρίς κείμενο, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ομάδα.

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για σχήματα με κείμενο, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ομάδα.

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

   Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλες Εργαλεία πλαισίου κειμένου ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα σχήμα ή άλλο αντικείμενο.

 5. Σύρετε τα ομαδοποιημένα σχήματα ή αντικείμενα εκτός του καμβά σχεδίασης.

 6. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Σημειώσεις: 

  • Μετά την ομαδοποίηση των σχημάτων ή άλλων αντικειμένων, μπορείτε να συνεχίσετε επιλέγοντας οποιαδήποτε μεμονωμένο σχήμα ή αντικείμενο στην ομάδα. Επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μεμονωμένο σχήμα ή αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

  • Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε σχήματα και άλλα αντικείμενα μέσω πολλαπλών προγραμμάτων.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση εικόνων

 1. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα που θέλετε να ομαδοποιήσετε και να σε μενού συντόμευσης, έπειτα στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τετράγωνο ή σε οποιαδήποτε επιλογή, εκτός από την επιλογή Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

 3. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχήματα και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 4. Αποκόψτε και επικολλήστε τις εικόνες που θέλετε να ομαδοποιήσετε στον καμβά σχεδίασης.

 5. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να ομαδοποιήσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή εικόνων, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή σχήματος ή άλλου αντικειμένου.

 6. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ομάδα.

  "Εργαλεία εικόνας", καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα ή άλλο αντικείμενο.

 7. Σύρετε τις ομαδοποιημένες εικόνες από τον καμβά σχεδίασης.

 8. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Σημειώσεις: 

  • Αφού ομαδοποιήσετε εικόνες ή άλλα αντικείμενα, μπορείτε να συνεχίσετε να επιλέγετε οποιαδήποτε μεμονωμένη εικόνα ή αντικείμενο μέσα στην ομάδα.Επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μεμονωμένη εικόνα ή αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

  • Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε εικόνες και άλλα αντικείμενα μέσω πολλαπλών προγραμμάτων.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή αντικειμένων

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια ομάδα σχήματα ή άλλα αντικείμενα (για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετακινήσετε μια ομάδα αλλά να αφήσετε ένα σχήμα πίσω από ή να κάνετε εκτεταμένες αλλαγές σε ένα σχήμα χωρίς να αλλάξετε τα άλλα σχήματα), κάντε τα εξής:

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Σύρετε την ομάδα που θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση επάνω στον καμβά σχεδίασης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε σχήματα χωρίς κείμενο ή άλλα αντικείμενα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης Εικόνα κουμπιού .

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για σχήματα με κείμενο, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ομάδα.

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

  • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση εικόνων, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης Εικόνα κουμπιού .

   "Εργαλεία εικόνας", καρτέλα "Μορφοποίηση"

 4. Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης, Εργαλεία πλαισίου κειμένου, Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια ομάδα σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων.

 5. Σύρετε τα σχήματα, τις εικόνες ή τα αντικείμενα εκτός του καμβά σχεδίασης.

 6. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή γραφικού SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα

Εάν θέλετε να δώσετε στα σχήματα του γραφικού SmartArt σύνθετη εμφάνιση ή να αποκτήσετε λεπτομερή έλεγχο όσον αφορά την αλλαγή μεγέθους και την τοποθέτηση των σχημάτων του γραφικού SmartArt, μετατρέψτε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα.

Σημαντικό: Μετά την μετατροπή ενός γραφικού SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν είναι δυνατή η εκ νέου μετατροπή του σε γραφικό SmartArt. Όταν μετατρέπετε ένα γραφικό SmartArt, δεν μπορείτε να εμφανίσετε αυτόματα σχήματα και θα χάσετε τα εργαλεία σχεδίασης και μορφοποίησης που είναι διαθέσιμα στις καρτέλες Εργαλεία SmartArt, συμπεριλαμβανομένων των συλλογών Διατάξεις, Αλλαγή χρωμάτων και Στυλ SmartArt. Ωστόσο, μπορείτε να μορφοποιήσετε τα σχήματα χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης.

 1. Επιλέξτε όλα τα σχήματα του γραφικού SmartArt.

  Για να επιλέξετε όλα τα σχήματα, κάντε κλικ σε ένα σχήμα και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα CTRL+A.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

 3. Για να μετατρέψετε το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, κάντε κλικ σε μια διαφορετική περιοχή στο έγγραφό σας και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Σημείωση: Όταν μετατρέπετε ένα γραφικό SmartArt σε σχήματα, κάθε μεμονωμένο σχήμα μετατρέπεται σε ομαδοποιημένο σχήμα.Επομένως, για κάθε σχήμα στο γραφικό SmartArt, ομαδοποιούνται δύο σχήματα κατά την επικόλληση — το ένα σχήμα είναι για το κείμενο και το άλλο σχήμα είναι για τη γεωμετρία.Εάν το σχήμα στο γραφικό SmartArt δεν περιέχει κείμενο, μπορεί να δείτε διαφορετική γραμματοσειρά ή μέγεθος κειμένου από τα άλλα σχήματα κατά την εισαγωγή κειμένου στο σχήμα.

Αρχή της σελίδας

Νέα ομαδοποίηση σχημάτων ή αντικειμένων

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχήματα και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Σύρετε τα σχήματα ή αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε ξανά επάνω στον καμβά σχεδίασης.

 3. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα σχήματα ή τα αντικείμενα που υπήρχαν προηγουμένως σε μια ομάδα.

  Εάν έχετε μετατρέψει το γραφικό SmartArt σε μεμονωμένα σχήματα, δεν μπορείτε να τα μετατρέψετε ξανά σε γραφικό SmartArt ή να επαναλάβετε την ομαδοποίησή τους.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ομαδοποιήσετε ξανά σχήματα χωρίς κείμενο ή άλλα αντικείμενα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομαδοποίηση Εικόνα κουμπιού .

   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για να ομαδοποιήσετε ξανά σχήματα με κείμενο, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομαδοποίηση Εικόνα κουμπιού .

   Εργαλεία πλαισίου κειμένου, καρτέλα Μορφή

 5. Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης, Εργαλεία πλαισίου κειμένου ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια ομάδα σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων.

 6. Σύρετε τα εκ νέου ομαδοποιημένα σχήματα ή αντικείμενα εκτός του καμβά σχεδίασης.

 7. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Νέα ομαδοποίηση εικόνων

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Σχήματα και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Σύρετε τις εικόνες ή αντικείμενα που θέλετε να ομαδοποιήσετε ξανά επάνω στον καμβά σχεδίασης.

 3. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις εικόνες ή αντικείμενα που πριν ανήκαν σε ομάδα.

 4. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομαδοποίηση Εικόνα κουμπιού .

  "Εργαλεία εικόνας", καρτέλα "Μορφοποίηση"

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα ή άλλο αντικείμενο.

 5. Σύρετε τα εκ νέου ομαδοποιημένα σχήματα ή αντικείμενα εκτός του καμβά σχεδίασης.

 6. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×