Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Η ομαδοποίηση δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα μπορεί να σας βοηθήσει να εμφανίσετε ένα υποσύνολο δεδομένων που θέλετε να αναλύσετε. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να ομαδοποιήσετε μια δύσχρηστη λίστα με ημερομηνίες ή ώρες (πεδία ημερομηνίας και ώρας στον Συγκεντρωτικό Πίνακα) σε τρίμηνα και μήνες, ως εξής:

Ημερομηνίες ομαδοποιημένες κατά μήνες και τρίμηνα

Σημείωση: Η δυνατότητα ομαδοποίησης χρόνου είναι νέα στο Excel 2016. Με την ομαδοποίηση χρόνου, οι σχέσεις σε πεδία που σχετίζονται με τον χρόνο εντοπίζονται και ομαδοποιούνται αυτόματα κατά την προσθήκη γραμμών πεδίων χρόνου στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Μόλις ομαδοποιηθούν, μπορείτε να σύρετε την ομάδα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα και να ξεκινήσετε την ανάλυση.

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε αριθμητικό πεδίο ή πεδίο ημερομηνίας και ώρας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομαδοποίηση.

 2. Στα πλαίσια Έναρξη από και Κατάληξη σε, εισαγάγετε το εξής (όπως απαιτείται):

  Παράθυρο διαλόγου "Ομαδοποίηση"

  • Τον μικρότερο και τον μεγαλύτερο αριθμό για την ομαδοποίηση αριθμητικών πεδίων.

  • Την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία ή ώρα κατά τις οποίες θέλετε να ομαδοποιήσετε.

   Η καταχώρηση στο πλαίσιο Κατάληξη σε πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή μεταγενέστερη από την καταχώρηση του πλαισίου Έναρξη από.

 3. Στο πλαίσιο Ανά, κάντε το εξής:

  • Για αριθμητικά πεδία, εισαγάγετε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει το διάστημα για κάθε ομαδοποίηση.

  • Για πεδία ημερομηνιών ή ωρών, κάντε κλικ σε μία ή περισσότερες χρονικές περιόδους για τις ομάδες.

   Μπορείτε να κάνετε κλικ σε επιπλέον χρονικές περιόδους βάσει των οποίων θα ομαδοποιήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε κατά Μήνες και Εβδομάδες. Ομαδοποιήστε τα στοιχεία πρώτα ανά εβδομάδες, αφού βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ημέρες είναι η μόνη επιλεγμένη χρονική περίοδος και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αριθμός ημερών, κάντε κλικ στην επιλογή 7. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μήνες.

Συμβουλή: Οι ομάδες ημερομηνίας και ώρας φέρουν σαφείς ετικέτες στον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Για παράδειγμα, αναγράφεται Απρ., Μάι., Ιούν. για τους μήνες. Για να αλλάξετε μια ετικέτα ομάδας, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

Σημείωση: Η δυνατότητα ομαδοποίηση χρόνου είναι διαθέσιμη μόνο στο Excel 2016.

 • Στο παράθυρο εργασιών Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα, σύρετε ένα πεδίο ημερομηνίας από την περιοχή "Πεδία" στις περιοχές "Γραμμές" ή "Στήλες" για να ομαδοποιήσετε αυτόματα τα δεδομένα σας με βάση τη χρονική περίοδο.

  Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα πριν από την ομαδοποίηση χρόνου
  Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα πριν από την ομαδοποίηση χρόνου

  Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα πριν από την ομαδοποίηση χρόνου

  Το Excel προσθέτει αυτόματα υπολογιζόμενες στήλες στον Συγκεντρωτικό Πίνακα που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των δεδομένων ημερομηνίας ή ώρας. Το Excel επίσης συμπτύσσει αυτόματα τα δεδομένα για να τα εμφανίσει στις περιόδους ημερομηνίας ή ώρας με τις υψηλότερες τιμές.

  Για παράδειγμα, όταν είναι επιλεγμένο το πεδίο "Ημερομηνία" στην παραπάνω λίστα "Πεδία", το Excel προσθέτει αυτόματα το Έτος, το Τρίμηνο και τον μήνα (Ημερομηνία) όπως φαίνεται παρακάτω.

  Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα μετά την ομαδοποίηση χρόνου
  Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα μετά την ομαδοποίηση χρόνου

  Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα μετά την ομαδοποίηση χρόνου

Σημειώσεις: 

 • Όταν σύρετε ένα πεδίο ημερομηνίας από τη λίστα πεδίων στην περιοχή "Γραμμές" ή "Στήλες" όπου ήδη υπάρχει ένα πεδίο και, στη συνέχεια, τοποθετήσετε το πεδίο ημερομηνίας επάνω από το υπάρχον πεδίο, το υπάρχον πεδίο ημερομηνίας καταργείται από την περιοχή "Γραμμές" ή "Στήλες" και τα δεδομένα δεν θα συμπτύσσονται αυτόματα για να δείτε αυτό το πεδίο, όταν κάνετε σύμπτυξη των δεδομένων.

 • Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα μοντέλου δεδομένων, όταν σύρετε ένα πεδίο ημερομηνίας με περισσότερες από χίλιες γραμμές δεδομένων από τη λίστα πεδίων στις περιοχές "Γραμμές" ή "Στήλες", το πεδίο "Ημερομηνία" καταργείται από τη λίστα πεδίων, ώστε το Excel να μπορεί να εμφανίσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που ξεπερνά τον περιορισμό του ενός εκατομμυρίου εγγραφών.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα στοιχεία και να τα ομαδοποιήσετε, με τον ακόλουθο τρόπο:

Επιλεγμένα ονόματα που έχουν ομαδοποιηθεί

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε δύο ή περισσότερα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl ή το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ επάνω τους.

 2. Κάντε δεξί κλικ στα στοιχεία που επιλέξατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση.

Όταν ομαδοποιείτε επιλεγμένα στοιχεία, δημιουργείτε ένα νέο πεδίο βάσει του πεδίου που ομαδοποιείτε. Για παράδειγμα, όταν ομαδοποιείτε ένα πεδίο με το όνομα Πωλητής, δημιουργείτε ένα νέο πεδίο με το όνομα Πωλητής1. Το πεδίο αυτό προστίθεται στην περιοχή πεδίων της Λίστας πεδίων και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, θα δείτε μια ετικέτα ομάδας, για παράδειγμα Ομάδα1, για την πρώτη ομάδα που δημιουργείτε. Για να αλλάξετε μια ετικέτα ομάδας με κάτι πιο χαρακτηριστικό, κάντε κλικ σε αυτή, επιλέξτε Ρυθμίσεις πεδίου και, στο πλαίσιο Προσαρμοσμένο όνομα, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

Συμβουλές: 

 • Για να είναι ο Συγκεντρωτικός Πίνακας πιο συμπυκνωμένος, ίσως θα θέλατε να δημιουργήσετε ομάδες για όλα τα άλλα μη ομαδοποιημένα στοιχεία του πεδίου.

 • Για πεδία που είναι οργανωμένα σε επίπεδα, μπορείτε να ομαδοποιήσετε μόνο στοιχεία που έχουν το ίδιο στοιχείο στο επόμενο επίπεδο. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο έχει τα επίπεδα "Χώρα" και "Πόλη", δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε πόλεις από διαφορετικές χώρες.

Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε στοιχείο των ομαδοποιημένων δεδομένων και επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης.

Εάν καταργήσετε την ομαδοποίηση αριθμητικών πεδίων ή πεδίων ημερομηνίας και ώρας, καταργούνται όλες οι ομαδοποιήσεις για αυτό το πεδίο. Εάν καταργήσετε την ομαδοποίηση μιας ομάδας επιλεγμένων στοιχείων, καταργείται η ομαδοποίηση μόνο των επιλεγμένων στοιχείων. Το πεδίο ομάδας δεν θα καταργηθεί από τη Λίστα πεδίων έως ότου καταργηθεί η ομαδοποίηση όλων των ομάδων του πεδίου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε τέσσερις πόλεις στο πεδίο "Πόλη": Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Σιάτλ. Τις ομαδοποιείτε, ώστε η Βοστόνη και η Νέα Υόρκη να ανήκουν σε μια ομάδα που την ονομάζετε "Ατλαντικός", ενώ το Λος Άντζελες και το Σιάτλ να ανήκουν σε μια ομάδα που την ονομάζετε "Ειρηνικός". Ένα νέο πεδίο, Πόλη2, εμφανίζεται στην περιοχή "Πεδία" και τοποθετείται στην περιοχή "Γραμμές" της Λίστας πεδίων.

Όπως φαίνεται εδώ, το πεδίο "Πόλη2" βασίζεται στο πεδίο "Πόλη" και τοποθετείται στην περιοχή "Γραμμές" για να ομαδοποιήσει τις επιλεγμένες πόλεις.

Το πεδίο "Πόλη2", βασισμένο στο πεδίο "Πόλη", χρησιμοποιείται στην περιοχή "Γραμμές" για την ομαδοποίηση

Όπως φαίνεται στη συνέχεια, οι τέσσερις πόλεις έχουν τακτοποιηθεί κάτω από τις νέες ομάδες, "Ατλαντικός" και "Ειρηνικός".

Οι προσαρμοσμένες ομάδες "Ατλαντικός" και "Ειρηνικός" βασίζονται στις επιλεγμένες πόλεις

Σημείωση: Όταν αναιρείτε ομαδοποιημένα με βάση τον χρόνο πεδία ή αυτόματα συμπτυγμένα πεδία, η πρώτη αναίρεση θα καταργήσει όλα τα πεδία υπολογισμού από τις περιοχές πεδίων, αφήνοντας μόνο το πεδίο ημερομηνίας. Αυτό είναι συνεπές με τον τρόπο που λειτουργούσε η αναίρεση στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες σε προηγούμενες εκδόσεις. Η δεύτερη αναίρεση θα καταργήσει το πεδίο ημερομηνίας από τις περιοχές πεδίων και θα αναιρέσει τα πάντα.

Όταν ομαδοποιείτε δεδομένα σε Συγκεντρωτικό Πίνακα, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

 • Δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία για δεδομένα προέλευσης ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) που δεν υποστηρίζουν την πρόταση CREATE SESSION CUBE.

 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε υπολογιζόμενα στοιχεία σε ένα ήδη ομαδοποιημένο πεδίο. Θα πρέπει πρώτα να καταργήσετε την ομαδοποίηση των στοιχείων, να προσθέσετε το υπολογιζόμενο στοιχείο και, στη συνέχεια, να ομαδοποιήσετε εκ νέου τα στοιχεία.

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Μετατροπή σε τύπους (Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα > Ανάλυση> Εργαλεία OLAP) όταν έχετε ένα ή περισσότερα ομαδοποιημένα στοιχεία. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, θα πρέπει να καταργήσετε την ομαδοποίηση των ομαδοποιημένων στοιχείων.

 • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αναλυτές για ιεραρχίες OLAP με ομαδοποιημένα πεδία.

 • Μόνο στο Excel 2016: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ομαδοποίηση χρόνου στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (συμπεριλαμβανομένων των Συγκεντρωτικών Πινάκων μοντέλου δεδομένων) και τα Συγκεντρωτικά Γραφήματα κάνοντας επεξεργασία του μητρώου.

Δείτε επίσης

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Εκπαιδευτικό βίντεο: Ομαδοποίηση δεδομένων σε Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×