Ομάδες Yammer και Office 365

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Yammer πλέον ενοποιηθεί με ομάδες του Office 365. Αυτό σημαίνει ότι θα σας βοηθήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες του Office 365, όπως το SharePoint Online, το OneNote και Οργάνωση ομάδας εμπειρίες στο Yammer.

Ομάδες Yammer και Office 365

Yammer έχει αρχίσει να ενσωματώσετε σε την υπηρεσία ομάδες του Office 365 για δίκτυα που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας λεπτομερείς κάτω από. Αφού αυτή είναι διαθέσιμη στο δίκτυό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα του Office 365 που χρησιμοποιεί είτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook είτε το Yammer για επικοινωνία και κοινή χρήση πληροφοριών. Η εμπειρία ομάδες στο Yammer περιλαμβάνει τώρα πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας και εγγράφων ομάδας του SharePoint, ένα σημειωματάριο του OneNote, ένα πρόγραμμα οργάνωση και ενός χώρου εργασίας στο PowerBI. Διάρκεια του χρόνου, την εμπειρία σας με ομάδες θα περιλαμβάνει επίσης ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την εμπειρία ομάδες Yammer

Όταν αρχικά έχουν κυκλοφορήσει ομάδες του Office 365, συνομιλίες ομάδας μπορεί να διαρκέσει μόνο σημείο στο Outlook. Τώρα οι χρήστες μπορούν να έχουν συνομιλίες ομάδας στο Yammer ή στο Outlook.

Θα εξακολουθούν να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ομάδα στο Yammer και θα εμφανίζεται στα μηνύματα ομάδας. Επιπλέον, το Office 365 συνδεδεμένο ομάδας Yammer όνομα θα στην καθολική λίστα διευθύνσεων (GAL) της εταιρείας σας. Η εταιρεία σας να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ομάδες στο Yammer και τις ομάδες στο Outlook με βάση τον τύπο της ομάδας να χωράει καλύτερα το σενάριο για μια ομάδα.

Επίσης, όπως σήμερα, ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να αποστέλλονται στους χρήστες ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει στον τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων Yammer.

Πώς θα ενεργοποιηθεί η ενοποίηση του Yammer με τις ομάδες του Office 365 σε σας μισθωτές του Office 365

Ενοποίηση του Yammer με τις ομάδες του Office 365 θα πραγματοποιείται μέσα στο χρόνο. Στο Φεβρουαρίου 2017, νέα δημόσια και ιδιωτικά εσωτερικό ομάδες που δημιουργούνται στην κατάλληλη δίκτυα ήσασταν συνδεδεμένοι στο Office 365. Αρχή το 2017 Μαΐου, τα δίκτυα που πληρούν τις απαιτήσεις για τις ομάδες συνδεδεμένο, θα δείτε τις υπάρχουσες ομάδες σύνδεση στο Office 365, καθώς και.  Οι επόμενες φάσεις θα διεύθυνση υπόλοιπο τύπους ομάδων, μισθωτές του Office 365, και παράδοση ενοποίηση με το ημερολόγιο του Outlook και οι βελτιώσεις για το SharePoint και οργάνωση το καλύτερο σημείο για να παραμείνετε ενήμεροι της διαχείρισης αλλαγή είναι να ακολουθήσετε τις ενημερώσεις του Yammer σε το Χάρτης του Office 365.

Απαιτήσεις ρύθμισης παραμέτρων για να ενεργοποιήσετε την ενοποίηση του Yammer με ομάδες του Office 365 στο μισθωτή σας

Εάν σας ενδιαφέρει αντιμετωπίζετε ενσωμάτωση του Yammer με ενεργοποιημένες στο μισθωτή του Office 365 ομάδες του Office 365, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  1. Ενοποίηση του Yammer με τις ομάδες του Office 365 θα είναι αρχικά διαθέσιμο μόνο για ρυθμίσεις παραμέτρων δικτύου 1:1. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ένα δίκτυο Yammer που σχετίζεται με ένα μισθωτή του Office 365.

  2. Πρέπει να επιβάλετε ταυτότητα του Office 365 για τους χρήστες του Yammer.

  3. Όταν πληρούνται οι πρώτες δύο συνθήκες, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ομάδες που θα περιλαμβάνουν πρόσθετες δυνατότητες, όπως μια τοποθεσία ομάδας SharePoint Online και το έγγραφο βιβλιοθήκη. Εκκίνηση 1ης Μαΐου, υπάρχουσες ομάδες σε δίκτυα που πληρούν τις απαιτήσεις ρύθμισης παραμέτρων παραπάνω θα είστε συνδεδεμένοι στο Office 365 καθώς και.  Διαχειριστές και χρήστες θα γνωρίζετε εάν αντιμετωπίσετε μια ομάδα στο Yammer είναι συνδεδεμένο με ομάδες του Office 365 , όταν μπορούν να δουν την ενότητα Πόροι για το Office 365 στο δεξιό παράθυρο περιήγησης της ομάδας στο Yammer όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

    Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει Office 365 πόροι

Σύνδεση υπάρχουσες ομάδες του Yammer με O365

Αρχή Μαΐου 2017, το αν βλέπετε αυτήν τη στιγμή νέες ομάδες στο O365, υπάρχουσες ομάδες στο δίκτυό σας θα σύνδεση στο Office 365 και παροχή της υπηρεσίας με πόρους ομάδα του Office 365. Το ίδιο περιορισμοί ως παραπάνω θα ισχύουν για αυτό εκτελεστεί: δημόσιες και ιδιωτικές ομάδες θα είναι συνδεδεμένοι, μη καταχωρημένες ιδιωτικό και εξωτερικών ομάδες δεν θα συνδεθεί με O365 στο αυτό κύματος. Αυτό θα ισχύει μόνο για δίκτυα όπου έχει τεθεί σε ισχύ ταυτότητας του Office 365 και δεν υπάρχει ένα μόνο δίκτυο που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα μεμονωμένο μισθωτή (1:1).

Μόνο οι ομάδες που ανήκουν σε χρήστες με δικαιώματα δημιουργίας ομάδας θα συνδεθεί με O365. Με άλλα λόγια, άτομα που δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε νέες ομάδες του Yammer O365-Connected σήμερα δεν θα βλέπετε τις υπάρχουσες ομάδες Yammer τους ανήκουν να συνδέονται στο O365.

Άλλες αλλαγές που σχετίζονται με την ενοποίηση του O365 ομάδες στο Yammer

Αρχίζουν από 24 Ιανουαρίου 2017, υπήρχαν αλλαγές στους τύπους ομάδα του Yammer:

  • Δημόσιες ομάδες - η επιλογή για την κλειστή μελών είναι δεν είναι πλέον διαθέσιμη

  • Ιδιωτική ομάδες (στη λίστα) - μόνο για διαχειριστές να εκχωρήσετε εγκρίσεις σε νέα μέλη

  • Ιδιωτική ομάδες (Unlisted) - μόνο για διαχειριστές να εκχωρήσετε εγκρίσεις σε νέα μέλη

Σημείωση: Αυτό δεν θα επηρεάσει τις υπάρχουσες ομάδες με κλειστή ιδιότητα μέλους ή ρυθμίσεις έγκρισης ομάδας αλλά θα ισχύει μόνο για τη δημιουργία νέων ομάδων.

Τύπος ομάδας

Πριν από την 24 Ιανουαρίου 2017

Μετά από 24 Ιανουαρίου 2017

Δημόσια ομάδα

Η επιλογή για την κλειστή συμμετοχής (που απαιτεί έγκριση από το διαχειριστή της ομάδας ή μέλος του για να συμμετάσχετε) ήταν παραμένουν διαθέσιμα.

Η επιλογή για την κλειστή μελών (που απαιτεί έγκριση από το διαχειριστή της ομάδας ή μέλος του για να συμμετάσχετε σε) δεν είναι πλέον διαθέσιμες. Δημόσιες ομάδες δεν απαιτούν τυχόν εγκρίσεις μετάβαση προς τα εμπρός.

Ιδιωτική ομάδα

Πρέπει να εγκρίνετε έγκρισης - διαχειριστή της ομάδας Yammer ή οποιοδήποτε μέλος.

Μόνο ο διαχειριστής της ομάδας Yammer μπορεί να εκχωρήσει εγκρίσεις.

Ιδιωτική ομάδα (μη καταχωρημένες)

Πρέπει να εγκρίνετε έγκρισης - διαχειριστή της ομάδας Yammer ή οποιοδήποτε μέλος.

Μόνο ο διαχειριστής της ομάδας Yammer μπορεί να εκχωρήσει εγκρίσεις.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ε: είναι επιλέξιμο για μια νέα εμπειρία ομάδες Yammer μισθωτή μου;

Α: για να πληροί τις απαιτήσεις άλμπουμ ανάληψης αρχική, που πρέπει να επιβάλετε σύνδεσης του Office 365 στην κατάσταση ολοκλήρωσης και είναι σε ένα δίκτυο 1:1.

Ε: είμαι διαχειριστής, πώς μπορώ να γνωρίζω εάν το δίκτυο Yammer είναι ρυθμισμένες σωστά και επιλέξιμα συνδεδεμένοι Yammer ομάδες του Office 365;

Α: στο Yammer, μεταβείτε στην ενότητα διαχειριστή δικτύου, και επιλέξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας. Στην ενότητα συνδεδεμένος Yammer ομάδες του Office 365, θα δείτε την κατάσταση. Σημείωση Αυτή η δυνατότητα εξακολουθεί να είναι σάρωση, ώστε να ακόμα και αν κατάστασή σας αναφέρει ότι έχουν ενεργοποιηθεί συνδεδεμένοι ομάδες, μπορεί να θέλετε να ελέγξετε ξανά μετά την ημέρα για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα.

Ε: μπορώ να απενεργοποιήσω Yammer συνδεδεμένοι ομάδες του Office 365;

Α: όχι, αλλά μπορείτε να περιορίσετε ποιος είναι σε θέση να δημιουργήσετε ομάδες του Office 365. Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για διαχειριστές μισθωτή. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση πολιτικής δημιουργίας για λεπτομέρειες.

Ε: Εάν I Απενεργοποίηση δημιουργίας ομάδας του Office 365 για το μισθωτή μου, θα τις ομάδες που να δημιουργήσω στο Yammer είναι Office 365 συνδεδεμένο;

Α: όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ομάδες που δημιουργείτε στο Yammer δεν θα είναι Office 365 συνδεδεμένο.

Ε: Εάν έχω πολλών δικτύων Yammer που έχουν αντιστοιχιστεί στο Office 365, θα το Office 365 συνδεδεμένο εργασίας ομάδες Yammer;

Α: όχι. Το Office 365 συνδεδεμένο εμπειρία λειτουργούν μόνο για το μισθωτή του Office 365 που σχετίζεται με ένα δίκτυο Yammer ομάδες του Yammer. Ανατρέξτε στο θέμα δικτύου μετεγκατάστασης: τη συνολική εικόνα πολλών δικτύων Yammer για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για τη συνολική εικόνα σας δίκτυα Yammer.

Ε: τι είδους ομάδες του Yammer μπορεί να είναι ομάδες του Office 365;

Α: για να ξεκινήσετε με, θα είναι ενεργοποιημένες μόνο εσωτερικής παρατίθενται ιδιωτική ομάδες, και δημόσια. Μη καταχωρημένες ιδιωτικό και εξωτερικές ομάδες δεν βρίσκονται στην εμβέλεια αρχικά, αλλά θα συμπεριληφθεί σε μια νεότερη έκδοση κύματος.

Ε: πού μπορώ να δημιουργήσω ομάδων Office 365 συνδεδεμένο Yammer;

Α: μόνο στο Yammer.

Ε: μπορώ να δημιουργήσω ένα του Office 365 συνδεδεμένο ομάδα του Yammer στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365;

Α: όχι, αυτό θα προστίθενται στο κύματα νεότερη έκδοση. Ωστόσο, θα μπορείτε να διαχειριστείτε τα μέλη και διαγραφή ομάδων από το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. Ενημερώσεις μετα-δεδομένων μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε ομάδες από το Κέντρο διαχείρισης.

Ε: μπορώ να πραγματοποιήσω μου Office 365 συνδεδεμένο ομάδα του Yammer ιδιωτικό και δεν το εμφανίζει στην ομάδα καταλόγου (μυστικό);

Α: όχι. Ότι η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη για το Office 365 συνδεδεμένο ομάδες του Yammer.

Ε: μπορώ να προσθέσω εξωτερικούς χρήστες να Office 365 συνδεδεμένο ομάδες του Yammer;

Α: όχι. Αυτό θα προκαλέσει την αποτυχία συγχρονισμού επειδή εξωτερικοί χρήστες δεν πραγματοποιείται από Azure AD.

Ε: δεν θέλω μου υπάρχουσες ομάδες για να συνδεθείτε στο O365. Μπορώ να απενεργοποιήσω αυτό;

Α: όχι, αλλά μπορείτε να περιορίσετε ποιος είναι σε θέση να δημιουργήσετε ομάδες του Office 365, που θα ισχύουν επίσης για το εκτελεστεί για υπάρχουσες ομάδες. Μόνο οι ομάδες που ανήκουν σε χρήστες με δικαιώματα δημιουργίας ομάδας θα συνδεθεί με O365. Εάν εφαρμόσετε νέο μια πολιτική δημιουργίας, αυτό δεν θα αναδρομική αλλάξει ομάδες που είναι συνδεδεμένοι στο O365. Αυτό θα επηρεάσει μόνο νέες ομάδες Μετακίνηση προς τα εμπρός.

Ε: όταν συμβαίνει το εκτελεστεί;

Γίνεται εκκίνηση του εκτελεστεί σε Μαΐου. Θα σας θα ξεκινήσει τη σύνδεση υπάρχουσες ομάδες στην κατάλληλη δίκτυα σε δέσμες με τις τελευταίες εβδομάδες.

Ε: Εάν να γίνονται επιλέξιμα συνδεδεμένοι ομάδες μετά Μαΐου, τι συμβαίνει;

Θα σας θα ξεκινήσει τη σύνδεση τις υπάρχουσες ομάδες, όπως να συνδέονται νέες ομάδες.

Ε: πώς πολλά μέλη μπορούν να έχουν ομάδας μου;

Α: περισσότερους από 1.000.

Ε: τι συμβαίνει εάν να διαγράψω ένα Office 365 συνδεδεμένο Yammer ομάδα;

Α: ως με όλες τις ομάδες 365 Office, διαγράφεται όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με την ομάδα. Αυτό περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη εγγράφων, σημειωματάριο του OneNote και οργάνωση προγράμματα. Ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τη διαγραφή ομάδων για λεπτομέρειες.

Ε: μπορώ να έχω μια ομάδα με δυναμική ιδιότητα μέλους στο Yammer

Α: Ναι. Οποιοδήποτε συνδεδεμένο ομάδα του Yammer μπορεί να μετατραπεί σε δυναμικό συμμετοχής O365. Ανατρέξτε σε αυτό το άρθρογια απαιτήσεις και τους περιορισμούς.

Ε: πώς μπορώ να γνωρίζω εάν μια ομάδα είναι συνδεδεμένοι στο O365;

Α: διαχειριστές και χρήστες θα γνωρίζετε εάν μια εμπειρία ομάδα στο Yammer είναι συνδεδεμένος με ομάδες του Office 365 όταν μπορούν να δουν την ενότητα πόροι για το Office 365 στο δεξιό παράθυρο περιήγησης της ομάδας στο Yammer όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει Office 365 πόροι

Ε: Σε μια νέα ομάδα, μπορώ να δω υπάρχουν αρχεία του Yammer και μια βιβλιοθήκη του SharePoint Online έγγραφο, αυτά είναι το ίδιο;

Α: όχι, αυτές είναι διαφορετικές θέσεις για να αποθηκεύσετε αρχεία, αλλά τα μέλη της ομάδας έχουν πρόσβαση σε δύο θέσεις. Αρχεία που έχετε αποστείλει στο Yammer είναι αποθηκευμένα στο Azure σήμερα και θα παραμείνει αυτό προς το παρόν, διατηρώντας παράλληλα όλα τα τρέχοντα δικαιώματα και δυνατότητες. Με το Office 365 συνδεδεμένο ομάδες του Yammer, οι χρήστες θα είναι επίσης μπορείτε να αποστείλετε και αποθήκευση αρχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint της ομάδας τους. Συνιστάται να την αποθήκευση περιεχομένου που χρειάζεται τη δομή και τη Διαχείριση δυνατότητες του SharePoint στη βιβλιοθήκη εγγράφων ομάδας. Για γρήγορη, εύκολη κοινή χρήση εικόνων και εγγράφων ή για τη ροή βίντεο στο Yammer, συνιστάται να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Yammer. Μακροπρόθεσμη, είναι το σχεδίου για τη μετεγκατάσταση όλων των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο Yammer για SharePoint για την παροχή αρχείο ενοποιημένος χώρος αποθήκευσης

Ε: Σε μια νέα ομάδα, μπορώ να δω υπάρχουν σημειώσεις Yammer και του OneNote, αυτά είναι το ίδιο;

Α: όχι. Ενώ σημειώσεις Yammer και του OneNote που χρησιμοποιούνται Ομοίως, δεν οδηγεί τις ίδιες πληροφορίες. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη πρόθεση να χρησιμοποιήσετε το OneNote στο Office 365 συνδεδεμένο ομάδες του Yammer. Αυτήν τη στιγμή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το OneNote αντί για το Yammer σημειώσεις στις νέες ομάδες Office 365 συνδεδεμένο Yammer.

Ε: πώς χωρά πρώτης κυκλοφορίας του Office 365 στο Yammer ενοποίηση με τις ομάδες του Office 365;

Α: το yammer χρησιμοποιεί A / B ελέγχους για να σας ενημερώσει για το προϊόν αποφάσεις που είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους χρήστες σε όλα τα δίκτυα. Που δεν είναι δυνατή επιλογή ούτε εξαίρεση στο Yammer A / B δοκιμές. Άλλες ιδιότητες του Office 365, όπως το SPO και οργάνωση να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας του Office 365 το οποίο μπορεί να διαχειριστείτε την πρόσβαση σε νέες δυνατότητες και τις αλλαγές σε αυτήν την τεχνολογία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα πρώτης κυκλοφορίας του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Πώς το Office 365 εμπορική πελάτες να μπορούν να μεταβούν πρώιμη πρόσβαση σε νέες δυνατότητες του Office 2016.

Σχετικά θέματα

Είναι η ομάδα μου Yammer συνδεδεμένο στο Office 365

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×