Ομάδα προβολή ιδέες στο Yammer

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

  ↵

Ομάδα ιδέες σε διαχειριστές ομάδας Yammer Βοήθεια και τα μέλη να κατανοήσετε καλύτερα δραστηριότητα και δέσμευση σε ομάδες τους.

Πώς μπορείτε να δείτε ιδέες ομάδα στο Yammer

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στο Yammer.com και περιηγηθείτε σε μια ομάδα.

 2. Βρείτε την ενότητα Ομάδα ενέργειες στη δεξιά πλευρά της σελίδας και κάντε κλικ στη σύνδεση Προβολή ομάδα ιδέες κάτω από αυτό.

  Σύνδεση ιδέες ομάδα προβολή

 3. Εμφανίζεται η σελίδα ομάδας ιδέες.

  Σελίδα "ιδέες" ομάδα "

Πώς μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο για την ομάδα ιδέες

Ομάδα ιδέες είναι διαθέσιμες για τρεις χρονικές περιόδους: τελευταίες 7 ημέρες, τελευταίων 28 ημέρες και τελευταία 12 μηνών. Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Όλα ιδέες παρέχονται για τη ζώνη συντονισμένης Παγκόσμιας ώρας.

Επιλογή περιόδου

Μάθετε πώς να διαβάζετε τα ιδέες ομάδας

Ομάδα ιδέες αποτελείται από δύο σύνολα κάρτες. Καρτέλα στο επάνω μέρος δείχνει πόσοι χρήστες είναι ενεργό στην ομάδα, είτε είναι μέλη ή μη μέλη και κύριο λόγο τις δραστηριότητές τους στην ομάδα.

Ενεργοί χρήστες

Τα ακόλουθα αρίθμηση περιγραφές αντιστοιχούν στους αριθμούς στην εικόνα.

 1. Ο συνολικός αριθμός των active ατόμων στην ομάδα. Ένα άτομο υπολογίζεται ως ενεργός στην ομάδα αν καταχωρηθεί, ανάγνωση, ή άρεσε ένα μήνυμα από την ομάδα κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου.

 2. Οι δείκτες αλλαγή εμφανίζουν πώς ορισμένες βασικές μετρικά έχουν αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο. Για παράδειγμα, όταν είναι επιλεγμένη η περίοδος τελευταίες 7 ημέρες, αυτό το σχήμα θα εμφανιστεί πώς έχει αλλάξει τη μέτρηση από τις 7 ημέρες πριν από τις τελευταίες 7 ημέρες. Εάν υπάρχει καμία αλλαγή ή χωρίς δεδομένα διαθέσιμα της προηγούμενης περιόδου, εμφανίζεται καμία αλλαγή.

 3. Το γράφημα πίτας εμφανίζει την αναλογία της ενεργοί χρήστες που έχουν τα μέλη της ομάδας ή μη μέλη.

 4. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν τον αριθμό των τα μέλη της ομάδας και ενεργό μη μέλη στην ομάδα κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου.

 5. Οι γραμμές υποδείξετε πόσα του ενεργού τα μέλη της ομάδας ή μη μέλη καταχωρηθεί, διαβάστε ή δηλώσει ότι σας αρέσει ένα ή περισσότερα μηνύματα στην ομάδα

  Μετακίνηση του δρομέα πάνω από αυτές τις γραμμές παρέχει μια συμβουλή εργαλείου που υποδεικνύει ότι το ποσοστό του τα μέλη της ομάδας ενεργό ή μη μέλη που καταχώρησε, διαβάστε ή δηλώσει ότι σας αρέσει ένα ή περισσότερα μηνύματα στην ομάδα.

Τα τρία φύλλα στο κάτω μέρος παρέχουν τάσεις δραστηριότητας περιεχομένου για την καταχώρηση, διαβάστε ή δηλώσει ότι σας αρέσει μηνύματα στην ομάδα.

Τάσεις περιεχομένου

Τα ακόλουθα αρίθμηση περιγραφές αντιστοιχούν στους αριθμούς στην εικόνα.

 1. Τον αριθμό των μηνυμάτων που έχουν δημοσιευτεί στην ομάδα επιλεγμένη περίοδο.

 2. Η αλλαγή ένδειξη δείχνει πώς το ποσό της δραστηριότητας άλλαξε από προηγούμενης περιόδου.

 3. Σωρευμένων στηλών αντιπροσωπεύει το ποσό που έχει εκτελεστεί από τα μέλη της ομάδας και μη μέλη δραστηριότητας. Για τις τελευταίες 7 ημέρες και τελευταίων 28 ημερών περιόδους, αυτές οι στήλες αναλύονται ανά ημέρα. Για την περίοδο τελευταία 12 μήνες, αυτές οι στήλες αναλύονται ανά μήνα.

 4. Ο αριθμός των μηνυμάτων ομάδας που έχουν διαβάσει κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης περιόδου. Δείκτης του ποντικιού περνά των σωρευμένων στηλών παρέχει μια συμβουλή εργαλείου που υποδεικνύει ότι το συνολικό ποσό των δραστηριοτήτων μαζί με το ποσό της δραστηριότητας, τα μέλη της ομάδας και μη μέλη.

 5. Ο αριθμός των μηνυμάτων της ομάδας που έχουν δηλώσει ότι σας αρέσει η επιλεγμένη περίοδο.

Πώς μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα ιδέες ομάδας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα ομάδα ιδέες για την ομάδα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη πλήρους αναφοράς.

  Κουμπί "Λήψη"

Η πλήρης αναφορά παρέχει ιδέες για την ομάδα με βάση ανά ημέρα εφόσον έχει δημιουργηθεί ή των τελευταίων 24 μηνών — όποιο από τα δύο είναι παλαιότερη.

 • Ημερομηνία είναι η ημέρα για την οποία παρέχονται μετρήσεις. Όλες οι επόμενες μετρικά αφορούν μόνο σε αυτήν την ημέρα.

 • Ενεργοί χρήστες είναι ο αριθμός των ατόμων που καταχώρησε, διαβάστε ή άρεσε ένα μήνυμα στην ομάδα.

 • Ενεργά μέλη είναι ο αριθμός των μελών της ομάδας που καταχώρησε, διαβάστε ή άρεσε ένα μήνυμα στην ομάδα.

 • Τα μέλη που καταχώρησε μηνυμάτων είναι ο αριθμός των μελών της ομάδας που καταχώρησε ένα ή περισσότερα μηνύματα στην ομάδα.

 • Τα μέλη που ανάγνωση μηνυμάτων είναι ο αριθμός των μελών της ομάδας που διαβάζουν ένα ή περισσότερα μηνύματα στην ομάδα.

 • Τα μέλη που δηλώσει ότι σας αρέσει μηνυμάτων είναι ο αριθμός των μελών της ομάδας που δηλώσει ότι σας αρέσει ένα ή μηνύματα στην ομάδα.

 • Ενεργό μη-μέλη είναι ο αριθμός των ατόμων που θα έπρεπε συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα, αλλά καταχωρηθεί, διαβάστε ή άρεσε ένα μήνυμα.

 • Μη μέλη που καταχώρησε μηνυμάτων είναι ο αριθμός των ατόμων που θα έπρεπε συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα, αλλά έχουν καταχωρηθεί ένα ή περισσότερα μηνύματα.

 • Μη μέλη που ανάγνωση μηνυμάτων είναι ο αριθμός των ατόμων που θα έπρεπε συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα, αλλά Διαβάστε ένα ή περισσότερα μηνύματα.

 • Μη μέλη που δηλώσει ότι σας αρέσει μηνυμάτων είναι ο αριθμός των ατόμων που θα έπρεπε συμμετοχή σε αυτήν την ομάδα, αλλά δηλώσει ότι σας αρέσει ένα ή περισσότερα μηνύματα.

 • Καταχώρηση μηνυμάτων είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν δημοσιευτεί στην ομάδα.

 • Μηνύματα δημοσιεύεται από μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που δημοσιεύεται από μέλη της ομάδας.

 • Μηνύματα δημοσιεύεται από μη μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που δημοσιεύεται από μέλη που δεν ανήκουν σε ομάδα.

 • Ανάγνωση μηνυμάτων είναι ο αριθμός των ομαδικές συνομιλίες που έγιναν ανάγνωση.

 • Ανάγνωση μηνυμάτων με μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που διαβάζονται από τα μέλη της ομάδας.

 • Ανάγνωση μηνυμάτων με μέλη μη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων διαβάζονται από μέλη που δεν ανήκουν σε ομάδα.

 • Μηνύματα δηλώσει ότι σας αρέσει είναι ο αριθμός των μηνυμάτων της ομάδας που έχουν δηλώσει ότι σας αρέσει.

 • Μηνύματα δηλώσει ότι σας αρέσει από μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων δηλώσει ότι σας αρέσει από τα μέλη της ομάδας.

 • Μηνύματα δηλώσει ότι σας αρέσει από μη μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων δηλώσει ότι σας αρέσει από μέλη δεν ανήκουν σε ομάδα.

Ποιος μπορεί να δει ιδέες ομάδα στο Yammer;

Για τις δημόσιες ομάδες, οποιοδήποτε μέλος του δικτύου Yammer να δείτε το ιδέες.

Για ιδιωτικό ομάδες (παρατίθενται) ή (μη καταχωρημένες) ιδιωτικό ομάδες, μόνο τα μέλη της ομάδας μπορεί να δει το ιδέες

ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Ε: πού μπορώ να παρατηρήσετε δραστηριότητας του Yammer για ολόκληρο το δίκτυό μου;

Α: για να παρακολουθήσετε χρήστες του Yammer, συσκευή και ομάδες δραστηριότητας σε επίπεδο δικτύου, προβάλετε τη χρήση αναφορές πίνακα εργαλείων Office 365 και Office 365 αναλυτικών στοιχείων χρήσης διαθέσιμος για διαχειριστές του Office 365 και τα άτομα στην εταιρεία σας με το ρόλο Reader αναφορές.

Ε: τι θα συμβεί με παλαιού τύπου πίνακα εργαλείων αναλυτικών στοιχείων Yammer;

Α: τα δεδομένα που βρέθηκαν στο παλαιού τύπου πίνακα εργαλείων αναλυτικών στοιχείων Yammer τώρα θα πρέπει να είναι πρόσβαση μέσω του Office 365 αναφορές πίνακα εργαλείων χρήσης και αναλυτικών στοιχείων χρήσης του Office 365. Πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων αναλυτικών στοιχείων παλαιού τύπου στο Yammer θα καταργηθούν στο καθυστερημένη 2017.

Ε: θα ιδέες ομάδας είναι διαθέσιμο για εξωτερικό, μη - Office 365 συνδεδεμένο και τις ομάδες Εταιρείας όλα ;

Α: ομαδοποίηση ιδέες είναι διαθέσιμες για εξωτερικό και Office 365 συνδεδεμένο ομάδες. Ομάδα ιδέες δεν είναι διαθέσιμες για την ομάδα Εταιρείας όλα αυτήν τη στιγμή.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×