Οι συναρτήσεις DMin και DMax

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DMin και DMax για να καθορίσετε τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εγγραφών (ένα τομέας ). Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις DMin και DMax σε ένα έργο Visual Basic for λειτουργική μονάδα Applications (VBA), μια μακροεντολή, μια παράσταση ερωτήματος ή ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DMin και DMax σε στοιχεία ελέγχου υπολογισμού σε μια έκθεση για να εμφανίσετε τα ποσά των παραγγελιών μικρότερο και τον μεγαλύτερο για έναν συγκεκριμένο πελάτη. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DMin σε μια παράσταση ερωτήματος για να εμφανίσετε όλες τις παραγγελίες με έκπτωση μεγαλύτερη από την ελάχιστη δυνατή έκπτωση.

Σύνταξη

Συνάρτηση DMin ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

DMax ( παράσταση τομέας [κριτήρια] )

Οι συναρτήσεις DMin και DMax έχουν τα ακόλουθα ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Εκφρ

Απαιτείται. Μια παράσταση που προσδιορίζει το πεδίο για το οποίο θέλετε να βρείτε την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή. Μπορεί να είναι μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνωρίζει ένα πεδίο σε έναν πίνακα ή ερώτημα ή μπορεί να είναι μια παράσταση που εκτελεί έναν υπολογισμό στα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Στην παράσταση, μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα ενός πεδίου σε έναν πίνακα, ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, μια σταθερά ή μια συνάρτηση. Εάν η παράσταση περιλαμβάνει μια συνάρτηση, μπορεί να είναι ενσωματωμένη ή καθορισμένη από το χρήστη, αλλά όχι σε κάποια άλλη τομέα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ή συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL.

τομέας

Απαιτείται. Μια παράσταση συμβολοσειράς αναγνώριση του συνόλου των εγγραφών που αποτελούν τον τομέα. Μπορεί να είναι ένα όνομα πίνακα ή ένα όνομα ερωτήματος για ένα ερώτημα που δεν απαιτεί μια παράμετρο.

κριτήρια

Προαιρετικό. Μια παράσταση συμβολοσειράς που χρησιμοποιείται για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση DMin ή DMax . Για παράδειγμα, οι κριτηρίων συχνά είναι ισοδύναμο με τον όρο WHERE σε μια παράσταση SQL, χωρίς τη λέξη όπου. Εάν παραλειφθεί το όρισμα κριτήρια , οι συναρτήσεις DMin και DMax αξιολόγηση παράσταση σε ολόκληρο τον τομέα. Κάθε πεδίο που περιλαμβάνεται στο όρισμα κριτήρια πρέπει να είναι επίσης στον τομέα, διαφορετικά οι συναρτήσεις DMin και DMax επιστρέφει ένα Null.


Παρατηρήσεις

Οι συναρτήσεις DMin και DMax επιστρέφουν τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές που ικανοποιούν τα κριτήρια. Εάν το όρισμα παράσταση αναγνωρίζει αριθμητικά δεδομένα, οι συναρτήσεις DMin και DMax επιστρέφουν αριθμητικές τιμές. Εάν το όρισμα παράσταση αναγνωρίζει δεδομένα συμβολοσειράς, επιστρέφει τη συμβολοσειρά που είναι πρώτη ή τελευταία σε αλφαβητική σειρά.

Οι συναρτήσεις DMin και DMax παραβλέπουν τιμές Null σε πεδίο στα οποία γίνεται αναφορά από το όρισμα παράσταση. Ωστόσο, εάν καμία εγγραφή δεν ικανοποιεί τα κριτήρια ή εάν τομέας δεν περιέχει εγγραφές, οι συναρτήσεις DMin και DMax επιστρέφουν μια τιμή Null.

Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DMin ή DMax σε μια μακροεντολή, λειτουργική μονάδα, παράσταση ερωτήματος ή στοιχείο ελέγχου υπολογισμού, θα πρέπει να συνθέσετε το όρισμα κριτήρια προσεκτικά για να εξασφαλίσετε ότι να υπολογιστεί σωστά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DMin και DMax για να καθορίσετε κριτήρια στη γραμμή "κριτήρια" ενός ερωτήματος, σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου σε ένα ερώτημα ή στη γραμμή ενημέρωση σε του ένα ερώτημα ενημέρωσης.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις DMin και DMax ή τις συναρτήσεις Min και Max σε μια παράσταση υπολογιζόμενου πεδίου από έναν ερώτημα συνόλων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση DMin ή DMax , οι τιμές αξιολογούνται πριν από την ομαδοποίηση των δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση Min ή Max , τα δεδομένα ομαδοποιούνται προτού υπολογιστούν οι τιμές στις παραστάσεις πεδίου.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DMin ή DMax σε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού όταν πρέπει να καθορίσετε κριτήρια για να περιορίσετε την περιοχή των δεδομένων στην οποία εκτελείται η συνάρτηση. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τη μέγιστη χρέωση φορτίου για μια παραγγελία που θα σταλεί στην Καλιφόρνια, ορίστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου με την εξής παράσταση:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Εάν θέλετε απλώς να βρείτε την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή του όλες τις εγγραφές τομέα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση Min ή Max .

Εάν το πεδίο που θέλετε να εμφανίσετε δεν είναι στην προέλευση εγγραφών στο οποίο βασίζεται η φόρμα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DMin ή DMax σε μια λειτουργική μονάδα ή μια μακροεντολή ή σε ένα υπολογιζόμενο στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα.

συμβουλή

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DMin ή DMax για να βρείτε την ελάχιστη ή τη μέγιστη τιμή από ένα πεδίο σε μια εξωτερικός πίνακας, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που περιέχει τα πεδία που χρειάζεστε από τους δύο πίνακες και να βασίσετε τη φόρμα ή έκθεση σε αυτό το ερώτημα.

Σημείωση: Μη αποθηκευμένες αλλαγές στις εγγραφές του τομέα δεν περιλαμβάνονται όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συναρτήσεις. Εάν θέλετε η συνάρτηση DMax ή DMin να βασίζεται στις αλλαγμένες τιμές, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εγγραφής στην περιοχή εγγραφές , στην καρτέλα δεδομένα , μετακίνηση της εστίασης σε μια άλλη εγγραφή, ή με χρήση του Ενημέρωση μέθοδο.

Παράδειγμα

Σημείωση: Παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν τη χρήση αυτής της συνάρτησης σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη VBA, επιλέξτε Αναφορά προγραμματιστών στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Αναζήτηση και πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρων στο πλαίσιο αναζήτησης.

Το παρακάτω παράδειγμα επιστρέφει το χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών από το πεδίο Freight για παραγγελίες που αποστέλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τομέας είναι ένα πίνακα "Παραγγελίες". Το όρισμα κριτήρια περιορίζει το σύνολο των εγγραφών σε αυτές που ShipCountryRegion ισούται με ΗΒ.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Στο επόμενο παράδειγμα, το όρισμα κριτήρια περιλαμβάνει την τρέχουσα τιμή ενός πλαισίου κειμένου που ονομάζεται "ημερομηνία παραγγελίας". Στο πλαίσιο κειμένου είναι συνδεδεμένο σε ένα πεδίο OrderDate σε έναν πίνακα "Παραγγελίες". Σημειώστε ότι η αναφορά στο στοιχείο ελέγχου δεν συμπεριλαμβάνεται στα διπλά εισαγωγικά ("") που περικλείουν τις συμβολοσειρές. Αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε φορά που ονομάζεται της συνάρτησης DMax , Microsoft Office Access 2007 λαμβάνει την τρέχουσα τιμή από το στοιχείο ελέγχου.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

Στο επόμενο παράδειγμα, η παράσταση κριτηρίων περιλαμβάνει μια μεταβλητή, dteOrderDate. Σημειώστε ότι σύμβολα αριθμών (#) περιλαμβάνονται στην παράσταση συμβολοσειράς, έτσι ώστε όταν οι συμβολοσειρές συνδεθούν, να περιλαμβάνουν την ημερομηνία.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×