Οδηγός σχεδιασμού του SharePoint Online

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ως καθολικός Office 365 ή SharePoint διαχείρισης στην εταιρεία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέντρο διαχείρισης SharePoint για να:

 • Δημιουργία και διαχείριση συλλογών τοποθεσιών κλασική συμπεριλαμβανομένων κατανομή και παρακολούθηση χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών

 • Διαχείριση δικαιωμάτων και χρηστών και διασφάλιση περιεχομένου σε τοποθεσίες

 • Διαχείριση προφίλ χρηστών και ρύθμιση παραμέτρων OneDrive (που ονομάζεται "Οι τοποθεσίες μου" ρυθμίσεις στο Κέντρο διαχείρισης του)

 • Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων δυνατοτήτων συγκεκριμένες SharePoint Online ή καθολικών ρυθμίσεων

Ακολουθεί μια επισκόπηση των σημαντικών λεπτομερειών που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό της δημιουργίας, να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε το περιβάλλον SharePoint Online.

Μια συλλογή τοποθεσιών έχει τον ίδιο κάτοχο και μοιράζεται ρυθμίσεις διαχείρισης, όπως τα δικαιώματα. Όταν δημιουργείτε μια συλλογή τοποθεσιών, μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου δημιουργείται αυτόματα στη συλλογή τοποθεσιών. Κλασική τοποθεσίες, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές συλλογές τοποθεσιών για κάθε μονάδα της εργασίας.

Ρυθμίσεις συλλογών τοποθεσίας κέντρου διαχείρισης του SharePoint

Πώς να αποφασίσετε να οργανώσετε συλλογών τοποθεσιών εξαρτάται από το μέγεθος του οργανισμού σας και τις επιχειρηματικές ανάγκες. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συλλογών τοποθεσιών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή μιας συλλογής τοποθεσιών.

Τοποθεσίες επικοινωνίας και τις νέες τοποθεσίες ομάδας που ανήκουν σε ομάδες του Office 365 δεν μπορούν να δημιουργηθεί ή διαχειριζόμενων στο Κέντρο διαχείρισης του κλασική SharePoint. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αυτών των τοποθεσιών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τοποθεσίας ομάδας του SharePoint Online και Δημιουργία τοποθεσίας επικοινωνίας στο SharePoint Online. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν τοποθεσίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δημιουργίας τοποθεσίας του SharePoint Online. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση αυτών των τοποθεσιών χρησιμοποιώντας το Microsoft PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση τοποθεσιών ομάδας και τοποθεσίες επικοινωνίας με χρήση του PowerShell.

Εάν μπορείτε να καταλάβετε μερικές βασικές λεπτομέρειες. — Για παράδειγμα, τι μια συλλογή τοποθεσιών θα χρησιμοποιηθεί για και, όπου οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτό —, στη συνέχεια, αυτό θα σας βοηθήσει να λάβετε αποφάσεις σχετικά με τον τύπο του προτύπου τοποθεσίας για να χρησιμοποιήσετε, πόσο χώρο αποθήκευσης για την εκχώρηση , και πόσες συλλογές τοποθεσιών που ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε. Εάν χρειάζεστε για να δείτε τα όρια του χώρου αποθήκευσης ή τον αριθμό των συλλογών τοποθεσιών που υποστηρίζονται για το πρόγραμμά σας, ανατρέξτε στο θέμα Όρια του SharePoint Online.

Εάν θέλετε να προσδιορίσετε το εξής:

Κάντε αυτήν την ερώτηση :

Τον τύπο της τοποθεσίας θα πρέπει να δημιουργήσετε;

Για πληροφορίες σχετικά με τα νέα πρότυπα τοποθεσίας και την ποικιλία των κλασική πρότυπα που είναι διαθέσιμα στο SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση πρότυπα για να δημιουργήσετε διαφορετικά είδη των τοποθεσιών του SharePoint.

 • Θέλετε να συνδέσετε μια ομάδα ατόμων για συνεργασία ή θέλετε να μεταδώσετε περιεχόμενο σε μεγαλύτερο ακροατήριο;

 • Η τοποθεσία θα εκπληρώνει έναν εξειδικευμένο σκοπό;

Πόσες συλλογές τοποθεσιών χρειαζόμαστε;

Οι επιχειρηματικές ανάγκες και τα συνολικά όρια χώρου αποθήκευσης θα επηρεάσουν αυτήν την απόφαση.

Υπάρχει ορισμένους τύπους τοποθεσίας, όπως τον κατάλογο εφαρμογών και Κέντρου αναζήτησης, ως αυτόνομη συλλογές τοποθεσιών. Ορισμένες από αυτές μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα για εσάς όταν εγγράφεστε στο Office 365. Εάν η εταιρεία σας έχει άλλες εξειδικευμένους σκοπούς ίσως χρειαστεί πρόσθετες συλλογές τοποθεσιών. Για παράδειγμα, ορισμένες ομάδες πρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

 • Υπάρχουν τμήματα ή ομάδες που πρέπει να διατηρούν χωριστά δεδομένα;

 • Θα χρειαστείτε διαφορετικές συλλογές τοποθεσιών για εξειδικευμένους σκοπούς;

 • Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές για το SharePoint (σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία καταλόγου εφαρμογών)

Πόσο χώρο αποθήκευσης χρειαζόμαστε;

Όταν την εταιρεία σας αγοράζει την υπηρεσία SharePoint Online, εκχωρείται ένα χώρο συγκέντρωσης με βάση τον αριθμό των αδειών χρήσης που έχουν αγοράσει το χώρο αποθήκευσης και τον τύπο της αγοράσει το πρόγραμμα του Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ορίων χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών.

 • Πόσες συλλογές τοποθεσιών θεωρείτε ότι θα χρειαστείτε συνολικά;

 • Πόσος χώρος αποθήκευσης περιλαμβάνεται στη συνδρομή σας;

Χρειαζόμαστε υποστήριξη σε πολλές γλώσσες;

Η δυνατότητα πολλαπλών γλωσσών περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (MUI) επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν τοποθεσίες ή σελίδες web σε γλώσσα διαφορετική από την προεπιλεγμένη ρύθμιση στην τοποθεσία ή συλλογή τοποθεσιών. Η δυνατότητα MUI δεν είναι ένα εργαλείο μετάφρασης. απλώς αλλάζει τη γλώσσα εμφάνισης για ορισμένες προεπιλεγμένα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολύγλωσσες τοποθεσίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις πολύγλωσσες δυνατότητες.

 • Υπάρχουν συλλογές τοποθεσιών που πρέπει να δημιουργηθούν σε συγκεκριμένες γλώσσες;

Διακυβέρνηση είναι το σύνολο πολιτικών, ρόλων, ευθυνών και διεργασιών που ελέγχουν τη συνεργασία εντός της εταιρείας σας, για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αυτοί οι στόχοι επικεντρώνονται στην υπηρεσία που παρέχετε και τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργούν οι εργαζόμενοί σας. Καθώς σχεδιάζετε τις συλλογές τοποθεσιών σας, πρέπει επίσης να καταρτίσετε ένα σχέδιο για τη διακυβέρνησή τους.

Όταν σκέφτεστε τον τρόπο με τον οποίο θα δομήσετε και θα διακυβερνήσετε τις συλλογές τοποθεσιών σας, εξετάστε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.

Εάν θέλετε να επιτύχετε το εξής:

Κάντε αυτήν την ερώτηση:

Μια αποτελεσματική συλλογή τοποθεσιών αποτελείται από ομάδες ατόμων και ομάδες με κοινούς στόχους.

Η δομή των συλλογών τοποθεσιών σας αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας σας;

Μια ασφαλής τοποθεσία που είναι ανοιχτή σε όσους χρειάζονται τις πληροφορίες, αλλά όπου οι πληροφορίες αποκλείονται από άτομα που δεν πρέπει να τις βλέπουν.

Η δομή επιτρέπει στην αρχιτεκτονική πληροφοριών να πληροί ρυθμιστικές απαιτήσεις, ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και στόχους ασφαλείας;

Ένα μοντέλο δικαιωμάτων που επιτρέπει την πρόσβαση για ανάγνωση, εγγραφή ή και τα δύο.

Τι τύπο πρόσβασης χρειάζονται οι χρήστες στο περιεχόμενο;

Εξουσιοδότηση για εξωτερικούς χρήστες στην μόνο στις συλλογές τοποθεσιών που χρειάζεστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιτρέποντας σε εξωτερικούς χρήστες πρόσβαση σε τοποθεσίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online.

Οι χρήστες που βρίσκονται έξω από την εταιρεία χρειάζεται να έχουν πρόσβαση;

Ένα διαχειριζόμενο σχέδιο για τοποθεσίες που διατηρούνται καλά.

Σε ποιον θα επιτρέπεται η δημιουργία και διαχείριση των τοποθεσιών μέσα στη συλλογή τοποθεσιών;

Θέσεις για συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμογές, όπως οι λύσεις φίλτρου.

Ποιες δυνατότητες και λειτουργίες θα είναι ενεργοποιημένες για τους χρήστες;

Μια συλλογή τοποθεσιών όπου το περιεχόμενο είναι χρήσιμο σε αυτούς που χρησιμοποιούν από κοινού την τοποθεσία.

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης θα είναι σχετικό για αυτούς που χρησιμοποιούν από κοινού τη συλλογή τοποθεσιών;

Μια λύση με δυνατότητα διαχείρισης και εύκολη στην αναβάθμιση.

Πόση προσαρμογή θα επιτρέπετε;

Ως διαχειριστής SharePoint, μπορείτε να διαγράψετε και να επαναφέρετε συλλογές κλασική τοποθεσιών χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης SharePoint. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή συλλογής τοποθεσιών και να επαναφέρετε μια διαγραμμένη συλλογή τοποθεσιών.

Διαχείριση δικαιωμάτων και διασφάλιση περιεχομένου

Σημαντικό κατά την εγκατάσταση και τη ρύθμιση για την ανάπτυξη μιας συλλογής τοποθεσιών είναι δικαιωμάτων και ασφάλεια. Διαχείριση του χρήστη βάσης και ασφάλιση το περιεχόμενο και τα δεδομένα πρέπει να θεωρούνται για μια επιτυχημένη τοποθεσία. Για πληροφορίες σχετικά με το ρόλο διαχειριστή SharePoint στο Office 365 και τις εργασίες ενός διαχειριστή SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με το SharePoint ρόλο διαχειριστή στο Office 365. Για πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες του διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών.

SharePoint Online παρέχει τη δυνατότητα για τους χρήστες της τοποθεσίας για να προσκαλέσετε εξωτερικούς χρήστες (δηλαδή, οι χρήστες που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης για συνδρομή στο Office 365) για προβολή ή επεξεργασία περιεχομένου σε τοποθεσίες. Εξωτερική κοινή χρήση είναι μια δυνατότητα ισχυρή συνεργασίας που μπορεί να υποστηρίζουν τις ανάγκες της εταιρείας σας για συνεργασία με εξωτερικούς προμηθευτές, πελάτες ή οι υπολογιστές-πελάτες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν θέλετε κοινόχρηστο καταλλήλως είναι προστατευμένο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online.

Εξωτερική κοινή χρήση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για το περιβάλλον SharePoint Online (μισθωτής) και των συλλογών τοποθεσιών σε αυτό. Ενδέχεται να θέλετε να απενεργοποιήσετε καθολικά ξεκινήσουν τα άτομα με χρήση τοποθεσιών ή μέχρι να γνωρίζετε ακριβώς πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα. Αφού ενεργοποιήσετε το καθολικά, μπορείτε να επιτρέψετε την εξωτερική κοινή χρήση για συγκεκριμένες συλλογές τοποθεσιών, ενώ διατηρώντας το απενεργοποιημένη για συλλογές τοποθεσιών που θα αποθηκεύσετε περιεχόμενο στο οποίο γίνεται διάκριση κεφαλαίων για την επιχείρησή σας. Θα πρέπει να μπορείτε να δώσετε εύστοχες υπόψη όταν ενεργοποιείτε την εξωτερική κοινή χρήση και το επίπεδο της εξωτερικής κοινής χρήσης που επιτρέπουν.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση του SharePoint αρχείων ή φακέλων στο Office 365.

SharePoint Online Η υπηρεσία IRM χρησιμοποιεί Microsoft Azure Active Directory υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων (RMS), μια τεχνολογία προστασία πληροφοριών στο Office 365. Προστασία διαχείρισης δικαιωμάτων (IRM) πληροφορίες μπορούν να εφαρμοστούν σε αρχεία SharePoint λίστες και βιβλιοθήκες. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο Τι είναι το Microsoft Azure Active Directory διαχείρισης δικαιωμάτων;

Όταν η υπηρεσία IRM έχει ενεργοποιηθεί για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, τα αρχεία είναι κρυπτογραφημένα, ώστε μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα να μπορούν να τα προβάλουν ή να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτά. Κάθε αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων περιέχει επίσης μια άδεια έκδοσης, η οποία επιβάλλει περιορισμούς στα άτομα που προβάλλουν το αρχείο. Οι τυπικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα αρχείων μόνο για ανάγνωση, την απενεργοποίηση της δυνατότητας αντιγραφής κειμένου, την αποτροπή των χρηστών από την αποθήκευση τοπικών αντιγράφων και την αποτροπή εκτύπωσης αρχείων. Τα προγράμματα-πελάτες με δυνατότητα ανάγνωσης των τύπων αρχείων που υποστηρίζουν την IRM χρησιμοποιούν την άδεια έκδοσης του αρχείου με διαχείριση δικαιωμάτων για να επιβάλουν αυτούς τους περιορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, ένα αρχείο με διαχείριση δικαιωμάτων διατηρεί την προστασία του, ακόμη και μετά τη λήψη του.

Από προεπιλογή, η υπηρεσία IRM είναι απενεργοποιημένη όταν συνδέεστε με το Office 365. Πριν να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία IRM χρησιμοποιώντας το κέντρο διαχείρισης SharePoint, καθολικός διαχειριστής του Office 365 πρέπει να πρώτα να εγκαταστήσετε τη λειτουργική μονάδα Microsoft PowerShell για τη Διαχείριση δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με την υπηρεσία διαχείρισης δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός δικαιωμάτων διαχείρισης πληροφοριών (IRM) στο SharePoint Online και Εφαρμογή διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών σε λίστα ή βιβλιοθήκη.

Διαχείριση προφίλ χρηστών

Εάν διαχειρίζεστε μόνο τους λογαριασμούς χρηστών στο Office 365 ή συγχρονισμός εσωτερικής αντικείμενα καταλόγου, εάν υπάρχει κάποια πληροφορία που θέλετε να προσθέσετε τα προφίλ χρηστών, αλλά δεν υπάρχει πεδίο για αυτό, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια SharePoint Onlineιδιότητα προφίλ χρήστη. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση προφίλ χρηστών στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι ιδιότητες που σχετίζονται με το SharePoint Online και δεν θα γίνει αναπαραγωγή αυτές τις πληροφορίες στο Office 365.

Εάν θέλετε να βοηθήσετε κάτοχοι κλασική τοποθεσίες προορισμού περιεχομένου σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, που μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα ακροατήρια. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση ακροατηρίων.

Υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες που μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους ή καθολικά διαχειριζόμενο από το Κέντρο διαχείρισης SharePoint. Για να σας βοηθήσει να πρόγραμμα χρόνο και πόρους, είναι χρήσιμο να αξιολογήσετε εάν η εταιρεία σας έχει μια επαγγελματική χρειάζεστε για συγκεκριμένες δυνατότητες.

Αυτό το βήμα, θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε όπου ίσως χρειαστεί να συμμετάσχουν εξειδίκευση σε θέματα στην εταιρεία σας για να σας βοηθήσει συνεργάτη με προσωπικού διαχείρισης στο σχεδιασμό τη ρύθμιση παραμέτρων από αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, για να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη ρύθμιση παραμέτρων δυνατότητες, όπως το χώρο αποθήκευσης όρων ή δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών, όπως η οργάνωση περιεχομένου, ίσως χρειαστεί να συνεργάζονται με τα άτομα στην εταιρεία σας που είναι υπεύθυνος για εταιρικό σύστημα ταξινόμησης, Διαχείριση εγγραφών ή διαχείρισης περιεχομένου.

Χρειάζεστε αυτές τις δυνατότητες;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε εδώ:

Πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης για το περιβάλλον SharePoint Online.

Θέλετε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε συστήματα ταξινόμησης για την ταξινόμηση και οργάνωση πληροφοριών σε τοποθεσίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων για τη δημιουργία, εισαγωγή και διαχείριση ιεραρχικών συλλογών κεντρικά διαχειριζόμενων όρων (που ονομάζονται σύνολα όρων).

Πρέπει να εργαστείτε με εταιρικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερικές εφαρμογές και θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να ενσωματώσετε αυτά τα δεδομένα σε τοποθεσίες SharePoint Online.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων για να συνδεθείτε με προελεύσεις δεδομένων, όπως βάσεις δεδομένων SQL Azure ή υπηρεσίες Web Windows Communication Foundation (γνωστό και ως WCF).

Πρέπει να δρομολογήσετε αυτόματα περιεχόμενο σε καθορισμένες θέσεις με βάση κριτήρια διαχείρισης εγγραφών ή διαχείρισης εγγράφων.

Θέλετε να παρέχετε στους χρήστες τη δυνατότητα να βρουν και να εγκαταστήσουν εσωτερικά αναπτυγμένες επιχειρηματικές εφαρμογές ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για την προσαρμογή και την επέκταση τοποθεσιών.

Ως μέρος του προγραμματισμού σας, θα πρέπει να αξιολογήσετε εάν ο οργανισμός σας διαθέτει συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες που μπορεί να απαιτούν τη χρήση υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών ή εφαρμογών για την προσαρμογή SharePoint Online. Για παράδειγμα, την εταιρεία σας, ίσως χρειαστεί να μετεγκαταστήσετε μεγάλο όγκο περιεχομένου ή ενός μεγάλου αριθμού χρηστών στην τοποθεσία σας SharePoint Online. Ή μπορεί να έχετε επιχειρηματικών διαδικασιών που απαιτούν υποστήριξη για τις λίστες με δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν πιστεύετε ότι την εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθούν από τρίτους υπηρεσιών ή εφαρμογών, ανατρέξτε Εξερευνήστε τις επαγγελματικές υπηρεσίες και εφαρμογές που είναι διαθέσιμες από συνεργάτες στο Κέντρο συνεργάτη της Microsoft. Μπορείτε να βρείτε ειδικούς θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε το στο cloud ή προσαρμόστε Microsoft Office 365 για τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Είναι καλή ιδέα να εξερευνήσετε και να έρευνα για τις διαθέσιμες υπηρεσίες τρίτων κατασκευαστών και λύσεις στην αρχή της διεργασίας σχεδιασμού.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×