Οδηγός ρόλου διαχειριστή για το Project Web Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες σε εσάς όταν έχετε δικαιώματα διαχειριστή μέσω Microsoft Office Project Web Access. Παρουσιάζει μια ευρεία Επισκόπηση του Project Web Access από την οπτική του διαχειριστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτός ο οδηγός δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης Microsoft Office Project Server 2007 σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε και να διαχειριστείτε Project Server 2007 στο TechNet.

Ανάλογα με την ομάδα ασφαλείας που τους έχουν ανατεθεί, οι χρήστες να εργαστείτε με τις δυνατότητες του Project Web Access με χρήση του Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 ή και τα δύο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε τη σύνδεση Ρυθμίσεις διακομιστή στο τη Γρήγορη εκκίνηση του Project Web Access, που δεν ανήκουν στην ομάδα διαχειριστών και δεν μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες όπως η προσαρμογή προβολών, τη ρύθμιση του αναφορών, ρύθμιση φύλλων κατανομής χρόνου ή τη διαγραφή έργα.

Τι μπορείτε να κάνετε με δικαιώματα διαχειριστή;

Εργασία από την αρχική σελίδα του Project Web Access

Εργασία με εργασίες και φύλλων κατανομής χρόνου

Εργασία με πόρους

Εργασία στο κέντρο έργων

Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών

Συνεργαστείτε με άλλους χρήστες στον οργανισμό σας

Διαχείριση δυνατοτήτων για μεγάλες επιχειρήσεις

Διαχείριση προβολών

Εργασία με το Project Professional

Λήψη συμβουλών ανάπτυξης, ιστολόγια και άλλες πληροφορίες online

Εργασία από την αρχική σελίδα του Project Web Access

Αρχική σελίδα του Project Web Access είναι το σημείο πρωτεύοντος καταχώρησης για τους χρήστες που εργάζονται με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων Project Server 2007. Εμφανίζονται όταν συνδεθείτε στο Project Web Access, σε εκκρεμότητα στοιχεία που ενδέχεται να απαιτείται η ενέργεια (όπως ενημερώσεις εργασιών που πρέπει να εγκριθούν) και τα στοιχεία που έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που θα συνδεθείτε. Από την αρχική σελίδα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δυνατότητες του Project Web Access, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων εργασίες, κέντρο έργων, Κέντρο πόρων, ενημερώσεις, αναφορές κατάστασης, έγγραφα, θέματα και τους κινδύνους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του Project Web Access προσδιορίζεται από τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο διακομιστή, το ρόλο του χρήστη, τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί στο χρήστη, τις κατηγορίες ασφαλείας στην οποία ανήκει (όπως τα έργα και προβολές που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή την κατηγορία ασφαλείας) ο χρήστης και τυχόν προσαρμογές που έχουν ρυθμιστεί για την αρχική σελίδα.

Το Project Web Access δραστηριότητες αρχική σελίδα

Αρχή της σελίδας

Εργασία με εργασίες και φύλλων κατανομής χρόνου

Διαχείριση εργασιών

Διαχείριση ενημερώσεων εργασίας

Διαχείριση φύλλων κατανομής χρόνου

Ενοποίηση με το Outlook

Τα μέλη της ομάδας να καταχωρήσετε φύλλο κατανομής χρόνου ώρες ή την κατάστασή τους εργασία, ο διαχειριστής πρέπει να ρυθμίσετε φύλλα κατανομής χρόνου, κατάσταση εργασίας ή και τα δύο. Φύλλα κατανομής χρόνου καταγραφή τις πραγματικές ώρες εργαστεί σε εργασίες, έργα και άλλα στοιχεία και είναι σημαντικές εάν παρακολουθείτε χρήσης, χρεώσιμου χρόνου και άλλα μετρικά βάσει χρόνου. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εισαγάγετε την κατάσταση εργασίας χρησιμοποιώντας τις σελίδες οι εργασίες μου, που επιτρέπει στο διαχειριστή για να παρακολουθείτε την κατάσταση ή την πρόοδο προς την ολοκλήρωση των εργασιών σε έργα.

Εάν η εταιρεία σας έχει διαχειριστές έργων και αυτές θα παρακολουθεί την πρόοδο για τα έργα που δημιουργήθηκαν στο Office Project Professional 2007, που θα θέλετε να παρακολουθείτε την κατάσταση εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση εργασιών

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να χρησιμοποιήσετε σελίδα οι εργασίες μου στο Project Web Access για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε πληρεξουσίου και ενημέρωση εργασιών και ώρες εργασίας που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά από ένα διαχειριστή έργου που χρησιμοποιεί το Project Professional 2007. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα οι εργασίες μου, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες μου στη Γρήγορη εκκίνηση.

Δραστηριότητες διαχείρισης εργασιών

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση ενημερώσεων εργασίας

Στη σελίδα ενημερώσεις εργασιών στο Project Web Access, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές στις εργασίες και τις ώρες εργασίας που υποβάλετε τα μέλη της ομάδας από τις σελίδες τους οι εργασίες μου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα ενημερώσεις εργασιών για να ενημερώσετε τα έργα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Μπορείτε να ενημερώσετε τα έργα με πληροφορίες από τη σελίδα ενημερώσεις εργασιών με δύο τρόπους:

 • Με μη αυτόματο τρόπο     Μπορείτε να αποδεχτείτε την αλλαγή εργασίας κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποδοχή στη σελίδα ενημερώσεις εργασιών. Εάν απαντήσετε σε μια αίτηση αλλαγής εργασίας πριν από την αποδοχή, την αίτηση αλλαγής καταργείται από τη λίστα στη σελίδα ενημερώσεις εργασιών μέχρι τις απαντήσεις μέλος της ομάδας. Μπορείτε να ενημερώσετε και να απαντήσετε σε νέα εργασία και αιτήσεις ανάθεσης εργασιών την ίδια στιγμή.

 • Αυτόματα (με τη χρήση κανόνων)     Μπορείτε να δημιουργήσετε και εφαρμογή κανόνων για την αυτόματη ενημέρωση έργα με τις αλλαγές που δεν πρέπει να αναθεωρηθούν πριν από την έγκριση. Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες που εκτελούνται για συγκεκριμένα έργα, για όλα τα έργα, για το συγκεκριμένο πόροι ή για ομάδες πόρων σε μια συγκεκριμένη θέση στη δομή ανάλυσης πόρων (RBS) της εταιρείας σας.

Δραστηριότητες διαχείρισης ενημέρωσης εργασίας

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση φύλλων κατανομής χρόνου

Φύλλα κατανομής χρόνου καταγραφή τις πραγματικές ώρες εργαστεί σε εργασίες, έργα και άλλα στοιχεία και είναι σημαντικές εάν παρακολουθείτε χρήσης, χρεώσιμου χρόνου και άλλα μετρικά βάσει χρόνου.

Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα φύλλο κατανομής χρόνου, εάν:

 • Η εταιρεία σας θέλει να παρακολουθεί τις χρεώσιμες και μη χρεώσιμες ώρες.

 • Χρειαστεί να κάνετε ενοποίηση με ένα λογιστικό σύστημα για σκοπούς μισθοδοσίας ή χρεώσεων.

 • Η διοίκηση θέλει να ελέγχει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των ωρών που αφιερώνουν οι πόροι, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται αυτές οι ώρες (χρεώσιμες υπερωρίες ως προς τυπικές χρεώσιμες ώρες ως προς μη χρεώσιμες).

Δραστηριότητες διαχείρισης φύλλου κατανομής χρόνου

Αρχή της σελίδας

Ενοποίηση με το Outlook

Project Web Access ενοποιείται με Microsoft Outlook για να ενεργοποιήσετε τα μέλη της ομάδας για να ενημερώσετε τις εργασίες τους, χρησιμοποιώντας Office Outlook 2007, 2003, ή XP. Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ενοποίησης του Outlook, τα μέλη της ομάδας πρέπει να:

 • Έχετε έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη για το Project Web Access για πρόσβαση στη σελίδα από την οποία έχουν ρυθμιστεί τα χαρακτηριστικά ενοποίησης του Outlook.

 • Χρήση Office Outlook 2007, 2003, ή XP.

 • Λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Office Project προσθέτου για το Outlook.

Δραστηριότητες του Outlook

Αρχή της σελίδας

Εργασία με πόρους

Διαχείριση πληροφοριών πόρων

Στελέχωση έργων

Προγραμματισμός δεξιοτήτων

Εργασία με διακοπών και άλλου μη εργάσιμου χρόνου (χρόνου διαχείρισης)

Οι διαχειριστές έργου και πόρων Χρησιμοποιήστε το Κέντρο πόρων στο Project Web Access για να προβάλετε, να τροποποιήσετε και να αναλύσετε πληροφορίες για μία ή περισσότερες πόροι που έχουν ανατεθεί εργασίες σε έργα που έχουν δημοσιευτεί σε βάση δεδομένων του Project Server. Στο Κέντρο πόρων εμφανίζει μια λίστα με τους πόρους στο εταιρικό χώρος συγκέντρωσης πόρων; δικαιώματα για την προβολή στοιχείων στο Κέντρο πόρων έχουν εκχωρηθεί από το διαχειριστή του Project Server.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση πληροφοριών πόρων

Στο Κέντρο πόρων, μπορείτε να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με τους πόρους, όπως τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες λογαριασμού και ομάδες στις οποίες ανήκουν. Μπορείτε επίσης να προβάλετε τις αναθέσεις και τη διαθεσιμότητα.

Μερικές ιδιότητες πόρων, όπως τις ρυθμίσεις ημερολογίου, μπορεί να αλλάξει μόνο με το Project Professional 2007.

Δραστηριότητες διαχείρισης πληροφοριών πόρων

Αρχή της σελίδας

Στελέχωση έργων

Οι διαχειριστές έργου να δημιουργήσετε ομάδες για έργα που βασίζονται σε πολλές διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των ικανότητες πόρων και τη διαθεσιμότητα πόρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδας στο Project Web Access για να δημιουργήσετε μια ομάδα έργου.

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδας, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Οι διαχειριστές ίσως να μην μπορείτε να δείτε όλους τους πόρους ή ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιστοιχίσετε όλα τα έργα.

 • Για να βρείτε τους πόρους που έχουν τα απαραίτητα δεξιοτήτων σύνολα, την εταιρεία σας πρέπει να εφαρμόσετε κωδικούς δομής ανάλυσης πόρων (RBS) και άλλων πόρων για μεγάλες επιχειρήσεις κωδικοί διάρθρωσης που χρησιμοποιούνται για να ορίσετε διάφορες δεξιότητες και οι σχέσεις πόρων στην εταιρεία.

 • Μπορείτε να αναθέσετε εργασίες σε μια ομάδα πόρων; τα μέλη της ομάδας μεμονωμένα, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτές τις εργασίες που θέλουν στους οποίους έχουν ανατεθεί τον εαυτό τους.

 • Οι διαχειριστές να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους ομαδοποιήσετε κράτησης για τους πόρους. Κατά την ανάθεση πόρων σε έργα, χωρίς την οριστικοποίηση των τους, οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν πιθανές αναθέσεις πόρων για τα νέα έργα προτεινόμενη. Υπηρεσία εταιρείες, για παράδειγμα, συχνά Χρησιμοποιήστε προτεινόμενης κράτησης ώστε να μπορούν να συγκρίνετε διάφορα σενάρια ανάθεσης και να διαχειρίζεται τις αναθέσεις τόσο προτεινόμενη και έγκρισης. Διαχειριστές πόρων στις εταιρείες που χρησιμοποιούν μια κεντρική χώρος συγκέντρωσης πόρων και οι διαχειριστές έργου που κάνουν το δικό τους προσωπικού χρήση προτεινόμενων κράτησης για την παρακολούθηση και διαχείριση αιτήσεων προσωπικού.

Ορισμένες ιδιότητες πόρων και ρυθμίσεις, όπως ρυθμίσεις ημερολογίου και έχουν αντικατασταθεί πόρων, μπορεί να αλλάξει μόνο με χρήση του Project Professional 2007.

Δραστηριότητες στελέχωσης έργου

Αρχή της σελίδας

Προγραμματισμός δεξιοτήτων

Για να βρείτε τη βέλτιστη πόρων για την εργασία, χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες προγραμματισμού δεξιοτήτων που είναι διαθέσιμες στο Project Web Access και το Project Professional 2007 ως μέρος μιας λύσης Enterprise Project Management (EPM) της εταιρείας σας. Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων μέσα σε Project Professional 2007 για να αντικαταστήσετε γενικοί πόροι με πραγματικούς πόρους. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδας στο Project Web Access για να δημιουργήσετε βρείτε πόρους με τις σωστές ικανότητες για την εργασία.

Μερικές ιδιότητες πόρων, όπως οι ρυθμίσεις ημερολογίου και τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων, μπορεί να αλλάξει μόνο με το Project Professional 2007.

Δραστηριότητες προγραμματισμού δεξιοτήτων

Αρχή της σελίδας

Εργασία με διακοπών και άλλου μη εργάσιμου χρόνου (χρόνου διαχείρισης)

Project Web Access σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις μη εργάσιμο χρόνο (χρόνου διαχείρισης), όπως διακοπές, συσκέψεις της ομάδας, εκπαίδευση, εσωτερική έργα και άλλο χρονικό διάστημα εκτός έργου. Τα μέλη της ομάδας εισαγάγετε χρόνο διαχείρισης στις σελίδες τους φύλλα κατανομής χρόνου μου.

Την εταιρεία σας θα πρέπει να παρακολουθήσετε χρόνου διαχείρισης, εάν:

 • Συνδέεστε με ένα λογιστικό σύστημα που απαιτεί δεδομένα σχετικά με τις εξαιρέσεις.

 • Η διοικητική σας ομάδα θέλει να βλέπει αναφορές σχετικές με εξαιρέσεις.

 • Οι διαχειριστές έργων ή πόρων θέλουν να εισάγουν τα μέλη των ομάδων τον χρόνο εκτός εργασίας, έτσι ώστε ο χρόνος αυτός να εμφανίζεται ως μη διαθέσιμος για ανάθεση έργου.

Δραστηριότητες διαχείρισης χρόνου διαχείρισης

Αρχή της σελίδας

Εργασία στο κέντρο έργων

Το κέντρο έργων παρέχει έναν εύχρηστο τρόπο για τους διαχειριστές έργου, τα μέλη της ομάδας και άλλοι ενδιαφερόμενοι έργου για να προβάλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένα έργα και να δείτε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Οποιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης του κέντρου έργων στο Project Web Access ή το Project Professional 2007 να χρησιμοποιήσετε το κέντρο έργων για να εργαστείτε με οποιοδήποτε έργο που τους έχουν ανατεθεί. Μόνο τα έργα που έχουν δημοσιευτεί στη βάση δεδομένων Project Server 2007 είναι διαθέσιμα στο κέντρο έργων.

Δραστηριότητες του κέντρου έργων

Αρχή της σελίδας

Ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών

Διαχείριση αναφορών κατάστασης

Εργασία με αναφορές OLAP

Project Web Access παρέχει πολλές επιλογές αναφοράς για να βοηθήσει την ομάδα σας να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Τα μέλη της ομάδας να δημιουργήσετε αναφορές κατάστασης για την αναφορά πώς πρόοδο τις εργασίες τους. Επιπλέον, ο διαχειριστής έργου να δημιουργήσετε αναφορές λεπτομερείς ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

Ορισμένες εργασίες μπορούν να εκτελεστούν μόνο από χρήστες που ανήκει στην ομάδα διαχειριστών του Project Web Access. Εάν δεν βλέπετε τη σύνδεση Ρυθμίσεις διακομιστή στο τη Γρήγορη εκκίνηση του Project Web Access, στη συνέχεια, που δεν ανήκουν στην ομάδα διαχειριστών και να εκτελέσετε ενέργειες όπως η προσαρμογή προβολών, τη ρύθμιση του αναφορών, ρύθμιση φύλλων κατανομής χρόνου ή τη διαγραφή έργα.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση αναφορών κατάστασης

Αναφορές κατάστασης περιγράφουν την πρόοδο σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Οι διαχειριστές έργου να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία της αίτησης και λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης. μπορούν να στείλουν τα μέλη της ομάδας αιτήσεις αναφορών κατάστασης και τα μέλη της ομάδας, στη συνέχεια, να απαντήσετε σε αυτά, παρέχοντας τις πληροφορίες που ζητούνται. Τα μέλη της ομάδας επίσης να ξεκινήσετε την υποβολή αναφορών κατάστασης. Οι διαχειριστές έργου να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναφορές κατάστασης, έτσι ώστε να λαμβάνουν μεμονωμένες υποβολές και συγχωνευμένα αναφοράς που ενοποιεί τις απαντήσεις.

Δραστηριότητες διαχείρισης αναφοράς κατάστασης

Αρχή της σελίδας

Εργασία με αναφορές OLAP

Οι διαχειριστές σε διάφορα επίπεδα να χρησιμοποιήσετε μια ποικιλία αναφορών για την ανάλυση της απόδοσης του έργου και πόρων σε ένα έργο ή σε πολλά έργα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές Συγκεντρωτικού πίνακα και Συγκεντρωτικό Γράφημα εάν θέλετε να εργάζεστε με αλληλεπίδραση με τις αναφορές και να αλλάξετε ορισμένα από τα πεδία που δομή τους. Όλες αυτές τις αναφορές σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σας, που μετράται με βάση τις επιδόσεις του έργου και πόρων.

Ορισμένες αναφορές, όπως οπτικές αναφορές, μπορούν να δημιουργηθούν μόνο και προβολή με χρήση του Project Professional 2007.

Δραστηριότητες διαχείρισης αναφοράς OLAP

Αρχή της σελίδας

Συνεργαστείτε με άλλους χρήστες στον οργανισμό σας

Project Web Access έχει πολλές δυνατότητες για να συνεργαστείτε σε εργασίες του έργου, θέματα, τους κινδύνους και άλλες περιοχές που επηρεάζουν την επιτυχία του έργου πόρων της εταιρείας σας.

Συνεργασίας δραστηριοτήτων

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση δυνατοτήτων για μεγάλες επιχειρήσεις

Οι διαχειριστές του Project Web Access να προσαρμόσετε και να ελέγξετε πολλές δυνατότητες και λειτουργίες από τις σελίδες Ρύθμιση διακομιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να προσαρμόσετε και να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες και τις σελίδες πρέπει να εκχωρούνται συγκεκριμένα δικαιώματα.

Δραστηριότητες διαχείρισης δυνατότητες για μεγάλες επιχειρήσεις

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση προβολών

Οι προβολές είναι ζωντανές, αλληλεπιδραστικές αναφορές του έργου και πόρων πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων Project Server 2007. Προβολές Ενεργοποίηση μέλη της ομάδας έργου για να δείτε πληροφορίες εκτός από τις δικές τους εργασίες, αναθέσεις και έργα. Προβολές επίσης να ενεργοποιήσετε διαχειριστές έργων και πόρων για να επικοινωνήσετε κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα έργα σε άλλα άτομα και ομάδες στην εταιρεία. Για παράδειγμα, ορισμένες προβολές από την ενεργοποίηση για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα έργα μόνο τα μέλη της ομάδας. Άλλες προβολές Ενεργοποίηση διαχειριστές έργων και πόρων για την παρακολούθηση των εργασιών τους έργα, προσδιορίστε διαθεσιμότητας πόρων και ταιριάζει με τις ανάγκες των έργων τους για να τις δεξιότητες των διαθέσιμων πόρων.

Διαθέσιμες προβολές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κέντρο έργων, αναθέσεις πόρων, Κέντρο πόρων, οι εργασίες μου και φύλλων κατανομής χρόνου μου, ανάλυση δεδομένων, σχέδια πόρων και Δόμηση ομάδας προβολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρήστες του Project Web Access πρέπει να έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα για να αλλάξετε σελίδες. Για παράδειγμα, για ένα χρήστη για να μπορέσετε να προσθέσετε λίστες, όπως έρευνες και συλλογές φωτογραφιών, ένας διαχειριστής του Project Web Access πρέπει να ορίσετε τη συνεισφορά δικαίωμα του Project Web Access για τον συγκεκριμένο χρήστη.

Προβολή δραστηριοτήτων διαχείρισης

Αρχή της σελίδας

Εργασία με το Project Professional

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Project Professional 2007 για να εκτελέσετε πολλές εργασίες διαχείρισης έργου ως μέρος της λύσης Enterprise Project Management (EPM) για την εταιρεία σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : δικαιώματα Project Server 2007 είναι απαραίτητη, για να ολοκληρώσετε διάφορες εργασίες διαχείρισης έργου εταιρείας με χρήση του Project Professional.

Επαγγελματική δραστηριοτήτων του έργου

Αρχή της σελίδας

Λήψη συμβουλών ανάπτυξης, ιστολόγια και άλλες πληροφορίες online

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×