Οδηγός εξαγωγής

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εξαγωγής ή τον Οδηγό εισαγωγής για να δημιουργήσετε ένα εξαγωγή/εισαγωγή χάρτη και είτε αποθήκευση πληροφοριών Microsoft Office Project 2007 σε μια μορφή που αναγνωρίζεται από ένα άλλο πρόγραμμα ή σημαντικές πληροφορίες που δημιουργήθηκε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα σε Project 2007. Χρήση προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο εξαγωγή/εισαγωγή χαρτών, αυτούς τους οδηγούς παρέχει οδηγίες εύκολο να τις ακολουθήσετε για διάθεση εξάγονται ή δεδομένων που έχουν εισαχθεί στα πεδία κατάλληλο προορισμός.

Σημείωση: Το όνομα που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του οδηγού θα Οδηγός εξαγωγής ή Οδηγό εισαγωγής, ανάλογα με το αν εξαγωγή ή εισαγωγή πληροφοριών του project.

Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής και Οδηγός εξαγωγής, μπορείτε να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε πληροφορίες έργου στις παρακάτω μορφές:

  • Βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel (.xls)

  • Συγκεντρωτικός πίνακας Excel (.xls)

  • Κείμενο, οριοθετημένου με στηλοθέτες (.txt)

  • Οριοθετημένο με κόμματα (.csv)

  • Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (.xml)

Θέση παραθύρου διαλόγου

Οδηγός εξαγωγής    Ανοίξτε και ενεργοποιήστε το έργου του οποίου τις πληροφορίες που θέλετε να εξαγάγετε. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή αρχείου που θέλετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και η εισαγωγική, εμφανίζεται η σελίδα του Οδηγού εξαγωγής.

Οδηγός εισαγωγής    Ανοίξτε ένα αρχείο που χρησιμοποιεί μια από τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων. Ο Οδηγός εισαγωγής ανοίγει αυτόματα.

Σημείωση: Οι σελίδες του οδηγός που θα δείτε εξαρτώνται από τη μορφή αρχείου που επιλέξατε και τις διάφορες επιλογές που εκτελείτε καθώς εργάζεστε στον οδηγό.

Λεπτομέρειες

Σελίδα δεδομένων

Σημείωση: Στη σελίδα δεδομένων εμφανίζεται μόνο στον Οδηγό εξαγωγής.

Πρότυπο του Excel έργου ή επιλεγμένα δεδομένα    Εάν πραγματοποιείτε εξαγωγή σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο έργου Excel ή Επιλεγμένων δεδομένων, που είναι η προεπιλογή. Εάν επιλέξετε Πρότυπο έργου Excel, δεν επιπλέον απαιτείται αντιστοίχιση. Οι πληροφορίες αντιστοιχίζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πρότυπο που έχει σχεδιαστεί για την εξαγωγή πληροφοριών από το Project 2007 στο Excel.

Σελίδα αντιστοίχισης

Νέα αντιστοίχιση    Επιλέξτε Νέα αντιστοίχιση εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα αντιστοίχιση εξαγωγής για αυτήν τη μορφή αρχείου από την αρχή. Αυτή είναι η προεπιλογή.

Χρήση υπάρχουσας αντιστοίχισης    Επιλέξτε Χρήση υπάρχουσας αντιστοίχισης εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα χάρτη που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει προηγουμένως ή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα έτοιμων χάρτη που παρέχεται από Project 2007.

Σελίδα λειτουργίας εισαγωγής

Σημείωση: Αυτή η σελίδα εμφανίζεται μόνο στον Οδηγό εισαγωγής.

Ως νέο έργο     Καθορίζει ότι θέλετε να εισαγάγετε τα δεδομένα σε ένα νέο αρχείο .mpp έργου.

Προσάρτηση τα δεδομένα στο ενεργό έργο     Καθορίζει ότι θέλετε να προσθέσετε τα δεδομένα στο τέλος του ενεργού έργου.

Συγχώνευση των δεδομένων στο ενεργό έργο     Καθορίζει ότι θέλετε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα στα πεδία στο ενεργό έργο χρησιμοποιώντας ένα πρωτεύον κλειδί. Καθορίστε το πρωτεύον κλειδί για τη συγχώνευση, χρησιμοποιώντας το κουμπί κλειδιού ρύθμιση συγχώνευσης στις σελίδες είτε την αντιστοίχιση εργασιών, αντιστοίχιση πόρων ή αντιστοίχιση αναθέσεων.

Σελίδα επιλογής αντιστοίχισης

Η σελίδα αυτή εμφανίζεται εάν επιλέξατε Χρήση υπάρχουσας αντιστοίχισης στην προηγούμενη σελίδα Αντιστοίχιση.

  1. Επιλέξτε την αντιστοίχιση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει εξαγωγή/εισαγωγή χαρτών που παρέχεται από Project 2007, καθώς και τυχόν χάρτες που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει προηγουμένως.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να τροποποιήσετε το χάρτη. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να εξαγάγετε αμέσως τα δεδομένα του έργου σύμφωνα με την αντιστοίχιση ως έχει.

Σελίδα επιλογών αντιστοίχισης

Επιλέξτε τους τύπους των δεδομένων που θέλετε να εξαγωγή/εισαγωγή ενότητας

Εργασίες    Καθορίζει ότι θα πρέπει να είναι εξάγονται ή εισαχθεί για το επιλεγμένο μορφή αρχείου όλες τις πληροφορίες εργασία του έργου. (Αυτό δεν περιλαμβάνει πληροφορίες χρονολογικής φάσης εργασίας).

Πόροι    Καθορίζει ότι όλες οι πληροφορίες πόρων στο έργο θα πρέπει να είναι εξάγονται ή να εισαχθεί σε στην επιλεγμένη μορφή αρχείου. (Αυτό δεν περιλαμβάνει πληροφορίες χρονολογικής φάσης πόρου).

Αναθέσεις    Καθορίζει ότι όλες οι πληροφορίες ανάθεση του έργου θα πρέπει να είναι εξάγονται ή να εισαχθεί σε στην επιλεγμένη μορφή αρχείου. (Αυτό δεν περιλαμβάνει πληροφορίες ανάθεσης χρονολογικής φάσης).

Ενότητα επιλογών του Microsoft Office Excel

Αυτή η ενότητα εμφανίζεται εάν εξαγωγή σε ή εισαγωγή από το βιβλίο εργασίας του Excel.

Εξαγωγή περιλαμβάνει κεφαλίδες    Καθορίζει ότι το νέο αρχείο του Excel που περιέχει πληροφορίες έργου θα συμπεριλάβει τη γραμμή κεφαλίδων από κεφαλίδες στηλών φύλλου, για παράδειγμα, όνομα εργασίας, διάρκεια, ημερομηνία έναρξης, και ούτω καθεξής. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Συμπεριλάβετε γραμμές ανάθεσης στο αποτέλεσμα    Καθορίζει ότι οι γραμμές ανάθεση πρέπει να συμπεριληφθούν με εργασίες ή πόροι, ακόμα και αν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου αναθέσεις.

Ενότητα επιλογών αρχείου κειμένου

Η ενότητα αυτή εμφανίζεται εάν εκτελείτε εξαγωγή σε ένα αρχείο κειμένου (οριοθετημένο με στηλοθέτες ή οριοθετημένο με κόμματα).

Εξαγωγή περιλαμβάνει κεφαλίδες    Καθορίζει ότι το νέο αρχείο κειμένου που περιέχει πληροφορίες έργου θα συμπεριλάβει τη γραμμή κεφαλίδων από κεφαλίδες στηλών φύλλου, για παράδειγμα, όνομα εργασίας, διάρκεια, ημερομηνία έναρξης, και ούτω καθεξής. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο.

Συμπεριλάβετε γραμμές ανάθεσης στο αποτέλεσμα    Καθορίζει ότι οι γραμμές ανάθεση πρέπει να συμπεριληφθούν με εργασίες ή πόροι, ακόμα και αν δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου αναθέσεις.

Οριοθέτης κειμένου    Καθορίζει εάν θα διαχωρίζονται οι πληροφορίες για διαφορετικές στήλες με χαρακτήρα στηλοθέτη, με διάστημα ή με κόμμα.

Προέλευση αρχείου    Καθορίζει την προέλευση του αρχείου κειμένου, π.χ. Windows (ANSI), που υποδεικνύει ένα αρχείο κειμένου των Windows σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI.

Αντιστοίχιση πόρων/εργασίας/ανάθεσης σελίδας

Ενότητα Δεδομένων εργασίες/πόροι/αναθέσεις χάρτη

Όνομα προορισμού    Καθορίζει το όνομα του αρχείου που προκύπτουν όταν ολοκληρωθεί η εξαγωγή. Αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται μόνο στον Οδηγό εξαγωγής.

Εξαγωγή φίλτρου    Καθορίζει τις φίλτρο που θα συσχετιστεί με την εξαγωγή πληροφοριών. Από προεπιλογή, Όλες οι εργασίες ή Όλους τους πόρους είναι επιλεγμένο. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε για να δώσετε μια πιο συγκεκριμένη εστίαση για τις πληροφορίες που έχει τεθεί εξαγωγή ή εισαγωγή. Εάν πραγματοποιείτε εξαγωγή ή εισαγωγή αναθέσεων μόνο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα φίλτρα. Αυτή η λίστα εμφανίζεται μόνο στον Οδηγό εξαγωγής.

Όνομα πίνακα προέλευσης     Καθορίζει το όνομα του πίνακα στον οποίο θα εισαχθούν τα δεδομένα. Αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται μόνο στον Οδηγό εισαγωγής.

Επαλήθευση ή επεξεργασία πώς θέλετε να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα στην ενότητα (πίνακας αντιστοίχισης δεδομένων)

Από:    Εμφανίζει τα ονόματα των πεδίων που έχουν εξαγωγή ή εισαγωγή. Κάντε κλικ σε ένα κενό κελί και είτε πληκτρολογήστε στο πεδίο όνομα ή επιλέξτε την από τη λίστα. Εάν έχετε επιλέξει εργασίες να εξαχθούν ή να εισαχθούν, εμφανίζονται τα πεδία εργασίας. Εάν έχετε επιλέξει που πόροι να εξάγονται ή να εισαχθούν, εμφανίζονται τα πεδία πόρου. Εάν έχετε επιλέξει αναθέσεις να εξαχθούν ή να εισαχθούν, στη συνέχεια, παρατίθενται πεδία ανάθεσης.

Σε:    Καθορίζει το όνομα του ονόματος του πεδίου που θα είναι αυτές τις πληροφορίες στην επικεφαλίδα της στήλης. Προεπιλεγμένα ονόματα συμπληρώνονται μόλις εισάγετε το πεδίο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το όνομα εάν θέλετε. Αυτό το πεδίο είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Εξαγωγή κεφαλίδα γραμμής ή η εξαγωγή περιλαμβάνει κεφαλίδες στη σελίδα του οδηγού Επιλογές αντιστοίχισης.

Τύπος δεδομένων    Καθορίζει τον τρόπο τα δεδομένα θα ερμηνεύεται με τη μορφή εξαγόμενου ή που έχουν εισαχθεί, για παράδειγμα, ως κείμενο, ημερομηνία, αριθμός, νομισματική μονάδα και ούτω καθεξής.

Κουμπιά εντολών

Μετακίνηση προς τα επάνω    Μετακινεί τη θέση του επιλεγμένου πεδίου προς τα επάνω, ώστε να εμφανίζεται αργά στο αποτέλεσμα εξάγονται ή τον πίνακα που έχει εισαχθεί.

Μετακίνηση προς τα κάτω    Μετακινεί τη θέση του επιλεγμένου πεδίου προς τα κάτω, ώστε να εμφανίζεται αργότερα στην που προκύπτει εξάγονται ή τον πίνακα που έχει εισαχθεί.

Προσθήκη όλων    Εισάγει όλα τα πεδία διαθέσιμα έργου του επιλεγμένου τύπου (εργασίας, πόρου, ανάθεσης) για την εξαγωγή/εισαγωγή χάρτη.

Απαλοιφή όλων    Καταργεί όλα τα πεδία που εισάγονται στον πίνακα εξαγωγή/εισαγωγή χάρτη, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή.

Εισαγωγή γραμμής    Προσθέτει μια νέα γραμμή επάνω από την επιλεγμένη γραμμή. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο εάν θέλετε να προσθέσετε τη δική σας επιλεγμένα πεδία, αντί για όλα τα πεδία.

Διαγραφή γραμμής    Καταργεί την επιλεγμένη γραμμή από τον πίνακα εξαγωγή/εισαγωγή χάρτη.

Βάση σε πίνακα    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πίνακα βάσης για την αντιστοίχιση πεδίων. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο διαλόγου εάν θέλετε να εξαγάγετε τα πεδία που βρίσκονται σε έναν συγκεκριμένο Project 2007 πίνακα.

Ορισμός κλειδιού συγχώνευσης    Αφού επιλέξετε ένα πεδίο στο το σε: στήλης, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός κλειδί συγχώνευσης για να υποδείξετε ότι το πεδίο που θέλετε να συγχωνεύσετε τα δεδομένα στο. Αυτό το κουμπί εμφανίζεται μόνο για τον Οδηγό εισαγωγής, όταν επιλέγετε την επιλογή συγχωνεύσει τα δεδομένα στο ενεργό έργο στη σελίδα Λειτουργία εισαγωγής.

Ενότητα Προεπισκόπηση

MS Project    Εμφανίζει τα ονόματα των πεδίων Project 2007 εξάγονται ή εισαχθεί.

Προορισμού    Εμφανίζει τα αντίστοιχα ονόματα των πεδίων στο αρχείο που προκύπτει εξαγόμενα ή που έχουν εισαχθεί. Αυτό εμφανίζεται μόνο εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου γραμμή κεφαλίδων εξαγωγή/εισαγωγή ή εξαγωγή/εισαγωγή περιλαμβάνει κεφαλίδες στη σελίδα του οδηγού Επιλογές αντιστοίχισης.

Προεπισκόπηση    Εμφανίζει ένα δείγμα του πραγματικά δεδομένα όπως θα εμφανίζεται στο αρχείο εξαγόμενα ή που έχουν εισαχθεί.

Τέλος της σελίδας ορισμού χάρτη

Αποθήκευση αντιστοίχισης    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αντιστοίχισης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποθηκεύσετε το χάρτη για μελλοντική χρήση, είτε σε αυτό ή άλλα έργα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οργάνωση για να αντιγράψετε αυτήν την αντιστοίχιση στο καθολικό πρότυπο έργου ή σε άλλο αρχείο έργου.

Λήξη    Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγωγή ή εισαγωγή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×