Οδηγός εισαγωγής κειμένου

Αν και δεν είναι δυνατή η απευθείας εξαγωγή στο Excel από ένα αρχείο κειμένου ή έγγραφο του Word, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εισαγωγής κειμένου στο Excel, για να εισαγάγετε δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου σε ένα φύλο εργασίας. Ο Οδηγός εισαγωγής κειμένου εξετάζει το αρχείο κειμένου που εισάγετε και σας βοηθά να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα εισάγονται με τον τρόπο που θέλετε.

Σημείωση: Εάν τα δεδομένα σας είναι σε ένα έγγραφο του Word, θα πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε ως αρχείο κειμένου. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Αποθήκευση ως και επιλέξτε Απλό κείμενο (.txt) ως τύπο αρχείου.

Για να εκκινήσετε τον Οδηγό εισαγωγής κειμένου, από την καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Από κείμενο. Στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αρχείου κειμένου, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε.

Εικόνα της κορδέλας του Excel

Βήμα 1 από 3

Αρχικός τύπος δεδομένων    Αν τα στοιχεία στο αρχείο κειμένου είναι οριοθετημένα με χαρακτήρες tab, άνω και κάτω τελείες, ελληνικά ερωτηματικά, κενά διαστήματα ή άλλους χαρακτήρες, επιλέξτε Οριοθετημένο. Αν όλα τα στοιχεία σε κάθε στήλη έχουν το ίδιο μήκος, επιλέξτε Σταθερού μήκους.

Έναρξη εισαγωγής στη γραμμή    Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε έναν αριθμό γραμμής για να καθορίσετε την πρώτη γραμμή των δεδομένων που θέλετε να εισαγάγετε.

Προέλευση αρχείου    Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται στο αρχείο κειμένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να αφήσετε αυτή τη ρύθμιση στην προεπιλεγμένη τιμή. Αν γνωρίζετε ότι το αρχείο κειμένου δημιουργήθηκε με χρήση διαφορετικού συνόλου χαρακτήρων από το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, τότε θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, ώστε να συμφωνεί με το συγκεκριμένο σύνολο χαρακτήρων. Για παράδειγμα, αν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί το σύνολο χαρακτήρων 1251 (Κυριλλική, Windows), αλλά γνωρίζετε ότι το αρχείο δημιουργήθηκε με χρήση του συνόλου χαρακτήρων 1252 (Δυτικής Ευρώπης, Windows), θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Προέλευση αρχείου σε 1252.

Προεπισκόπηση αρχείου    Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται το κείμενο με τη μορφή που θα έχει όταν διαχωριστεί σε στήλες στο φύλλο εργασίας.

Βήμα 2 από 3 (Οριοθετημένα δεδομένα)

Οριοθέτες    Επιλέξτε το χαρακτήρα που διαχωρίζει τις τιμές στο αρχείο κειμένου. Εάν δεν παρατίθεται ο χαρακτήρας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άλλο και μετά πληκτρολογήστε ένα χαρακτήρα στο πλαίσιο που περιέχει το δρομέα. Αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες αν ο τύπος των δεδομένων σας είναι "Σταθερού μήκους".

Χειρισμός διαδοχικών οριοθετών ως ενός    Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, εάν τα δεδομένα σας περιέχουν έναν οριοθέτη με περισσότερους από ένα χαρακτήρες μεταξύ πεδίων δεδομένων ή εάν τα δεδομένα σας περιέχουν πολλούς προσαρμοσμένους οριοθέτες.

Προσδιοριστικός χαρακτήρας κειμένου    Επιλέξτε το χαρακτήρα που περικλείει τιμές στο αρχείο κειμένου. Όταν το Excel συναντήσει τον προσδιοριστικό χαρακτήρα κειμένου, όλο το κείμενο που ακολουθεί αυτόν το χαρακτήρα και προηγείται της επόμενης εμφάνισης αυτού του χαρακτήρα εισάγεται ως μία τιμή, ακόμη και αν το κείμενο περιέχει ένα χαρακτήρα οριοθέτησης. Για παράδειγμα, αν ο οριοθέτης είναι ένα κόμμα (,) και το προσδιοριστικό κειμένου είναι εισαγωγικά ("), η φράση "Ντάλας, Τέξας" θα εισαχθεί σε ένα κελί ως Ντάλας, Τέξας. Αν δεν έχει καθοριστεί προσδιοριστικό ή αν έχει καθοριστεί το προσδιοριστικό αποστρόφου ('), η φράση "Ντάλας, Τέξας" θα εισαχθεί σε δύο γειτονικά κελιά ως "Ντάλας και Τέξας".

Αν ο χαρακτήρας οριοθέτησης βρίσκεται μεταξύ προσδιοριστικών κειμένου, το Excel παραλείπει τα προσδιοριστικά στην τιμή εισαγωγής. Αν δεν υπάρχει χαρακτήρας οριοθέτησης μεταξύ προσδιοριστικών κειμένου, το Excel περιλαμβάνει τον προσδιοριστικό χαρακτήρα στην τιμή εισαγωγής. Έτσι, η φράση "Ντάλας Τέξας" (με χρήση του προσδιοριστικού κειμένου εισαγωγικών) θα εισαχθεί σε ένα κελί ως "Ντάλας Τέξας".

Προεπισκόπηση δεδομένων    Εξετάστε το κείμενο σε αυτό το πλαίσιο για να επαληθεύσετε ότι το κείμενο θα διαχωριστεί σε στήλες στο φύλλο εργασίας, όπως θέλετε.

Βήμα 2 από 3 (Δεδομένα σταθερού πλάτους)

Προεπισκόπηση δεδομένων    Ορίστε τα πλάτη πεδίων σε αυτή την ενότητα. Κάντε κλικ στο παράθυρο προεπισκόπησης για να ορίσετε μια αλλαγή στήλης, η οποία αντιπροσωπεύεται από μια κατακόρυφη γραμμή. Κάντε διπλό κλικ σε μια αλλαγή στήλης για να την καταργήσετε ή σύρετε μια αλλαγή στήλης για να την μετακινήσετε.

Βήμα 3 από 3

Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Να καθορίσετε τον τύπο των διαχωριστικών δεκαδικών και χιλιάδων που χρησιμοποιούνται στο αρχείο κειμένου. Όταν τα δεδομένα εισάγονται στο Excel, τα διαχωριστικά θα ταιριάζουν με εκείνα που καθορίστηκαν για την τοποθεσία σας στην ενότητα "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" ή "Τοπικές ρυθμίσεις" (Πίνακας Ελέγχου των Windows).

  • Να καθορίσετε ότι μία ή περισσότερες αριθμητικές τιμές μπορεί να περιέχουν το αρνητικό πρόσημο στο τέλος.

Μορφοποίηση στήλης δεδομένων    Κάντε κλικ στη μορφή δεδομένων της στήλης που έχει επιλεγεί στην ενότητα Προεπισκόπηση δεδομένων. Αν δεν θέλετε να εισαγάγετε την επιλεγμένη στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εισαγωγή στήλης (παράλειψη).

Αφού ενεργοποιήσετε μια επιλογή μορφής δεδομένων για την επιλεγμένη στήλη, η επικεφαλίδα στήλης στην ενότητα Προεπισκόπηση δεδομένων εμφανίζει τη μορφοποίηση. Αν επιλέξετε Ημερομηνία, επιλέξτε μια μορφή ημερομηνίας από το πλαίσιο Ημερομηνία.

Επιλέξτε τη μορφή δεδομένων που ταιριάζει πιο πολύ στα δεδομένα προεπισκόπησης, ώστε το Excel να μπορεί να μετατρέψει σωστά τα δεδομένα εισαγωγής. Για παράδειγμα:

  • Για να μετατρέψετε μια στήλη αριθμητικών χαρακτήρων νομισματικών μονάδων σε μορφή νομισματικής μονάδας του Excel, επιλέξτε Γενική.

  • Για να μετατρέψετε μια στήλη αριθμητικών χαρακτήρων σε μορφή κειμένου του Excel, επιλέξτε Κείμενο.

  • Για να μετατρέψετε μια στήλη χαρακτήρων ημερομηνίας, με κάθε ημερομηνία σε διάταξη έτους, μήνα και ημέρας, σε μορφή ημερομηνίας του Excel, επιλέξτε Ημερομηνία και μετά επιλέξτε τον τύπο ημερομηνίας ΕΜΗ στο πλαίσιο Ημερομηνία.

Το Excel θα εισαγάγει τη στήλη ως Γενική, αν η μετατροπή θα μπορούσε να εμφανίσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα:

  • Αν η στήλη αποτελείται από πολλές μορφές, όπως αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες, το Excel μετατρέπει τη στήλη σε Γενική.

  • Αν σε μια στήλη με ημερομηνίες κάθε ημερομηνία είναι σε διάταξη έτους, μήνα και ημέρας και επιλέξτε Ημερομηνία μαζί με έναν τύπο ημερομηνίας ΜΗΕ, το Excel μετατρέπει τη στήλη σε μορφή "Γενική". Μια στήλη που περιέχει χαρακτήρες ημερομηνίας πρέπει να ταιριάζει σχεδόν απόλυτα σε μια ενσωματωμένη ημερομηνία του Excel ή σε προσαρμοσμένες μορφές ημερομηνίας.

Στην περίπτωση που το Excel δεν μετατρέψει μια στήλη στη μορφή που θέλετε, μπορείτε να μετατρέψετε τα δεδομένα μετά την εισαγωγή.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×