Οδηγός για το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Access 2010

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η Access 2010 διαθέτει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη με διάφορες σημαντικές αλλαγές από τις προηγούμενες εκδόσεις, ειδικά τις εκδόσεις πριν από την Access 2007. Δύο κύρια στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη  — η Κορδέλα και το παράθυρο περιήγησης — εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Access 2007. Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες αλλαγές στην Κορδέλα και ένα τρίτο στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη — η προβολή Backstage — είναι νέα στην Access 2010.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας της Access 2010 και παρέχει συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία και τον τρόπο προσαρμογής της εμπειρίας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Η προβολή Backstage

Η Κορδέλα

Παράθυρο περιήγησης

Έγγραφα σε καρτέλες

Γραμμή κατάστασης

Μικρή γραμμή εργαλείων

Λήψη βοήθειας

Επισκόπηση

Τα τρία κύρια στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη της Access 2010 είναι τα εξής:

 • Η Κορδέλα    είναι μια λωρίδα με καρτέλες στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος, η οποία περιέχει ομάδες εντολών.

 • Η προβολή Backstage    είναι η συλλογή εντολών που εμφανίζεται στην καρτέλα Αρχείο της Κορδέλας.

 • Το παράθυρο περιήγησης    είναι το τμήμα παραθύρου στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του προγράμματος της Access που σας επιτρέπει να εργάζεστε με αντικείμενα βάσης δεδομένων. Το παράθυρο περιήγησης έχει αντικαταστήσει το παράθυρο βάσης δεδομένων στην Access 2007.

Αυτά τα τρία στοιχεία συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε βάσεις δεδομένων.

Η Κορδέλα

Η Κορδέλα είναι η κύρια αλλαγή των μενού και των γραμμών εργαλείων που υπήρχαν σε παλαιότερες εκδόσεις της Access 2007. Κυρίως αποτελείται από καρτέλες που διαθέτουν ομάδες κουμπιών.

Η Κορδέλα έχει κύριες καρτέλες που ομαδοποιούν τις εντολές που χρησιμοποιούνται συνήθως, καρτέλες περιβάλλοντος που εμφανίζονται μόνο όταν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, μια μικρή γραμμή εργαλείων που μπορείτε να προσαρμόσετε με τις αγαπημένες εντολές σας.

Στις καρτέλες της Κορδέλας, μερικά από τα κουμπιά σάς παρέχουν μια συλλογή επιλογών, ενώ άλλα εκκινούν μια εντολή.

Η προβολή Backstage

Η προβολή Backstage είναι νέα στην Access 2010. Περιέχει εντολές και πληροφορίες που εφαρμόζονται σε μια ολόκληρη βάση δεδομένων, για παράδειγμα, Συμπύκνωση και επιδιόρθωση, καθώς και εντολές που σε προηγούμενες εκδόσεις βρίσκονται στο μενού Αρχείο, για παράδειγμα, η εντολή Εκτύπωση.

Το παράθυρο περιήγησης

Το παράθυρο περιήγησης σάς βοηθάει να οργανώνετε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας και είναι ο βασικός τρόπος για να ανοίξετε και να αλλάξετε τη σχεδίαση ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων. Το παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά το παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων" των εκδόσεων της Access πριν την Access 2007.

Το παράθυρο περιήγησης είναι οργανωμένο κατά κατηγορίες και ομάδες. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες οργανωτικές επιλογές και επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο οργανωτικό συνδυασμό στο παράθυρο περιήγησης. Από προεπιλογή, οι νέες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν την κατηγορία "Τύπος αντικειμένου", η οποία περιλαμβάνει ομάδες που αντιστοιχούν σε διάφορα είδη αντικειμένων βάσης δεδομένων. Η κατηγορία "Τύπος αντικειμένου" οργανώνει τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της εμφάνισης "Παράθυρο βάσης δεδομένων" των προηγούμενων εκδόσεων.

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης και μπορείτε επίσης να το αποκρύψετε, αλλά δεν μπορείτε να αποκρύψετε το παράθυρο περιήγησης ανοίγοντας αντικείμενα της βάσης δεδομένων μπροστά από αυτό.

Η προβολή Backstage

Η προβολή Backstage καταλαμβάνει την καρτέλα Αρχείο στην Κορδέλα και περιέχει πολλές εντολές που παλαιότερα υπήρχαν στο μενού Αρχείο σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Η προβολή Backstage, επίσης, περιέχει άλλες εντολές οι οποίες εφαρμόζονται σε ένα ολόκληρο αρχείο βάσης δεδομένων. Όταν ανοίγετε την Access αλλά δεν ανοίγετε μια βάση δεδομένων (π.χ., ανοίγετε την Access από το μενού "Έναρξη" των Windows), βλέπετε την προβολή Backstage.

Η καρτέλα 'Δημιουργία' στην προβολή Backstage

Σε προβολή Backstage, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων, να ανοίξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, να δημοσιεύσετε μια βάση δεδομένων στο Web μέσω του SharePoint Server και να εκτελέσετε πολλές εργασίες συντήρησης αρχείων και βάσης δεδομένων.

Δημιουργία νέας κενής βάσης δεδομένων

 1. Εκκινήστε την Access από το μενού Έναρξη ή από μία συντόμευση.

  Εμφανίζεται η προβολή Backstage.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων Web

   1. Στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, επιλέξτε Κενή βάση δεδομένων Web.

   2. Στα δεξιά, στην ενότητα Κενή βάση δεδομένων Web, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

    Η νέα βάση δεδομένων δημιουργείται και ένας νέος πίνακας ανοίγει σε προβολή φύλλου δεδομένων.

  • Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων επιφάνειας εργασίας

   1. Στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, επιλέξτε Κενή βάση δεδομένων.

   2. Στα δεξιά, στην ενότητα Κενή βάση δεδομένων, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

    Η νέα βάση δεδομένων δημιουργείται και ένας νέος πίνακας ανοίγει σε προβολή φύλλου δεδομένων.

H Access 2010 παρέχει έναν αριθμό προτύπων, αλλά μπορείτε να κάνετε λήψη επιπλέον προτύπων από την τοποθεσία Office.com. Ένα πρότυπο της Access είναι μια προσχεδιασμένη βάση δεδομένων που συμπληρώνεται με πίνακες, φόρμες και εκθέσεις επαγγελματικής σχεδίασης. Τα πρότυπα σας δίνουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ξεκίνημα όταν δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων.

Δημιουργία βάσης δεδομένων με βάση ένα δείγμα προτύπου

 1. Εκκινήστε την Access από το μενού Έναρξη ή από μία συντόμευση.

  Εμφανίζεται η προβολή Backstage.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δείγματα προτύπων και, στη συνέχεια, μεταβείτε στα διαθέσιμα πρότυπα.

 3. Όταν βρείτε το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ σε αυτό.

 4. Στα δεξιά, στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η Access δημιουργεί τη νέα βάση δεδομένων από το πρότυπο και την ανοίγει.

Μπορείτε να κάνετε λήψη πρόσθετων προτύπων της Access απευθείας από την τοποθεσία office.com από την προβολή Backstage.

Δημιουργία βάσης δεδομένων από πρότυπο του Office.com

 1. Εκκινήστε την Access από το μενού Έναρξη ή από μία συντόμευση.

  Εμφανίζεται η προβολή Backstage.

 2. Στην ενότητα Πρότυπα του Office.com, κάντε κλικ σε μια κατηγορία και έπειτα, όταν εμφανιστούν στα πρότυπα σε αυτή την κατηγορία, κάντε κλικ σε ένα πρότυπο.

  Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε ένα πρότυπο χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης που παρέχεται.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.

  Η Access κάνει αυτόματα λήψη του προτύπου, δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων με βάση αυτό το πρότυπο, το αποθηκεύει στο φάκελο εγγράφων σας (για παράδειγμα, στο φάκελο "Τα Έγγραφά μου"), και ανοίγει τη βάση δεδομένων.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων (ή δημιουργείτε και ανοίγετε) μια βάση δεδομένων, η Access προσθέτει το όνομα και τη θέση του αρχείου της βάσης δεδομένων σε μια εσωτερική λίστα η οποία περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα έγγραφα. Αυτή η λίστα εμφανίζεται στην καρτέλα Πρόσφατα της προβολής Backstage, ώστε να μπορείτε εύκολα να ανοίγετε τις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες βάσεις δεδομένων σας.

Άνοιγμα μιας πρόσφατα χρησιμοποιημένης βάσης δεδομένων

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Σε προβολή Backstage , κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσφατα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να ανοίξετε.

  Η Access ανοίγει τη βάση δεδομένων.

Άνοιγμα βάσης δεδομένων από την προβολή Backstage

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα.

  Η βάση δεδομένων ανοίγει.

Αρχή της σελίδας

Η Κορδέλα

Η Κορδέλα είναι ο βασικός αντικαταστάτης των μενού και των γραμμών εργαλείων και αποτελεί το βασικό περιβάλλον εντολών στην Access 2010. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Κορδέλας είναι ότι συγκεντρώνει, σε μία θέση, τις εργασίες ή τα σημεία εισόδου για τα οποία ήταν απαραίτητη η χρήση μενού, γραμμών εργαλείων, παραθύρων εργασιών και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αναζητάτε τις εντολές σε ένα σημείο και όχι σε πολλά διαφορετικά σημεία.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, η Κορδέλα εμφανίζεται στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου της Access, όπου και εμφανίζει τις εντολές στην ενεργή καρτέλα εντολών.

Κορδέλα της Access

Η Κορδέλα περιλαμβάνει μια σειρά από καρτέλες εντολών οι οποίες περιέχουν εντολές. Στην Access 2010, οι κύριες καρτέλες εντολών είναι οι εξής: Αρχείο, Κεντρική, Δημιουργία, Εξωτερικά δεδομένα και Εργαλεία βάσης δεδομένων. Κάθε καρτέλα περιέχει ομάδες συναφών εντολών και αυτές οι ομάδες περιέχουν ορισμένα από τα νέα πρόσθετα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας, όπως τη συλλογή, που είναι ένας νέος τύπος στοιχείου ελέγχου το οποίο παρουσιάζει επιλογές με οπτικό τρόπο.

Οι εντολές που είναι διαθέσιμες στην Κορδέλα αντικατοπτρίζουν επίσης το τρέχον ενεργό αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν έχετε ανοίξει έναν πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων και κάνετε κλικ στην επιλογή Φόρμα στην καρτέλα Δημιουργία, της ομάδας Φόρμες, η Access δημιουργεί τη φόρμα, με βάση τον ενεργό πίνακα. Δηλαδή, στην ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της νέας φόρμας καταχωρείται το όνομα του ενεργού πίνακα. Επιπλέον, ορισμένες καρτέλες της Κορδέλας εμφανίζονται μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, η καρτέλα Σχεδίαση εμφανίζεται μόνο όταν έχετε ανοιχτό ένα αντικείμενο σε προβολή σχεδίασης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου με την Κορδέλα. Όλες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου των προηγούμενων εκδόσεων της Access συνεχίζουν να λειτουργούν. Το "Σύστημα πρόσβασης μέσω πληκτρολογίου" αντικαθιστά τους επιταχυντές μενού των προηγούμενων εκδόσεων της Access. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μικρούς δείκτες με ένα μοναδικό γράμμα ή συνδυασμό γραμμάτων που εμφανίζεται στην Κορδέλα όταν πιέζετε το πλήκτρο Alt. Αυτοί οι δείκτες δείχνουν ποια συντόμευση πληκτρολογίου ενεργοποιεί το στοιχείο ελέγχου.

Αφού επιλέξετε μια καρτέλα εντολών, μπορείτε να κάνετε περιήγηση στις διαθέσιμες εντολές αυτής της καρτέλας.

Επιλογή μιας καρτέλας εντολών

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε.

-ή-

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ALT.

  Εμφανίζονται οι συμβουλές πληκτρολογίου.

 3. Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που εμφανίζονται στη συμβουλή πληκτρολογίου ή που βρίσκονται πλησιέστερα στην καρτέλα εντολών που θέλετε.

Μπορείτε να εκτελέσετε μια εντολή με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο γρήγορος και πιο άμεσος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου η οποία αντιστοιχεί στην εντολή. Αν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτο σε μια προηγούμενη έκδοση της Access, αυτή θα πρέπει να λειτουργεί και στην Access 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Access.

Εκτέλεση μιας εντολής

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα για την εντολή. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καρτελών και των εντολών που είναι διαθέσιμες σε κάθε καρτέλα. Οι διαθέσιμες καρτέλες και οι εντολές αλλάζουν ανάλογα με τις εργασίες που εκτελείτε.

Καρτέλα εντολών

Κοινές εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε

Κεντρική

Επιλογή διαφορετικής προβολής.

Αντιγραφή και επικόλληση από το πρόχειρο.

Ορισμός των χαρακτηριστικών της τρέχουσας γραμματοσειράς

Ορισμός της τρέχουσας στοίχισης γραμματοσειράς.

Εφαρμογή μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πεδίο υπομνήματος.

Εργασία με εγγραφές ("Ανανέωση", "Δημιουργία", "Αποθήκευση", "Διαγραφή", "Σύνολα", "Ορθογραφικός έλεγχος", "Άλλα").

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα εγγραφών.

Εύρεση εγγραφών

Δημιουργία

Δημιουργία νέου κενού πίνακα.

Δημιουργία νέου πίνακα από ένα πρότυπο πίνακα.

Δημιουργία λίστας σε τοποθεσία του SharePoint και ενός πίνακα στην τρέχουσα βάση δεδομένων, οποίος συνδέεται με τη λίστα που μόλις δημιουργήθηκε.

Δημιουργία κενού πίνακα σε προβολή σχεδίασης

Δημιουργία νέας φόρμας με βάση τον ενεργό πίνακα ή ερώτημα.

Δημιουργία νέου συγκεντρωτικού πίνακα ή γραφήματος.

Δημιουργία νέας έκθεσης με βάση τον ενεργό πίνακα ή ερώτημα.

Δημιουργία νέου ερωτήματος, μακροεντολής, λειτουργικής μονάδας, ή λειτουργικής μονάδας κλάσης.

Εξωτερικά δεδομένα

Εισαγωγή ή σύνδεση σε εξωτερικά δεδομένα.

Εξαγωγή δεδομένων.

Συλλογή και ενημέρωση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δημιουργία αποθηκευμένων εισαγωγών και αποθηκευμένων εξαγωγών.

Εκτέλεση της "Διαχείρισης συνδεδεμένων πινάκων".

Εργαλεία βάσης δεδομένων

Μετακίνηση ορισμένων ή όλων των μερών μιας βάσης δεδομένων σε νέα ή υπάρχουσα τοποθεσία του SharePoint.

Εκκίνηση της Επεξεργασίας της Visual Basic ή εκτέλεση μιας μακροεντολής.

Δημιουργία και προβολή σχέσεων πίνακα.

Εμφάνιση εξαρτήσεων αντικειμένων

Εκτέλεση της Τεκμηρίωσης βάσης δεδομένων ή ανάλυση επιδόσεων.

Μετακίνηση δεδομένων στον Microsoft SQL Server ή σε μια βάση δεδομένων της Access (μόνο πίνακες).

Διαχείριση πρόσθετων της Access.

Δημιουργία ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας της Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που αντιστοιχεί στην εντολή. Εναλλακτικά, εάν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου για την εντολή μιας προηγούμενης έκδοσης της Access, πληκτρολογήστε την χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

  -ή-

  Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ALT.

  Εμφανίζονται τα κλειδιά πρόσβασης.

  Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που εμφανίζονται στη συμβουλή πληκτρολογίου που συσχετίζεται με την εντολή που θέλετε.

Καρτέλες εντολών περιβάλλοντος

Εκτός από τις καρτέλες εντολών περιβάλλοντος, η Access 2010 περιλαμβάνει επίσης καρτέλες εντολών περιβάλλοντος. Ανάλογα με το περιβάλλον σας (δηλαδή, το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε και την εργασία που εκτελείτε), ενδέχεται να εμφανιστούν μία ή περισσότερες καρτέλες εντολών περιβάλλοντος δίπλα στις βασικές καρτέλες εντολών.

Συναφείς καρτέλες

Ενεργοποίηση καρτέλας εντολών περιβάλλοντος

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα εντολών περιβάλλοντος.

-ή-

 1. Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ALT.

  Εμφανίζονται τα κλειδιά πρόσβασης.

 2. Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που περιέχονται στο κλειδί πρόσβασης που εμφανίζεται ή στην πλησιέστερη καρτέλα εντολών περιβάλλοντος.

Οι συναφείς καρτέλες εντολών περιέχουν εντολές και δυνατότητες που χρειάζεστε προκειμένου να εργαστείτε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης, οι καρτέλες περιβάλλοντος περιέχουν εντολές τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε όταν εργάζεστε με κάποιον πίνακα σε αυτήν την προβολή. Ως ένα ακόμα παράδειγμα, όταν ανοίγετε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης, εμφανίζεται μια καρτέλα εντολών περιβάλλοντος με όνομα Σχεδίαση δίπλα στην καρτέλα Σύνθετα εργαλεία. Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση, η κορδέλα εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες σε εσάς μόνον όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε προβολή σχεδίασης.

Συλλογές   

Η Κορδέλα χρησιμοποιεί επίσης ένα είδος στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται συλλογή. Το στοιχείο ελέγχου συλλογής έχει σχεδιαστεί ώστε να εστιάζει την προσοχή σας στη λήψη των αποτελεσμάτων που θέλετε. Αντί να εμφανίζει απλά τις εντολές, το στοιχείο ελέγχου "Συλλογή" δείχνει το αποτέλεσμα μετά από τη χρήση της κάθε εντολής. Το σκεπτικό είναι να παρέχεται στους χρήστες ένας οπτικός τρόπος με τον οποίο να έχουν τη δυνατότητα να δουν τι μπορούν να κάνουν με την Access 2010, εστιάζοντας στα ίδια τα αποτελέσματα, αντί μόνο στις εντολές.

Συλλογή περιθωρίου

Οι συλλογές υπάρχουν σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Υπάρχει μια διάταξη πλέγματος, μια αναπτυσσόμενη απεικόνιση που μοιάζει με μενού, ακόμα και μια ενσωματωμένη στην Κορδέλα διάταξη η οποία τοποθετεί το περιεχόμενο της ίδιας της συλλογής στο εσωτερικό της Κορδέλας.

Απόκρυψη της Κορδέλας

Ορισμένες φορές, ενδέχεται να χρειαστείτε περισσότερο χώρο για την ενότητα εργασίας σας. Για το λόγο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σύμπτυξη της Κορδέλας έτσι, ώστε να διατηρείται μόνον η γραμμή με τις καρτέλες εντολών. Για να αποκρύψετε την Κορδέλα, κάντε διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών. Για να την εμφανίσετε πάλι, κάντε πάλι διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών.

Απόκρυψη και επαναφορά της Κορδέλας

 1. Κάντε διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών (η ενεργή καρτέλα είναι η καρτέλα που επισημαίνεται).

 2. Κάντε πάλι διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών για να επαναφέρετε την κορδέλα.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης είναι μια γραμμή εργαλείων που γειτνιάζει με την Κορδέλα και η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές με ένα μόνο κλικ. Το προεπιλεγμένο σύνολο εντολών περιλαμβάνει τις εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επανάληψη και μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ώστε να περιλαμβάνει τις εντολές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Μπορείτε ακόμα να τροποποιήσετε τη θέση της γραμμής εργαλείων και να την αλλάξετε από το προεπιλεγμένο μικρό μέγεθος σε μεγάλο μέγεθος. Η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται δίπλα στις καρτέλες εντολών στην Κορδέλα. Όταν αλλάζετε με το μεγάλο μέγεθος, η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται κάτω από την Κορδέλα και επεκτείνεται στο πλήρες πλάτος της.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 1. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που βρίσκεται τέρμα αριστερά στη γραμμή εργαλείων.

 2. Στην περιοχή Προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε να προσθέσετε και τελειώσατε.

  Εναλλακτικά, εάν η εντολή δεν περιλαμβάνεται, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες εντολές και προχωρήστε στο επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access , επιλέξτε την εντολή ή τις εντολές που θέλετε να προσθέσετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Για να καταργήσετε μια εντολή, επισημάνετε τη εντολή στη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στην εντολή από τη λίστα.

 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Παράθυρο περιήγησης

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων ή δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων, τα ονόματα της βάσης δεδομένων εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης. Στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνονται οι πίνακες, οι φόρμες, οι σελίδες, οι μακροεντολές και οι λειτουργικές σας μονάδες. Το παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά το παράθυρο "Βάση δεδομένων" που υπήρχε στις προηγούμενες εκδόσεις της Access —— αν χρησιμοποιούσατε το παράθυρο "Βάση δεδομένων" για να εκτελέσετε μια εργασία σε μια προηγούμενη έκδοση, τώρα μπορείτε να εκτελέσετε την ίδια εργασία χρησιμοποιώντας το παράθυρο περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν, σε Προβολή φύλλου δεδομένων, θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή σε έναν πίνακα, ανοίξτε τον πίνακα από το παράθυρο περιήγησης.

Σημείωση: Το παράθυρο περιήγησης δεν είναι διαθέσιμο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης με μια βάση δεδομένων Web, πρέπει πρώτα να ανοίξετε αυτήν τη βάση δεδομένων Web χρησιμοποιώντας την Access.

Αντικείμενα στο παράθυρο περιήγησης

Για να ανοίξετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων ή να εφαρμόσετε μια εντολή σε κάποιο αντικείμενο βάσης δεδομένων, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αντικείμενο και επιλέξετε ένα στοιχείο μενού από το μενού περιβάλλοντος. Οι εντολές στο μενού περιβάλλοντος ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο αντικειμένου.

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων, όπως ενός πίνακα, φόρμας ή έκθεσης

 • Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο.

  -ή-

  Στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το αντικείμενο και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  -ή-

 • Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο και επιλέξτε "Άνοιγμα".

Σημειώστε ότι, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή με την οποία θα ανοίγετε τα αντικείμενα με ένα μόνο κλικ.

Το Παράθυρο περιήγησης χωρίζει τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας σε κατηγορίες, κατηγορίες οι οποίες περιέχουν ομάδες. Ορισμένες κατηγορίες είναι προκαθορισμένες αλλά μπορείτε αν θέλετε, να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ομάδες.

Από προεπιλογή, το παράθυρο περιήγησης εμφανίζεται όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Μπορείτε να αποτρέψετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση του παραθύρου περιήγησης, ορίζοντας μια επιλογή προγράμματος. Ακολουθεί ένα σύνολο βημάτων που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε την κάθε ενέργεια.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Παράθυρο περιήγησης   

 • Κάντε κλικ στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου περιήγησης ή ( Κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος της γραμμής χωρίσματος για το παράθυρο περιήγησης στην Access ) πιέστε το πλήκτρο F11.

Αποτροπή της, από προεπιλογή, εμφάνισης του Παραθύρου περιήγησης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Περιήγηση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου περιήγησης, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση και οργάνωση αντικειμένων βάσης δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Έγγραφα σε καρτέλες

Ξεκινώντας να εργάζεστε με την Office Access 2007 μπορείτε να εμφανίζετε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας σε έγγραφα σε καρτέλες αντί σε επικαλυπτόμενα παράθυρα. Για μια καθημερινή χρήση αλληλεπίδρασης, ίσως να προτιμήσετε το περιβάλλον με τα έγγραφα σε καρτέλες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα έγγραφα σε καρτέλες ρυθμίζοντας τις επιλογές της Access (δείτε την ενότητα Εμφάνιση ή απόκρυψη εγγράφων σε καρτέλες, παρακάτω σε αυτό το άρθρο). Ωστόσο, εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα έγγραφα σε καρτέλες, θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε πάλι τη βάση δεδομένων σας προκειμένου οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ.

Αντικείμενο με καρτέλες στην Access 2007

Εμφάνιση ή απόκρυψη εγγράφων σε καρτέλες

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, στην περιοχή Επιλογές παραθύρου εγγράφου, επιλέξτε Έγγραφα σε καρτέλες.

 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτελών εγγράφου. Η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου καταργεί τις καρτέλες εγγράφου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Η ρύθμιση Εμφάνιση καρτελών εγγράφου είναι μια ρύθμιση η οποία αφορά μια μεμονωμένη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να ορίζετε αυτήν τη ρύθμιση ξεχωριστά για κάθε βάση δεδομένων.

  • Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση Εμφάνιση καρτελών εγγράφου, θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε πάλι τη βάση δεδομένων σας προκειμένου η αλλαγή να τεθεί σε ισχύ.

  • Οι νέες βάσεις που δημιουργείτε με χρήση της Access 2007 ή της Access 2010 εμφανίζουν καρτέλες εγγράφων από προεπιλογή.

  • Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται με χρήση μιας προηγούμενης έκδοσης της Access, από προεπιλογή, χρησιμοποιούν επικαλυπτόμενα παράθυρα.

Αρχή της σελίδας

Γραμμή κατάστασης

Όπως και με τις προηγούμενες εκδόσεις της Access, στην Access 2010 μπορείτε να εμφανίσετε μια γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου. Το τυπικό αυτό στοιχείο περιβάλλοντος χρήστη συνεχίζει να αποτελεί το σημείο στο οποίο αναζητάτε μηνύματα κατάστασης, υποδείξεις ιδιοτήτων, δείκτες προόδου και λοιπά. Με την Access 2010, η γραμμή κατάστασης ενσωματώνει δύο τυπικές λειτουργίες τις οποίες συναντάτε επίσης και στη γραμμή κατάστασης άλλων εφαρμογών του Office 2010: εναλλαγή προβολής/παραθύρου και ζουμ.

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα από το ενεργό παράθυρο σε μία από τις διαθέσιμες προβολές χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου της γραμμής κατάστασης. Αν προβάλετε ένα αντικείμενο που υποστηρίζει μεταβλητό ζουμ, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ζουμ κάνοντας μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στη γραμμή κατάστασης.

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της γραμμής κατάστασης είναι δυνατή από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής κατάστασης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση της γραμμής κατάστασης. Η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου καταργεί την εμφάνιση της γραμμής κατάστασης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Μικρή γραμμή εργαλείων

Στις εκδόσεις της Access παλαιότερες της Access 2007, η μορφοποίηση κειμένου απαιτούσε συχνά τη χρήση ενός μενού ή την εμφάνιση της γραμμής εργαλείων Μορφοποίηση. Χρησιμοποιώντας την Access 2010 μπορείτε με τη βοήθεια της μικρής γραμμής εργαλείων να μορφοποιήσετε κείμενο πιο εύκολα. Όταν επιλέγετε κείμενο για μορφοποίηση, η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται αυτόματα επάνω από το επιλεγμένο κείμενο. Αν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού κοντά στη μικρή γραμμή εργαλείων, αυτή εμφανίζεται αχνά και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε προκειμένου να εφαρμόσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα κ.λπ. Καθώς μετακινείτε το δείκτη μακριά από τη γραμμή εργαλείων, η μικρή γραμμή εργαλείων εξαφανίζεται. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή γραμμή εργαλείων για να εφαρμόσετε μορφοποίηση κειμένου σε μια επιλογή, μετακινήστε απλά το δείκτη σας μερικά pixel μακριά και η μικρή γραμμή εργαλείων εξαφανίζεται.

Μικρή γραμμή εργαλείων

Μορφοποίηση κειμένου με χρήση της μικρής γραμμής εργαλείων

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θα μορφοποιήσετε.

  Η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται ευδιάκριτα επάνω από το κείμενο.

 2. Εφαρμόστε τη μορφοποίηση με τη βοήθεια της μικρής γραμμής εργαλείων

Αρχή της σελίδας

Λήψη βοήθειας

Όταν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να λάβετε βοήθεια πιέζοντας το πλήκτρο F1 ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της Κορδέλας.

Σημείο καταχώρησης βοήθειας

Μπορείτε επίσης να βρείτε τη Βοήθεια σε προβολή Backstage.

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

  Μια λίστα με πόρους της Βοήθειας εμφανίζεται σε προβολή Backstage.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×