Οδηγός για τα πεδία πολλών τιμών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στα περισσότερα από τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και προηγούμενων εκδόσεων της Microsoft Access, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο μία τιμή σε ένα πεδίο. Στην Microsoft Office Access 2007, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα πεδίο που διατηρεί πολλές τιμές, όπως μια λίστα από κατηγορίες στις οποίες έχετε αναθέσει ένα θέμα. Τα πεδία πολλών τιμών είναι κατάλληλα για συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως όταν χρησιμοποιείτε την Office Access 2007 για να εργαστείτε με πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε μια λίστα των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0 και η λίστα αυτή περιέχει ένα πεδίο που χρησιμοποιεί έναν τύπο πεδίου πολλών τιμών που είναι διαθέσιμος στις υπηρεσίες Windows SharePoint.

Το θέμα αυτό καλύπτει τα πεδία πολλών τιμών στην Office Access 2007, καθώς και τις υπηρεσίες Windows SharePoint, τον τρόπο δημιουργίας ενός πεδίου πολλών τιμών και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται, καθώς και το τρόπο χρήσης ενός πεδίου πολλών τιμών σε ένα ερώτημα.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα πεδίο πολλών τιμών;

Τα πεδία πολλών τιμών σε υπηρεσίες Windows SharePoint Services

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών

Χρήση του Οδηγού αναζήτησης

Τροποποίηση της σχεδίασης ενός πεδίου πολλών τιμών

Τρόπος χρήσης ενός πεδίου πολλών τιμών σε ένα ερώτημα

Τι είναι ένα πεδίο πολλών τιμών;

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναθέσετε μια εργασία σε έναν από τους εργαζομένους ή υπεργολάβους, αλλά αποφασίζετε ότι πρέπει να την αναθέσετε σε περισσότερα από ένα άτομα. Στην Office Access 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών, που να σας επιτρέπει να επιλέξετε τους εργαζομένους από μια λίστα.

Πεδίο πολλών τιμών

Όταν κάντε κλικ στο σύνθετο πλαίσιο, εμφανίζονται επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου που υποδεικνύουν τις επιλογές σας. Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή στοιχείων στη λίστα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί "OK" για να υποβάλλετε τις επιλογές σας.

Σύνθετο πλαίσιο πεδίου πολλών τιμών

Τα επιλεγμένα άτομα αποθηκεύονται σε ένα πεδίο πολλών τιμών και εμφανίζονται διαχωρισμένοι με κόμματα (από προεπιλογή).

Πεδίο πολλών τιμών, με τις τιμές διαχωρισμένες με κόμμα

Η ιδέα πίσω από τα πεδία πολλών τιμών είναι να διευκολυνθεί η υποστήριξη των περιπτώσεων, στις οποίες θέλετε να κάνετε και να αποθηκεύσετε περισσότερες από μία επιλογές, χωρίς να πρέπει να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων πιο σύνθετης σχεδίασης. Τα πεδία πολλών τιμών είναι σημαντικά και για την ενοποίηση με τις υπηρεσίες Windows SharePoint, επειδή και στις λίστες στις υπηρεσίες SharePoint υποστηρίζονται τα πεδία πολλών τιμών.

Ενδεχομένως, αναρωτιέστε γιατί στην Office Access 2007 επιτρέπεται η αποθήκευση περισσότερων από μία τιμών σε ένα πεδίο, ενώ στα περισσότερα από τα σχετικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων αυτό απαγορεύεται. Η απάντηση είναι ότι ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων στην Office Access 2007 δεν αποθηκεύει τις τιμές σε ένα πεδίο, στην πραγματικότητα. Παρόλο που αυτό που βλέπετε και εμφανίζεται ενώ εργάζεστε φαίνεται να είναι ένα πεδίο, στην πραγματικότητα, οι τιμές αποθηκεύονται ανεξάρτητα και διαχειρίζονται σε κρυφούς πίνακες συστήματος. Αυτό το χειρίζεται ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Access αυτόματα, διαχωρίζοντας τα δεδομένα και ενώνοντάς τα ξανά για να φαίνονται οι τιμές σε ένα πεδίο.

Τεχνικά, ένα πεδίο πολλών τιμών της Access είναι το μοντέλο μιας σχέσης "πολλά προς πολλά". Για παράδειγμα, σκεφτείτε έναν πίνακα συμβάντων, στον οποίο αναθέτετε την ευθύνη κάθε συμβάντος σε περισσότερους από έναν εργαζόμενους. Ας υποθέσουμε ότι δημιουργείτε ένα πεδίο πολλών τιμών με το όνομα "Εκχωρημένη_σε" για να εκχωρήσετε συμβάντα σε εργαζόμενους. Η σχέση μεταξύ συμβάντων και εργαζόμενων είναι σχέση "πολλά-προς-πολλά". Αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να εκχωρήσετε πολλούς εργαζόμενους σε οποιοδήποτε συμβάν και μπορείτε να εκχωρήσετε έναν εργαζόμενο σε πολλά συμβάντα.

Αρχή της σελίδας

Πεδία πολλών τιμών στις υπηρεσίες Windows SharePoint

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services 2.0 υποστηρίζουν μια στήλη Επιλογή, που σας επιτρέπει να κάνετε και να αποθηκεύσετε περισσότερες από μία επιλογές σε ένα πεδίο. Στις υπηρεσίες Office Access 2007, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης που σας επιτρέπει να κάνετε και να αποθηκεύσετε περισσότερες από μία επιλογές σε ένα πεδίο. Για την ενοποίηση της Windows SharePoint Services 3.0 με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και την υποστήριξη των τύπων πεδίων τους η Office Access 2007 εφαρμόζει την υποστήριξη πεδίων πολλών τιμών.

Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με μια λίστα των υπηρεσιών SharePoint που χρησιμοποιεί έναν τύπο δεδομένων από αυτά τα πεδία πολλών τιμών η Office Access 2007 δημιουργεί και χρησιμοποιεί αυτόματα έναν τύπο πολλών τιμών της Access, τοπικά.

Κατά την εξαγωγή ενός πίνακα της Access σε μια λίστα του SharePoint ενώ ο πίνακας της Access περιέχει ένα πεδίο πολλών τιμών, το πεδίο μετατρέπεται σε έναν τύπο πεδίου πολλών τιμών που υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες Windows SharePoint. Παρόμοια, όταν μετακινείτε μια βάση δεδομένων της Access σε μια τοποθεσία του SharePoint και η βάση δεδομένων περιέχει πίνακες της Access που περιλαμβάνουν πεδία πολλών τιμών, κάθε ένα από αυτά τα πεδία πολλών τιμών μετατρέπεται σε τύπο πεδίου πολλών τιμών για τις υπηρεσίες Windows SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Πότε χρησιμοποιείται ένα πεδίο πολλών τιμών

Θα πρέπει να εξετάσετε τη δημιουργία ενός πεδίου πολλών τιμών όταν θέλετε να κάνετε τα εξής:

 • Αποθήκευση μιας συλλογής πολλών επιλογών από μια λίστα επιλογών, που είναι σχετικά μικρή.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε το πεδίο πολλών τιμών στην Office Access 2007 χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό αναζήτησης", στην προβολή πίνακα "Σχεδίαση".

 • Εξαγωγή ενός πίνακα της Access σε μια τοποθεσία του SharePoint ώστε να χρησιμοποιεί το πεδίο επιλογής ή αναζήτησης πολλών τιμών που είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες Windows SharePoint.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών στην Office Access 2007 χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Οδηγός αναζήτησης" στην προβολή πίνακα "Σχεδίαση". Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε εξαγωγή του πίνακα σε μια λίστα του SharePoint.

 • Μετακίνηση μιας βάσης δεδομένων της Access σε μια τοποθεσία SharePoint, ώστε να χρησιμοποιεί τα πεδία επιλογής ή αναζήτησης πολλών τιμών που είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες Windows SharePoint.

  Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών στην Office Access 2007 χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Οδηγός αναζήτησης" στην προβολή "Σχεδίαση πίνακα". Στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Μετακίνηση σε SharePoint, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα.

 • Σύνδεση με μια λίστα του SharePoint, η οποία περιέχει ένα πεδίο πολλών τιμών "Επιλογή" ή "Αναζήτηση".

  Το πεδίο πολλών τιμών της Office Access 2007 δημιουργείται αυτόματα και αντιστοιχίζεται στο πεδίο των υπηρεσιών Windows SharePoint μόλις δημιουργήσετε τον συνδεδεμένο πίνακα.

Εκτός από τα προηγούμενα σενάρια, ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών όταν είστε σχετικά βέβαιοι ότι η βάση δεδομένων δεν θα αναβαθμιστεί στο διακομιστή Microsoft SQL αργότερα. Ένα πεδίο πολλών τιμών της Office Access 2007 μεταφέρεται στο διακομιστή SQL ως πεδίο υπομνήματος (ntext) που περιέχει το σύνολο οριοθετημένων τιμών. Επειδή στο διακομιστή SQL δεν υποστηρίζεται ένας τύπος πεδίων πολλών τιμών με σχέση "πολλά προς πολλά", ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη σχεδίαση και μετατροπή.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος δημιουργίας ενός πεδίου πολλών τιμών

Όταν ανοίγετε έναν πίνακα, ο πίνακας εμφανίζεται σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη αναζήτησης πολλών τιμών κάνοντας κλικ στην επιλογή Στήλη αναζήτησης, στην ομάδα Πεδία & Στήλες, στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων.Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά ο Οδηγός αναζήτησης, που σας οδηγεί κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της στήλης αναζήτησης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη στήλη αναζήτησης για να την ανοίξετε.

 4. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στη λίστα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην εντολή Στήλη αναζήτησης.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται ο "Οδηγός αναζήτησης".

  Σελίδα του 'Οδηγού αναζήτησης', στην οποία επιλέγετε τον πίνακα/ερώτημα ή τη λίστα τιμών

 5. Στο πρώτο παράθυρο διαλόγου του Οδηγού αναζήτησης πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να βασιστεί η στήλη αναζήτησης στις τιμές ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος ή σε μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε εσείς.

  Ο πιο κοινός τύπος στήλης αναζήτησης πολλών τιμών είναι αυτή που εμφανίζει τιμές που έχουν αναζητηθεί σε έναν σχετικό πίνακα ή ερώτημα.

 6. Για να μάθετε τον τρόπο για την ολοκλήρωση του Οδηγού αναζήτησης, ανατρέξτε στο θέμα χρήση του Οδηγού αναζήτησης. Για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή αλλαγή μιας στήλης αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του "Οδηγού αναζήτησης"

Ο Οδηγός αναζήτησης ξεκινά όταν δημιουργείτε μια στήλη αναζήτησης σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", όταν σύρετε ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων σε έναν πίνακα που έχει ανοιχτεί σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" και στην προβολή "Σχεδίαση" όταν κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός στηλών αναζήτησης στη στήλη Τύπος δεδομένων. Ο οδηγός σας καθοδηγεί με τα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης και ορίζει αυτόματα τις κατάλληλες ιδιότητες πεδίων, ώστε να ταιριάζουν με τις επιλογές σας. Ο οδηγός δημιουργεί επίσης σχέσεις πινάκων και ευρετήρια, όταν απαιτείται, ώστε να υποστηρίζεται η στήλη αναζήτησης.

Όταν εμφανίζεται ο οδηγός πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να βασιστεί η στήλη αναζήτησης στις τιμές ενός πίνακα ή ενός ερωτήματος ή σε μια λίστα τιμών που πληκτρολογείτε εσείς. Τις περισσότερες φορές, εάν έχει σχεδιαστεί σωστά η βάση δεδομένων σας και οι πληροφορίες σας είναι διαιρεμένες σε πίνακες με βάση το θέμα, θα πρέπει να επιλέξετε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα ως προέλευση των δεδομένων της στήλης αναζήτησης.

 • Δημιουργία της αναζήτησης πολλών τιμών με βάση έναν πίνακα ή ένα ερώτημα

  Όταν σύρετε ένα πεδίο από το παράθυρο "Λίστα πεδίων" για να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών, τα πρώτα δύο βήματα στην παρακάτω διαδικασία πραγματοποιούνται αυτόματα και ξεκινάτε από το βήμα 3.

  1. Στον "Οδηγό αναζήτησης", κάντε κλικ στην επιλογή Η στήλη αναζήτησης να αναζητά τις τιμές σε πίνακα ή ερώτημα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα από τη λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  3. Στη λίστα Διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε το πεδίο, που θέλετε να συμπεριλαμβάνεται στην αναζήτηση

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί "μεγαλύτερο του" (>) για να μεταφέρετε τα πεδία που επιλέξατε στη λίστα Επιλεγμένα πεδία.

  5. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα μέχρι να εμφανίζονται στη λίστα Επιλεγμένα πεδία όλα τα πεδία που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται στην αναζήτησή σας. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  6. Προαιρετικά, επιλέξτε από ένα έως τέσσερα πεδία στα οποία θα εκτελεστεί ταξινόμηση των στοιχείων αναζήτησης και κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Κάντε κλικ στο κουμπί Αύξουσα σειρά για να μεταβείτε από την ταξινόμηση των στοιχείων αναζήτηση με αύξουσα σειρά στην ταξινόμηση των στοιχείων αναζήτησης σε φθίνουσα σειρά. Σημειώστε ότι το όνομα του κουμπιού αλλάζει σε Φθίνουσα σειρά. Κάντε κλικ στο κουμπί ξανά για να επιστρέψετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να συνεχίσετε.

  7. Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το πλάτος των στηλών στο πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

  8. Στην ενότητα Αποθήκευση πολλών τιμών για την αναζήτηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πολλαπλές τιμές.

   Σημείωση: Για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  9. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Τέλος", δημιουργείται μια στήλη αναζήτησης, οι ιδιότητες πεδίου της οποίας έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης.

  10. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 • Δημιουργία της αναζήτησης πολλών τιμών με βάση τις τιμές που εισάγετε

  1. Στον "Οδηγό αναζήτησης", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή των τιμών που θέλω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Εισαγάγετε τον αριθμό των στηλών. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε κάθε τιμή. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη στήλη ή γραμμή, πατήστε το πλήκτρο TAB.

  3. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή τιμών, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

  4. Εάν έχετε καθορίσει περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 2, πρέπει να επιλέξετε τη στήλη που θα χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσει μοναδικά κάθε τιμή. Στο πλαίσιο Διαθέσιμα πεδία, κάντε διπλό κλικ στη στήλη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσει μοναδικά κάθε τιμή.

   Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν εμφανίζεται αν δεν καθορίσατε περισσότερες από μία στήλες στο βήμα 2.

  5. Στον "Οδηγό αναζήτησης", πληκτρολογήστε την ετικέτα για τη στήλη αναζήτησης.

  6. Στην ενότητα Αποθήκευση πολλών τιμών για την αναζήτηση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πολλαπλές τιμές.

   Σημείωση: Για να είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών τιμών πρέπει να είναι επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Τέλος", δημιουργείται μια στήλη αναζήτησης, οι ιδιότητες πεδίου της οποίας έχουν οριστεί με βάση τις επιλογές που κάνατε στον Οδηγό αναζήτησης.

  8. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, επιλέξτε το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

   Εφόσον δημιουργήσετε το πεδίο πολλών τιμών, το πεδίο εμφανίζεται ως πλαίσιο ελέγχου αναπτυσσόμενης λίστας, όταν προβάλλετε τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση της σχεδίασης ενός πεδίου πολλών τιμών

Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της σχεδίασης ενός πεδίου πολλών τιμών, ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη ή αλλαγή μιας στήλης αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος χρήσης ενός πεδίου πολλών τιμών σε ένα ερώτημα

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πεδίο πολλών τιμών σε ένα ερώτημα, πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να κάνετε ανάκτηση του πλήρους πεδίου πολλών τιμών, ώστε να περιέχει όλες τις τιμές διαχωρισμένες με κόμματα ή μια ξεχωριστή γραμμή για κάθε τιμή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν "Πίνακα θεμάτων" που περιέχει ένα πεδίο "Εκχωρημένο _σε", το οποίο χρησιμοποιείτε για να εκχωρείτε συμβάντα σε εργαζόμενους. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που περιέχει το πεδίο "Εκχωρημένο_σε", ως εξής:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Σύρετε στο πλέγμα τα πεδία που θέλετε. Σε αυτό το παράδειγμα, σύρετε το πεδίο "Τίτλος" και το πεδίο πολλών τιμών με το όνομα "Εκχωρήθηκε σε" στο πλέγμα του ερωτήματος.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Το αποτέλεσμα του ερωτήματος θα εμφανίζεται περίπου όπως αυτό, με τη μία στήλη να εμφανίζει τον τίτλο του θέματα και τη δεύτερη να εμφανίζει το πεδίο πολλών τιμών:

Αποτέλεσμα ερωτήματος που δείχνει τα πεδία Τίτλοςκαι ΕκχώρησηΣε


Υποθέστε ότι θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο πολλών τιμών "Εκχωρημένο_σε" εκτεταμένο, ώστε να εμφανίζεται κάθε τιμή του πεδίου "Εκχωρημένο_σε" σε ξεχωριστή γραμμή. Για να το πραγματοποιήσετε αυτό, πρέπει να ορίσετε την ιδιότητα Τιμή με προσάρτηση της συμβολοσειράς ".Τιμή" στο πεδίο "Εκχωρημένο_σε", στη γραμμή Πεδίο, όπως φαίνεται στο πλέγμα ερωτήματος:

Πλέγμα ερωτήματος που δείχνει την τιμή Τίτλος και ΕκχωρημένοΣε

Όταν ορίζετε το πεδίο Εκχωρημένο_σε, στη γραμμή Πεδίο, κατά την εκτέλεση του ερωτήματος η Access εμφανίζει όλες τις τιμές του πεδίου πολλών τιμών σε μία μόνο γραμμή. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε την ιδιότητα Τιμή, όπως στη συμβολοσειρά Εκχωρημένο_σε.Τιμή, η Access εμφανίζει το πεδίο πολλών τιμών σε εκτεταμένη μορφή, ώστε να εμφανίζεται κάθε τιμή σε ξεχωριστή γραμμή. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα για να εμφανίζονται οι μεμονωμένες τιμές ως εξής:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στη λίστα Άλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στον πίνακα (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "Θέματα") που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Μετακινήστε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το πεδίο πολλών τιμών με το όνομα "Εκχωρημένο_σε_Τιμή"), στο πλέγμα ερωτήματος.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Το αποτέλεσμα του ερωτήματος θα εμφανίζεται περίπου όπως αυτό, με τη μία στήλη να εμφανίζει τον τίτλο του θέματα και τη δεύτερη να εμφανίζει την Τιμή Εκχωρήθηκε_σε.

Αποτέλεσμα ερωτήματος που δείχνει τον Τίτλο και τις μεμονωμένες τιμές ΕκχωρημένοΣε

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση πεδίων πολλών τιμών σε ερωτήματα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση πεδίων πολλών τιμών σε ερωτήματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×