Οδηγίες για τις σχέσεις πίνακα

Οδηγίες για τις σχέσεις πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένας από τους στόχους μιας καλής σχεδίασης βάσης δεδομένων είναι η κατάργηση του πλεονασμού δεδομένων (διπλότυπα δεδομένα). Για να επιτύχετε το στόχο αυτό, θα πρέπει να διαιρέσετε τα δεδομένα σε πολλούς πίνακες βάσει θέματος, ώστε κάθε δεδομένο να δηλώνεται μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, παρέχετε στην Access κάποιον τρόπο για να συνδεθούν ξανά οι διαιρεμένες πληροφορίες - αυτό μπορείτε να το κάνετε εάν τοποθετήσετε κοινά πεδία σε πίνακες που σχετίζονται. Για να γίνει όμως σωστά το συγκεκριμένο βήμα, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων και, στη συνέχεια, να ορίσετε τις σχέσεις αυτές στη βάση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Τύποι σχέσεων πίνακα

Γιατί δημιουργείτε τις σχέσεις πίνακα;

Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών

Προβολή σχέσεων πίνακα

Δημιουργία σχέσης πινάκων

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Αλλαγή σχέσης πινάκων

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Εισαγωγή

Μετά από τη δημιουργία ενός πίνακα για κάθε θέμα της βάσης δεδομένων, πρέπει να παρέχετε στην Access κάποιον τρόπο έτσι ώστε να συνδέει ξανά αυτές τις πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο. Αυτό γίνεται εάν τοποθετήσετε κοινά πεδία σε πίνακες που σχετίζονται και εάν ορίσετε σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις που εμφανίζουν πληροφορίες από πολλούς πίνακες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, η φόρμα που εμφανίζεται εδώ περιλαμβάνει πληροφορίες από πολλούς πίνακες:

Φόρμα παραγγελιών που δείχνει σχετιζόμενες πληροφορίες από πέντε πίνακες ταυτόχρονα

1. Οι πληροφορίες σε αυτή τη φόρμα προέρχονται από τον πίνακα "Πελάτες"...

2. ...τον πίνακα "Παραγγελίες"...

3. ...τον πίνακα "Προϊόντα"...

4. ...και τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών".

Το όνομα πελάτη στο πλαίσιο Τιμολόγηση σε ανακτάται από τον πίνακα "Πελάτες", οι τιμές του Αναγνωριστικού παραγγελίας και της Ημερομηνίας παραγγελίας προέρχονται από τον πίνακα "Παραγγελίες", το Όνομα προϊόντος από τον πίνακα "Προϊόντα" και η Τιμή μονάδας καθώς και η Ποσότητα από τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Οι πίνακες αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους, ώστε να μεταφέρονται στη φόρμα οι επιθυμητές πληροφορίες από τον καθένα τους.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, τα πεδία στους πίνακες πρέπει να είναι συντονισμένα, ώστε να εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με την ίδια παραγγελία. Ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με χρήση των σχέσεων πίνακα. Μια σχέση πίνακα λειτουργεί με την αντιστοίχιση δεδομένων σε πεδία κλειδιά — συχνά ένα πεδίο με το ίδιο όνομα και στους δύο πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πεδία που αντιστοιχίζονται είναι το πρωτεύον κλειδί από τον έναν πίνακα, το οποίο παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε εγγραφή και ένα εξωτερικό κλειδί από τον άλλον πίνακα. Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι μπορούν να συσχετιστούν με παραγγελίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, δημιουργώντας μια σχέση πινάκων μεταξύ των πεδίων "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" στους πίνακες "Υπάλληλοι" και "Παραγγελίες".

Το πεδίο "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα "Υπάλληλοι" και ως εξωτερικό κλειδί στον πίνακα "Παραγγελίες".

1. Το πεδίο "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" εμφανίζεται και στους δύο πίνακες — ως πρωτεύον κλειδί ...

2. ... και ως εξωτερικό κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Τύποι σχέσεων πίνακα

Υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων πίνακα στην Access.

 • Σχέση ένα-προς-πολλά

  Ας χρησιμοποιήσουμε, ως παράδειγμα, μια βάση δεδομένων που παρακολουθεί παραγγελίες και περιλαμβάνει έναν πίνακα "Πελάτες" και έναν πίνακα "Παραγγελίες". Ένας πελάτης μπορεί να υποβάλει πολλές παραγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε πελάτη που εμφανίζεται στον πίνακα "Πελάτες", μπορεί να υπάρχουν πολλές παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Η σχέση μεταξύ του πίνακα "Πελάτες" και του πίνακα "Παραγγελίες" είναι συνεπώς σχέση ένα-προς-πολλά.

  Για να δηλώσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων, πάρτε το πρωτεύον κλειδί που βρίσκεται στην πλευρά "ένα" της σχέσης και προσθέστε το ως πρόσθετο πεδίο στον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "πολλά" της σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, προσθέτετε ένα νέο πεδίο — το πεδίο "Αναγνωριστικό" από τον πίνακα "Πελάτες" — στον πίνακα "Παραγγελίες" και το ονομάζετε "Αναγνωριστικό πελάτη".Η Access μπορεί τότε να χρησιμοποιήσει τον αριθμό του Αναγνωριστικού πελάτη στον πίνακα "Παραγγελίες" για να εντοπίσει τον σωστό πελάτη για κάθε παραγγελία.

 • Σχέση πολλά-προς-πολλά

  Ας δούμε, τώρα, τη σχέση μεταξύ ενός πίνακα "Προϊόντα" και ενός πίνακα "Παραγγελίες". Μια παραγγελία ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα προϊόντα. Από την άλλη, ένα προϊόν ενδέχεται να εμφανίζεται σε πολλές παραγγελίες. Επομένως, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Παραγγελίες", ενδέχεται να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "Προϊόντα". Επίσης, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Προϊόντα" ενδέχεται να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "Παραγγελίες". Η σχέση αυτή ονομάζεται σχέση πολλά-προς-πολλά. Σημειώστε ότι για να εντοπίζετε υπάρχουσες σχέσεις πολλά-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων, είναι σημαντικό να σκέφτεστε και τις δύο πλευρές της σχέσης.

  Για τη δήλωση μιας σχέσης πολλά-προς-πολλά, πρέπει να δημιουργήσετε έναν τρίτο πίνακα, συχνά αποκαλούμενος πίνακας σύνδεσης, ο οποίος διασπά τις σχέσεις πολλά-προς-πολλά σε δύο σχέσεις ένα-προς-πολλά. Εσείς εισαγάγετε το πρωτεύον κλειδί για κάθε έναν από τους δύο πίνακες στον τρίτο πίνακα. Ως αποτέλεσμα, στον τρίτο πίνακα εγγράφεται κάθε παρουσία ή εμφάνιση της σχέσης. Για παράδειγμα, ο πίνακας "Παραγγελίες" και ο πίνακας "Προϊόντα" έχουν μια σχέση πολλά-προς-πολλά, η οποία καθορίζεται με τη δημιουργία δύο σχέσεων ένα-προς-πολλά με τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών". Μία παραγγελία μπορεί να έχει πολλά προϊόντα και κάθε προϊόν μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές παραγγελίες.

 • Σχέση ένα-προς-ένα

  Σε μια σχέση ένα-προς-ένα, κάθε εγγραφή στον πρώτο πίνακα μπορεί να έχει μόνο μία αντιστοιχισμένη εγγραφή στο δεύτερο πίνακα και κάθε εγγραφή στο δεύτερο πίνακα μπορεί να έχει μόνο μία αντιστοιχισμένη εγγραφή στον πρώτο πίνακα. Αυτός ο τύπος σχέσης δεν είναι συνηθισμένος, επειδή, πολύ συχνά, οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι αποθηκευμένες στον ίδιο πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σχέση ένα-προς-ένα για να διαιρέσετε έναν πίνακα με πολλά πεδία, να απομονώσετε μέρος ενός πίνακα για λόγους ασφαλείας ή να αποθηκεύσετε πληροφορίες που έχουν εφαρμογή μόνο σε ένα υποσύνολο του κυρίως πίνακα. Όταν προσδιορίζετε μια τέτοια σχέση, οι δύο πίνακες πρέπει να έχουν ένα κοινό πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Γιατί δημιουργείτε τις σχέσεις πίνακα;

Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις πίνακα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το παράθυρο "Σχέσεις" ή μεταφέροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων.Η Access χρησιμοποιεί τις σχέσεις πινάκων για να προσδιορίζει τον τρόπο σύνδεσης πινάκων όταν θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε σε κάποιο αντικείμενο βάσης δεδομένων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να δημιουργήσετε σχέσεις πριν δημιουργήσετε άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όπως φόρμες, ερωτήματα και εκθέσεις.

 • Οι σχέσεις πίνακα ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτημάτων

  Για να εργαστείτε με εγγραφές από περισσότερους από έναν πίνακα, πολλές φορές πρέπει να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που συνδέει τους πίνακες. Το ερώτημα λειτουργεί αντιστοιχίζοντας τις τιμές στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρώτου πίνακα με ένα πεδίο εξωτερικού κλειδιού στο δεύτερο πίνακα. Για παράδειγμα, για να επιστραφούν γραμμές που παραθέτουν όλες τις παραγγελίες για κάθε πελάτη, πρέπει να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που να συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" με τον πίνακα "Παραγγελίες" με βάση το πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Στο παράθυρο "Σχέσεις", μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα τη σύνδεση των πεδίων. Ωστόσο, εάν έχει οριστεί ήδη μια σχέση μεταξύ των πινάκων, η Access παρέχει τον προεπιλεγμένο σύνδεσμο με βάση την υπάρχουσα σχέση πινάκων. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε κάποιον από τους οδηγούς ερωτήματος, η Access χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τις σχέσεις πίνακα που έχετε ορίσει ήδη για να σας παρουσιάσει ενημερωμένες επιλογές και να προσυμπληρώσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων με τις κατάλληλες προεπιλεγμένες τιμές.

 • Οι σχέσεις πίνακα ενημερώνουν τις σχεδιάσεις φόρμας και έκθεσης

  Όταν σχεδιάζετε μια φόρμα ή μια έκθεση, η Access χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τις σχέσεις πινάκων που έχετε ορίσει ήδη για να σας παρουσιάσει τις ενημερωμένες επιλογές και να συμπληρώσει αυτόματα τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων με τις κατάλληλες προεπιλεγμένες τιμές.

 • Οι σχέσεις πίνακα είναι η βάση στη οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα εκθέσεων για να εμποδίσετε την ύπαρξη ορφανών εγγραφών στη βάση δεδομένων. Ορφανή εγγραφή είναι μια εγγραφή με αναφορά σε μια άλλη που δεν υπάρχει — για παράδειγμα, μια παραγγελία που αναφέρεται σε μια εγγραφή πελάτη που δεν υπάρχει.

  Κατά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, διαιρείτε τις πληροφορίες σε πίνακες, ο καθένας από τους οποίους έχει ένα πρωτεύον κλειδί. Στη συνέχεια, προσθέτετε εξωτερικά κλειδιά σε σχετιζόμενους πίνακες που αναφέρονται στα πρωτεύοντα κλειδιά. Αυτοί οι συνδυασμοί εξωτερικών και πρωτευόντων κλειδιών αποτελούν τη βάση για τις σχέσεις πίνακα και τα ερωτήματα πολλών πινάκων. Είναι σημαντικό να παραμένουν συγχρονισμένες αυτές οι αναφορές εξωτερικών και πρωτευόντων κλειδιών. Η ακεραιότητα αναφορών, η οποία εξαρτάται από σχέσεις πίνακα, σας βοηθά να εξασφαλίσετε ότι οι αναφορές παραμένουν συγχρονισμένες.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών

Όταν σχεδιάζετε μια βάση δεδομένων, διαιρείτε τις πληροφορίες σε πολλούς πίνακες βάσει θέματος για να ελαχιστοποιήσετε τον πλεονασμό δεδομένων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να παράσχετε στην Access έναν τρόπο να συνδυάζονται ξανά τα δεδομένα, τοποθετώντας κοινά πεδία σε πίνακες που έχουν σχέση μεταξύ τους. Για παράδειγμα, για τη δήλωση μιας σχέσης ένα-προς-πολλά παίρνετε το πρωτεύον κλειδί από τον "ένα" πίνακα και το προσθέτετε ως πρόσθετο πεδίο στον πίνακα "πολλά". Για να συνδεθούν ξανά τα δεδομένα, η Access παίρνει την τιμή στον πίνακα "πολλά" και αναζητά την αντίστοιχη τιμή στον πίνακα "ένα". Με τον τρόπο αυτό οι τιμές στον πίνακα "πολλά" αναφέρονται στις αντίστοιχες τιμές του πίνακα "ένα".

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων "Αποστολείς" και "Παραγγελίες" και θέλετε να διαγράψετε έναν αποστολέα. Εάν ο αποστολέας που θέλετε να διαγράψετε έχει παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες", οι παραγγελίες αυτές θα μετατραπούν σε "ορφανές" όταν διαγράψετε την εγγραφή του αποστολέα. Οι παραγγελίες θα περιέχουν ακόμη ένα αναγνωριστικό αποστολέα, αλλά το αναγνωριστικό δεν θα είναι πλέον έγκυρο, επειδή η εγγραφή στην οποία αναφέρεται δεν υπάρχει.

Ο σκοπός της ακεραιότητας αναφορών είναι η αποτροπή των ορφανών εγγραφών και η διατήρηση των αναφορών σε συγχρονισμό, ώστε να μην προκύψει ποτέ αυτή η υποθετική κατάσταση.

Για να επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών, πρέπει να την ενεργοποιήσετε για μια σχέση πινάκων (δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών για οδηγίες βήμα-προς-βήμα). Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει κάθε λειτουργία που θα εμπόδιζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα απορρίψει τις ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς και τις διαγραφές που καταργούν το στόχο μιας αναφοράς. Μπορεί να χρειάζεται πραγματικά να αλλάξετε το πρωτεύον κλειδί για έναν αποστολέα που έχει παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που χρειάζεται είναι να ενημερώσει αυτόματα η Access όλες τις γραμμές που επηρεάζονται ως μέρος μιας ενιαίας λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό, η Access εξασφαλίζει ότι η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ασυνέπεια στη βάση δεδομένων, με κάποιες γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι. Για το λόγο αυτό, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και, στη συνέχεια, ενημερώνετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Επίσης, είναι πιθανό να χρειάζεται πραγματικά να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετικές εγγραφές — για παράδειγμα, μια εγγραφή "Αποστολέας" και όλες τις σχετικές παραγγελίες για το συγκεκριμένο αποστολέα. Για τον λόγο αυτόν, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών. Όταν επιβάλλετε ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και, στη συνέχεια, διαγράφετε μια εγγραφή στην πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Προβολή σχέσεων πίνακα

Για να προβάλετε τις σχέσεις πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις, στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων. Ανοίγει το παράθυρο "Σχέσεις" και εμφανίζει τυχόν υπάρχουσες σχέσεις. Εάν δεν έχουν οριστεί ακόμη σχέσεις πίνακα και ανοίξετε το παράθυρο "Σχέσεις" για πρώτη φορά, η Access σάς ζητά να προσθέσετε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα στο παράθυρο.

Άνοιγμα του παραθύρου "Σχέσεις".

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και στη συνέχεια στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

  Αν η βάση δεδομένων περιέχει σχέσεις, εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν η βάση δεδομένων δεν περιέχει σχέσεις και το παράθυρο "Σχέσεις" ανοίγει για πρώτη φορά, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Αυτό εμφανίζει όλες τις καθορισμένες σχέσεις στη βάση δεδομένων σας. Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν εμφανίζονται εκτός αν έχει επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

Μια σχέση πινάκων δηλώνεται από μια γραμμή σχέσης μεταξύ των πινάκων στο παράθυρο "Σχέσεις". Μια σχέση που δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών εμφανίζεται ως λεπτή γραμμή μεταξύ των κοινών πεδίων που υποστηρίζουν τη σχέση. Όταν επιλέγετε τη σχέση κάνοντας κλικ στη γραμμή της, η γραμμή γίνεται πιο έντονη, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί. Εάν επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη σε κάθε άκρη. Επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός 1 πάνω από ένα πλατύ τμήμα της γραμμής στη μία πλευρά της σχέσης και το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται πάνω από ένα πλατύ τμήμα της γραμμής στην άλλη πλευρά.

Όταν είναι ενεργό το παράθυρο "Σχέσεις", μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες εντολές στην Κορδέλα:

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία:

 • Επεξεργασία σχέσεων    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων. Όταν επιλέγετε μια γραμμή σχέσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων για να αλλάξετε τη σχέση πινάκων. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

 • Απαλοιφή διάταξης    Καταργεί όλους τους πίνακες και τις σχέσεις από το παράθυρο "Σχέσεις". Σημειώστε ότι η εντολή απλώς κρύβει τους πίνακες και τις σχέσεις — δεν τα διαγράφει.

 • Έκθεση σχέσεων    Δημιουργεί μια αναφορά που εμφανίζει του πίνακες και τις σχέσεις στη βάση δεδομένων. Η έκθεση δείχνει μόνο τους μη κρυφούς πίνακες και σχέσεις στο παράθυρο "Σχέσεις".

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις:

 • Εμφάνιση πίνακα    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε πίνακες και ερωτήματα για προβολή στο παράθυρο "Σχέσεις".

 • Απόκρυψη πίνακα    Κρύβει τον επιλεγμένο πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις".

 • Άμεσες σχέσεις    Εμφανίζει όλες τις σχέσεις και τους σχετιζόμενους πίνακες για τον επιλεγμένο πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις", εάν δεν εμφανίζονται ήδη.

 • Όλες οι σχέσεις    Εμφανίζονται όλες οι σχέσεις και οι σχετιζόμενοι πίνακες στη βάση δεδομένων, στο παράθυρο "Σχέσεις". Σημειώστε ότι οι κρυφοί πίνακες (πίνακες για τους οποίους είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζονται παρά μόνο εάν έχει επιλεγεί η εντολή "Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων" στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης".

 • Κλείσιμο    Κλείνει το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν εφαρμόσατε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διάταξη του παραθύρου "Σχέσεις", θα σας ζητηθεί να τις αποθηκεύσετε.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σχέσης πινάκων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση πινάκων στο παράθυρο "Σχέσεις" ή μεταφέροντας ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων. Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα κοινά πεδία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν. Αντίθετα, τα κοινά πεδία πρέπει να περιέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Εάν το πεδίο του πρωτεύοντος πεδίου είναι ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", το πεδίο του εξωτερικού κλειδιού μπορεί να είναι πεδίο "Αριθμός", εάν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου είναι ίδια και για τα δύο πεδία. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" με ένα πεδίο "Αριθμός" όταν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου και των δύο πεδίων είναι "Ακέραιος μεγάλου μήκους". Σε περίπτωση που και τα δύο πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση για την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου.

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και στη συνέχεια στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

 4. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να εμφανίζονται μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες. Για να εμφανίζονται μόνο ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα. Για να εμφανίζονται και τα δύο, κάντε κλικ στην επιλογή Και τα δύο.

 5. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ερωτήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πινάκων και ερωτημάτων στο παράθυρο "Σχέσεις", επιλέξτε Κλείσιμο.

 6. Σύρετε ένα πεδίο (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το εξωτερικό κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πατήστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 7. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε ένα νέο πεδίο από τη λίστα.

  Για να ενεργοποιήσετε ακεραιότητα αναφορών για τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακεραιότητα αναφορών, ανατρέξτε στις ενότητες Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών και Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η γραμμή σχέσης τοποθετείται μεταξύ των δύο πινάκων. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη στην άκρη κάθε πλευράς. Επίσης, μόνο αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 πάνω από ένα μεγάλο τμήμα της γραμμής στην πλευρά της σχέσης και το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται πάνω από ένα μεγάλο τμήμα της γραμμής στην άλλη πλευρά.

  Σημειώσεις: 

  • Για να δημιουργήσετε μια σχέση "ένα-προς-ένα"    Και τα δύο κοινά πεδία (τυπικά τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού και εξωτερικού κλειδιού) πρέπει να έχουν μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι για την ιδιότητα Με ευρετήριο για τα πεδία πρέπει να είναι επιλεγμένη η τιμή Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένα-προς-ένα".

  • Για να δημιουργήσετε μια σχέση "ένα-προς-πολλά"    Το πεδίο στην πλευρά "ένα" (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι για την ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο αυτό θα πρέπει να έχει επιλεγεί η τιμή Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Το πεδίο στην πλευρά "πολλά" δεν πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Το πεδίο στην πλευρά "πολλά" μπορεί να έχει ένα ευρετήριο αλλά θα πρέπει να επιτρέπει τα διπλότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα Με ευρετήριο για το πεδίο πρέπει να έχει οριστεί είτε με την τιμή Όχι ή με την τιμή Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν έχει, η Access δημιουργεί μια σχέση "ένα-προς-πολλά".

Δημιουργίας μιας σχέσης πίνακα με χρήση του παραθύρου εργασιών "Λίστα πεδίων"

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν υπάρχοντα πίνακα που είναι ανοικτός σε προβολή "Φύλλου δεδομένων", μεταφέροντάς το από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων. Το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζει πεδία διαθέσιμα σε σχετιζόμενους πίνακες, καθώς και πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη σχετιζόμενο) και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένα-προς-πολλά" στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή, που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή σχέσης πινάκων.

Άνοιγμα πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο και να δημιουργήσετε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Ανοίξτε το παράθυρο "Λίστα πεδίων"

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων εμφανίζονται όλοι οι άλλοι πίνακες της βάσης δεδομένων, ομαδοποιημένοι σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε σε έναν πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων", η Access εμφανίζει πεδία σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων: Διαθέσιμα πεδία στους σχετιζόμενους πίνακες και Διαθέσιμα πεδία σε άλλους πίνακες. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν όλοι οι πίνακες με τους οποίους είναι σχετιζόμενος ο πίνακας στον οποίο εργάζεστε. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τους οποίους ο ανοικτός πίνακας δεν έχει κάποια σχέση.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να δείτε μια λίστα όλων των πεδίων που είναι διαθέσιμα στο συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πίνακα, σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη πεδίου και δημιουργία μιας σχέσης από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων"

 1. Στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων, στην περιοχή Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 2. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

 3. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη σχετιζόμενο) και, στη συνέχεια, ολοκληρώνετε τον "Οδηγό αναζήτησης", δημιουργείται αυτόματα μια άλλη σχέση "ένα-προς-πολλά" στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Η σχέση αυτή, που δημιουργείται από την Access, δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή σχέσης πινάκων.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Για να καταργήσετε μια σχέση πινάκων, θα πρέπει να διαγράψετε τη γραμμή σχέσης στο παράθυρο "Σχέσεις". Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, πατήστε DELETE. Λάβετε υπόψη ότι, όταν καταργείται μια σχέση, καταργείται και η υποστήριξη της ακεραιότητας αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, εάν είναι ενεργοποιημένη. Συνεπώς, η Access δεν θα εμποδίζει πλέον αυτόματα τη δημιουργία ορφανών εγγραφών στην πλευρά "πολλά" της σχέσης.

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, παρουσιάζοντας τις γραμμές σχέσης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να διαγράψετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  –ή–

Κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

 • Η Access ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε οριστικά τη σχέση που επιλέξατε από τη βάση δεδομένων σας; Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε από τους δύο πίνακες σε μια σχέση πινάκων, ίσως από κάποιον άλλο χρήστη ή μια άλλη διεργασία ή σε ένα ανοικτό αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως μια φόρμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή της σχέσης. Για να καταργήσετε τη σχέση, θα πρέπει πρώτα να κλείσετε τυχόν ανοικτά αντικείμενα που χρησιμοποιούν αυτούς τους πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή σχέσης πινάκων

Για να αλλάξετε μια σχέση πινάκων, την επιλέγετε στο παράθυρο "Σχέσεις" και, στη συνέχεια, την επεξεργάζεστε. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή για να την επιλέξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, κάντε διπλό κλικ σε αυτήν ή κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων, στην ομάδα Εργαλεία, στην καρτέλα Σχεδίαση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

Πραγματοποιήστε τις αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων".

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, παρουσιάζοντας τις γραμμές σχέσης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

 5. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μια σχέση πινάκων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τους πίνακες ή τα ερωτήματα και στις δύο πλευρές της σχέσης ή τα πεδία σε κάθε πλευρά. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε έναν τύπο συνδέσμου ή να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και να ενεργοποιήσετε τη διαδοχική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συνδέσμου και τον τρόπο ορισμού του, δείτε την ενότητα Ορισμός του τύπου συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών και μιας διαδοχικής επιλογής, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

Όταν ορίζετε μια σχέση πινάκων, τα δεδομένα σχετικά με τη σχέση ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτήματος. Για παράδειγμα, εάν ορίσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε ένα ερώτημα που απασχολεί τους πίνακες, η Access επιλέγει αυτόματα τα προεπιλεγμένα αντίστοιχα πεδία που βασίζονται στα πεδία που έχουν οριστεί στη σχέση. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτές τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές στο ερώτημά σας αλλά οι τιμές που παρέχονται από τη σχέση αποδεικνύονται συχνά οι σωστές. Επειδή η αντιστοίχιση και η σύνδεση των δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακες είναι κάτι που θα κάνετε συχνά σε όλες τις βάσεις δεδομένων εκτός των πολύ απλών, ο ορισμός προεπιλογών πριν από τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να αποδειχτεί ότι εξοικονομεί χρόνο και ωφελεί.

Ένα ερώτημα πολλών πινάκων συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερους από έναν πίνακες μέσω της αντιστοίχισης των τιμών στα κοινά πεδία. Η λειτουργία που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση και το συνδυασμό ονομάζεται σύνδεσμος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε παραγγελίες πελατών. Δημιουργείτε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στο πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει πληροφορίες πελατών και παραγγελιών μόνο για τις γραμμές όπου βρέθηκε αντιστοιχία.

Μία από τις τιμές που μπορείτε να ορίσετε για κάθε σχέση είναι ο τύπος συνδέσμου. Ο τύπος συνδέσμου ενημερώνει την Access ποιες εγγραφές πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα αποτέλεσμα ερωτήματος. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ξανά ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στα κοινά πεδία που δηλώνουν το αναγνωριστικό πελάτη. Κατά τη χρήση του προεπιλεγμένου τύπου συνδέσμου (που ονομάζεται εσωτερικός σύνδεσμος), το ερώτημα επιστρέφει μόνο τις γραμμές Πελάτης και Παραγγελία, όπου τα κοινά πεδία (που ονομάζονται και συνδεδεμένα πεδία) είναι ισότιμα.

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε όλη τη λίστα Πελάτες — ακόμη και αυτούς που δεν έχουν κάνει παραγγελίες. Για να το κάνετε, θα πρέπει να αλλάξετε τον τύπο συνδέσμου από εσωτερικό σύνδεσμο σε αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, όπως ονομάζεται. Ο αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές από τον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σχέσης και μόνο αυτές που αντιστοιχούν από τον πίνακα στη δεξιά πλευρά. Ο δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στα δεξιά και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αριστερή πλευρά.

Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι "αριστερά" και "δεξιά" αναφέρονται στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων και όχι στο παράθυρο "Σχέσεις".

Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο αποτέλεσμα θέλετε να επιστρέφεται πιο συχνά από ένα ερώτημα που συνδέει πίνακες στη σχέση αυτή και, στη συνέχεια, να ορίσετε τον τύπο συνδέσμου ανάλογα.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύπος συνδέσμου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Πραγματοποιήστε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ο ακόλουθος πίνακας (που χρησιμοποιεί τους πίνακες "Πελάτες" και "Παραγγελίες") εμφανίζει τις τρεις επιλογές που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, τον σύνδεσμο που χρησιμοποιούν και εάν περιλαμβάνονται όλες οι γραμμές ή οι αντιστοιχισμένες γραμμές για κάθε πίνακα.

Επιλογή

Σχεσιακός σύνδεσμος

Αριστερός πίνακας

Δεξιός πίνακας

1. Να περιλαμβάνονται μόνο οι γραμμές όπου τα ενωμένα πεδία και από τους δύο πίνακες είναι ίσα.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αντίστοιχες γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

2. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα "Πελάτες" και μόνο των εγγραφών του πίνακα "Παραγγελίες" όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος

Όλες οι γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

3. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα "Παραγγελίες" και μόνο των εγγραφών του πίνακα "Πελάτες" όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος

Αντίστοιχες γραμμές

Όλες οι γραμμές

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή 2 ή την επιλογή 3, εμφανίζεται ένα βέλος στη γραμμή σχέσης. Το βέλος αυτό δείχνει την πλευρά της σχέσης που εμφανίζει όλες τις αντιστοιχισμένες γραμμές.

Πραγματοποίηση αλλαγών στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 1. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχέσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης.

 3. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 4. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 5. Επιλέξτε Τύπος συνδέσμου.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, ενεργοποιήστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Ο σκοπός της χρήσης της ακεραιότητας αναφορών είναι η αποτροπή των ορφανών εγγραφών και η διατήρηση συγχρονισμένων αναφορών, ώστε να μην υπάρχουν εγγραφές που αναφέρονται σε άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν πλέον. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, ενεργοποιήστε την για τη σχέση πινάκων. Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει κάθε λειτουργία που θα εμπόδιζε την ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση πινάκων.Η Access απορρίπτει τις ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς, καθώς και τις διαγραφές που καταργούν το στόχο μιας αναφοράς. Για να ρυθμίσετε την Access ώστε να μεταδίδει ενημερώσεις αναφορών και διαγραφές και να αλλάζει αντίστοιχα όλες τις σχετιζόμενες γραμμές, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός διαδοχικών επιλογών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών

 1. Στο παράθυρο διαλόγου "Σχέσεις", κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 2. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την ακεραιότητα αναφορών, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής στο πεδίο ξένου κλειδιού ενός σχετιζόμενου πίνακα εάν η τιμή αυτή δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρωτεύοντος πίνακα — εάν το κάνετε αυτό δημιουργούνται ορφανές εγγραφές.

 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής από έναν πρωτεύοντα πίνακα, εάν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή σε ένα σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι", εάν υπάρχουν εγγραφές που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες". Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των σχετιζόμενων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών.

 • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα, εάν αυτό θα δημιουργούσε ορφανές εγγραφές. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό μιας παραγγελίας στον πίνακα "Παραγγελίες" εάν έχουν εκχωρηθεί στοιχεία γραμμής στην Παραγγελία, στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Μπορείτε να επιλέξετε την ενημέρωση μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των σχετιζόμενων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών.

  Σημειώσεις: Εάν έχετε δυσκολία κατά την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, σημειώστε ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την ενεργοποίησή της:

  • Το κοινό πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Η εξαίρεση είναι ότι ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" είναι σχετιζόμενο με ένα πεδίο "Αριθμός" που έχει μια ρύθμιση ιδιότητας Μέγεθος πεδίου τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους.

  • Και οι δύο πίνακες πρέπει να υπάρχουν στην ίδια βάση δεδομένων της Access. Η ακεραιότητα αναφορών δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε συνδεδεμένους πίνακες. Ωστόσο, εάν οι πίνακες προέλευσης είναι σε μορφή Access, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένοι και να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός των διαδοχικών επιλογών

Ενδέχεται να συναντήσετε μια περίπτωση, στην οποία είναι απαραίτητο να αλλάξετε την τιμή στη "μία" πλευρά μιας σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Access θα πρέπει να ενημερώσει αυτόματα όλες τις γραμμές που επηρεάζονται στο πλαίσιο μίας λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ασυνέπεια στη βάση δεδομένων — με μερικές γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι.Η Access σάς βοηθά να αποφύγετε το συγκεκριμένο πρόβλημα υποστηρίζοντας την επιλογή Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και, στη συνέχεια, ενημερώνετε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Ίσως, επίσης, χρειαστεί να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετικές εγγραφές — για παράδειγμα, μια εγγραφή αποστολέα και όλες τις συσχετισμένες παραγγελίες για το συγκεκριμένο αποστολέα. Για τον λόγο αυτόν, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιείτε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέγετε Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί όταν διαγράφετε την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον κλειδί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαδοχικής ενημέρωσης ή/και διαδοχικής διαγραφής.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου "Σχέσεις", κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών ή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών ή και τα δύο.

 3. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Σημείωση: Εάν το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη Αρίθμηση", η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών δεν θα έχει καμία συνέπεια, επειδή δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής σε ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη Αρίθμηση".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×