Οδηγίες για τις σχέσεις πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένας από τους στόχους της σχεδίασης βάσης δεδομένων καλό είναι να καταργήσετε πλεονασμού δεδομένων (διπλότυπα δεδομένα). Για να επιτύχετε το στόχο, διαιρέστε τα δεδομένα σας σε πολλούς πίνακες βάσει θέματος, έτσι ώστε κάθε δεδομένο να αντιπροσωπεύεται μόνο μία φορά. Στη συνέχεια, καταχωρήστε Microsoft Office Access 2007 μέσα με την οποία θέλετε να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες διαχωρισμού ξανά τα — κάνετε αυτό, τοποθετώντας κοινά πεδία σε πίνακες που σχετίζονται. Για να το κάνετε αυτό το βήμα σωστά, ωστόσο, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων σας και, στη συνέχεια, να ορίσετε τις σχέσεις αυτές στη βάση δεδομένων σας Office Access 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Τύποι σχέσεων πίνακα

Γιατί δημιουργείτε τις σχέσεις πίνακα;

Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών

Προβολή σχέσεων πίνακα

Δημιουργία σχέσης πινάκων

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Αλλαγή σχέσης πινάκων

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Εισαγωγή

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα για κάθε θέμα στη βάση δεδομένων σας, πρέπει να δώσετε Office Access 2007 με μέσα με τα οποία για να εμφανίσετε αυτές τις πληροφορίες ξανά μαζί ξανά όταν χρειάζεται. Κάνετε αυτό, τοποθετώντας κοινά πεδία σε πίνακες που σχετίζονται και ορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις που εμφανίζουν πληροφορίες από πολλούς πίνακες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, τη φόρμα που φαίνεται εδώ περιλαμβάνει πληροφορίες σχεδιασμένο από πολλούς πίνακες:

Φόρμα παραγγελιών που δείχνει σχετιζόμενες πληροφορίες από πέντε πίνακες ταυτόχρονα

1. Οι πληροφορίες σε αυτή τη φόρμα προέρχονται από τον πίνακα "Πελάτες"...

2. ...τον πίνακα "Παραγγελίες"...

3. ...τον πίνακα "Προϊόντα"...

4. ...και τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών".

Το όνομα πελάτη στο πλαίσιο Τιμολόγηση σε ανακτάται από τον πίνακα "Πελάτες", οι τιμές του Αναγνωριστικού παραγγελίας και της Ημερομηνίας παραγγελίας προέρχονται από τον πίνακα "Παραγγελίες", το Όνομα προϊόντος από τον πίνακα "Προϊόντα" και η Τιμή μονάδας καθώς και η Ποσότητα από τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Οι πίνακες αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους, ώστε να μεταφέρονται στη φόρμα οι επιθυμητές πληροφορίες από τον καθένα τους.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, τα πεδία στους πίνακες πρέπει να είναι συντονισμένα, ώστε να εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με την ίδια παραγγελία. Ο συντονισμός αυτός πραγματοποιείται με χρήση των σχέσεων πίνακα. Μια σχέση πίνακα λειτουργεί με την αντιστοίχιση δεδομένων σε πεδία κλειδιά — συχνά ένα πεδίο με το ίδιο όνομα και στους δύο πίνακες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πεδία που αντιστοιχίζονται είναι το πρωτεύον κλειδί από τον έναν πίνακα, το οποίο παρέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε εγγραφή και ένα εξωτερικό κλειδί από τον άλλον πίνακα. Για παράδειγμα, οι υπάλληλοι μπορούν να συσχετιστούν με παραγγελίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι, δημιουργώντας μια σχέση πινάκων μεταξύ των πεδίων "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" στους πίνακες "Υπάλληλοι" και "Παραγγελίες".

Το πεδίο "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" χρησιμοποιείται ως πρωτεύον κλειδί στον πίνακα "Υπάλληλοι" και ως εξωτερικό κλειδί στον πίνακα "Παραγγελίες".

1. Το πεδίο "Αναγνωριστικό υπαλλήλου" εμφανίζεται και στους δύο πίνακες — ως πρωτεύον κλειδί ...

2. ... και ως εξωτερικό κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Τύποι σχέσεων πίνακα

Υπάρχουν τρεις τύποι σχέσεων πίνακα.

 • Σχέση ένα-προς-πολλά

  Εξετάστε το ενδεχόμενο διάταξη παρακολούθηση της βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει ένα πίνακα "πελάτες" και ενός πίνακα "Παραγγελίες". Ένας πελάτης να τοποθετήσετε πολλές παραγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι για οποιονδήποτε πελάτη στον πίνακα "πελάτες", ενδέχεται να υπάρχουν πολλές παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Η σχέση μεταξύ του πίνακα "πελάτες" και "Παραγγελίες" είναι, επομένως, μια σχέση ένα-προς-πολλά.

  Για να απεικονίσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων, πάρετε το πρωτεύον κλειδί από την πλευρά "ένα" της σχέσης και προσθέστε το ως πρόσθετο πεδίο ή πεδία στον πίνακα στην πλευρά "πολλά" της σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα, προσθέτετε ένα νέο πεδίο — το πεδίο "Αναγνωριστικό" από τον πίνακα πελάτες — για τις παραγγελίες πίνακα και ονομάστε το αναγνωριστικό πελάτη. Πρόσβαση, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό Αναγνωριστικό πελάτη στον πίνακα παραγγελίες για να εντοπίσετε τον σωστό πελάτη για κάθε παραγγελία.

 • Σχέση πολλά-προς-πολλά

  Σκεφτείτε τη σχέση μεταξύ ενός πίνακα προϊόντα και ενός πίνακα "Παραγγελίες". Μία παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, ένα προϊόν μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές παραγγελίες. Γι ' αυτό, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "Παραγγελίες", μπορεί να υπάρχουν πολλές εγγραφές στον πίνακα "προϊόντα". Επιπλέον, για κάθε εγγραφή στον πίνακα "προϊόντα", μπορεί να είναι πολλές εγγραφές στον πίνακα "Παραγγελίες". Αυτός ο τύπος της σχέσης ονομάζεται μια σχέση πολλά-προς-πολλά, επειδή, για κάθε προϊόν, ενδέχεται να υπάρχουν πολλές παραγγελίες και, για οποιαδήποτε σειρά, ενδέχεται να υπάρχουν πολλά προϊόντα. Σημειώστε ότι για τον εντοπισμό υπάρχουσες σχέσεις πολλά-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη δύο πλευρές της σχέσης.

  Για τη δήλωση μιας σχέσης πολλά-προς-πολλά, πρέπει να δημιουργήσετε έναν τρίτο πίνακα, συχνά αποκαλούμενος πίνακας σύνδεσης, ο οποίος διασπά τις σχέσεις πολλά-προς-πολλά σε δύο σχέσεις ένα-προς-πολλά. Εσείς εισαγάγετε το πρωτεύον κλειδί για κάθε έναν από τους δύο πίνακες στον τρίτο πίνακα. Ως αποτέλεσμα, στον τρίτο πίνακα εγγράφεται κάθε παρουσία ή εμφάνιση της σχέσης. Για παράδειγμα, ο πίνακας "Παραγγελίες" και ο πίνακας "Προϊόντα" έχουν μια σχέση πολλά-προς-πολλά, η οποία καθορίζεται με τη δημιουργία δύο σχέσεων ένα-προς-πολλά με τον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελιών". Μία παραγγελία μπορεί να έχει πολλά προϊόντα και κάθε προϊόν μπορεί να εμφανίζεται σε πολλές παραγγελίες.

 • Σχέση ένα-προς-ένα

  Σε μια σχέση, κάθε εγγραφή στον πρώτο πίνακα μπορεί να έχει μία μόνο εγγραφή που ταιριάζει στον δεύτερο πίνακα και κάθε εγγραφή στο δεύτερο πίνακα μπορεί να έχει μία μόνο εγγραφή που ταιριάζει στον πρώτο πίνακα. Αυτός ο τύπος σχέσης δεν είναι κοινά επειδή, πιο συχνά, τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται στον ίδιο πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σχέση για να διαιρέσετε έναν πίνακα με πολλά πεδία, να απομονώσετε μέρος ενός πίνακα για λόγους ασφαλείας ή να αποθηκεύσετε πληροφορίες που εφαρμόζεται μόνο σε ένα υποσύνολο του κύριου πίνακα. Κατά τον προσδιορισμό όπως μια σχέση, και οι δύο πίνακες πρέπει να έχουν ένα κοινό πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Γιατί δημιουργείτε τις σχέσεις πίνακα;

Μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων ρητά, χρησιμοποιώντας το παράθυρο "Σχέσεις" ή σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο Λίστα πεδίων. Office Access 2007 χρησιμοποιεί τις σχέσεις πινάκων για τον τρόπο σύνδεσης πινάκων όταν πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε σε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για ποιο λόγο θα πρέπει να δημιουργήσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων, πριν να δημιουργήσετε άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, όπως φόρμες, τα ερωτήματα, οι μακροεντολές και αναφορές.

 • Οι σχέσεις πίνακα ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτημάτων

  Για να εργαστείτε με τις εγγραφές από περισσότερους από έναν πίνακα, συχνά πρέπει να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που συνδέει τους πίνακες. Το ερώτημα λειτουργεί με το ταίριασμα τις τιμές στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρώτου πίνακα με ένα πεδίο ξένου κλειδιού στο δεύτερο πίνακα. Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε γραμμές που παραθέτουν όλες τις παραγγελίες για κάθε πελάτη, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα πελάτες με τον πίνακα "Παραγγελίες" που βασίζεται στο πεδίο Αναγνωριστικό πελάτη. Στο παράθυρο "Σχέσεις", μπορείτε να καθορίσετε με μη αυτόματο τρόπο τα πεδία για να συμμετάσχετε. Ωστόσο, εάν έχετε ήδη μια σχέση μεταξύ των πινάκων, Office Access 2007 παρέχει τον προεπιλεγμένο σύνδεσμο με βάση την υπάρχουσα σχέση πινάκων. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε έναν από τους οδηγούς ερωτήματος, η Access χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τις σχέσεις πινάκων που ήδη έχετε ορίσει για να σας παρουσιάσει τις ενημερωμένες επιλογές και να συμπληρώσετε εκ των προτέρων ρυθμίσεις ιδιοτήτων με τις κατάλληλες προεπιλεγμένες τιμές.

 • Οι σχέσεις πίνακα ενημερώνουν τις σχεδιάσεις φόρμας και έκθεσης

  Κατά τη σχεδίαση μιας φόρμας ή έκθεσης, Office Access 2007 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει από τις σχέσεις πινάκων που ήδη έχετε ορίσει για να σας παρουσιάσει τις ενημερωμένες επιλογές και να συμπληρώσετε εκ των προτέρων ρυθμίσεις ιδιοτήτων με τις κατάλληλες προεπιλεγμένες τιμές.

 • Οι σχέσεις πίνακα είναι η βάση στη οποία μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα εκθέσεων για να εμποδίσετε την ύπαρξη ορφανών εγγραφών στη βάση δεδομένων. Ορφανή εγγραφή είναι μια εγγραφή με αναφορά σε μια άλλη που δεν υπάρχει — για παράδειγμα, μια παραγγελία που αναφέρεται σε μια εγγραφή πελάτη που δεν υπάρχει.

  Όταν σχεδιάζετε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να διαιρέσετε τις πληροφορίες σε πίνακες, κάθε μία από τις οποίες έχει ένα πρωτεύον κλειδί. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε ξένα κλειδιά σε σχετικούς πίνακες που αναφέρονται σε αυτά τα πρωτεύοντα κλειδιά. Αυτές οι ξένου κλειδιού ζεύγη και πρωτεύοντα αποτελούν τη βάση για τις σχέσεις πινάκων και τα ερωτήματα πολλών πινάκων. Αυτό είναι σημαντικό, γι ' αυτό, ότι αυτές οι ξένων αναφορές σε και πρωτεύοντα κλειδιά συγχρονισμένες. Ακεραιότητα αναφορών βοηθά να εξασφαλίσετε ότι αναφορές διατηρούνται συγχρονισμένες και εξαρτάται από τις σχέσεις πινάκων.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών

Κατά τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, διαιρέστε τις πληροφορίες σας σε πολλούς πίνακες βάσει θέματος για να ελαχιστοποιήσετε πλεονάζοντα δεδομένα. Στη συνέχεια, μπορείτε να παράσχετε Office Access 2007 με τον τρόπο με τον οποίο για να εμφανίσετε ξανά τα δεδομένα, τοποθετώντας κοινά πεδία σε σχετικούς πίνακες. Για παράδειγμα, για να αντιπροσωπεύει μια σχέση ένα-προς-πολλά που λαμβάνει το πρωτεύον κλειδί από τον πίνακα "ένα" και προσθέστε το ως ένα πρόσθετο πεδίο στον πίνακα "πολλά". Για να μεταφέρετε τα δεδομένα ξανά μαζί, η Access λαμβάνει την τιμή από τον πίνακα "πολλά" και αναζητά την αντίστοιχη τιμή στον πίνακα "ένα". Με αυτόν τον τρόπο τις τιμές στον πίνακα "πολλά" αναφέρονται στις αντίστοιχες τιμές στον πίνακα "ένα".

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των πινάκων "Αποστολείς" και "Παραγγελίες" και θέλετε να διαγράψετε έναν αποστολέα. Εάν ο αποστολέας που θέλετε να διαγράψετε έχει παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες", οι παραγγελίες αυτές θα μετατραπούν σε "ορφανές" όταν διαγράψετε την εγγραφή του αποστολέα. Οι παραγγελίες θα περιέχουν ακόμη ένα αναγνωριστικό αποστολέα, αλλά το αναγνωριστικό δεν θα είναι πλέον έγκυρο, επειδή η εγγραφή στην οποία αναφέρεται δεν υπάρχει.

Ο σκοπός της ακεραιότητας αναφορών είναι να η αποτροπή των ορφανών εγγραφών και διατήρηση των αναφορών σε συγχρονισμό, έτσι ώστε να μην προκύψει ποτέ αυτή η υποθετική κατάσταση.

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, ενεργοποιώντας την για μια σχέση πίνακα (ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών για οδηγίες βήμα προς βήμα). Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει οποιαδήποτε λειτουργία που θα παραβιάζει την ακεραιότητα αναφορών για τη σχέση πινάκων. Αυτό σημαίνει ότι η Access θα απορρίψει και τις δύο ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς και διαγραφές που καταργούν τον στόχο μιας αναφοράς. Ωστόσο, είναι πιθανό να έχετε μια έγκυρη τέλεια χρειάζεστε για να αλλάξετε το πρωτεύον κλειδί για έναν αποστολέα που έχει παραγγελίες στον πίνακα "Παραγγελίες". Για αυτές τις περιπτώσεις, τι χρειάζεστε πραγματικά είναι για πρόσβαση για να ενημερώσετε αυτόματα όλες τις γραμμές που επηρεάζονται ως μέρος της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Access εξασφαλίζει ότι η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, έτσι ώστε η βάση δεδομένων δεν θα παραμείνει σε ασυνέπεια, με μερικές γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι. Για αυτόν το λόγο, η Access υποστηρίζει την επιλογή διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέξτε την επιλογή διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και, κατόπιν Ενημερώστε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Επίσης, είναι πιθανό να έχετε ένα έγκυρο πρέπει να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετικές εγγραφές — για παράδειγμα, μια εγγραφή Αποστολέας και όλες τις συσχετισμένες παραγγελίες για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Για αυτόν το λόγο, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και ενεργοποιήστε την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών και, στη συνέχεια διαγράφετε μια εγγραφή στην πλευρά του πρωτεύοντος κλειδιού της σχέσης, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Αρχή της σελίδας

Προβολή σχέσεων πίνακα

Για να προβάλετε τις σχέσεις πινάκων, κάντε κλικ στην επιλογή " σχέσεις " στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων. Παράθυρο "Σχέσεις" ανοίγει και εμφανίζει τυχόν υπάρχουσες σχέσεις. Εάν έχουν οριστεί ακόμη σχέσεις πίνακα και που θέλετε να ανοίξετε το παράθυρο "Σχέσεις" για πρώτη φορά, η Access σας ζητά να προσθέσετε έναν πίνακα ή ερώτημα στο παράθυρο.

Άνοιγμα του παραθύρου "Σχέσεις".

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

 4. Εάν η βάση δεδομένων περιέχει σχέσεις, εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν η βάση δεδομένων δεν περιέχει όλες τις σχέσεις και που θέλετε να ανοίξετε το παράθυρο "Σχέσεις" για πρώτη φορά, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

  Αυτό εμφανίζει όλες τις καθορισμένες σχέσεις στη βάση δεδομένων σας. Σημειώστε ότι κρυφούς πίνακες (πίνακες για την οποία κρυφών πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα είναι επιλεγμένο) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζεται, εκτός εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων στο το περιήγησης Επιλογές παράθυρο διαλόγου.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

Παράθυρο Σχέσεις

1. το πρωτεύον κλειδί

2. Αυτή η γραμμή αντιπροσωπεύει τη σχέση

3. στο εξωτερικό κλειδί

Μια σχέση πινάκων δηλώνεται από μια γραμμή σχέσης μεταξύ των πινάκων στο παράθυρο "Σχέσεις". Μια σχέση που δεν επιβάλλει ακεραιότητα αναφορών εμφανίζεται ως λεπτή γραμμή μεταξύ των κοινών πεδίων που υποστηρίζουν τη σχέση. Όταν επιλέγετε τη σχέση κάνοντας κλικ στη γραμμή της, η γραμμή γίνεται πιο έντονη, υποδεικνύοντας ότι έχει επιλεγεί. Εάν επιβάλετε ακεραιότητα αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη σε κάθε άκρη. Επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός 1 πάνω από ένα πλατύ τμήμα της γραμμής στη μία πλευρά της σχέσης και το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται πάνω από ένα πλατύ τμήμα της γραμμής στην άλλη πλευρά.

Όταν το παράθυρο "Σχέσεις" είναι ενεργό, μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω εντολές στην κορδέλα, μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office:

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία:

 • Επεξεργασία σχέσεων    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων. Όταν επιλέγετε μια γραμμή σχέσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων για να αλλάξετε τη σχέση πινάκων. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

 • Απαλοιφή διάταξης    Καταργεί όλους τους πίνακες και τις σχέσεις από το παράθυρο "Σχέσεις". Σημειώστε ότι η εντολή απλώς κρύβει τους πίνακες και τις σχέσεις — δεν τα διαγράφει.

 • Έκθεση σχέσεων    Δημιουργεί μια αναφορά που εμφανίζει του πίνακες και τις σχέσεις στη βάση δεδομένων. Η έκθεση δείχνει μόνο τους μη κρυφούς πίνακες και σχέσεις στο παράθυρο "Σχέσεις".

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις:

 • Εμφάνιση πίνακα    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε πίνακες και ερωτήματα για προβολή στο παράθυρο "Σχέσεις".

 • Απόκρυψη πίνακα    Κρύβει τον επιλεγμένο πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις".

 • Άμεσες σχέσεις    Εμφανίζει όλες τις σχέσεις και τους σχετιζόμενους πίνακες για τον επιλεγμένο πίνακα στο παράθυρο "Σχέσεις", εάν δεν εμφανίζονται ήδη.

 • Όλες οι σχέσεις    Εμφανίζει όλες τις σχέσεις και σχετικούς πίνακες στη βάση δεδομένων σας στο παράθυρο "Σχέσεις". Σημειώστε ότι κρυφούς πίνακες (πίνακες για την οποία κρυφών πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα είναι επιλεγμένο) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζεται, εκτός εάν εμφανίσετε κρυφούς πίνακες είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Εμφάνιση κρυφών πινάκων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

 • Κλείσιμο    Κλείνει το παράθυρο "Σχέσεις". Εάν εφαρμόσατε οποιεσδήποτε αλλαγές στη διάταξη του παραθύρου "Σχέσεις", θα σας ζητηθεί να τις αποθηκεύσετε.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σχέσης πινάκων

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση πινάκων στο παράθυρο "Σχέσεις" ή μεταφέροντας ένα πεδίο σε ένα φύλλο δεδομένων από το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων. Όταν δημιουργείτε μια σχέση μεταξύ πινάκων, τα κοινά πεδία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα, παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν. Αντίθετα, τα κοινά πεδία πρέπει να περιέχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Εάν το πεδίο του πρωτεύοντος πεδίου είναι ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", το πεδίο του εξωτερικού κλειδιού μπορεί να είναι πεδίο "Αριθμός", εάν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου είναι ίδια και για τα δύο πεδία. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" με ένα πεδίο "Αριθμός" όταν η ιδιότητα Μέγεθος πεδίου και των δύο πεδίων είναι "Ακέραιος μεγάλου μήκους". Σε περίπτωση που και τα δύο πεδία είναι πεδία "Αριθμός", πρέπει να έχουν την ίδια ρύθμιση για την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου.

Δημιουργία μιας σχέσης πινάκων με χρήση του παραθύρου "Σχέσεις"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

 4. Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις, εμφανίζεται αυτόματα το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν δεν εμφανιστεί, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση πίνακα.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα εμφανίζονται όλοι οι πίνακες και τα ερωτήματα της βάσης δεδομένων. Για να εμφανίζονται μόνο πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες. Για να εμφανίζονται μόνο ερωτήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα. Για να εμφανίζονται και τα δύο, κάντε κλικ στην επιλογή Και τα δύο.

 5. Επιλέξτε έναν ή περισσότερους πίνακες ή ερωτήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την προσθήκη πινάκων και ερωτημάτων στο παράθυρο "Σχέσεις", επιλέξτε Κλείσιμο.

 6. Σύρετε ένα πεδίο (τυπικά το πρωτεύον κλειδί) από έναν πίνακα στο κοινό πεδίο (το εξωτερικό κλειδί) στον άλλο πίνακα. Για να σύρετε πολλά πεδία, πατήστε το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ σε κάθε πεδίο και, στη συνέχεια, μετακινήστε τα.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 7. Επαληθεύστε ότι τα ονόματα πεδίων που εμφανίζονται είναι τα κοινά πεδία για τη σχέση. Εάν ένα όνομα πεδίου δεν είναι σωστό, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου και επιλέξτε ένα νέο πεδίο από τη λίστα.

  Για να ενεργοποιήσετε ακεραιότητα αναφορών για τη σχέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακεραιότητα αναφορών, ανατρέξτε στις ενότητες Κατανόηση της ακεραιότητας αναφορών και Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η γραμμή σχέσης τοποθετείται μεταξύ των δύο πινάκων. Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, η γραμμή εμφανίζεται πιο έντονη στην άκρη κάθε πλευράς. Επίσης, μόνο αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών, εμφανίζεται ο αριθμός 1 πάνω από ένα μεγάλο τμήμα της γραμμής στην πλευρά της σχέσης και το σύμβολο του απείρου () εμφανίζεται πάνω από ένα μεγάλο τμήμα της γραμμής στην άλλη πλευρά.

Μεταφορά ενός πεδίου από έναν πίνακα στο αντίστοιχο πεδίο σε έναν άλλο πίνακα

Σημειώσεις: 

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-ένα    Και τα δύο από τα κοινά πεδία (συνήθως το πρωτεύον κλειδί και πεδία ξένου κλειδιού) πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα με ευρετήριο για αυτά τα πεδία πρέπει να οριστεί στην τιμή Ναι (δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Εάν και τα δύο πεδία έχουν ένα μοναδικό ευρετήριο, η Access δημιουργεί μια σχέση.

 • Για να δημιουργήσετε μια σχέση ένα-προς-πολλά    Το πεδίο στην πλευρά "ένα" (συνήθως το πρωτεύον κλειδί) της σχέσης πρέπει να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα με ευρετήριο για αυτό το πεδίο πρέπει να οριστεί στην τιμή Ναι (δεν επιτρέπονται διπλότυπα). Θα πρέπει να το πεδίο στην πλευρά "πολλά" δεν έχει ένα μοναδικό ευρετήριο. Μπορεί να έχει ένα ευρετήριο, αλλά πρέπει να επιτρέπονται διπλότυπες τιμές. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα με ευρετήριο για αυτό το πεδίο πρέπει να ορίσετε είτε όχιείτε Ναι (επιτρέπονται διπλότυπα). Όταν ένα πεδίο έχει ένα μοναδικό ευρετήριο και το άλλο δεν, η Access δημιουργεί μια σχέση ένα-προς-πολλά.

Δημιουργίας μιας σχέσης πίνακα με χρήση του παραθύρου εργασιών "Λίστα πεδίων"

Στο Office Access 2007, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν υπάρχοντα πίνακα που είναι ανοικτός σε προβολή φύλλου δεδομένων, σύροντάς το από το παράθυρο Λίστα πεδίων. Το παράθυρο Λίστα πεδίων εμφανίζει πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες και πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη συσχετισμένο) και στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον Οδηγό αναζήτησης, μια νέα σχέση ένα-προς-πολλά δημιουργείται αυτόματα μεταξύ του πίνακα στο παράθυρο Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Αυτή η σχέση που δημιουργείται από την Access, δεν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Άνοιγμα πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο και να δημιουργήσετε τη σχέση και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων από το μενού συντόμευσης.

Ανοίξτε το παράθυρο "Λίστα πεδίων"

 • Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

Στη Λίστα πεδίων παράθυρο εμφανίζει όλους τους άλλους πίνακες στη βάση δεδομένων σας ομαδοποιημένα σε κατηγορίες. Όταν εργάζεστε με έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, η Access εμφανίζει πεδία με έναν από δύο κατηγορίες στο παράθυρο Λίστα πεδίων: πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες και πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες. Η πρώτη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες που έχουν σχέση με τον πίνακα που εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Η δεύτερη κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες με τον οποίο ο πίνακας δεν έχει μια σχέση.

Στο παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να δείτε μια λίστα όλων των πεδίων που είναι διαθέσιμα στο συγκεκριμένο πίνακα. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πίνακα, σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Προσθήκη πεδίου και δημιουργία μιας σχέσης από το παράθυρο εργασιών "Λίστα πεδίων"

 1. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων.

 2. Στην περιοχή Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 3. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων, στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

 4. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν "άλλο" πίνακα (μη συσχετισμένο) και στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον Οδηγό αναζήτησης, μια νέα σχέση ένα-προς-πολλά δημιουργείται αυτόματα μεταξύ του πίνακα στη Λίστα πεδίων και τον πίνακα στον οποίο μεταφέρατε το πεδίο. Αυτή η σχέση που δημιουργείται από την Access, δεν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, πρέπει να επεξεργαστείτε τη σχέση. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή σχέσης πινάκων για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή σχέσης πινάκων

Για να καταργήσετε μια σχέση πινάκων, πρέπει να διαγράψετε τη γραμμή σχέσης στο παράθυρο "Σχέσεις". Τοποθετήστε το δρομέα προσεκτικά, ώστε να οδηγεί στη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Σημειώστε ότι όταν καταργείτε μια σχέση, μπορείτε επίσης καταργήσετε υποστήριξη της ακεραιότητας αναφορών για τη συγκεκριμένη σχέση, αν είναι ενεργοποιημένη. Ως αποτέλεσμα, Access θα αποτρέψει δεν είναι πλέον αυτόματα τη δημιουργία ορφανών εγγραφών στην πλευρά "πολλά" της σχέσης.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να διαγράψετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  –ή–

  Κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή.

 3. Η Access ενδέχεται να εμφανίσει το μήνυμα Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να καταργήσετε οριστικά τη σχέση που επιλέξατε από τη βάση δεδομένων σας;. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείται οποιοσδήποτε από τους δύο πίνακες σε μια σχέση πινάκων, ίσως από κάποιον άλλο χρήστη ή μια άλλη διεργασία ή σε ένα ανοικτό αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως μια φόρμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή της σχέσης. Για να καταργήσετε τη σχέση, θα πρέπει πρώτα να κλείσετε τυχόν ανοικτά αντικείμενα που χρησιμοποιούν αυτούς τους πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή σχέσης πινάκων

Για να αλλάξετε μια σχέση πινάκων, την επιλέγετε στο παράθυρο "Σχέσεις" και, στη συνέχεια, την επεξεργάζεστε. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού προσεκτικά, ώστε να δείχνει τη γραμμή σχέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή για να την επιλέξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη. Με επιλεγμένη τη γραμμή σχέσης, κάντε διπλό κλικ σε αυτήν ή κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σχέσεων, στην ομάδα Εργαλεία, στην καρτέλα Σχεδίαση. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

Πραγματοποιήστε τις αλλαγές στο παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία σχέσεων".

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι κρυφούς πίνακες (πίνακες για την οποία κρυφών πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα είναι επιλεγμένο) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζεται, εκτός εάν Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων

 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μια σχέση πινάκων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αλλάξετε τους πίνακες ή τα ερωτήματα και στις δύο πλευρές της σχέσης ή τα πεδία σε κάθε πλευρά. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε έναν τύπο συνδέσμου ή να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και να ενεργοποιήσετε τη διαδοχική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συνδέσμου και τον τρόπο ορισμού του, δείτε την ενότητα Ορισμός του τύπου συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών και μιας διαδοχικής επιλογής, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

Όταν ορίζετε μια σχέση πινάκων, τα δεδομένα σχετικά με τη σχέση ενημερώνουν τις σχεδιάσεις ερωτημάτων. Για παράδειγμα, εάν που ορίζετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα ερώτημα που απασχολεί τους πίνακες, η Access επιλέγει αυτόματα τα προεπιλεγμένα αντίστοιχα πεδία που βασίζονται στα πεδία που καθορίζονται στη σχέση. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτές τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές στο ερώτημά σας, αλλά οι τιμές που παρέχονται από τη σχέση θα αποδείξετε συχνά να είναι οι σωστές. Επειδή η αντιστοίχιση και η σύνδεση δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακα είναι κάτι που θα κάνετε συχνά σε όλα εκτός από τις βάσεις δεδομένων πιο απλές, Ορισμός προεπιλογών πριν από τη δημιουργία σχέσεων μπορεί να είναι στιγμή αποθήκευση και χρήσιμη.

Ένα ερώτημα πολλών πινάκων συνδυάζει πληροφορίες από περισσότερους από έναν πίνακα μέσω της αντιστοίχισης των τιμών στα κοινά πεδία. Η λειτουργία που πραγματοποιεί την αντιστοίχιση και το συνδυασμό ονομάζεται σύνδεσμος. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να εμφανίσετε παραγγελίες πελατών. Δημιουργείτε ένα ερώτημα που συνδέει τον πίνακα "Πελάτες" και τον πίνακα "Παραγγελίες" στο πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη". Το αποτέλεσμα του ερωτήματος περιέχει πληροφορίες πελατών και παραγγελιών μόνο για τις γραμμές όπου βρέθηκε αντιστοιχία.

Μία από τις τιμές που μπορείτε να καθορίσετε για κάθε σχέση είναι ο τύπος συνδέσμου. Ο τύπος συνδέσμου ενημερώνει Access ποιες εγγραφές να συμπεριλάβετε στο αποτέλεσμα του ερωτήματος. Για παράδειγμα, εξετάστε το ενδεχόμενο να ξανά ένα ερώτημα που συνδέει πίνακα "πελάτες" και "Παραγγελίες" στα κοινά πεδία που αντιπροσωπεύει το αναγνωριστικό πελάτη. Χρήση του προεπιλεγμένου τύπου συνδέσμου (που ονομάζεται έναν εσωτερικό σύνδεσμο), το ερώτημα επιστρέφει μόνο τις γραμμές πελάτης και τις γραμμές παραγγελία όπου είναι ίσα τα κοινά πεδία (ονομάζεται επίσης τα συνδεδεμένα πεδία).

Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συμπεριλάβετε όλη τη λίστα Πελάτες — ακόμη και αυτούς που δεν έχουν κάνει παραγγελίες. Για να το κάνετε, θα πρέπει να αλλάξετε τον τύπο συνδέσμου από εσωτερικό σύνδεσμο σε αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, όπως ονομάζεται. Ο αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές από τον πίνακα στην αριστερή πλευρά της σχέσης και μόνο αυτές που αντιστοιχούν από τον πίνακα στη δεξιά πλευρά. Ο δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος επιστρέφει όλες τις γραμμές στα δεξιά και μόνο αυτές που αντιστοιχούν στην αριστερή πλευρά.

Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι "αριστερά" και "δεξιά" αναφέρονται στη θέση των πινάκων στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων και όχι στο παράθυρο "Σχέσεις".

Θα πρέπει να σκεφτείτε ποιο αποτέλεσμα θέλετε να επιστρέφεται πιο συχνά από ένα ερώτημα που συνδέει πίνακες στη σχέση αυτή και, στη συνέχεια, να ορίσετε τον τύπο συνδέσμου ανάλογα.

Ορισμός του τύπου συνδέσμου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύπος συνδέσμου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Πραγματοποιήστε την επιλογή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ο παρακάτω πίνακας (χρησιμοποιώντας τους πίνακες πελάτες και παραγγελίες) εμφανίζει τις τρεις επιλογές που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, τον τύπο του συνδέσμου που χρησιμοποιούν και αν θέλετε όλες οι γραμμές ή των γραμμών που συμφωνούν περιλαμβάνονται για κάθε πίνακα.

Επιλογή

Σχεσιακός σύνδεσμος

Αριστερός πίνακας

Δεξιός πίνακας

1. Να περιλαμβάνονται μόνο οι γραμμές όπου τα ενωμένα πεδία και από τους δύο πίνακες είναι ίσα.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι

Αντίστοιχες γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

2. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα "Πελάτες" και μόνο των εγγραφών του πίνακα "Παραγγελίες" όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος

Όλες οι γραμμές

Αντίστοιχες γραμμές

3. Συμπερίληψη ΟΛΩΝ των εγγραφών από τον πίνακα "Παραγγελίες" και μόνο των εγγραφών του πίνακα "Πελάτες" όπου τα συνδεδεμένα πεδία είναι ισότιμα.

Δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος

Αντίστοιχες γραμμές

Όλες οι γραμμές

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή 2 ή την επιλογή 3, εμφανίζεται ένα βέλος στη γραμμή σχέσης. Το βέλος αυτό δείχνει την πλευρά της σχέσης που εμφανίζει όλες τις αντιστοιχισμένες γραμμές.

Πραγματοποίηση αλλαγών στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι κρυφούς πίνακες (πίνακες για την οποία κρυφών πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα είναι επιλεγμένο) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζεται, εκτός εάν Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος συνδέσμου

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, ενεργοποιήστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συνδέσμου"

 5. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών

Ο σκοπός της χρήσης της ακεραιότητας αναφορών είναι για να αποτρέψετε ορφανών εγγραφών και η διατήρηση συγχρονισμένων ώστε να μην έχετε οποιεσδήποτε εγγραφές που αναφέρονται σε άλλες εγγραφές που δεν υπάρχουν πλέον αναφορών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών, ενεργοποιώντας την για μια σχέση πίνακα. Μετά από την ενεργοποίηση, η Access απορρίπτει οποιαδήποτε λειτουργία που θα παραβιάζει την ακεραιότητα αναφορών για τη σχέση πινάκων. Η Access απορρίπτει ενημερώσεις που αλλάζουν το στόχο μιας αναφοράς, καθώς και διαγραφές που καταργούν τον στόχο μιας αναφοράς. Για να έχετε πρόσβαση μεταδοθούν ενημερώσεις αναφορών και διαγραφές ώστε να αλλάξουν αντίστοιχα όλες τις σχετικές γραμμές, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός των διαδοχικών επιλογών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι κρυφούς πίνακες (πίνακες για την οποία κρυφών πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα είναι επιλεγμένο) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζεται, εκτός εάν Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 4. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την ακεραιότητα αναφορών, εφαρμόζονται οι εξής κανόνες:

 • Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή μιας τιμής στο πεδίο ξένου κλειδιού ενός σχετιζόμενου πίνακα εάν η τιμή αυτή δεν υπάρχει στο πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού του πρωτεύοντος πίνακα — εάν το κάνετε αυτό δημιουργούνται ορφανές εγγραφές.

 • Δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής από έναν πρωτεύοντα πίνακα, εάν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή σε ένα σχετιζόμενο πίνακα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η διαγραφή μιας εγγραφής υπαλλήλου από τον πίνακα "Υπάλληλοι", εάν υπάρχουν παραγγελίες που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπάλληλο στον πίνακα "Παραγγελίες". Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή μιας πρωτεύουσας εγγραφής και όλων των σχετιζόμενων εγγραφών σε μια λειτουργία επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική διαγραφή σχετιζόμενων εγγραφών.

 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε μια τιμή πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα εάν κάνοντας ώστε να δημιουργήσετε ορφανών εγγραφών. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αλλάξετε έναν αριθμό παραγγελίας στον πίνακα παραγγελίες, εάν υπάρχουν στοιχεία γραμμής που έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν τη σειρά στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας". Ωστόσο, μπορείτε να ενημερώσετε μια εγγραφή πρωτεύοντος και όλων των σχετικών εγγραφών σε μια λειτουργία, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών.

  Σημειώσεις: Εάν έχετε δυσκολία κατά την ενεργοποίηση της ακεραιότητας αναφορών, σημειώστε ότι απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών:

  • Το κοινό πεδίο από τον πρωτεύοντα πίνακα πρέπει να είναι ένα πρωτεύον κλειδί είτε να έχει ένα μοναδικό ευρετήριο.

  • Τα κοινά πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Η εξαίρεση είναι ότι ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" είναι σχετιζόμενο με ένα πεδίο "Αριθμός" που έχει μια ρύθμιση ιδιότητας Μέγεθος πεδίου τύπου Ακέραιος μεγάλου μήκους.

  • Και οι δύο πίνακες πρέπει να υπάρχει το ίδιο βάσης δεδομένων της Access. Ακεραιότητα αναφορών δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί σε συνδεδεμένους πίνακες. Ωστόσο, εάν οι πίνακες προέλευσης είναι σε μορφή Access, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων στην οποία είναι αποθηκευμένοι και να ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός των διαδοχικών επιλογών

Ενδέχεται να συναντήσετε μια κατάσταση στην οποία έχετε ένα έγκυρο πρέπει να αλλάξετε την τιμή στην πλευρά "ένα" της σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεστε πρόσβαση σε όλες τις γραμμές που επηρεάζονται ενημερώνει αυτόματα ως μέρος της εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο η ενημέρωση ολοκληρώνεται πλήρως, έτσι ώστε η βάση δεδομένων δεν θα παραμείνει σε ασυνέπεια — με μερικές γραμμές ενημερωμένες και άλλες όχι. Η Access σας βοηθά να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα με την υποστήριξη την επιλογή διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και επιλέξτε την επιλογή διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών και, κατόπιν Ενημερώστε ένα πρωτεύον κλειδί, η Access ενημερώνει αυτόματα όλα τα πεδία που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί.

Ίσως χρειαστεί επίσης να διαγράψετε μια γραμμή και όλες τις σχετικές εγγραφές — για παράδειγμα, μια εγγραφή Αποστολέας και όλες τις συσχετισμένες παραγγελίες για τον συγκεκριμένο αποστολέα. Για αυτόν το λόγο, η Access υποστηρίζει την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών. Όταν ενεργοποιήσετε την ακεραιότητα αναφορών και ενεργοποιήστε την επιλογή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών, η Access διαγράφει αυτόματα όλες τις εγγραφές που αναφέρονται στο πρωτεύον κλειδί όταν διαγράφετε την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον κλειδί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαδοχικής ενημέρωσης ή/και διαδοχικής διαγραφής.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Σχέσεις.

Εμφανίζεται το παράθυρο "Σχέσεις".

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμη σχέσεις και είναι η πρώτη φορά που ανοίγετε το παράθυρο "Σχέσεις", θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι σχέσεις.

Εμφανίζονται όλοι οι πίνακες που έχουν σχέσεις, δείχνοντας γραμμές σχέσης. Σημειώστε ότι κρυφούς πίνακες (πίνακες για την οποία κρυφών πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του πίνακα είναι επιλεγμένο) και οι σχέσεις τους δεν θα εμφανίζεται, εκτός εάν Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή σχέσης για τη σχέση που θέλετε να αλλάξετε. Η γραμμή σχέσης εμφανίζεται πιο έντονη όταν είναι επιλεγμένη.

 2. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή σχέσης.

  –ή–

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχέσεων.

  Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σχέσεων.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών ή Διαδοχική διαγραφή των σχετικών εγγραφών ή και τα δύο.

 5. Πραγματοποιήστε τυχόν πρόσθετες αλλαγές στη σχέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Σημείωση: Εάν το πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη Αρίθμηση", η επιλογή του πλαισίου ελέγχου Διαδοχική ενημέρωση των σχετικών εγγραφών δεν θα έχει καμία συνέπεια, επειδή δεν είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής σε ένα πεδίο τύπου "Αυτόματη Αρίθμηση".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×