ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τη χώρα σας, μεταξύ κάποιας θυγατρικής της) και εσάς. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε. Ισχύουν για το παραπάνω λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τα μέσα στα οποία το λάβατε εάν διατίθενται. Οι όροι ισχύουν επίσης για

 • ενημερωμένες εκδόσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες βασισμένες στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

της Microsoft για αυτό το λογισμικό, εκτός και εάν συνοδεύονται από άλλους όρους. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύουν οι άλλοι όροι.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΜΠΟΡΕΊΤΕ να ΑΠΟΔΕΧΤΕΊΤΕ Κατάλληλα ΌΡΟΙ E. ΕΆΝ δεν ΑΠΟΔΕΧΤΕΊΤΕ ΤΟΥΣ, μην ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ.

Εάν τηρείτε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, έχετε τα δικαιώματα παρακάτω.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.   

  1. Γενικά.    Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε όσα αντίγραφα του λογισμικού θέλετε στις συσκευές σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο για την προβολή και την εκτύπωση αρχείων που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Microsoft Office. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού για κανέναν άλλο σκοπό.

  2. Διανομή.    Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε το λογισμικό, με τις εξής προϋποθέσεις:

   • κάθε αντίγραφο είναι πλήρες και χωρίς τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της παρούσας συμφωνίας για αποδοχή από τον κάθε χρήστη, και

   • θα αποζημιώσετε, θα υποστηρίξετε και δεν θα καταστήσετε υπεύθυνη τη Microsoft, τις θυγατρικές και τους συνεργάτες της έναντι αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που σχετίζονται με τη διανομή του λογισμικού από εσάς.

    Δεν επιτρέπεται:

   • να διανείμετε το λογισμικό με λογισμικό που δεν είναι της Microsoft και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για να βελτιώσει τις λειτουργίες του,

   • να τροποποιήσετε οποιαδήποτε προειδοποίηση για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό,

   • να χρησιμοποιήσετε την επωνυμία, το λογότυπο ή τα εμπορικά σήματα της Microsoft, των θυγατρικών ή των συνεργατών της για την εμπορική διάθεση των δικών σας προϊόντων ή υπηρεσιών,

   • να διανείμετε το λογισμικό με κακόβουλο, παραπλανητικό ή παράνομο λογισμικό, ή

   • να τροποποιήσετε ή να διανείμετε το λογισμικό έτσι ώστε μέρος αυτού να υπόκειται στους όρους Εξαιρετέας Άδειας Χρήσης. Εξαιρετέα Άδεια Χρήσης είναι εκείνη που απαιτεί ως προϋπόθεση για τη χρήση, την τροποποίηση ή τη διανομή, την

    • αποκάλυψη ή διανομή του κώδικα σε μορφή πηγαίου κώδικα, ή

    • δικαίωμα τροποποίησης από άλλους.

 2. ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.    Το λογισμικό παραχωρείται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Αυτή η σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους τεχνικούς περιορισμούς στο λογισμικό που σας επιτρέπει μόνο να το χρησιμοποιείτε με ορισμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

  1. η παράκαμψη των τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,

  2. η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  3. η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτή τη συμφωνία ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  4. η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή του,

  5. η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού, ή

  6. η χρήση του λογισμικού για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.    Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

 4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.    Όποιος διαθέτει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο εσωτερικό σας δίκτυο, μπορεί να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί την τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς.

 5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.    Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή προς χρήση σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε με σκοπό την κοινή χρήση αυτής της άδειας χρήσης μεταξύ συσκευών.

 6. ΕΞΑΓΩΓΩΝ.    Το λογισμικό υπόκειται σε Ηνωμένες Πολιτείες νομοθεσία και τους κανονισμούς. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους εσωτερικές και διεθνείς νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτές οι νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμούς, τελικούς χρήστες και χρήση τέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα https://aka.ms/exporting.

 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.    Επειδή το λογισμικό διατίθεται "ως έχει", δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για αυτό.

 8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.    Η παρούσα σύμβαση και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.   

  1. Ηνωμένες Πολιτείες.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσιγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

  2. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.    Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας.

 10. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.    Η παρούσα σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα ανάλογα με το φορέα από τον οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν αλλάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, εάν η νομοθεσία της χώρας σας δεν το επιτρέπει.

 11. Αποποίησης ΕΥΘΥΝΏΝ ΕΓΓΎΗΣΗΣ.   Στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ IS LICENSED "AS IS." ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ. MICROSOFT ΠΑΡΈΧΕΙ ΧΩΡΊΣ ΡΗΤΉ ΕΓΓΎΗΣΗ, ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ή ΣΥΝΘΉΚΕΣ. ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, Η ΟΠΟΊΑ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΉ Η ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ. Για να τον ΒΑΘΜΌ ΕΠΙΤΡΕΠΌΜΕΝΗ κάτω από την ΤΟΠΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ, MICROSOFT ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ την ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΙΩΠΗΡΟ του ΠERCHANTABILITY, ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ για ένα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ και μη ΠΑΡΆΒΑΣΗ. 

 12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ στην ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ και ΖΗΜΙΑΣ.   ΜΠΟΡΕΊΤΕ να ΑΝΑΚΤΉΣΕΤΕ από τη MICROSOFT και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ για ΤΗΣ ΜΌΝΟ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΖΗΜΙΏΝ έως 5,00 ΗΠΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ να ΑΝΑΚΤΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΑ ΖΗΜΙΏΝ, συμπεριλαμβανομένων των CONSEQUENTIAL, ΔΙΑΚΌΠΗΚΕ η ΚΕΡΔΏΝ, ΕΙΔΙΚΆ, INDIRECT ή ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΖΗΜΙΏΝ. 

  Ο περιορισμός αυτός ισχύει για

  1. τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων κατασκευαστών και

  2. αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

   Το παραπάνω ισχύει ακόμη και εάν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς διότι στη χώρα σας ενδέχεται να μην επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός αποθετικών ζημιών, θετικών ή άλλων ζημιών.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×