Να απαιτείται συγκεκριμένο μοτίβο εισαγωγής δεδομένων σε στοιχείο ελέγχου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Επικύρωση δεδομένων είναι η δυνατότητα Αυτόματος έλεγχος για σφάλματα, ενώ ο χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα. Με την προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε στοιχεία ελέγχου σε πρότυπο φόρμας, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που συλλέγετε είναι ακριβή και συνεπή, καθώς και ότι συμμορφώνονται σε τυχόν πρότυπα που χρησιμοποιούνται ήδη από την εταιρεία σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επικύρωση δεδομένων για να επιτρέψετε στους χρήστες να γνωρίζουν πότε το ποσό που μπορεί να εισέλθει για ένα στοιχείο εξόδων υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό ή όταν αρχίσουν κατά λάθος το όνομα του ατόμου σε ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή αριθμών τηλεφώνου.

Εάν μια φόρμα περιέχει σφάλματα επικύρωσης δεδομένων και ότι είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, οι χρήστες δεν θα μπορούν να υποβάλλετε τη φόρμα μέχρι να μπορούν να ορίσουν αυτά τα σφάλματα. Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσετε ένα τοπικό αντίγραφο της φόρμας, και, στη συνέχεια, διόρθωση και υποβάλετε τα δεδομένα αργότερα.

Αυτό το άρθρο σας εξηγεί τον τρόπο χρήσης της επικύρωσης δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που εισάγει ένας χρήστης σε ένα στοιχείο ελέγχου συμφωνούν με ένα προκαθορισμένο μοτίβο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε επικύρωση δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου για έναν αριθμό τηλεφώνου, που θα απαιτείται η εισαγωγή από το χρήστη του τριψήφιου κωδικού περιοχής μαζί με τον υπόλοιπο αριθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Για να προκαθορίσετε ένα υποχρεωτικό μοτίβο για τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στη φόρμα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους.

 • Όταν προσθέτετε ένα μοτίβο σε ένα στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου δεν διαμορφώνει αυτόματα τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης προκειμένου να ταιριάζουν με το μοτίβο που έχετε ορίσει.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Ζητήματα συμβατότητας

Απαιτείται ένα συγκεκριμένο μοτίβο εισαγωγής δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου

Πριν ξεκινήσετε

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, το πρότυπο φόρμας σας πρέπει να περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου που υποστηρίζει επικύρωση δεδομένων. Παρόλο που μπορείτε να ορίσετε μια συνθήκη αντιστοιχίας μοτίβου για οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου του InfoPath που υποστηρίζει επικύρωση δεδομένων, μοτίβου αντιστοίχισης λειτουργεί καλύτερα με στοιχεία ελέγχου που εμφανίζουν χαρακτήρες, όπως αριθμούς, γράμματα ή σημεία στίξης. Για παράδειγμα, ορισμός συνθηκών αντιστοιχίας μοτίβου για ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα, αλλά ορισμός τέτοιων συνθηκών για ένα πλαίσιο ελέγχου δεν θα έχει κανένα χρήσιμα αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία συμβατότητας συγκεκριμένες για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι δημοσιευμένο σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ορισμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Ορισμένες δυνατότητες επικύρωσης δεδομένων λειτουργούν διαφορετικά σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, από ό, τι στο InfoPath. Για παράδειγμα, κατά την προσθήκη επικύρωσης δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να δημιουργήσετε επεξηγηματικό κείμενο που θα εμφανίζεται όταν ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα σε αυτό το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να έχετε αυτό το επεξηγηματικό κείμενο εμφανίζεται σε μια συμβουλή οθόνης και, προαιρετικά επιτρέπουν στους χρήστες για να εμφανίσετε μια ειδοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, ή μπορείτε να ορίσετε την ειδοποίηση εμφανίζονται αυτόματα όταν ένας χρήστης εισάγει μη έγκυρα δεδομένα. Οι προειδοποιήσεις δεν εμφανίζονται αυτόματα για φόρμες που προβάλλονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, αλλά οι χρήστες μπορούν να εξακολουθεί να δείτε τη συμβουλή οθόνης και προαιρετικά εμφανίζεται μια ειδοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες.

Λίστα στοιχείων ελέγχου που υποστηρίζουν την επικύρωση δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία ελέγχου του Microsoft Office InfoPath 2007 που υποστηρίζουν την επικύρωση δεδομένων, καθώς και εάν αυτά είναι διαθέσιμα για πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με κάποιο πρόγραμμα περιήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρόλο που μπορείτε να ορίσετε μια συνθήκη αντιστοιχίας μοτίβου για οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου του InfoPath που υποστηρίζει επικύρωση δεδομένων, μοτίβου αντιστοίχισης λειτουργεί καλύτερα με στοιχεία ελέγχου που εμφανίζουν χαρακτήρες, όπως αριθμούς, γράμματα ή σημεία στίξης. Για παράδειγμα, ορισμός συνθηκών αντιστοιχίας μοτίβου για ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα, αλλά ορισμός τέτοιων συνθηκών για ένα πλαίσιο ελέγχου δεν θα έχει κανένα χρήσιμα αποτελέσματα.

Στοιχεία ελέγχου που υποστηρίζουν την επικύρωση δεδομένων

Διατίθενται για πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με πρόγραμμα περιήγησης;

Πλαίσιο ελέγχου

Ναι

Επιλογή ημερομηνίας

Ναι

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

Ναι

Πλαίσιο λίστας

Ναι

Κουμπί επιλογής

Ναι

Πλαίσιο κειμένου

Ναι

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Ναι

Κουκκίδες, αρίθμηση ή απλή λίστα

Όχι

Σύνθετο πλαίσιο

Όχι

Αρχή της σελίδας

Να απαιτείται συγκεκριμένο μοτίβο εισαγωγής δεδομένων σε στοιχείο ελέγχου

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε επικύρωση δεδομένων σε.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επικύρωση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επικύρωση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Στο πρώτο πλαίσιο της περιοχής Εάν είναι αληθής αυτή η συνθήκη,κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πεδίο ή την ομάδα με την οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου.

 5. Στο δεύτερο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή δεν ταιριάζει με το μοτίβο.

 6. Στο τρίτο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε μοτίβο.

 7. Στην περιοχή Βασικά μοτίβα, στο παράθυρο διαλόγου Μοτίβο εισαγωγής δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα βασικό μοτίβο, επιλέξτε το μοτίβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Λίστα βασικών μοτίβων

   Μοτίβο

   Παράδειγμα

   Αριθμός τηλεφώνου

   (555) 555-0100

   Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

   123-45-6789

   Ταχυδρομικός κώδικας

   98052

   Ταχυδρομικός κώδικας + 4

   98052-6399

  • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μοτίβο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένο μοτίβο, πληκτρολογήστε το μοτίβο που θέλετε στο πλαίσιο Προσαρμοσμένο μοτίβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σύμβολα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε ένα μοτίβο

   Μπορείτε να εισαγάγετε σύμβολα που καθορίζουν περιορισμούς του μοτίβου, όπως μόνο γράμματα, μόνο ψηφία, μόνο χαρακτήρες, ενωτικά, τελείες, κόμματα και παρενθέσεις. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα σύμβολα, για να επιτρέψετε πολλές εμφανίσεις συγκεκριμένου χαρακτήρα:

   • Καμία ή μία φορά (?)     Ο προηγούμενος χαρακτήρας πρέπει να εμφανίζεται καμία ή μία φορά. Για παράδειγμα, \d? σημαίνει ότι ένα ψηφίο (καθορίζεται από το \d) πρέπει να εμφανίζεται είτε καμία είτε μία φορά.

   • Καμία ή περισσότερες φορές (*)     Ο προηγούμενος χαρακτήρας μπορεί να εμφανίζεται καμία ή περισσότερες από καμία φορές. Για παράδειγμα, r* σημαίνει ότι ο χαρακτήρας r μπορεί να εμφανίζεται είτε καμία φορά είτε περισσότερες από καμία φορές.

   • Μία ή περισσότερες (+)    Ο προηγούμενος χαρακτήρας πρέπει να εμφανίζεται είτε μία είτε περισσότερες από μία φορά. Για παράδειγμα,. + σημαίνει ότι ένας χαρακτήρας (καθορίζεται από το.) πρέπει να εμφανίζεται είτε μία είτε περισσότερες από μία φορά.

 8. Στο πλαίσιο Συμβουλή οθόνης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται όταν ένας χρήστης σημεία στο στοιχείο ελέγχου ή κάνει δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου.

 9. Για να εμφανίζεται αυτόματα ένα μήνυμα παραθύρου διαλόγου όταν ο χρήστης αφήνει ένα στοιχείο ελέγχου κενό, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Άμεση εμφάνιση μηνυμάτων παραθύρου διαλόγου, όταν οι χρήστες εισάγουν δεδομένα που δεν είναι έγκυρα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επειδή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web δεν είναι δυνατή η αυτόματη εμφάνιση μηνυμάτων παραθύρου διαλόγου, ο χρήστης που θα συμπληρώσει τη φόρμα χρησιμοποιώντας πρόγραμμα περιήγησης στο Web θα βλέπει μόνο τη συμβουλή οθόνης.

 10. Στο πλαίσιο Μήνυμα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου είτε άμεσα είτε όταν ο χρήστης ζητάει περισσότερες πληροφορίες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η συμβουλή οθόνης για σφάλμα επικύρωσης δεδομένων δεν θα εμφανίζονται για στοιχεία ελέγχου που υπάρχει επίσης ένα προεπιλεγμένο σύνολο συμβουλή οθόνης στην καρτέλα για προχωρημένους του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου. Αυτή η συμπεριφορά σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι το όνομα του στοιχείου ελέγχου με ακρίβεια μεταφέρονται σε χρήστες που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×