Μορφοποίηση σχήματος

Στο Microsoft Visio 2010 μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των σχημάτων, αλλάζοντας τα χρώματα του κειμένου, τη γραμματοσειρά, τα χρώματα του γεμίσματος και των μοτίβων, το πάχος και το στυλ της γραμμής, ή τη σκιά.

Σημειώσεις: 

Τι θέλετε να κάνετε;

Μορφοποίηση κειμένου σε σχήμα

Αλλαγή γραμμής σχήματος

Εφαρμογή νέου γεμίσματος σε σχήμα

Εφαρμογή σκιάς σε σχήμα

Εφαρμογή θέματος σε σχήματα

Μορφοποίηση κειμένου σε σχήμα

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, την απόσταση χαρακτήρων, την απόσταση και τη στοίχιση παραγράφου, την τοποθέτηση ενός μπλοκ κειμένου, των κουκκίδων ή των αριθμών και στηλοθετών κειμένου σε ένα σχήμα.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Προσθήκη κειμένου σε σχήμα

Επιλέξτε το κείμενο στη σελίδα και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Επιλέξτε το κείμενο του σχήματος

Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα που περιέχει το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

Μορφοποίηση μπλοκ κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στις ομάδες Γραμματοσειρά και Παράγραφος, ενεργοποιήστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου από ένα σχήμα σε άλλο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Πινέλο μορφοποίησης Το Πινέλο μορφοποίησης στο Visio 2010. .

 3. Επιλέξτε το σχήμα που περιέχει το κείμενο το οποίο θέλετε να τροποποιήσετε.

Αλλαγή του χρώματος φόντου του μπλοκ κειμένου

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το πλαίσιο κειμένου το οποίο θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο σχήμα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Μορφή και επιλέξτε Κείμενο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο, στην καρτέλα Μπλοκ κειμένου, στην περιοχή Φόντο κειμένου, επιλέξτε Αμιγές χρώμα.

 4. Στη λίστα δίπλα στο αμιγές χρώμα, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

 5. Επιλέξτε Εφαρμογή και πιέστε OK.

Μορφοποίηση συμβόλων και σημείων στίξης

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Visio, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Visio, στην καρτέλα Εργαλεία ελέγχου, επιλέξτε Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 4. Ενεργοποιήστε ή καταργήστε τυχόν επιλογές αυτόματης μορφοποίησης που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή γραμμής σχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα γραμμής, το πάχος γραμμής, τον τύπο παύλας και τη διαφάνεια περιγράμματος ενός σχήματος.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Αλλαγή του χρώματος ή της μορφοποίησης της γραμμής

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το περίγραμμα που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Γραμμή και κάντε κλικ στις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

Κατάργηση γραμμής από σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το περίγραμμα που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή και επιλέξτε Χωρίς γραμμή.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή νέου γεμίσματος σε σχήμα

Στο Visio 2010, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε το χρώμα γεμίσματος, το μοτίβο γεμίσματος ή ακόμα και να προσθέσετε τα δικά σας μοτίβα γεμίσματος σε ένα σχήμα.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το γέμισμα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

Αντιγραφή μορφοποίησης γεμίσματος από ένα σχήμα σε άλλο

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το γέμισμα που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Πινέλο μορφοποίησης Το Πινέλο μορφοποίησης στο Visio 2010. .

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα με το γέμισμα που θέλετε να τροποποιήσετε.

Εφαρμογή γεμίσματος μοτίβου

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το γέμισμα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Γέμισμα και κάντε κλικ στις Επιλογές γεμίσματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Γέμισμα, στη λίστα Μοτίβο, επιλέξτε το μοτίβο που θέλετε.

 4. Στη λίστα Χρώμα μοτίβου, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

 5. Επιλέξτε Εφαρμογή και πιέστε OK.

Δημιουργία νέου μοτίβου γεμίσματος

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, επιλέξτε Εξερεύνηση σχεδίου.

 2. Στο παράθυρο Εξερεύνηση σχεδίασης , κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Μοτίβα γεμίσματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία μοτίβου, στην περιοχή Λεπτομέρειες, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το μοτίβο σας.

 4. Στην περιοχή Συμπεριφορά, πραγματοποιήστε μια επιλογή.

  Επιλογές συμπεριφοράς

  • Κουμπί στο παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία μοτίβου'. Δημιουργήστε πολλαπλά αντίγραφα της εικόνας για να γεμίσετε ένα σχήμα (εικόνα σε παράθεση)

  • Κουμπί στο παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία μοτίβου'. Παράθεση πολλών εικόνων κατά μήκος της γραμμής χωρίς να παραμορφωθούν.

  • Κουμπί στο παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία μοτίβου'. Τεντώστε μια εικόνα για να γεμίσετε ένα σχήμα.

 5. Για να προσαρμόσετε το μοτίβο όσο αλλάζει η κλίμακα της σελίδας σχεδίου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με κλιμάκωση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Στο Παράθυρο εξερεύνησης σχεδίασης, ανοίξτε το φάκελο Μοτίβα γραμμών, κάντε δεξί κλικ στο νέο μοτίβο και επιλέξτε Επεξεργασία σχήματος μοτίβου.

 8. Δημιουργήστε το σχήμα ή τα σχήματα που θέλετε να καθορίσετε ως μοτίβο. Μπορείτε να δημιουργήσετε σχήματα από την αρχή, να τροποποιήσετε υπάρχοντα σχήματα ή να εισαγάγετε bitmap.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο παραθύρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι για να ενημερώσετε το μοτίβο.

Σημείωση: Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να εμφανίζεται στην Κορδέλα η καρτέλα Προγραμματιστής.

Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματισμός.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Visio, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Visio, στην καρτέλα Προσαρμογή κορδέλας, στη λίστα Προσαρμογή κορδέλας, επιλέξτε Κύριες καρτέλες.

 4. Στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε Προγραμματιστής.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση γεμίσματος από σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα με το γέμισμα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Γέμισμα και κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή σκιάς σε σχήμα

Μπορείτε να εφαρμόσετε σκιές στα σχήματα του σχεδίου σας και, εύκολα, να τροποποιήσετε το χρώμα, το στυλ, το μοτίβο, το μέγεθος, τη θέση και τη γωνία αυτών των σκιών.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Εφαρμογή σκιάς σε σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τη σκιά.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Σκιά και επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

Αλλαγή του στυλ, του μοτίβου, του μεγέθους ή της θέσης σκιάς

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τη σκιά που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Σκιά και κάντε κλικ στις Επιλογές σκιάς.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σκιά, πραγματοποιήστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Εφαρμογή και πιέστε OK.

Κατάργηση σκιάς από σχήμα

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τη σκιά που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχήμα, επιλέξτε Σκιά και κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή θέματος σε σχήματα

Κατά την εφαρμογή ενός θέματος στο Visio 2010, καθορίζετε τη μορφοποίηση (γραμματοσειρά, χρώματα κειμένου, χρώματα γεμίσματος, περιγράμματα και σκιές) για κάθε σχήμα στη σελίδα του σχεδίου.

Τα ενσωματωμένα θέματα εφαρμόζουν μορφοποίηση χρώματος (χρώμα γραμματοσειράς, χρώμα γεμίσματος) και εφέ σχήματος (στυλ περιγράμματος, σκιά) στα σχήματα. Μπορείτε να επιλέξετε να τροποποιήσετε μόνο τα εφέ (περίγραμμα, σκιά, γραμματοσειρά και στυλ γραμμής σύνδεσης) ή μόνο τα χρώματα (χρώματα κειμένου, γραμμής, γραμμής σύνδεσης, γεμίσματος) των σχημάτων στο σχέδιό σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογή επαγγελματικής εμφάνισης με θέματα στα σχέδιά σας.

Γρήγορες εργασίες

Εργασία

Ενέργεια

Εφαρμογή θέματος στα σχήματα του σχεδίου σας

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Θέμα, επιλέξτε το θέμα που θέλετε ή κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού για εμφάνιση περισσότερων επιλογών.

Αλλαγή των χρωμάτων του θέματος

Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Θέμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώματα και επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

Αλλαγή των εφέ θέματος

Στην καρτέλα Σχεδίαση,στην ομάδα Θέμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ και επιλέξτε τα εφέ που θέλετε.

Δημιουργία του δικού σας θέματος

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρώματα και επιλέξτε Δημιουργία νέων χρωμάτων θέματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα χρώματα θέματος, στην περιοχή Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο θέμα.

 3. Επιλέξτε τα χρώματα που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Εφαρμογή και πιέστε OK.

 5. Στην ομάδα Θέματα, επιλέξτε Εφέ και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέων εφέ θέματος.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα εφέ θέματος, στην περιοχή Γενικά, στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο θέμα.

 7. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις γραμματοσειράς, γραμμής, γεμίσματος, σκιάς και γραμμής σύνδεσης που θέλετε.

 8. Επιλέξτε Εφαρμογή και πιέστε OK.

Κατάργηση θέματος από σχήμα

Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μορφή και επιλέξτε Κατάργηση θέματος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×