Μορφοποίηση περιγραμμάτων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα περιγράμματα αποτελούν ελκυστικά πλαίσια για κείμενα, εικόνες ή ολόκληρες σελίδες. Μπορείτε να προσαρμόστε τα περιγράμματα για να συμπληρώσετε το έγγραφό σας κάνοντας δοκιμές με τα ενσωματωμένα στυλ του Word.

Μορφοποίηση των περιγραμμάτων κειμένου

Πρώτα προσθέτετε το περίγραμμα κειμένου και, στη συνέχεια, το μορφοποιείτε.

Σημείωση: Για να προσθέσετε ένα περίγραμμα σε κείμενο, επιλέξτε το κείμενο. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο μικρό κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Περιγράμματα και ενεργοποιήστε μια επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγράμματα από έγγραφα ή οι εικόνες.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Περιγράμματα και σκίαση.

  Η επιλογή "Περιγράμματα και σκίαση" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα (στην περιοχή "Περιγράμματα").

 2. Στην καρτέλα Περιγράμματα επιλέξτε στυλ περιγράμματος, χρώμα και πάχος γραμμής.

  Οι επιλογές στο αναπτυσσόμενο μενού "Εφαρμογή σε" επισημαίνονται στο παράθυρο διαλόγου "Περιγράμματα και σκίαση".

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Εφαρμογή σε έχει οριστεί σε Κείμενο, επιλογή η οποία προσθέτει ένα περίγραμμα γύρω από τις γραμμές του κειμένου ή σε Παράγραφο, επιλογή η οποία δημιουργεί ένα περίγραμμα που περιβάλλει την παράγραφο.

 3. Επίσης, στην καρτέλα Περιγράμματα, στην περιοχή Ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Πλαίσιο ή κάποια άλλη επιλογή.

Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα γύρω από το κείμενό σας οποιαδήποτε στιγμή ή να καταργήσετε εντελώς το περίγραμμα από το κείμενό σας.

Μορφοποίηση περιγραμμάτων εικόνας

Για ένα γρήγορο προδιαμορφωμένο περίγραμμα, κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση Εργαλεία εικόνας επιλέξτε ένα περίγραμμα από τη συλλογή Στυλ εικόνας.

Εμφανίζονται επιλογές περιγραμμάτων για εικόνες.

Για να προσαρμόσετε ένα περίγραμμα συλλογής ή να προσθέσετε ένα νέο προσαρμοσμένο περίγραμμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Περίγραμμα εικόνας.

  Η επιλογή "Περίγραμμα εικόνας" επισημαίνεται στην καρτέλα "Μορφοποίηση/Εργαλεία εικόνας"

 2. Επιλέξτε το χρώμα γραμμής, το πάχος και το στυλ του νέου ή του υπάρχοντος περιγράμματος.

  Εμφανίζονται οι επιλογές "Χρώμα σελίδας"

Μορφοποίηση περιγραμμάτων σελίδας

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση > Περιγράμματα σελίδας

  Το εικονίδιο "Περιγράμματα σελίδας" επισημαίνεται στην καρτέλα "Σχεδίαση"

 2. Στο πλαίσιο Περιγράμματα και σκίαση, στην περιοχή Εφαρμογή σε, επιλέξτε σε ποια σελίδα (ή σελίδες) θα προσθέσετε περίγραμμα.

  Οι επιλογές στο αναπτυσσόμενο μενού "Εφαρμογή σε" επισημαίνονται στο παράθυρο διαλόγου "Περιγράμματα και σκίαση".

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε στυλ, χρώμα και πάχος γραμμής για το περίγραμμά σας ή να χρησιμοποιήσετε εικόνες, όπως δέντρα, αστέρια ή γάτες για περίγραμμα σελίδας.

  Έχετε πάντα την επιλογή να καταργήσετε το περίγραμμα σελίδας από μία ή περισσότερες σελίδες.

Περισσότερα για την προσθήκη περιγραμμάτων

Προσθήκη περιγραμμάτων σε κείμενο

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

Προσθήκη περιγράμματος σε σελίδα

Τα περιγράμματα αποτελούν ελκυστικά πλαίσια για κείμενα, εικόνες ή ολόκληρες σελίδες. Μπορείτε να προσαρμόστε τα περιγράμματα για να συμπληρώσετε το έγγραφό σας κάνοντας δοκιμές με τα ενσωματωμένα στυλ του Word.

Μορφοποίηση των περιγραμμάτων κειμένου

Πρώτα προσθέτετε το περίγραμμα κειμένου και, στη συνέχεια, το μορφοποιείτε.

Σημείωση: Για να προσθέσετε ένα περίγραμμα σε κείμενο, επιλέξτε το κείμενο. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο μικρό κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Περιγράμματα και ενεργοποιήστε μια επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη περιγράμματος σε κείμενο.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περιγράμματα και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Περιγράμματα και σκίαση.

  Στην κεντρική καρτέλα, το εικονίδιο περιγράμματα και περιγράμματα και σκίαση είναι highlighed.

 2. Στο πλαίσιο Περιγράμματα και σκίαση (στην καρτέλα Περιγράμματα ), επιλέξτε ένα στυλ περιγράμματος, χρώμα και πάχος γραμμής.

  Εμφανίζεται η καρτέλα περίγραμμα στο πλαίσιο περιγράμματα και σκίαση.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Εφαρμογή σε έχει οριστεί σε Κείμενο, επιλογή η οποία προσθέτει ένα περίγραμμα γύρω από τις γραμμές του κειμένου ή σε Παράγραφο, επιλογή η οποία δημιουργεί ένα περίγραμμα που περιβάλλει την παράγραφο.

 3. Επίσης, στην καρτέλα Περιγράμματα, στην περιοχή Ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Πλαίσιο ή κάποια άλλη επιλογή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK όταν τελειώσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε το περίγραμμα γύρω από το κείμενό σας οποιαδήποτε στιγμή.

Μορφοποίηση περιγραμμάτων εικόνας

Για ένα γρήγορο προδιαμορφωμένο περίγραμμα, κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, στην καρτέλα " Μορφοποίηση εικόνας ", επιλέξτε ένα περίγραμμα από τη συλλογή Στυλ εικόνας.

Στην καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας", επισημαίνεται η συλλογή περιγραμμάτων εικόνας.

Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε μέσα στη συλλογή στυλ εικόνας.

Για να προσαρμόσετε ένα περίγραμμα συλλογής ή να προσθέσετε ένα νέο προσαρμοσμένο περίγραμμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Περίγραμμα εικόνας.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση εικόνας" με επισημασμένη την επιλογή περίγραμμα εικόνας.

 2. Επιλέξτε το χρώμα γραμμής, το πάχος και το στυλ γραμμής για το νέο ή υπάρχον περίγραμμα.

  Εμφανίζονται τα χρώματα περιγράμματος για ένα περίγραμμα εικόνας.

Μορφοποίηση περιγραμμάτων σελίδας

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση > Περιγράμματα σελίδας

  Στην καρτέλα "Σχεδίαση", η επιλογή "Περιγράμματα σελίδας" επισημαίνεται

 2. Στο πλαίσιο Περιγράμματα και σκίαση (στην καρτέλα Περίγραμμα σελίδας ), επιλέξτε ένα στυλ, χρώμα και πάχος γραμμής για το περίγραμμα ή χρησιμοποιήστε εικόνες, όπως δέντρα, αστέρια ή γάτες για περίγραμμα σελίδας.

  Επιλογή στυλ, χρώματος και πλάτους για το περίγραμμα σελίδας

  Στην περιοχή εφαρμογή σε, επιλέξτε ποια σελίδα (ή σελίδες) για να προσθέσετε ένα περίγραμμα σε.

  Έχετε πάντα την επιλογή για να καταργήσετε τα περιγράμματα σελίδας από μία ή περισσότερες σελίδες.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Περισσότερα για την προσθήκη περιγραμμάτων

Κουμπί "Περιγράμματα"

Προσθήκη περιγράμματος σε εικόνα

Προσθήκη περιγράμματος σε σελίδα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×