Μορφοποίηση πεδίου κειμένου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "σύντομο κείμενο" και "μεγάλο κείμενο" (που ονομάζεται επίσης υπόμνημα) είναι ίσως οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνότερα. Με τη μορφοποίηση κειμένου έχετε δύο επιλογές: Διατηρήστε τις προεπιλεγμένες μορφές ή δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη μορφή. Όταν εφαρμόζετε μια μορφοποίηση σε ένα πεδίο πίνακα, η ίδια μορφή εφαρμόζεται αυτόματα σε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου φόρμας ή αναφοράς που συνδέετε στη συνέχεια με αυτό το πεδίο πίνακα.  Η μορφοποίηση αλλάζει μόνο τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων και δεν επηρεάζει τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων ή τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εισάγουν δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των μορφών κειμένου

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής

Παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών

Προσαρμοσμένοι χαρακτήρες μορφοποίησης

Επισκόπηση των μορφών κειμένου

Οι τύποι δεδομένων σύντομο κείμενο και μεγάλο κείμενο (που ονομάζεται επίσης υπόμνημα) δεν έχουν προκαθορισμένες μορφές. Ο τύπος δεδομένων "σύντομο κείμενο" έχει μόνο προσαρμοσμένες μορφές. Ο τύπος δεδομένων Long text έχει μορφοποίηση προσαρμοσμένου και εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν δεν καθορίσετε μια μορφή, η Access αριστερά στοιχίζει όλο το κείμενο σε φύλλα δεδομένων.

Συνήθως, εφαρμόζετε προσαρμοσμένες μορφές σε σύντομο κείμενο και τύπους δεδομένων μεγάλου κειμένου, για να διευκολύνετε την ανάγνωση των δεδομένων του πίνακα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια φόρμα για τη συλλογή αριθμών πιστωτικών καρτών και αποθηκεύετε αυτούς τους αριθμούς χωρίς κενά διαστήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή για να προσθέσετε τα κατάλληλα κενά διαστήματα για να διευκολύνετε την ανάγνωση των αριθμών της πιστωτικής κάρτας.

Οι προσαρμοσμένες μορφές για τους τύπους δεδομένων σύντομου κειμένου και μεγάλου κειμένου έχουν μόνο δύο ενότητες μορφοποίησης σε μια συμβολοσειρά. Η πρώτη ενότητα ελέγχει την εμφάνιση του κειμένου και η δεύτερη ενότητα εμφανίζει κενές τιμές ή συμβολοσειρές μηδενικού μήκους.

Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα στοιχείο ελέγχου "πλαίσιο κειμένου" στο οποίο θέλετε να εμφανίζεται η φράση "Χωρίς κείμενο" όταν το πεδίο δεν περιέχει καμία συμβολοσειρά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την προσαρμοσμένη μορφή @; "Χωρίς κείμενο" ως ρύθμιση για την ιδιότητα Format του στοιχείου ελέγχου. Το σύμβολο @ στην πρώτη ενότητα προκαλεί την εμφάνιση του κειμένου από το πεδίο και η δεύτερη ενότητα προκαλεί τη λέξη "κανένα" να εμφανίζεται όταν υπάρχει μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή μια τιμή null στο πεδίο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Format για να επιστρέψετε μία τιμή για μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους και μια άλλη για μια τιμή Null

Για να ελέγξετε τη μορφή με την οποία εισάγονται τα δεδομένα, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος μορφών καταχώρησης δεδομένων με μάσκες εισαγωγής. Για να βελτιώσετε το απλό κείμενο σε έναν τύπο δεδομένων Long Text, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη πεδίου εμπλουτισμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή προσαρμοσμένης μορφής

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο ημερομηνίας/ώρας που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου , επιλέξτε την καρτέλα Γενικά , κάντε κλικ στο κελί δίπλα στο πλαίσιο μορφοποίηση και πληκτρολογήστε τους συγκεκριμένους χαρακτήρες με βάση τις ανάγκες μορφοποίησης που έχετε.

 4. Αφού εισαγάγετε μια μορφή, εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τη μορφή σε οποιαδήποτε άλλα πεδία πίνακα και στοιχεία ελέγχου φόρμας που λογικά θα το κληρονομούν. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην έξυπνη ετικέτα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση μορφής παντού _LT_Field Name> χρησιμοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, το όνομα πεδίου είναι το όνομα του πεδίου κειμένου.

 5. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου " Ιδιότητες ενημέρωσης " και εμφανίζει τις φόρμες και άλλα αντικείμενα που θα κληρονομήσουν τη νέα μορφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εφαρμόσετε τη μορφή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μετάδοση μιας ιδιότητας πεδίου.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων για να δείτε εάν η μορφή ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

 7. Ελέγξτε τη μορφοποίηση του προσαρμοσμένου κειμένου με τους εξής τρόπους:

  • Εισαγάγετε τιμές με κεφαλαία ή πεζά και δείτε πώς η μορφή μεταχειρίζεται τα δεδομένα.

  • Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ή μια τιμή null και δείτε εάν σας αρέσει το αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών

Ακολουθούν παραδείγματα προσαρμοσμένων μορφών κειμένου.

Ρύθμιση

Δεδομένα

Εμφάνιση

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

Κωστίδου
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
Κωστίδου

ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
ΚΩΣΤΙΔΟΥ

<

Κωστίδου
ΚΩΣΤΙΔΟΥ
Κωστίδου

κωστίδου
κωστίδου
κωστίδου

@;"Άγνωστος"

Τιμή Null

Άγνωστη κατάσταση

Συμβολοσειρά μηδενικού μήκους

Άγνωστος

Οποιοδήποτε κείμενο

Εμφανίζεται το ίδιο κείμενο με αυτό που καταχωρήθηκε

Αρχή της σελίδας

Προσαρμοσμένοι χαρακτήρες μορφοποίησης

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους χαρακτήρες ως σύμβολα κράτησης θέσης και διαχωριστικά.

Χαρακτήρας

Περιγραφή

@

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση οποιουδήποτε διαθέσιμου χαρακτήρα για τη θέση του στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Εάν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα σύμβολα κράτησης θέσης που απομένουν εμφανίζονται ως κενά διαστήματα.

Για παράδειγμα, εάν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι @ @ @ @ @ και το υποκείμενο κείμενο είναι ABC, το κείμενο στοιχίζεται αριστερά με δύο αρχικά κενά διαστήματα.

&

Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση οποιουδήποτε διαθέσιμου χαρακτήρα για τη θέση του στη συμβολοσειρά μορφοποίησης. Εάν η Access τοποθετήσει όλους τους χαρακτήρες στα υποκείμενα δεδομένα, τα υπόλοιπα σύμβολα κράτησης θέσης δεν εμφανίζουν τίποτα.

Για παράδειγμα, εάν η συμβολοσειρά μορφοποίησης είναι &&&&& και το κείμενο είναι ABC, εμφανίζεται μόνο το κείμενο με αριστερή στοίχιση.

!

Χρησιμοποιείται για να επιβάλλει τη συμπλήρωση των χαρακτήρων κράτησης θέσης από τα αριστερά προς τα δεξιά αντί από τα δεξιά προς τα αριστερά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή οποιασδήποτε συμβολοσειράς μορφοποίησης.

<

Χρησιμοποιείται για να επιβάλλει όλο το κείμενο σε πεζά. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προηγηθεί με ένα θαυμαστικό (!).

>

Χρησιμοποιείται για να επιβάλλει όλο το κείμενο σε κεφαλαία. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν το χαρακτήρα στην αρχή μιας συμβολοσειράς μορφοποίησης, αλλά μπορείτε να προηγηθεί με ένα θαυμαστικό (!).

*

Όταν χρησιμοποιείται, ο χαρακτήρας αμέσως μετά τον αστερίσκο (*) μετατρέπεται σε χαρακτήρα γεμίσματος — ένας χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών διαστημάτων. Η Access εμφανίζει κανονικά το κείμενο ως αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει οποιαδήποτε περιοχή στα δεξιά της τιμής με κενά διαστήματα. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες γεμίσματος οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφοποίησης. Όταν το κάνετε αυτό, η Access συμπληρώνει τυχόν κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

Κενός χώρος, +-$ ()

Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή κενών διαστημάτων, μαθηματικών χαρακτήρων (+-), οικονομικών συμβόλων ($ ¥ £) και παρενθέσεων όπως απαιτείται οπουδήποτε στις συμβολοσειρές μορφοποίησης. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα συνηθισμένα σύμβολα μαθηματικών, όπως η κάθετο (\ ή/) και ο αστερίσκος (*), περικλείστε τους με διπλά εισαγωγικά — Σημειώστε ότι μπορείτε να τοποθετήσετε αυτούς τους χαρακτήρες οπουδήποτε στη συμβολοσειρά μορφοποίησης.

"Κείμενο γραμματικής"

Χρησιμοποιήστε διπλά εισαγωγικά για να περιβάλετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στους χρήστες.

\

Χρησιμοποιείται για να επιβάλλει στην Access να εμφανίσει το χαρακτήρα που ακολουθεί αμέσως μετά. Αυτό είναι το ίδιο με το περιβάλλον ενός χαρακτήρα με διπλά εισαγωγικά.

[χρώμα]

Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ενός χρώματος σε όλες τις τιμές σε μια ενότητα της μορφής σας. Πρέπει να επισυνάψετε το όνομα σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα ονόματα: μαύρο, μπλε, κυανό, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×