Μορφοποίηση και δυνατότητες του Excel που δεν μεταβιβάζονται σε άλλες μορφές αρχείων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μορφή βιβλίου εργασίας του .xlsx εισάγονται στο Excel 2007 διατηρεί όλα φύλλου εργασίας και γράφημα δεδομένων, μορφοποίηση, και άλλες δυνατότητες είναι διαθέσιμες σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel και τη μορφή βιβλίου εργασίας με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm) διατηρεί μακροεντολές και φύλλα μακροεντολών, εκτός από αυτούς δυνατότητες.

Εάν κάνετε συχνά κάνετε κοινή χρήση δεδομένων του βιβλίου εργασίας με άτομα που χρησιμοποιούν μια παλαιότερη έκδοση του Excel, μπορείτε να εργαστείτε σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας για να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων και πιστότητας όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας σε προηγούμενη έκδοση του Excel ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μετατροπείς που σας βοηθούν να Μετάβαση στα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση Excel βιβλίου εργασίας για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel.

Εάν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε άλλη μορφή αρχείου, όπως σε μορφή αρχείου κειμένου, κάποιο τμήμα της μορφοποίησης και των δεδομένων μπορεί να χαθεί και άλλες δυνατότητες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι παρακάτω μορφές αρχείων παρουσιάζουν διαφορές στις δυνατότητες και τη μορφοποίηση όπως περιγράφεται.

Σε αυτό το άρθρο

Μορφοποιημένο κείμενο (Διαχ.: διάστημα)

Κείμενο (Οριοθετημένο με Tab)

Κείμενο (Unicode)

CSV (οριοθετημένο με κόμματα)

DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)

SYLK (Συμβολική σύνδεση)

Ιστοσελίδα και Ιστοσελίδα ενός αρχείου

Υπολογιστικό φύλλο XML 2003

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διάστημα)

Αυτή η μορφή αρχείου (.prn) αποθηκεύει μόνο κείμενο και τιμές όπως εμφανίζονται στα κελιά του ενεργού φύλλου εργασίας.

Σε μια γραμμή κελιών που περιέχει περισσότερους από 240 χαρακτήρες, οι χαρακτήρες που βρίσκονται πέρα από τους 240 αναδιπλώνονται σε μια νέα γραμμή, στο τέλος του αρχείου που έχει μετατραπεί. Για παράδειγμα, εάν καθεμιά από τις γραμμές 1 έως 10 περιέχει περισσότερους από 240 χαρακτήρες, το υπόλοιπο κείμενο της γραμμής 1 τοποθετείται στη γραμμή 11, το υπόλοιπο κείμενο της γραμμής 2 τοποθετείται στη γραμμή 12, κ.ο.κ.

Οι στήλες δεδομένων διαχωρίζονται με κόμμα και κάθε γραμμή δεδομένων τελειώνει σε ένα ένα χαρακτήρα επαναφοράς. Στην περίπτωση που τα κελιά εμφανίζουν τύπους αντί για τιμές τύπων, οι τύποι μετατρέπονται σε κείμενο. Το σύνολο της μορφοποίησης, των γραφικών, των αντικειμένων και άλλων περιεχομένων του φύλλου εργασίας χάνονται. Το σύμβολο του ευρώ θα μετατραπεί σε ερωτηματικό.

Σημείωση: Πριν αποθηκεύσετε ένα φύλλο εργασίας με αυτήν τη μορφή, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που θέλετε να μετατραπούν είναι ορατά και ότι υπάρχει επαρκές διάστημα μεταξύ των στηλών. Διαφορετικά, τα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν ή να μην είναι σωστά διαχωρισμένα στο αρχείο που έχει μετατραπεί. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το πλάτος των στηλών του φύλλου εργασίας πριν το μετατρέψετε σε μορφοποιημένη μορφή κειμένου.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κείμενο (oριοθετημένο με tab)

Αυτή η μορφή αρχείου (.txt) αποθηκεύει μόνο κείμενο και τιμές όπως εμφανίζονται στα κελιά του ενεργού φύλλου εργασίας.

Οι στήλες δεδομένων διαχωρίζονται με χαρακτήρες tab και κάθε γραμμή δεδομένων τελειώνει σε ένα χαρακτήρα επαναφοράς. Εάν κάποιο κελί περιέχει κόμμα, τα περιεχόμενα του κελιού περικλείονται σε εισαγωγικά. Εάν τα δεδομένα περιέχουν ένα εισαγωγικό, τα διπλά εισαγωγικά θα αντικαταστήσουν το ερωτηματικό και το περιεχόμενο των κελιών θα περικλειστεί σε διπλά εισαγωγικά επίσης. Το σύνολο της μορφοποίησης, των γραφικών, των αντικειμένων και άλλων περιεχομένων του φύλλου εργασίας χάνονται. Το σύμβολο του ευρώ θα μετατραπεί σε ερωτηματικό.

Στην περίπτωση που τα κελιά εμφανίζουν τύπους αντί για τιμές τύπων, οι τύποι αποθηκεύονται ως κείμενο. Για να διατηρηθούν οι τύποι όταν ανοίξετε ξανά το αρχείο στο Excel, επιλέξτε τη δυνατότητα Οριοθετημένατου "Οδηγού εισαγωγής κειμένου" και επιλέξτε τους χαρακτήρες tab ως διαχωριστικά.

Σημείωση: Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει ειδικούς χαρακτήρες γραμματοσειράς, όπως ένα σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων (©) και που θα χρησιμοποιούν το αρχείο κειμένου που έχει μετατραπεί σε έναν υπολογιστή με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου κειμένου που είναι κατάλληλη για αυτό το σύστημα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Windows και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο κειμένου σε έναν υπολογιστή Macintosh, αποθηκεύστε το αρχείο στη μορφή κειμένου (Macintosh). Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο κειμένου σε ένα σύστημα με Windows ή Windows NT, αποθηκεύστε το αρχείο στη μορφή κειμένου (Windows).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κείμενο (Unicode)

Αυτή η μορφή αρχείου (.txt) αποθηκεύει όλο το κείμενο και τιμές όπως εμφανίζονται στα κελιά του ενεργού φύλλου εργασίας.

Ωστόσο, εάν ανοίξετε ένα αρχείο σε μορφή κειμένου (Unicode) χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που δεν διαβάζει Unicode, όπως το σημειωματάριο στα Windows 95 ή ένα πρόγραμμα της Microsoft που βασίζεται σε MS-DOS, τα δεδομένα σας θα χαθούν.

Σημείωση: Το σημειωματάριο στα Windows NT διαβάζει τα αρχεία σε μορφή κειμένου (Unicode).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

CSV (οριοθετημένο με κόμματα)

Αυτή η μορφή αρχείου (.csv) αποθηκεύει μόνο κείμενο και τιμές όπως εμφανίζονται στα κελιά του ενεργού φύλλου εργασίας. Αποθηκεύονται όλες οι τιμές και όλοι οι χαρακτήρες κάθε κελιού. Οι στήλες δεδομένων είναι διαχωρισμένες με κόμμα και κάθε γραμμή δεδομένων τελειώνει σε χαρακτήρα επαναφοράς. Εάν κάποιο κελί περιέχει κόμμα, τα περιεχόμενα του κελιού περικλείονται σε εισαγωγικά.

Στην περίπτωση που τα κελιά εμφανίζουν τύπους αντί για τιμές τύπων, οι τύποι μετατρέπονται σε κείμενο. Το σύνολο της μορφοποίησης, των γραφικών, των αντικειμένων και άλλων περιεχομένων του φύλλου εργασίας χάνονται. Το σύμβολο του ευρώ θα μετατραπεί σε ερωτηματικό.

Σημείωση: Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει ειδικούς χαρακτήρες γραμματοσειράς όπως το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων (©) και θα χρησιμοποιείτε το αρχείο κειμένου που έχει μετατραπεί σε έναν υπολογιστή με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου κειμένου που είναι κατάλληλη για αυτό το σύστημα. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Windows και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο κειμένου σε έναν υπολογιστή Macintosh, αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή CSV (Macintosh). Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Macintosh και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο κειμένου σε ένα σύστημα με Windows ή Windows NT, αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή CSV (Windows).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

DIF (Μορφή ανταλλαγής δεδομένων)

Αυτή η μορφή αρχείου (.dif) αποθηκεύει μόνο το κείμενο, τις τιμές και τους τύπους του ενεργού φύλλου εργασίας.

Στην περίπτωση που οι επιλογές του φύλλου εργασίας έχουν ρυθμιστεί να εμφανίζουν τα αποτελέσματα του τύπου στα κελιά, τότε αποθηκεύονται μόνο τα αποτελέσματα των τύπων στο αρχείο που έχει μετατραπεί. Για να αποθηκεύσετε τους τύπους, εμφανίστε τους στο φύλλο εργασίας πριν από την αποθήκευση του αρχείου.

Τρόπος εμφάνισης τύπων σε κελιά φύλλου εργασίας

 1. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Στη συνέχεια, επιλέξτε για προχωρημένους > Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση τύπων σε κελιά, αντί των υπολογισμένων αποτελεσμάτων.

Το πλάτος των στηλών και οι περισσότερες μορφές αριθμών αποθηκεύονται, αλλά όλες οι υπόλοιπες μορφές χάνονται.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης σελίδας και οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας χάνονται.

Τα σχόλια κελιών, τα γραφικά, τα ενσωματωμένα γραφήματα, τα αντικείμενα, τα στοιχεία ελέγχου φόρμας, οι υπερ-συνδέσεις, οι ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων, η μορφοποίηση υπό όρους και οι υπόλοιπες δυνατότητες φύλλου εργασίας χάνονται.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην τρέχουσα προβολή ενός συγκεντρωτικού πίνακα αποθηκεύονται ενώ όλα τα υπόλοιπα δεδομένα συγκεντρωτικού πίνακα χάνονται.

Ο κώδικας Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) χάνεται.

Το σύμβολο του ευρώ θα μετατραπεί σε ερωτηματικό.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

SYLK (Συμβολική σύνδεση)

Αυτή η μορφή αρχείου (.slk) αποθηκεύει μόνο τις τιμές και τους τύπους του ενεργού φύλλου εργασίας καθώς και περιορισμένη μορφοποίηση κειμένου.

Σε κάθε κελί αποθηκεύονται έως 255 χαρακτήρες.

Στην περίπτωση που μια συνάρτηση του Excel δεν υποστηρίζεται σε μορφή SYLK, το Excel υπολογίζει τη συνάρτηση πριν από την αποθήκευση του αρχείου και αντικαθιστά τον τύπο με την τιμή που προκύπτει.

Οι περισσότερες μορφές κειμένου αποθηκεύονται. Το κείμενο που έχει μετατραπεί παίρνει τη μορφή του πρώτου χαρακτήρα του κελιού. Το περιστρεφόμενο κείμενο, τα συγχωνευμένα κελιά και οι ρυθμίσεις οριζόντιας και κατακόρυφης στοίχισης κειμένου χάνονται. Το χρώμα γραμματοσειράς μπορεί να μετατραπεί σε διαφορετικό χρώμα στην περίπτωση που ανοίξετε ξανά στο Excel το φύλλο SYLK που έχει μετατραπεί. Τα περιγράμματα μετατρέπονται σε περιγράμματα μονής γραμμής. Η σκίαση κελιού μετατρέπεται σε σκίαση διάστικτου γκρι.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης σελίδας και οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας χάνονται.

Τα σχόλια κελιού αποθηκεύονται. Μπορείτε να εμφανίσετε τα σχόλια όταν ανοίξετε ξανά το αρχείο SYLK στο Excel.

Τα γραφικά, τα ενσωματωμένα γραφήματα, τα αντικείμενα, τα στοιχεία ελέγχου φόρμας, οι υπερ-συνδέσεις, οι ρυθμίσεις επικύρωσης δεδομένων, η μορφοποίηση υπό όρους και οι υπόλοιπες δυνατότητες φύλλου εργασίας χάνονται.

Ο κώδικας VBA χάνεται.

Τα δεδομένα που εμφανίζονται στην τρέχουσα προβολή ενός συγκεντρωτικού πίνακα αποθηκεύονται ενώ όλα τα υπόλοιπα δεδομένα συγκεντρωτικού πίνακα χάνονται.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μορφή για να αποθηκεύσετε αρχεία βιβλίου εργασίας ώστε να τα χρησιμοποιήσετε στο Microsoft Multiplan. Το Excel δεν περιλαμβάνει μετατροπείς μορφών αρχείου για την απευθείας μετατροπή αρχείων βιβλίου εργασίας σε μορφή Multiplan.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Ιστοσελίδα και Ιστοσελίδα ενός αρχείου

Αυτές τις μορφές αρχείων ιστοσελίδα (.htm, .html), μορφές αρχείων ιστοσελίδα ενός αρχείου (.mht, .mhtml) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή δεδομένων στο Excel. Στο Excel 2007 και νεότερες εκδόσεις, δυνατότητες φύλλου εργασίας (όπως τύπους, γραφήματα, συγκεντρωτικοί πίνακες και της Visual Basic for Applications (VBA) έργα) δεν υποστηρίζονται πλέον σε αυτές τις μορφές αρχείων και θα χαθούν όταν ανοίγετε ένα αρχείο σε αυτήν τη μορφή αρχείου ξανά στο Excel.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Υπολογιστικό φύλλο XML 2003

Αυτή η μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου XML 2003 (.xml) δεν διατηρεί τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Έλεγχος βελών ανίχνευσης

 • Γραφήματα και άλλα αντικείμενα γραφικών

 • Φύλλα γραφήματος, φύλλα μακροεντολών, φύλλα παραθύρων διαλόγου

 • Προσαρμοσμένες προβολές

 • Αναφορές συνολικής εικόνας δεδομένων

 • Σχεδίαση επιπέδων αντικειμένων

 • Διάρθρωση και ομαδοποίηση δυνατοτήτων

 • Δεδομένα φύλλου εργασίας που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης

 • Σενάρια

 • Κατηγορίες συναρτήσεων που ορίζονται από το χρήστη

 • Έργα VBA

Νέες δυνατότητες που έχουν εισαχθεί με το Excel 2007 και νεότερες εκδόσεις, όπως η Βελτιωμένη μορφοποίηση υπό όρους, δεν υποστηρίζονται σε αυτήν τη μορφή αρχείου. Υποστηρίζονται τα νέα όρια γραμμών και στηλών που εισάγονται με το Excel 2007. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Excel προδιαγραφές και όρια.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Αποθήκευση του Excel βιβλίου εργασίας για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel

Ζητήματα συμβατότητας φύλλου εργασίας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×