Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Office Access 2007 παρέχει πολλές προκαθορισμένες επιλογές μορφοποίησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σας σε ένα πίνακα ή μια φόρμα. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαθέσιμες προκαθορισμένες μορφές που μπορούν να επιλέξουν και εξηγεί πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τις μορφές.

Η προκαθορισμένη μορφή, μπορείτε να επιλέξετε από εξαρτάται από το τύπος δεδομένων που επιλέξατε για ένα πεδίο. Να θυμάστε ότι η ιδιότητα μορφή εφαρμόζετε μόνο θα επηρεάζουν τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων και όχι πώς η Access αποθηκεύει τα υποκείμενα δεδομένα στους πίνακες. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε μια μορφή που εμφανίζει μόνο δύο δεκαδικά ψηφία σε έναν τύπο δεδομένων νομισματικής μονάδας και το αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία, θα δείτε μια τιμή στρογγυλεμένο εμφανίζεται ενώ είναι διαφορετική από τις πραγματικές τιμές στον πίνακα.

Επειδή η Access έχει μια προεπιλεγμένη μορφή για κάθε τύπο δεδομένων, θα πρέπει να αλλάξετε τη μορφοποίηση μόνο εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση. Εφαρμογή συγκεκριμένη μορφή μπορεί να είναι χρήσιμη όταν μερικές φορές δεδομένα που θέλετε να εμφανίζεται με ορισμένες πρόσθετες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα παραγγελίας αγοράς, εάν θέλετε να υποδείξετε ότι η ποσότητα ενός προϊόντος είναι διαθέσιμη μόνο από το κιβώτιο, μπορείτε να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, έτσι ώστε το word & crate(s) εμφανίζεται όταν μια ποσότητα εισάγεται στο συγκεκριμένο πεδίο. Εμφανίζει έναν τύπο της ποσότητας, όπως crate(s), μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε σύγχυση σχετικά με την ποσότητα που έχει παραγγελθεί.

Προσθήκη συμβολοσειράς κειμένου ως μορφή εμφάνισης για ένα πεδίο

Σημείωση: Οι τοπικές ρυθμίσεις των Microsoft Windows θα επηρεάσει επίσης πώς θα εμφανίζονται σας τύπους δεδομένων ημερομηνία/ώρα, αριθμός και νομισματική μονάδα, όταν οι χρήστες να εφαρμόσουν επιλογές μορφοποίησης. Windows υποστηρίζει πολλές γλώσσες, συν μορφές νομισματικής μονάδας και ημερομηνίας/ώρας για τις χώρες/περιοχές που χρησιμοποιούν αυτές τις γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows, ανατρέξτε στο θέμα αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις των Windows για να τροποποιήσετε την εμφάνιση των ορισμένοι τύποι δεδομένων.

Πολλοί τύποι δεδομένων έχουν προκαθορισμένες επιλογές μορφοποίησης πρόσβασης. Για τύπους δεδομένων όπου προκαθορισμένη μορφοποίηση δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή, πληκτρολογώντας σύνολα των λεκτικής σταθεράς και κράτησης θέσης χαρακτήρες σε ένα πεδίο.

Επιτρέψτε μας τώρα Ρίξτε μια ματιά τις διαθέσιμες προκαθορισμένες μορφές και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τους.

Επιλέξτε μια προκαθορισμένη μορφή

Επιλέξτε μια μορφή για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα

Εάν δεν επιλέξετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ιδιότητας μορφή για ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει έναν αριθμό ή μια τιμή νομισματικής μονάδας, η Access εμφανίζει τις αριθμητικές τιμές στο τη μορφή γενικός αριθμός και οι τιμές νομισματικής μονάδας, με τη μορφή νομισματικής μονάδας.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και εξηγεί τις διαθέσιμες προκαθορισμένες μορφές για τους τύπους δεδομένων αριθμός και νομισματική μονάδα.

Μορφή

D εριγραφή

Παράδειγμα

Γενικός αριθμός

(Προεπιλογή) εμφανίζει τον αριθμό όπως έχει εισαχθεί. Εμφάνιση έως 11 ψηφία προς τα δεξιά ή αριστερά από το δεκαδικό διαχωριστικό. Εάν ένας αριθμός περιέχει περισσότερα από 11 ψηφία ή το στοιχείο ελέγχου δεν είναι αρκετά πλατιά ώστε να εμφανίσει όλα τα ψηφία, η Access στρογγυλοποιεί τον αριθμό. Για πολύ μεγάλος ή πολύ μικρό αριθμούς (περισσότερους από 10 ψηφία προς τα δεξιά ή αριστερά της υποδιαστολής), η Access χρησιμοποιεί επιστημονική σημειογραφία.

123,456

Νόμισμα

Εμφανίζει το σύμβολο νομισματικής μονάδας και μορφοποίηση όπως καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

$123.456

Ευρώ

Ισχύει το σύμβολο του ευρώ () για αριθμητικά δεδομένα. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τη μορφή νομισματικής μονάδας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

€123.456,78

Σταθερό

Εμφανίζει τους αριθμούς χωρίς το διαχωριστικό χιλιάδων και με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν η τιμή στο πεδίο περιέχει περισσότερες από δύο δεκαδικά ψηφία, η Access στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τον αριθμό.

1234,56

Βασική

Εμφανίζει τους αριθμούς με το διαχωριστικό χιλιάδων και δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν η τιμή στο πεδίο περιέχει περισσότερες από δύο δεκαδικά ψηφία, η Access στρογγυλοποιεί προς τα κάτω τον αριθμό με δύο δεκαδικά ψηφία.

1.234,56

Ποσοστό

Εμφανίζει τους αριθμούς ως ποσοστά με δύο δεκαδικά ψηφία και το σύμβολο ποσοστού στο τέλος. Εάν η τιμή βάσης περιέχει περισσότερες από τέσσερα δεκαδικά ψηφία, η Access στρογγυλοποιεί προς τα κάτω την τιμή.

123,50%

Επιστημονική

Εμφανίζει τους αριθμούς με την επιστημονική (εκθετική) σημειογραφία.

1,23E+04

Επιλέξτε μια μορφή για τα δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπου

Ενδέχεται να θέλετε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη μορφή για να ελέγξετε τον τρόπο εμφανίζονται οι τιμές ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, όταν ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου έχει οριστεί σε το τύπος δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" και ενεργοποιήσετε την επιλογή μορφή σύντομης ημερομηνίας, ημερομηνίες μπορεί να εμφανίζεται ως 8/24/2007. Εάν επιλέξετε την πλήρη μορφή ημερομηνίας, την ίδια ημερομηνία μπορεί να εμφανίζεται ως Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2007.

Εάν δεν καθορίσετε μια ιδιότητα μορφή τη ρύθμιση για τα δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπος, Access εμφανίζει τις τιμές ημερομηνίας και ώρας στη μορφή Γενική ημερομηνία.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει και περιγράφει τις έξι προκαθορισμένες μορφές που μπορείτε να επιλέξετε από για τα δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπου.

Μορφή

Περιγραφή

Παράδειγμα

Γενική ημερομηνία

(Προεπιλογή) Για την εμφάνιση τιμών ημερομηνίας αριθμητικά και τιμών ώρας ως ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα με την ένδειξη ΠΜ ή ΜΜ μετά. Και για τους δύο τύπους τιμών, η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας που ορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Αν η τιμή δεν έχει στοιχείο ώρας, η Access εμφανίζει μόνο την ημερομηνία. Αν η τιμή δεν έχει στοιχείο ημερομηνίας, η Access εμφανίζει μόνο την ώρα.

08/29/2006 10:10:42 ΠΜ

Πλήρης ημερομηνία

Εμφανίζει μόνο την ημερομηνία με τον τρόπο που καθορίζεται από τη μορφή Πλήρης ημερομηνία στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2006

Ενδιάμεση ημερομηνία

Για την εμφάνιση της ημερομηνίας με τη μορφή ηη/μμμ/εεεε, αλλά με χρήση του διαχωριστικού ημερομηνίας που προβλέπουν οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

29/Αυγ/2006
29-Αυγ-2006

Σύντομη ημερομηνία

Εμφανίζει την ημερομηνία με τον τρόπο που καθορίζεται από τη μορφή Σύντομη ημερομηνία στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

8-29-2005
8/29/2006

Πλήρης ώρα

Εμφανίζει ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα με τα αρκτικόλεξα ΠΜ ή ΜΜ στο τέλος. Η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά που καθορίζονται στη ρύθμιση "Ώρα", στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10:42 ΜM

Ενδιάμεση ώρα

Εμφανίζει τις ώρες και τα λεπτά με τα αρκτικόλεξα ΠΜ ή ΜΜ στο τέλος. Η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά που καθορίζονται στη ρύθμιση "Ώρα", στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10 ΠM

Σύντομη ώρα

Εμφανίζει μόνο ώρες και τα λεπτά. Η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά που καθορίζονται στη ρύθμιση "Ώρα", στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

10:10

Επιλέξτε μια μορφή για να το επιλέξετε Ναι/πληκτρολογήστε χωρίς δεδομένα

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τρεις προκαθορισμένες μορφές για την εμφάνιση των τιμών για την τύπος δεδομένων Ναι/Όχι. Μπορεί επίσης να θέλετε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια ελέγχου ή τα κουμπιά αντί για ένα πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσετε Ναι επιλογής/χωρίς τιμές.

Μορφή

Περιγραφή

Ναι/Όχι

(Προεπιλογή). Εμφανίζει το 0 ως χωρίς και οποιαδήποτε μη μηδενική τιμή ως Ναι.

Αληθές/Ψευδές

Εμφανίζει το 0 ως False και οποιαδήποτε μη μηδενική τιμή ως True.

Ισχύει/Άκυρο

Εμφανίζει το 0 ως απενεργοποίηση και όπως στην οποιαδήποτε μη μηδενική τιμή.

Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες μορφές, όπως με χρήση του προσαρμοσμένου λέξεις ή φράσεις για Ναι/Όχι οι τιμές ή ακόμα και να εφαρμόσετε διαφορετικά χρώματα για τις τιμές, καθορίζοντας μια συμβολοσειρά.

Εφαρμογή προκαθορισμένης μορφής

Πριν από την εφαρμογή μιας μορφής σε πεδίο ή στοιχείο ελέγχου, να θυμάστε ότι η μορφοποίηση επηρεάζει μόνο την οπτική εμφάνιση των δεδομένων και όχι πώς η Access αποθηκεύει τα δεδομένα και ότι οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows ενδέχεται να ελέγχουν μέρος ή όλο του τρόπου εμφάνισης των τιμών.

Για να εφαρμόσετε μια προκαθορισμένη μορφή, κάντε τα εξής:

  1. Στο παράθυρο πλοήγησης κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

  2. Κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο κελί δίπλα στην επιλογή Μορφή.

  3. Κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μορφή από τη λίστα.

    Εμφανίζεται η έξυπνη ετικέτα Επιλογές ενημέρωσης ιδιοτήτων Εικόνα κουμπιού .

    Σημείωση: Εάν η λίστα μορφή είναι κενό, συγκεκριμένο τύπο δεδομένων δεν προσφέρει τις προκαθορισμένες μορφές και Access εφαρμόζει μια προεπιλεγμένη μορφή για αυτόν τον τύπο δεδομένων.

  4. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην έξυπνη ετικέτα Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας και να επιλέξετε να ενημερώσετε τη μορφή όπου χρησιμοποιείται το πεδίο στη βάση δεδομένων (όπως για παράδειγμα ως στοιχείο ελέγχου σε φόρμα) ή να περιορίσετε την αλλαγή μορφής μόνο στον πίνακα.

  5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Εφαρμογή προκαθορισμένης μορφής σε πεδίο αριθμού

Σημείωση: Όταν εφαρμόζετε μια μορφή σε ένα πεδίο πίνακα, η Access χρησιμοποιεί αυτήν την ίδια μορφή σε οποιαδήποτε φόρμα ή έκθεση στοιχεία ελέγχου που μπορείτε να συνδέσετε (σύνδεση) σε αυτό το πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×