Μορφοποίηση αριθμών ως ποσοστά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να εμφανίζετε αριθμούς ως ποσοστά στο Excel και προσφέρει κάποιες βασικές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών στο βιβλίο εργασίας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση αριθμού κατά ένα ποσοστό

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ποσού με βάση ποσοστό

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ποσού με βάση άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστό

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Παρόλο που η μορφοποίηση των αριθμών ως ποσοστά είναι άμεση, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε αφού εφαρμόσετε τη συγκεκριμένη μορφή μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εάν οι αριθμοί υπάρχουν ήδη στο βιβλίο εργασίας σας.

 • Μορφοποίηση κελιών που ήδη περιέχουν αριθμούς    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού σε υπάρχοντες αριθμούς σε ένα βιβλίο εργασίας, το Excel πολλαπλασιάζει αυτών των αριθμών επί 100 για να μετατραπούν σε ποσοστά. Για παράδειγμα, αν ένα κελί περιέχει τον αριθμό 10, Excel πολλαπλασιάζει αυτόν τον αριθμό επί 100, γεγονός που σημαίνει ότι θα βλέπετε 1000,00% μετά την εφαρμογή της μορφής ποσοστού. Αυτό μπορεί να μην το αναμενόμενο. Για να εμφανίσετε ποσοστά, με ακρίβεια πριν να μορφοποιήσετε τους αριθμούς ως ποσοστό, βεβαιωθείτε ότι έχουν υπολογίζεται ως ποσοστά και που εμφανίζονται σε δεκαδική μορφή. Τα ποσοστά υπολογίζονται με χρήση της εξίσωσης Ποσό / συνολικός = ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον τύπο = 10/100, το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού είναι 0,1. Εάν, στη συνέχεια, μορφοποιείτε 0,1 ως ποσοστό, ο αριθμός θα εμφανιστεί σωστά ως 10%. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό ποσοστών, δείτε παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών.

 • Μορφοποίηση κενών κελιών    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού στα κελιά και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τους αριθμούς σε αυτά τα κελιά, η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Αριθμοί ίσο με και μεγαλύτερο από 1 μετατρέπονται σε ποσοστά από προεπιλογή. και τους αριθμούς που είναι μικρότερη από 1 είναι πολλαπλασιασμένο επί 100 για να μετατραπούν σε ποσοστά. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας 10 ή και τα δύο έχουν ως αποτέλεσμα 10,00%0,1 . (Εάν δεν θέλετε να εμφανίσετε τα δύο μηδενικά μετά την υποδιαστολή, είναι εύκολο για να απαλλαγείτε από αυτά, όπως περιγράφεται σε την ακόλουθη διαδικασία.)

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Για να εφαρμόσετε γρήγορα ποσοστό μορφοποίησης σε επιλεγμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στην ομάδα αριθμός στην καρτέλα αρχική ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + %. Εάν θέλετε να ελέγχετε περισσότερο τη μορφή ή θέλετε να αλλάξετε άλλες πτυχές της μορφοποίησης για την επιλογή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το Ctrl+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στο στοιχείο Αριθμός για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε Ποσοστό.

  Κατηγορία "Ποσοστό" στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

 4. Στο πλαίσιο δεκαδικά ψηφία, εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θέλετε να εμφανίσετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε 10% αντί για 10,00%, πληκτρολογήστε 0 στο πλαίσιο δεκαδικά ψηφία.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

 • Για την επαναφορά της μορφής αριθμών σε επιλεγμένα κελιά, επιλέξτε Γενική, στη λίστα Κατηγορία. Τα κελιά που έχουν τη μορφοποίηση Γενική, δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή αριθμών.

 • Εάν θέλετε αρνητικών ποσοστών για να ξεχωρίζουν — για παράδειγμα, που θέλετε να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα — μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού (παράθυρο διαλόγουΜορφοποίηση κελιών, καρτέλα αριθμός, προσαρμοσμένη κατηγορία). Η μορφοποίηση θα πρέπει να μοιάζει με την ακόλουθη: 0,00%; [ Red]-0.00%. Όταν εφαρμόζονται σε κελιά, αυτή η μορφή εμφανίζει θετικές ποσοστά στο προεπιλεγμένο χρώμα του κειμένου και αρνητικών ποσοστών με κόκκινο χρώμα. Το τμήμα που ακολουθεί το ελληνικό ερωτηματικό αντιπροσωπεύει τη μορφή που έχει εφαρμοστεί σε μια αρνητική τιμή.

  Προσαρμοσμένη τιμή αριθμού

  Ομοίως, μπορείτε να εμφανίσετε αρνητικών ποσοστών σε παρενθέσεις, δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη μορφή που μοιάζει με αυτό ένα: 0.00%_);(0.00%). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους (κεντρική καρτέλα, ομάδα στυλ, Μορφοποίηση υπό όρους ) για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των αρνητικών ποσοστών στο βιβλίο εργασίας σας. Τον κανόνα μορφοποίησης υπό όρους που μπορείτε να δημιουργήσετε πρέπει να μοιάζει με αυτό που φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα. Αυτός ο κανόνας συγκεκριμένο καθοδηγεί το Excel για να εφαρμόσετε μια μορφή (κόκκινο κείμενο) σε ένα κελί, εάν η τιμή του κελιού είναι μικρότερο από το μηδέν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση υπό όρους, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή, εύρεση, ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους.

  Κανόνας μορφοποίησης υπό όρους που εμφανίζει αριθμούς μικρότερους από το 0 σε κόκκινο κείμενο

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Αυτή η ενότητα δείχνει κάποιες απλές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών.

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση αριθμού κατά ποσοστό

Σενάριο    Εάν κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο 25 € για τρόφιμα και θέλετε να μειώσετε τα εβδομαδιαία έξοδα τροφίμων κατά 25%, πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αυξήσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο ποσό αγοράς τροφίμων των 25 €, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο ποσό;

Εάν B2 είναι το ποσό που αφιερώνετε τροφίμων και C2 είναι το ποσοστό που θέλετε για να μειώσετε το ποσό κατά, μπορείτε να εισαγάγετε =B2*(1-C2) στο κελί D2 για να βρείτε το αποτέλεσμα:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Σε αυτόν τον τύπο, 1 χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 100%. Παρομοίως, εάν θέλατε να αυξήσετε την κατά ένα ποσοστό, μπορείτε να εισάγετε =B2*(1+C2) στο κελί D2:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ποσού με βάση ποσοστό

Σενάριο    Εάν αγοράσετε έναν υπολογιστή που κοστίζει 800 € και ο ΦΠΑ είναι 8,9%, τι ποσό αντιστοιχεί στο ΦΠΑ; Στο παράδειγμα αυτό, θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

Εάν B2 είναι η τιμή και C2 είναι ο ΦΠΑ, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο = B2 * C2 στο κελί D2, όπως φαίνεται εδώ:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός πολλαπλασιάζει το 800 με το 0,089 (το υπογραμμισμένο ποσοστό σε μορφή δεκαδικών) για να βρείτε το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσετε.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Σενάριο    Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής έχει βαθμολογηθεί με 42 σωστές απαντήσεις από τις 50, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

Σε αυτό το σενάριο, εάν ο αριθμός του κελιού Β2 είναι σωστές απαντήσεις και τον αριθμό στο κελί C2 είναι το σύνολο σημείων είναι δυνατόν, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τύπο = B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε την ποιότητα.

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί το 42 με το 50 για να βρει το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. (Σε αυτό το παράδειγμα, η βαθμολογία έχει μορφή ποσοστού χωρίς να εμφανίζονται δεκαδικά ψηφία.)

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ποσού με βάση άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Σενάριο    Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι 15 €, με έκπτωση 25% από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα, θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% είναι το 15.

Εάν B2 είναι η τιμή πώλησης και C2 είναι 0,75, το οποίο είναι 100% μείον την έκπτωση 25% (σε δεκαδική μορφή), μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο = B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε την αρχική τιμή:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός διαιρεί την τιμή πώλησης με το ποσοστό που πληρώθηκε για να βρεθεί η αρχική τιμή.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστό

Σενάριο    Για παράδειγμα, τα κέρδη του τμήματός σας είναι 2.342 € το Νοέμβριο και 2.500 € το Δεκέμβριο. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών σας τους δύο αυτούς μήνες; Για να πραγματοποιήσετε αυτόν τον υπολογισμό, χρησιμοποιήστε τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/) σε έναν τύπο.

Εάν το κελί B2 αντιπροσωπεύει τα κέρδη του Νοεμβρίου και το κελί C2 τα κέρδη του Δεκεμβρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =(C2-B2)/(B2) στο κελί D2 για να βρείτε τη διαφορά:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του πρώτου αριθμού με την τιμή του πρώτου αριθμού για να υπολογίσει το ποσοστό μεταβολής. (Σε αυτό το παράδειγμα, η διαφορά έχει τη μορφή ποσοστού με δύο δεκαδικά ψηφία.)

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×