Μορφοποίηση ή προσαρμογή πίνακα περιεχομένων

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων στο Word, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που εμφανίζεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη, να αλλάξετε τη μορφοποίηση κειμένου, να επιλέξετε πόσα επίπεδα τίτλων θα εμφανιστούν και να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές μεταξύ των καταχωρήσεων και των αριθμών σελίδων.

Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή του πίνακα περιεχομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της διάταξης του πίνακα περιεχομένων παρακάτω.

Εδώ θα βρείτε ορισμένους άλλες τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα περιεχομένων.

Μορφοποίηση του κειμένου:

Εμφανίζει προβολές πριν και μετά, των στυλ μορφοποίησης κειμένου σε έναν πίνακα περιεχομένων

Αλλαγή επιπέδου καταχώρησης:

Εμφανίζει την αλλαγή μιας καταχώρησης επιπέδου 3 σε μια καταχώρηση επιπέδου 4

Προσθήκη κουκκίδων αρχής:

Εμφανίζει την προσθήκη κουκκίδων αρχής σε έναν πίνακα περιεχομένων

Αλλαγή του αριθμού των επιπέδων που εμφανίζονται:

Εμφανίζει τον αριθμό των επιπέδων να αλλάζει, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται πλέον το επίπεδο 3

Αλλαγή της διάταξης του πίνακα περιεχομένων

 1. Στην καρτέλα Αναφορές της κορδέλας, κάντε κλικ στις επιλογές Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμοσμένος Πίνακας περιεχομένων.

  Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων
 2. Κάντε τις αλλαγές σας στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να δείτε πώς δείχνουν, στις περιοχές Προεπισκόπηση εκτύπωσης και Προεπισκόπηση Web.

  • Για να προσθέσετε μια κουκκίδα αρχής ή μια διάστικτη γραμμή μεταξύ κάθε καταχώρησης και του αριθμού σελίδας της, κάντε κλικ στη λίστα Οδηγός στηλοθέτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διάστικτη γραμμή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια μεγάλη παύλα ως οδηγό ή να καταργήσετε εντελώς τον οδηγό και να αφήσετε μόνο ένα κενό διάστημα.

   Αλλάξτε τον οδηγό στηλοθέτη στον πίνακα περιεχομένων σε παύλες ή τελείες.
  • Για να αλλάξετε τη συνολική εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στη λίστα Μορφές και, κατόπιν, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των επιπέδων που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων σας, επιλέξτε Εμφάνιση επιπέδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των επιπέδων που θέλετε.

  Παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

  Συμβουλή: Τα "Επίπεδα" σε αυτό το περιβάλλον αναφέρονται στα επίπεδα των επικεφαλίδων. Μπορείτε να έχετε την Επικεφαλίδα 1 για τις κύριες επικεφαλίδες και, έπειτα, την Επικεφαλίδα 2 για τις δευτερεύουσες ενότητες αυτών των επικεφαλίδων. Μπορείτε να έχετε ακόμα περισσότερα δευτερεύοντα επίπεδα μέσα σε αυτά του πίνακα περιεχομένων, εάν το επιλέξετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τι άλλο θα θέλατε να κάνετε;

Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου στον πίνακα περιεχομένων, αλλάξτε το στυλ για κάθε επίπεδο στον πίνακα περιεχομένων.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές της κορδέλας, κάντε κλικ στις επιλογές Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμοσμένος Πίνακας περιεχομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, επιλέξτε Τροποποίηση. Εάν το κουμπί Τροποποίηση είναι γκρι (ανενεργό), αλλάξτε την επιλογή για τις Μορφές σε Από το πρότυπο.

  Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων" για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων.
 3. Στη λίστα Στυλ, κάντε κλικ στο επίπεδο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση.

  Το παράθυρο διαλόγου "Τροποποίηση στυλ" σάς επιτρέπει να ενημερώσετε τον τρόπο εμφάνισης του κειμένου στον πίνακα περιεχομένων.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε και κατόπιν επιλέξτε ΟΚ.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όλα τα επίπεδα που θέλετε να εμφανίσετε στον πίνακα περιεχομένων του εγγράφου σας.

Το Word απομνημονεύει αυτές τις προσαρμογές κάθε φορά που ενημερώνετε τον πίνακα περιεχομένων σε αυτό το έγγραφο.

Για να αλλάξετε το επίπεδο μιας καταχώρησης στον πίνακα περιεχομένων σας, πρέπει να αλλάξετε το επίπεδο επικεφαλίδας αυτού του κειμένου στο σώμα του εγγράφου σας.

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο στυλ επικεφαλίδας που θέλετε.
  Επικεφαλίδα 1 στη Συλλογή στυλ

 3. Στην καρτέλα Αναφορές, επιλέξτε Ενημέρωση πίνακα.
  Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων

 4. Επιλέξτε Ενημέρωση όλου του πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Εάν έχετε ήδη προσθέσει έναν πίνακα περιεχομένων στο έγγραφό σας, η παρακάτω διαδικασία θα το αντικαταστήσει με έναν νέο πίνακα περιεχομένων που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και έχει κουκκίδες αρχής ή διακεκομμένες γραμμές ανάμεσα στις καταχωρήσεις και τους αριθμούς σελίδων.

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, στη λίστα Οδηγός στηλοθέτη, κάντε κλικ στην επιλογή διάστικτης γραμμής.

  Επιλογή "Οδηγός στηλοθέτη" στο παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

Για να αλλάξετε τον αριθμό των επιπέδων που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων σας, αντικαταστήστε τον υπάρχοντα πίνακα με έναν που περιέχει τα επίπεδα που θέλετε. Ένας πιο σύντομος αλλά πιο τεχνικός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του κώδικα πεδίου.

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, στη λίστα Εμφάνιση επιπέδων, επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

  Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 2, τότε όλα τα κείμενα με το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ή "Επικεφαλίδα 2" εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων.

 3. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε Ναι.

Το Word εισάγει πεδία αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εντολές. Για παράδειγμα, κατά την Προσθήκη αριθμών σελίδας, το Word εισάγει το πεδίο σελίδας. Κατά τη δημιουργία πίνακα περιεχομένων, το Word εισάγει το πεδίο TOC.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κωδικού πεδίου για να αλλάξετε γρήγορα τον αριθμό των εμφανιζόμενων επιπέδων στον πίνακα περιεχομένου.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα περιεχομένων σας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F9. Οι πληροφορίες κωδικού πεδίου εμφανίζονται ανάμεσα σε άγκιστρα και μοιάζουν με το εξής:

  Κωδικός πεδίου TOC

 2. Αλλάξτε τους αριθμούς εντός των εισαγωγικών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανίσετε μόνο δύο επίπεδα, αλλάξτε το "1-3" σε "1-2".

 3. Πατήστε Alt+F9 για να εμφανίσετε και πάλι τον πίνακα περιεχομένων.

 4. Ενημερώστε τον πίνακα περιεχομένων για να δείτε τις αλλαγές σας (Αναφορές > Ενημέρωση πίνακα).

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς πεδίων, διαβάστε το θέμα Κωδικοί πεδίων στο Word.

Για βασικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ενός πίνακα περιεχομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ενός προσαρμοσμένου πίνακα περιεχομένων παρακάτω.

Εδώ θα βρείτε ορισμένους άλλες τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα περιεχομένων.

Μορφοποίηση του κειμένου:

Εμφανίζει προβολές πριν και μετά, των στυλ μορφοποίησης κειμένου σε έναν πίνακα περιεχομένων

Αλλαγή επιπέδου καταχώρησης:

Εμφανίζει την αλλαγή μιας καταχώρησης επιπέδου 3 σε μια καταχώρηση επιπέδου 4

Προσθήκη κουκκίδων αρχής:

Εμφανίζει την προσθήκη κουκκίδων αρχής σε έναν πίνακα περιεχομένων

Αλλαγή του αριθμού των επιπέδων που εμφανίζονται:

Εμφανίζει τον αριθμό των επιπέδων να αλλάζει, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται πλέον το επίπεδο 3

Εισαγωγή ενός προσαρμοσμένου πίνακα περιεχομένων

Εάν το έγγραφό σας περιλαμβάνει ήδη έναν πίνακα περιεχομένων, αυτή η διαδικασία θα τον αντικαταστήσει με τις προσαρμογές σας.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην ομάδα Πίνακας περιεχομένων κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων.

  Εισαγωγή πίνακα περιεχομένων

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων.

  Παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

 2. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  • Για να προσθέσετε μια κουκκίδα αρχής ή μια διάστικτη γραμμή μεταξύ κάθε καταχώρησης και του αριθμού σελίδας της, κάντε κλικ στη λίστα Οδηγός στηλοθέτη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διάστικτη γραμμή.

   Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια μεγάλη παύλα ως οδηγό.

  • Για να αλλάξετε τη συνολική εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στη λίστα Μορφές και, κατόπιν, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

   Μπορείτε να δείτε πώς θα εμφανίζονται οι διαφορετικές μορφές στο πλαίσιο Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των επιπέδων που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση επιπέδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των επιπέδων που θέλετε να εμφανίζονται.

Τι άλλο θα θέλατε να κάνετε;

Εδώ θα βρείτε περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα περιεχομένων. Επιλέξτε ένα στοιχείο από την παρακάτω λίστα για οδηγίες βήμα προς βήμα.

Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του πίνακα περιεχομένων που δημιουργεί το Word, αλλάξτε το στυλ για κάθε επίπεδο στον πίνακα περιεχομένων. Αυτό είναι ξεχωριστό από τα στυλ που εφαρμόσατε στις επικεφαλίδες του εγγράφου σας.

Αφού κάνετε τις αλλαγές που θέλετε στο στυλ, το Word χρησιμοποιεί το στυλ κάθε φορά που ενημερώνει τον πίνακα περιεχομένων.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην ομάδα Πίνακας περιεχομένων κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  Παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

 3. Στη λίστα Στυλ, κάντε κλικ στο επίπεδο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

  Κουμπί "Τροποποίηση"

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε και κατόπιν επιλέξτε ΟΚ.

 5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όλα τα επίπεδα που θέλετε να εμφανίσετε στον πίνακα περιεχομένων του εγγράφου σας.

Για να αλλάξετε το επίπεδο μιας καταχώρησης στον πίνακα περιεχομένων σας, πρέπει να αλλάξετε το επίπεδο επικεφαλίδας αυτού του κειμένου στο σώμα του εγγράφου σας.

 1. Επιλέξτε την επικεφαλίδα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στυλ, κάντε κλικ στο στυλ επικεφαλίδας που αντιστοιχεί στο επίπεδο που θέλετε.

  Εναλλακτικό κείμενο

 3. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην ομάδα Πίνακας περιεχομένων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πίνακα.

  Εναλλακτικό κείμενο

 4. Επιλέξτε Ενημέρωση όλου του πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Εάν έχετε ήδη προσθέσει έναν πίνακα περιεχομένων στο έγγραφό σας, η παρακάτω διαδικασία θα το αντικαταστήσει με έναν νέο πίνακα περιεχομένων που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες και έχει κουκκίδες αρχής ή διακεκομμένες γραμμές ανάμεσα στις καταχωρήσεις και τους αριθμούς σελίδων.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην ομάδα Πίνακας περιεχομένων κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων.

  Εναλλακτικό κείμενο

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, στη λίστα Οδηγός στηλοθέτη, κάντε κλικ στην επιλογή διάστικτης γραμμής.

  Επιλογή "Οδηγός στηλοθέτη" στο παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην ομάδα Πίνακας περιεχομένων και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων.

  Εναλλακτικό κείμενο

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, στη λίστα Εμφάνιση επιπέδων, κάντε κλικ στον αριθμό των επιπέδων που θέλετε να υπάρχουν στον πίνακα περιεχομένων σας.

  Εμφάνιση επιπέδων στο παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

  Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 2, τότε όλα τα κείμενα με το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ή "Επικεφαλίδα 2" εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων.

 4. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε Ναι.

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το Word που δεν απαντήθηκε εδώ;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ απαντήσεων του Word

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Word

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους πίνακες περιεχομένων (ή οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα) του Word; Εάν ναι, επισκεφθείτε το User Voice του Word και πείτε μας!

Δείτε επίσης

Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων

Μορφοποίηση ή προσαρμογή πίνακα περιεχομένων στο Word 2016 για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×