Μορφοποίηση ή προσαρμογή πίνακα περιεχομένων στο Word για Mac

Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα περιεχομένων, μπορείτε να τροποποιήσετε την εμφάνισή του. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε πόσα επίπεδα επικεφαλίδων θα περιληφθούν και εάν θα εμφανίζονται γραμμές μεταξύ των καταχωρήσεων και των αριθμών σελίδας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου και το Word θα διατηρήσει τη μορφοποίηση αυτή, ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα ενημερώσετε τον πίνακα περιεχομένων.

Μορφοποίηση πίνακα περιεχομένων

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Στο κάτω μέρος της λίστας με τα στυλ πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας. Θα δείτε μια προεπισκόπηση των αλλαγών στο πλαίσιο στα δεξιά.

  Παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

  • Για να προσθέσετε γραμμές μεταξύ των καταχωρήσεων και των αριθμών σελίδας, στη λίστα Οδηγός στηλοθέτη, επιλέξτε ένα στυλ γραμμής. Για να καταργήσετε όλες τις γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή (καμία).

  • Για να αλλάξετε τη συνολική εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων, στη λίστα Μορφές, κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μορφοποίηση του κειμένου σε πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να αλλάξετε πώς θα εμφανίζεται το κείμενο σε κάθε επίπεδο ενός πίνακα περιεχομένων.

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Στο κάτω μέρος της λίστας με τα στυλ πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, στην περιοχή Μορφές, κάντε κλικ στην επιλογή Από πρότυπο.

 3. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, στη λίστα Στυλ, κάντε κλικ στο επίπεδο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε και κατόπιν επιλέξτε ΟΚ.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για όλα τα επίπεδα που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων σας.

Αλλαγή ή προσθήκη επιπέδων σε πίνακα περιεχομένων

Ο πιο κοινός τρόπος για να αλλάξετε τον αριθμό των επιπέδων που εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων είναι να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα με έναν που περιέχει τα επίπεδα που θέλετε. Ένας πιο σύντομος αλλά πιο τεχνικός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του κώδικα πεδίου.

Συμβουλή: Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο μιας μεμονωμένης καταχώρησης στον πίνακα περιεχομένων σας, αλλάξτε το επίπεδο επικεφαλίδας αυτού του κειμένου στο σώμα του εγγράφου σας.

Αντικατάσταση του πίνακα περιεχομένων

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας περιεχομένων" στην καρτέλα "Προτιμήσεις" για να εμφανίσετε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων".
 2. Στην επιλογή Πίνακας περιεχομένων, στη λίστα Εμφάνιση επιπέδων, επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων", στην καρτέλα "Πίνακας περιεχομένων", επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τον πίνακα περιεχομένων του εγγράφου σας.

  Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 2, τότε όλα τα κείμενα με το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ή "Επικεφαλίδα 2" εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων.

 3. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε Ναι.

Επεξεργασία των πληροφοριών κώδικα πεδίου

Το Word εισάγει αυτόματα τους κωδικούς πεδίου, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εντολές. Για παράδειγμα, όταν επιλέγετε Προσθήκη αριθμών σελίδας, το Word εισάγει το Πεδίο σελίδας. Όταν επιλέγετε Δημιουργία πίνακα περιεχομένων, το Word εισάγει το Πεδίο TOC. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Κωδικοί πεδίων στο Word.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κωδικών πεδίων του πίνακα περιεχομένων για να αλλάξετε γρήγορα τον αριθμό των επιπέδων επικεφαλίδας που περιέχει.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα περιεχομένων σας στην πρώτη θέση της πρώτης γραμμής μετά τον τίτλο, πατήστε Control + κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή κωδικών πεδίων.

  Συμβουλή: Εάν πατήσετε Control + κλικ μέσα σε μια γραμμή στον πίνακα περιεχομένων και κάνετε εναλλαγή στους κωδικούς πεδίων, το Word εμφανίζει μόνο τον κωδικό πεδίων για τη συγκεκριμένη γραμμή. Για να εμφανίσετε τον κωδικό πεδίου για ολόκληρο τον πίνακα, πρέπει να πατήσετε Control+κλικ στην αρχή ή το τέλος μιας γραμμής.

  Οι πληροφορίες κωδικού πεδίου εμφανίζονται ανάμεσα σε διπλά ανωφερή εισαγωγικά, αντικαθιστώντας τις επικεφαλίδες που εμφανίζονται κανονικά στον πίνακα περιεχομένων.

  Εάν κάνετε εναλλαγή των κωδικών πεδίου, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις απευθείας.
 2. Αλλάξτε τους αριθμούς εντός των εισαγωγικών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανίσετε μόνο δύο επίπεδα, αλλάξτε το "1-3" σε "1-2".

 3. Πατήστε Control + κλικ στον κωδικό πεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εναλλαγή κωδικών πεδίων για να επαναφέρετε την εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων.

 4. Για να ενημερώσετε τον πίνακα περιεχομένων για να δείτε τις αλλαγές σας κάντε κλικ διαδοχικά στις επιλογές Αναφορές > Ενημέρωση πίνακα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση πίνακα" στην καρτέλα "Προτιμήσεις" για να ενημερώσετε τον πίνακα περιεχομένων ενός εγγράφου.

Δείτε επίσης

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×