Μορφές Open XML και επεκτάσεις ονόματος αρχείου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από το σύστημα Microsoft Office 2007, το Microsoft Office χρησιμοποιεί μορφές αρχείου βασιζόμενες στην XML, όπως .docx, .xlsx και .pptx. Αυτές οι μορφές και οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου ισχύουν για το Microsoft Word, το Microsoft Excel και το Microsoft PowerPoint. Αυτό το άρθρο αναλύει τα σημαντικά πλεονεκτήματα της μορφής, περιγράφει τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου και αναλύει τον τρόπο κοινής χρήσης αρχείων του Office με άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Office.

Ονομασίες των επεκτάσεων αρχείου

Σε αυτό το άρθρο

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μορφών Open XML;

Τι είναι οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου XML;

Μπορούν διαφορετικές εκδόσεις του Office να μοιραστούν τα ίδια αρχεία;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μορφών Open XML;

Η μορφή Open XML διαθέτει πλήθος πλεονεκτημάτων — όχι μόνο για τους προγραμματιστές και τις λύσεις που αναπτύσσουν, αλλά και για μεμονωμένα άτομα ή εταιρείες κάθε μεγέθους:

  • Συμπίεση αρχείων    Τα αρχεία συμπιέζονται αυτόματα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να είναι κατά 75% μικρότερα. Η μορφή Open XML χρησιμοποιεί την τεχνολογία συμπίεσης zip για την αποθήκευση εγγράφων, προσφέροντας πιθανή μείωση του κόστους, καθώς μειώνεται ο χώρος στο δίσκο που απαιτείται για την αποθήκευση των αρχείων και ελαχιστοποιείται το εύρος ζώνης που απαιτείται για την αποστολή αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δίκτυα ή στο Internet. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο, το αρχείο αποσυμπιέζεται αυτόματα. Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο, το αρχείο συμπιέζεται και πάλι αυτόματα. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση ειδικών προγραμμάτων συμπίεσης για το άνοιγμα και το κλείσιμο των αρχείων του Office.

  • Βελτιωμένη ανάκτηση κατεστραμμένων αρχείων    Τα αρχεία διαθέτουν αρθρωτή δομή που διατηρεί διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο ξεχωριστά. Αυτό επιτρέπει το άνοιγμα ενός αρχείου έστω και εάν ένα στοιχείο μέσα στο αρχείο (π.χ. ένα γράφημα ή ένας πίνακας) έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί.

  • Καλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων και περισσότερος έλεγχος σχετικά με προσωπικές πληροφορίες    Μπορείτε να μοιράζεστε έγγραφα με ασφάλεια, καθώς τα προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα, όπως το όνομα του συντάκτη, τα σχόλια, η παρακολούθηση αλλαγών και οι διαδρομές αρχείων αναγνωρίζονται εύκολα και αφαιρούνται με τη χρήση του ελέγχου εγγράφου.

  • Καλύτερη ενοποίηση και διαλειτουργικότητα επιχειρηματικών δεδομένων    Η χρήση της μορφής Open XML ως το πλαίσιο διαλειτουργικότητας για το σύνολο των προϊόντων του Office σημαίνει ότι τα έγγραφα, τα φύλλα εργασίας, οι παρουσιάσεις και οι φόρμες μπορούν να αποθηκευθούν σε μορφή αρχείου XML που μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα ο καθένας, χωρίς προβλήματα αδείας. Το Office υποστηρίζει επίσης προσαρμοσμένες διατάξεις XML που βελτιώνουν τους υπάρχοντες τύπους εγγράφων του Office. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν εύκολα να δουν πληροφορίες στα υπάρχοντα συστήματα και να τις επεξεργαστούν σε προγράμματα του Office με τα οποία είναι εξοικειωμένοι. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μέσα στο Office μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν από άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές. Το μόνο που χρειάζεται για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε ένα αρχείο του Office είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης ZIP και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML.

  • Ευκολότερος εντοπισμός ενός εγγράφου που περιέχει μακροεντολές    Τα αρχεία που αποθηκεύονται με το προεπιλεγμένο επίθημα "x" (όπως .docx, .xlsx και .pptx) δεν μπορούν να περιέχουν μακροεντολές Visual Basic for Applications (VBA) και μακροεντολές XML. Μόνο τα αρχεία των οποίων η επέκταση ονόματος αρχείου λήγει σε "m" (όπως .docm, .xlsm και .pptm) μπορούν να περιέχουν μακροεντολές.

Λίστα αποθήκευση ως τύπου

Πριν αποφασίσετε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε δυαδική μορφή, διαβάστε το θέμα μπορούν διαφορετικές εκδόσεις του Office να μοιραστούν τα ίδια αρχεία;

Αρχή της σελίδας

Ποιες είναι οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου XML;

Από προεπιλογή, τα έγγραφα, τα φύλλα εργασίας και οι παρουσιάσεις που δημιουργείτε στο Office αποθηκεύονται σε μορφή XML με επεκτάσεις ονόματος αρχείου που προσθέτουν ένα "x" ή ένα "m" στις επεκτάσεις ονόματος αρχείου που γνωρίζετε ήδη. Το "x" υποδηλώνει ένα αρχείο XML που δεν διαθέτει μακροεντολές και το "m" υποδηλώνει ένα αρχείο XML που περιέχει μακροεντολές. Για παράδειγμα, όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο στο Word, το αρχείο χρησιμοποιεί πλέον την επέκταση ονόματος αρχείου .docx από προεπιλογή, αντί της επέκτασης ονόματος αρχείου .doc.

Αποθήκευση αρχείου ως .docx

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο ως πρότυπο, βλέπετε το ίδιο είδος αλλαγής. Η επέκταση προτύπου που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενες εκδόσεις υπάρχει και εδώ, αλλά τώρα διαθέτει ένα "x" ή ένα "m" στο τέλος. Εάν το αρχείο περιέχει κώδικα ή μακροεντολές, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε χρησιμοποιώντας τη νέα μορφή αρχείου XML με δυνατότητα μακροεντολών, η οποία προσθέτει στην επέκταση του αρχείου ένα "’m" για τις μακροεντολές.

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται όλες οι προεπιλεγμένες επεκτάσεις ονόματος αρχείου στο Word, το Excel και το PowerPoint.

Word

Τύπος αρχείου XML

Επέκταση

Έγγραφο

.docx

Έγγραφο με μακροεντολές

.docm

Πρότυπο

.dotx

Πρότυπο με μακροεντολές

.dotm

Excel

Τύπος αρχείου XML

Επέκταση

Βιβλίο εργασίας

.xlsx

Βιβλίο εργασίας με μακροεντολές

.xlsm

Πρότυπο

.xltx

Πρότυπο με μακροεντολές

.xltm

Δυαδικό βιβλίο εργασίας που δεν είναι του τύπου XML

.xlsb

Πρόσθετο με μακροεντολές

.xlam

PowerPoint

Τύπος αρχείου XML

Επέκταση

Παρουσίαση

.pptx

Παρουσίαση με μακροεντολές

.pptm

Πρότυπο

.potx

Πρότυπο με μακροεντολές

.potm

Πρόσθετο με μακροεντολές

.ppam

Εμφάνιση

.ppsx

Εμφάνιση με μακροεντολές

.ppsm

Διαφάνεια

.sldx

Διαφάνεια με μακροεντολές

.sldm

Θέμα του Office

.thmx

Αρχή της σελίδας

Μπορούν διαφορετικές εκδόσεις του Office να μοιράζονται τα ίδια αρχεία;

Το Office σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε αρχεία στη μορφή Open XML και στη μορφή δυαδικού αρχείου των παλαιότερων εκδόσεων του Office και περιλαμβάνει έλεγχο συμβατότητας και μετατροπείς αρχείων για να διευκολύνει την κοινή χρήση αρχείων μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του Office.

Άνοιγμα υπαρχόντων αρχείων στο Office    Μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο που δημιουργήθηκε σε παλαιότερη έκδοση του Office και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε με την υπάρχουσα μορφή. Επειδή μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα έγγραφο από κοινού με κάποιον που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση του Office, το Office χρησιμοποιεί τον έλεγχο συμβατότητας για να ελέγξει και να επιβεβαιώσει ότι δεν έχετε εισαγάγει κάποια δυνατότητα που δεν υποστηρίζεται από παλαιότερες εκδόσεις του Office. Όταν αποθηκεύετε το αρχείο, ο έλεγχος συμβατότητας αναφέρει αυτές τις δυνατότητες και σας επιτρέπει να τις καταργήσετε πριν συνεχίσετε με την αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×