Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο PowerPoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με το PowerPoint, μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε ένα από τους τύπους αρχείων που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Σημαντικό: Το PowerPoint δεν υποστηρίζει τα εξής:

  • Αποθήκευση σε μορφές αρχείων PowerPoint 95 (ή προηγούμενες εκδόσεις).

  • Αρχεία του "Οδηγού συσκευασίας και διανομής" (.ppz).

Αποθήκευση ως τύπο αρχείου

Επέκταση

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε

Παρουσίαση PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του PowerPoint, που είναι μια μορφή αρχείου XML με δυνατότητα, από προεπιλογή.

Παρουσίαση PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα.

Παρουσίαση PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως και το Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με βάση PostScript, που εξελίχθηκε από την Adobe Systems και διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση του αρχείου.

Μορφή εγγράφου XPS

.xps

Μια νέα μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου για την ανταλλαγή εγγράφων στην τελική μορφή τους.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Ένα πρότυπο παρουσίασης του PowerPoint που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε τις μελλοντικές παρουσιάσεις.

Πρότυπα σχεδίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.potm

Ένα πρότυπο που περιέχει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο και να χρησιμοποιήσετε σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο Office PowerPoint 2003.

Θέμα του Office

.thmx

Ένα φύλλο στυλ που περιέχει ρυθμίσεις για θεματικό χρώμα, θεματική γραμματοσειρά και θεματικό εφέ.

Προβολή του PowerPoint

.ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή Παρουσίασης και όχι σε Κανονική προβολή.

Προβολή PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.ppsm

Μια προβολή διαφανειών που περιλαμβάνει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή διαφανειών.

Προβολή PowerPoint 97-2003

.pps

Μια προβολή διαφανειών που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως πρόσθετα.

Πρόσθετο PowerPoint 97-2003

.ppa

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Παρουσίαση του PowerPoint XML

.xml

Μια παρουσίαση σε μορφή αρχείου XML με δυνατότητα τυπική.

Βίντεο MPEG-4

.mp4

Μια παρουσίαση που είναι αποθηκευμένο ως βίντεο.

Η μορφή αρχείου MP4 που αναπαράγεται σε πολλές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως το Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

Μια παρουσίαση που είναι αποθηκευμένο ως βίντεο.

Η μορφή αρχείου WMV αναπαράγεται σε πολλές συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.

GIF (Μορφή ανταλλαγής γραφικών)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF υποστηρίζει μόνο 256 χρώματα. Επομένως, είναι πιο αποτελεσματική για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις. Η μορφή GIF είναι επίσης κατάλληλη για γραμμικά σχέδια, ασπρόμαυρες εικόνες και σύντομο κείμενο ύψους αρκετών ψηφίδων μόνο. Η μορφή GIF υποστηρίζει τα εφέ κίνησης και τα διαφανή φόντα.

Μορφή αρχείου JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει 16 εκατομμύρια χρώματα και είναι κατάλληλη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Μορφή PNG (Φορητών γραφικών δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

PNG εγκρίθηκε ως πρότυπο από το World Wide Web Consortium (W3C) για να αντικαταστήσετε GIF. PNG δεν υποστηρίζει κίνηση όπως κάνει η μορφή GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου.

TIFF (μορφή Tag Image File Format)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων bitmap σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ανάλυση και να είναι μαυρόασπρα, με αποχρώσεις του γκρι ή έγχρωμα.

Bitmap ανεξάρτητο συσκευής (Device Independent Bitmap)

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση που αποτελείται από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη υπολογιστή. Η τιμή κάθε κουκκίδας (είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι) αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Μετα-αρχείο των Windows

.wmf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 16 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 3.x και νεότερες εκδόσεις).

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

.emf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 32 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 95 και νεότερες εκδόσεις).

Διάρθρωση/RTF

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως έγγραφο μόνο κείμενο που παρέχει μικρότερα μεγέθη αρχείων και τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με δυνατότητα μακροεντολών με άλλους χρήστες που ενδεχομένως να μην έχουν την ίδια έκδοση του PowerPoint ή το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε. Οποιοδήποτε κείμενο στο παράθυρο σημειώσεων δεν αποθηκεύεται με αυτήν τη μορφή αρχείου.

Παρουσίαση εικόνων του PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του PowerPoint όπου κάθε διαφάνεια έχει μετατραπεί σε μια εικόνα. Αποθήκευση ενός αρχείου με μια παρουσίαση του PowerPoint εικόνα θα Μειώστε το μέγεθος του αρχείου. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες θα χαθούν.

Παρουσίαση Strict Open XML

.pptx

Μια παρουσίαση στη βασική έκδοση ISO της μορφής αρχείου παρουσίασης του PowerPoint.

Παρουσίαση OpenDocument

.odp

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία του PowerPoint, ώστε να μπορεί να ανοίγουν σε εφαρμογές της παρουσίασης που χρησιμοποιούν τη μορφή παρουσίασης OpenDocument, όπως έγγραφα του Google και OpenOffice.org Impress. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε παρουσιάσεις στη μορφή .odp στο PowerPoint. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να χαθούν κατά την αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων .odp.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση ως τύπο αρχείου

Επέκταση

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε

Παρουσίαση PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του PowerPoint, που είναι μια μορφή αρχείου XML με δυνατότητα, από προεπιλογή.

Παρουσίαση PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα.

Παρουσίαση PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως και το Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με βάση PostScript, που εξελίχθηκε από την Adobe Systems και διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση του αρχείου.

Μορφή εγγράφου XPS

.xps

Μια νέα μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου για την ανταλλαγή εγγράφων στην τελική μορφή τους.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Ένα πρότυπο παρουσίασης του PowerPoint που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε τις μελλοντικές παρουσιάσεις.

Πρότυπα σχεδίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.potm

Ένα πρότυπο που περιέχει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο και να χρησιμοποιήσετε σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο Office PowerPoint 2003.

Θέμα του Office

.thmx

Ένα φύλλο στυλ που περιέχει ρυθμίσεις για θεματικό χρώμα, θεματική γραμματοσειρά και θεματικό εφέ.

Προβολή του PowerPoint

.pps; .ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή Παρουσίασης και όχι σε Κανονική προβολή.

Προβολή PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.ppsm

Μια προβολή διαφανειών που περιλαμβάνει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή διαφανειών.

Προβολή PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια προβολή διαφανειών που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως πρόσθετα.

Πρόσθετο PowerPoint 97-2003

.ppa

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Windows Media Video

wmv

Μια παρουσίαση που είναι αποθηκευμένο ως βίντεο. PowerPoint 2010 παρουσιάσεων μπορούν να αποθηκευτούν σε υψηλή ποιότητα (1024 x 768, 30 πλαισίων ανά δευτερόλεπτο); Μεσαία ποιότητα (παρουσιάσεις, 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο); Χαμηλή ποιότητα και (320 X 240, 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο).

Η μορφή αρχείου WMV αναπαράγεται σε πολλά προγράμματα αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως το Windows Media Player.

GIF (Μορφή ανταλλαγής γραφικών)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF υποστηρίζει μόνο 256 χρώματα. Επομένως, είναι πιο αποτελεσματική για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις. Η μορφή GIF είναι επίσης κατάλληλη για γραμμικά σχέδια, ασπρόμαυρες εικόνες και σύντομο κείμενο ύψους αρκετών ψηφίδων μόνο. Η μορφή GIF υποστηρίζει τα εφέ κίνησης και τα διαφανή φόντα.

Μορφή αρχείου JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει 16 εκατομμύρια χρώματα και είναι κατάλληλη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Μορφή PNG (Φορητών γραφικών δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

PNG εγκρίθηκε ως πρότυπο από το World Wide Web Consortium (W3C) για να αντικαταστήσετε GIF. PNG δεν υποστηρίζει κίνηση όπως κάνει η μορφή GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου.

TIFF (μορφή Tag Image File Format)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων bitmap σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ανάλυση και να είναι μαυρόασπρα, με αποχρώσεις του γκρι ή έγχρωμα.

Bitmap ανεξάρτητο συσκευής (Device Independent Bitmap)

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση που αποτελείται από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη υπολογιστή. Η τιμή κάθε κουκκίδας (είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι) αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Μετα-αρχείο των Windows

.wmf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 16 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 3.x και νεότερες εκδόσεις).

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

.emf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 32 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 95 και νεότερες εκδόσεις).

Διάρθρωση/RTF

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως έγγραφο μόνο κείμενο που παρέχει μικρότερα μεγέθη αρχείων και τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με δυνατότητα μακροεντολών με άλλους χρήστες που ενδεχομένως να μην έχουν την ίδια έκδοση του PowerPoint ή το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε. Οποιοδήποτε κείμενο στο παράθυρο σημειώσεων δεν αποθηκεύεται με αυτήν τη μορφή αρχείου.

Παρουσίαση εικόνων του PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του PowerPoint όπου κάθε διαφάνεια έχει μετατραπεί σε μια εικόνα. Αποθήκευση ενός αρχείου με μια παρουσίαση του PowerPoint εικόνα θα Μειώστε το μέγεθος του αρχείου. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες θα χαθούν.

Παρουσίαση OpenDocument

.odp

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία PowerPoint 2010, ώστε να μπορεί να ανοίγουν σε εφαρμογές της παρουσίασης που χρησιμοποιούν τη μορφή παρουσίασης OpenDocument, όπως έγγραφα του Google και OpenOffice.org Impress. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε παρουσιάσεις με τη μορφή .odp στο PowerPoint 2010. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να χαθούν κατά την αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων .odp.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση ως τύπο αρχείου

Επέκταση

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε

Παρουσίαση PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του Office PowerPoint 2007, που, από προεπιλογή, είναι μια μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML.

Παρουσίαση PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει Visual Basic for Applications (VBA) κώδικα.

Παρουσίαση PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως και το Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Δημοσίευση ως PDF ή XPS: με βάση την PostScript μια ηλεκτρονική μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε από την Adobe Systems που διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF ή XPS.

Μορφή εγγράφου XPS

.xps

Δημοσίευση ως PDF ή XPS: μια νέα μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου της Microsoft για την ανταλλαγή εγγράφων στην τελική μορφή τους.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF ή XPS.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Μια παρουσίαση ως πρότυπο, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση μελλοντικών παρουσιάσεων.

Πρότυπα σχεδίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.potm

Ένα πρότυπο που περιέχει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο και να χρησιμοποιήσετε σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο Office PowerPoint 2003.

Θέμα του Office

.thmx

Ένα φύλλο στυλ που περιέχει ρυθμίσεις για θεματικό χρώμα, θεματική γραμματοσειρά και θεματικό εφέ.

Προβολή του PowerPoint

.pps; .ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή Παρουσίασης και όχι σε Κανονική προβολή.

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο .pps, ανατρέξτε στο θέμα δεν μπορώ να κάνω για να ανοίξετε ένα αρχείο .pps.

Προβολή PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.ppsm

Μια προβολή διαφανειών που περιλαμβάνει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή διαφανειών.

Προβολή PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια προβολή διαφανειών που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως πρόσθετα.

Πρόσθετο PowerPoint 97-2003

.ppa

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

.mht, .mhtml

Μια ιστοσελίδα ως ένα μόνο αρχείο, με το αρχείο .htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για την αποστολή μιας παρουσίασης, χρησιμοποιώντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιστοσελίδα

.htm, .html

Μια ιστοσελίδα ως φάκελος, με το αρχείο .htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για τη δημοσίευση σε μια τοποθεσία ή την επεξεργασία με το Microsoft Office FrontPage ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML.

GIF (Μορφή ανταλλαγής γραφικών)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF υποστηρίζει μόνο 256 χρώματα και, επομένως, είναι πιο αποτελεσματική για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις, παρά για έγχρωμες φωτογραφίες. Η μορφή GIF είναι επίσης κατάλληλη για γραμμικά σχέδια, μαυρόασπρες εικόνες και σύντομο κείμενο ύψους μερικών μόνο ψηφίδων. Η μορφή GIF υποστηρίζει τα εφέ κίνησης και τα διαφανή φόντα.

Μορφή αρχείου JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει 16 εκατομμύρια χρώματα και είναι κατάλληλη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Μορφή PNG (Φορητών γραφικών δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

PNG εγκρίθηκε ως πρότυπο από το World Wide Web Consortium (W3C) για να αντικαταστήσετε GIF. PNG δεν υποστηρίζει κίνηση όπως κάνει η μορφή GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου.

TIFF (μορφή Tag Image File Format)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων bitmap σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ανάλυση και να είναι μαυρόασπρα, με αποχρώσεις του γκρι ή έγχρωμα.

Bitmap ανεξάρτητο συσκευής (Device Independent Bitmap)

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση, αποτελούμενη από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη υπολογιστή. Η τιμή κάθε κουκκίδας (είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι) αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Μετα-αρχείο των Windows

.wmf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 16 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 3.x και νεότερες εκδόσεις).

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

.emf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 32 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 95 και νεότερες εκδόσεις).

Διάρθρωση/RTF

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως έγγραφο μόνο κείμενο που παρέχει μικρότερα μεγέθη αρχείων και τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με δυνατότητα μακροεντολών με άλλους χρήστες που ενδεχομένως να μην έχουν την ίδια έκδοση του PowerPoint ή το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε. Οποιοδήποτε κείμενο στο παράθυρο σημειώσεων δεν αποθηκεύεται με αυτήν τη μορφή αρχείου.

Παρουσίαση OpenDocument

.odp

Παρουσίαση OpenDocument. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία PowerPoint 2007, ώστε να μπορεί να ανοίγουν σε εφαρμογές της παρουσίασης που χρησιμοποιούν τη μορφή παρουσίασης OpenDocument, όπως έγγραφα του Google και OpenOffice.org Impress. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε παρουσιάσεις με τη μορφή .odp στο PowerPoint 2007. Μορφοποίηση μπορεί να χαθούν κατά την αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων .odp.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×