Μορφές αρχείου που υποστηρίζονται στο PowerPoint 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Microsoft Office PowerPoint 2007 μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε κανέναν από τους τύπους αρχείων που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Office PowerPoint 2007 δεν υποστηρίζει τα εξής:

Αποθήκευση ως τύπο αρχείου

Επέκταση

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε

Παρουσίαση PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του Office PowerPoint 2007, που, από προεπιλογή, είναι μια μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML.

Παρουσίαση PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Παρουσίαση PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 για το Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Δημοσίευση ως PDF ή XPS: Μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με βάση PostScript, που εξελίχθηκε από την Adobe Systems και διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση του αρχείου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Μορφή εγγράφου XPS

.xps

Δημοσίευση ως PDF ή XPS: Μια νέα μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου της Microsoft για την ανταλλαγή εγγράφων στην τελική μορφή τους.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF και XPS.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Μια παρουσίαση ως πρότυπο, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση μελλοντικών παρουσιάσεων.

Πρότυπα σχεδίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.potm

Ένα πρότυπο που περιέχει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο και να χρησιμοποιήσετε σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο Office PowerPoint 2003.

Θέμα του Office

.thmx

Ένα φύλλο στυλ που περιέχει ρυθμίσεις για θεματικό χρώμα, θεματική γραμματοσειρά και θεματικό εφέ.

Προβολή του PowerPoint

.pps; .ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή Παρουσίασης και όχι σε Κανονική προβολή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο .pps, ανατρέξτε στο θέμα δεν μπορώ να κάνω για να ανοίξετε ένα αρχείο .pps.

Προβολή PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.ppsm

Μια προβολή διαφανειών που περιλαμβάνει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή διαφανειών.

Προβολή PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια προβολή διαφανειών που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως πρόσθετα.

Πρόσθετο PowerPoint 97-2003

.ppa

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

.mht, .mhtml

Μια ιστοσελίδα ως ένα μόνο αρχείο με το αρχείο .htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Κατάλληλη για την αποστολή μιας παρουσίασης σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ιστοσελίδα

.htm, .html

Μια ιστοσελίδα ως φάκελος, με το αρχείο .htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για τη δημοσίευση σε μια τοποθεσία ή την επεξεργασία με το Microsoft Office FrontPage ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML.

GIF (Μορφή ανταλλαγής γραφικών)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF περιορίζεται σε υποστήριξης 256 χρώματα και, επομένως, είναι πιο αποτελεσματική για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις και όχι έγχρωμες φωτογραφίες. Μορφή GIF είναι επίσης καλή για γραμμικά σχέδια, ασπρόμαυρες εικόνες και σύντομο κείμενο μόνο μερικά pixel ύψος. Μορφή GIF υποστηρίζει κίνησης και διαφανές φόντο.

FileFormat JPEG (φωτογραφικές μεικτή υπολογιστή ειδικούς ομάδα)

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει 16 εκατομμύρια χρώματα και είναι κατάλληλη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Μορφή PNG (Φορητών γραφικών δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

PNG εγκρίθηκε ως πρότυπο από το World Wide Web Consortium (W3C) για να αντικαταστήσετε GIF. PNG δεν υποστηρίζει κίνηση όπως κάνει η μορφή GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν αυτήν τη μορφή αρχείου.

TIFF (μορφή Tag Image File Format)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων bitmap σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ανάλυση και να είναι μαυρόασπρα, με αποχρώσεις του γκρι ή έγχρωμα.

Bitmap ανεξάρτητο συσκευής (Device Independent Bitmap)

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση, αποτελούμενη από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη υπολογιστή. Η τιμή κάθε κουκκίδας (είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι) αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Μετα-αρχείο των Windows

.wmf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 16 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 3.x και νεότερες εκδόσεις).

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

.emf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 32 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 95 και νεότερες εκδόσεις).

Διάρθρωση/RTF

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως ένα έγγραφο μόνο κειμένου που εξασφαλίζει μικρότερα μεγέθη αρχείων και τη δυνατότητα να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με δυνατότητα μακροεντολών με άλλους χρήστες που ενδεχομένως να μην έχουν την ίδια έκδοση του PowerPoint ή το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε. Οποιοδήποτε κείμενο στο παράθυρο σημειώσεων δεν αποθηκεύεται με αυτήν τη μορφή αρχείου.

Παρουσίαση OpenDocument

.odp

Παρουσίαση OpenDocument. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία PowerPoint 2007, ώστε να μπορεί να ανοίγουν σε εφαρμογές της παρουσίασης που χρησιμοποιούν τη μορφή παρουσίασης OpenDocument, όπως έγγραφα του Google και OpenOffice.org Impress. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε παρουσιάσεις με τη μορφή .odp στο PowerPoint 2007. Μορφοποίηση μπορεί να χαθούν κατά την αποθήκευση και άνοιγμα αρχείων .odp.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×