Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας

Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έχετε διάφορες επιλογές στη διάθεσή σας όταν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο στο Excel. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα κελί, σε πολλά κελιά ταυτόχρονα ή σε περισσότερα από ένα φύλλο εργασίας ταυτόχρονα. Τα δεδομένα που εισάγετε μπορεί να είναι αριθμοί, κείμενο, ημερομηνίες ή ώρες. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα δεδομένα με πολλούς τρόπους. Επίσης, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε για να διευκολύνετε την καταχώρηση δεδομένων.

Αυτό το θέμα δεν εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα δεδομένων για να εισαγάγετε δεδομένα σε φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με φόρμες δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη, επεξεργασία, εύρεση και διαγραφή γραμμών χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα σε φύλλο εργασίας, ενδεχομένως να τα έχετε προστατεύσει εσείς ή κάποιος άλλος για να αποτραπεί η ακούσια αλλαγή τους. Σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας μπορείτε να επιλέξετε κελιά για την προβολή των δεδομένων τους αλλά δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σε κελιά που είναι κλειδωμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να καταργήσετε την προστασία ενός φύλλου εργασίας εκτός εάν σας το επιτρέψει αυτός που το δημιούργησε. Για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας, επιλέξτε Κατάργηση προστασίας φύλλου στην ομάδα Αλλαγές της καρτέλας Αναθεώρηση. Εάν είχε οριστεί κωδικός πρόσβασης κατά την εφαρμογή της προστασίας του φύλλου εργασίας, πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή κειμένου ή αριθμού σε κελί

Εισαγωγή αριθμού με σταθερό πλήθος δεκαδικών ψηφίων

Εισαγωγή ημερομηνίας ή ώρας σε κελί

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά κελιά ταυτόχρονα

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα

Προσαρμογή ρυθμίσεων φύλλου εργασίας και μορφοποιήσεων κελιού

Αλλαγή της κατεύθυνσης για το πλήκτρο Enter

Αλλαγή του πλάτους μιας στήλης

Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Αλλαγή της μορφής αριθμού

Μορφοποίηση αριθμού ως κείμενο

Εισαγωγή κειμένου ή αριθμού σε κελί

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter ή Tab.

  Για να εισαγάγετε δεδομένα σε μια νέα γραμμή μέσα σε ένα κελί, εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Enter.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή αριθμού με σταθερό πλήθος δεκαδικών ψηφίων

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Επιλέξτε Για προχωρημένους και στη συνέχεια, στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εισαγωγή υποδιαστολής.

 3. Στο πλαίσιο Θέσεις, πληκτρολογήστε έναν θετικό αριθμό ψηφίων δεξιά από την υποδιαστολή ή αρνητικό αριθμό ψηφίων αριστερά από την υποδιαστολή.

  Εάν, για παράδειγμα, καταχωρήσετε 3 στο πλαίσιο Θέσεις και μετά πληκτρολογήσετε τον αριθμό 2834 σε ένα κελί, η τιμή θα εμφανίζεται ως 2,834. Εάν εισαγάγετε -3 στο πλαίσιο Θέσεις και μετά πληκτρολογήσετε τον αριθμό 283, η τιμή θα είναι 283000.

 4. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

  Δεν επηρεάζονται τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει σε κελιά πριν να επιλέξετε Σταθερή θέση υποδιαστολής.

  Για να παρακάμψετε προσωρινά την επιλογή Σταθερή θέση υποδιαστολής, πληκτρολογήστε μια υποδιαστολή όταν εισάγετε τον αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ημερομηνίας ή ώρας σε κελί

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία ή μια ώρα όπως παρακάτω:

  • Για μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε μια κάθετο ή μια παύλα για να διαχωρίσετε τα τμήματα της ημερομηνίας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 5/9/2002 ή 5-Σεπ-2002.

  • Για να εισαγάγετε μια ώρα που βασίζεται σε το 12-ωρης μορφής ώρας, εισαγάγετε το χρόνο ακολουθούμενη από ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια ή p μετά την ώρα. Για παράδειγμα, 9:00 p. Διαφορετικά, το Excel εισάγει την ώρα ως ΠΜ.

   Για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+; (ερωτηματικό).

 • Για να καταχωρήσετε μια ημερομηνία ή ώρα η οποία θα ενημερωθεί την επόμενη φορά που θα ανοίξετε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις TODAY και NOW.

 • Όταν εισάγετε μια ημερομηνία ή ώρα σε ένα κελί, αυτή εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας του υπολογιστή ή στη μορφή που έχει εφαρμοστεί στο κελί πριν από την εισαγωγή της ημερομηνίας ή της ώρας. Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας βασίζεται στις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας, στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Πίνακας ελέγχου, Ώρα, γλώσσα και περιοχή). Εάν έχουν αλλάξει αυτές οι ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, οι ημερομηνίες και οι ώρες στα βιβλία εργασίας σας που δεν έχουν μορφοποιηθεί με την εντολή Μορφοποίηση κελιών εμφανίζονται σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις.

 • Για να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την ημερομηνία ή την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+# ή Ctrl+Shift+@.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά κελιά ταυτόχρονα

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε τα ίδια δεδομένα. Τα κελιά δεν χρειάζεται να είναι γειτονικά.

  Τρόπος επιλογής κελιών

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

  Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το Ctrl+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα στο ενεργό κελί και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα ίδια δεδομένα σε πολλά κελιά χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης για αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων στα κελιά του φύλλου εργασίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Συμπλήρωση δεδομένων αυτόματα σε κελιά του φύλλου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα

Καθιστώντας ενεργό πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα, μπορείτε να εισαγάγετε νέα δεδομένα ή να αλλάξετε τα υπάρχοντα δεδομένα σε ένα από τα φύλλα εργασίας και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας στα ίδια κελιά.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στις καρτέλες των φύλλων εργασίας στις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα.

  Κουμπιά κύλισης καρτελών

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλετε, κάντε κλικ στα κουμπιά κύλισης καρτελών για να βρείτε το φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε τις καρτέλες των φύλλων εργασίας που θέλετε, μπορεί να χρειαστεί να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο του εγγράφου.

 2. Στο ενεργό φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί ή περιοχή στο οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε υπάρχοντα ή να εισαγάγετε νέα δεδομένα.

  Τρόπος επιλογής κελιών

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

  Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το Ctrl+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 3. Στο ενεργό κελί, πληκτρολογήστε νέα ή επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα δεδομένα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε την επιλογή στο επόμενο κελί.

  Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα φύλλα εργασίας που έχετε επιλέξει.

 4. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή επεξεργασία των δεδομένων.

 • Για να καταργήσετε μια επιλογή πολλών φύλλων εργασίας, κάντε κλικ σε ένα φύλλο εργασίας που δεν είναι επιλεγμένο. Εάν δεν φαίνεται κάποιο μη επιλεγμένο φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων.

 • Όταν εισάγετε ή επεξεργάζεστε δεδομένα, οι αλλαγές επηρεάζουν όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας και μπορεί να αντικατασταθούν ακούσια δεδομένα που δεν θέλατε να αλλάξετε. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να προβάλετε όλα τα φύλλα εργασίας ταυτόχρονα για να προσδιορίσετε πιθανές διενέξεις δεδομένων.

  1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, επιλέξτε Δημιουργία παραθύρου.

  2. Μεταβείτε στο νέο παράθυρο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να προβάλετε.

  3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε φύλλο εργασίας που θέλετε να προβάλετε.

  4. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση όλων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  5. Για να προβάλετε φύλλα εργασίας στο ενεργό βιβλίο εργασίας μόνο, στο παράθυρο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρα του ενεργού βιβλίου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή ρυθμίσεων φύλλου εργασίας και μορφοποιήσεων κελιού

Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις στο Excel που μπορείτε να αλλάξετε για να διευκολύνετε τη μη αυτόματη καταχώρηση δεδομένων. Κάποιες αλλαγές επηρεάζουν όλα τα βιβλία εργασίας, κάποιες επηρεάζουν ολόκληρο το φύλλο εργασίας και κάποιες επηρεάζουν μόνο τα κελιά που καθορίζετε.

Αλλαγή της κατεύθυνσης για το πλήκτρο Enter

Όταν πατάτε το πλήκτρο Tab για να εισάγετε δεδομένα σε πολλά κελιά σε μια γραμμή και έπειτα πατήσετε το πλήκτρο Enter στο τέλος της γραμμής, από προεπιλογή, η επιλογή μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής.

Το πάτημα του πλήκτρου Enter μετακινεί την επιλογή προς τα κάτω κατά ένα κελί και το πάτημα του πλήκτρου Tab μετακινεί την επιλογή κατά ένα κελί προς τα δεξιά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της μετακίνησης για το πλήκτρο Tab, ωστόσο μπορείτε να ορίσετε μια διαφορετική κατεύθυνση για το πλήκτρο Enter. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης επηρεάζει ολόκληρο το φύλλο εργασίας, τυχόν άλλα ανοιχτά φύλλα εργασίας, τυχόν άλλα ανοιχτά βιβλία εργασίας και όλα τα νέα βιβλία εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές.

 2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση επιλογής έπειτα από την πίεση του πλήκτρου Enter και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατεύθυνση που θέλετε στο πλαίσιο Κατεύθυνση.

Αλλαγή του πλάτους μιας στήλης

Ορισμένες φορές, ένα κελί μπορεί να εμφανίζονται #. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το κελί περιέχει έναν αριθμό ή μια ημερομηνία και το πλάτος του στήλη δεν μπορεί να εμφανίζει όλους τους χαρακτήρες που απαιτεί η μορφή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα κελί με τη μορφή ημερομηνίας "ηη/μμ/εεεε" περιέχει 31/12/2015. Ωστόσο, η στήλη μόνο είναι αρκετά πλατιά ώστε να εμφανίζει έξι χαρακτήρες. Στο κελί θα εμφανίσει #. Για να δείτε όλα τα περιεχόμενα του κελιού με την τρέχουσα μορφή, πρέπει να μπορείτε να αυξήσετε το πλάτος της στήλης.

 1. Κάντε κλικ στο κελί για το οποίο θέλετε να αλλάξετε το πλάτος στήλης.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Κελιά, επιλέξτε Μορφοποίηση.

  Η ομάδα "Κελιά" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να χωρά όλο το κείμενο στο κελί, επιλέξτε Αυτόματη προσαρμογή στο πλάτος της στήλης.

  • Για να ορίσετε μεγαλύτερο πλάτος στήλης, επιλέξτε Πλάτος στήλης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το πλάτος που θέλετε στο πλαίσιο Πλάτος στήλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εναλλακτικά της αύξησης του πλάτους μιας στήλης, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της συγκεκριμένης στήλης ή ακόμα και ενός μεμονωμένου κελιού. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας, ώστε μια ημερομηνία να εμφανίζεται μόνο ως ημέρα και μήνας (μορφή "ηη/μμ"), όπως 31/12, ή να επιλέξετε ένας αριθμός να παρουσιάζεται με επιστημονική (εκθετική) μορφή, όπως 4E+08.

Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές γραμμές κειμένου μέσα σε ένα κελί με αναδίπλωση του κειμένου. Η αναδίπλωση κειμένου σε ένα κελί δεν επηρεάζει άλλα κελιά.

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να γίνει αναδίπλωση κειμένου.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στοίχιση, επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου.

Η ομάδα "Στοίχιση" στην "Κεντρική" καρτέλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το κείμενο είναι μια μεγάλη λέξη, δεν θα αναδίπλωση τους χαρακτήρες (δεν θα είναι η διαίρεση του word); αντί για αυτό, μπορείτε να αυξήσετε το πλάτος της στήλης ή μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς για να δείτε ολόκληρο το κείμενο. Εάν δεν εμφανίζεται όλο το κείμενο μετά την αναδίπλωση του κειμένου, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το ύψος της γραμμής. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή γραμμής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδίπλωση κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Αναδίπλωση κειμένου σε κελί.

Αλλαγή της μορφής αριθμού

Στο Excel, η μορφή ενός κελιού είναι ξεχωριστή από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κελί. Αυτή η διαφορά εμφάνισης μπορεί να έχει σημαντική επίδραση όταν τα δεδομένα είναι αριθμητικά. Για παράδειγμα, όταν ο αριθμός που πληκτρολογείτε στρογγυλοποιείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στρογγυλοποιείται μόνο ο εμφανιζόμενος αριθμός. Οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν τον πραγματικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο κελί και όχι τον μορφοποιημένο αριθμό που εμφανίζεται. Συνεπώς, οι υπολογισμοί μπορεί να εμφανίζονται ανακριβείς λόγω στρογγυλοποίησης σε ένα ή περισσότερα κελιά.

Αφού πληκτρολογήσετε αριθμούς σε ένα κελί, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζονται.

 1. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει τους αριθμούς που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και στη συνέχεια κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

  Πλαίσιο "Μορφή αριθμού" στην Κεντρική καρτέλα

  Για να επιλέξετε μια μορφή αριθμού από τη λίστα με τις διαθέσιμες μορφές, επιλέξτε Περισσότερες μορφές αριθμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα Κατηγορία.

Μορφοποίηση αριθμού ως κείμενο

Αριθμοί που δεν χρειάζεται να υπολογιστούν στο Excel, όπως αριθμοί τηλεφώνου, μπορούν να μορφοποιηθούν ως κείμενο, εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση "Κείμενο" σε κενά κελιά, πριν να τους πληκτρολογήσετε.

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και στη συνέχεια επιλέξτε Κείμενο.

  Πλαίσιο "Μορφή αριθμού" στην Κεντρική καρτέλα

 3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε στο μορφοποιημένο κελί.

  Οι αριθμοί που πληκτρολογήσατε πριν εφαρμόσετε τη μορφοποίηση "Κείμενο" στα κελιά πρέπει να καταχωρηθούν ξανά στα μορφοποιημένα κελιά. Για τη γρήγορη εκ νέου καταχώρηση αριθμών ως κείμενο, επιλέξτε κάθε κελί, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Enter.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×