Μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Έχετε διάφορες επιλογές στη διάθεσή σας όταν θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο στο Excel. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε ένα κελί, σε πολλά κελιά ταυτόχρονα ή σε περισσότερα από ένα φύλλο εργασίας ταυτόχρονα. Τα δεδομένα που εισάγετε μπορεί να είναι αριθμοί, κείμενο, ημερομηνίες ή ώρες. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα δεδομένα με πολλούς τρόπους. Επίσης, υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε για να διευκολύνετε την καταχώρηση δεδομένων.

Αυτό το θέμα εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα δεδομένων για να εισαγάγετε δεδομένα στο φύλλο εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με τις φόρμες δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, επεξεργασία, εύρεση, και διαγραφή γραμμών, χρησιμοποιώντας μια φόρμα δεδομένων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε δεδομένα σε φύλλο εργασίας, ενδεχομένως να τα έχετε προστατεύσει εσείς ή κάποιος άλλος για να αποτραπεί η ακούσια αλλαγή τους. Σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας μπορείτε να επιλέξετε κελιά για την προβολή των δεδομένων τους αλλά δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σε κελιά που είναι κλειδωμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να καταργήσετε την προστασία ενός φύλλου εργασίας εκτός εάν σας το επιτρέψει αυτός που το δημιούργησε. Για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας, επιλέξτε Κατάργηση προστασίας φύλλου στην ομάδα Αλλαγές της καρτέλας Αναθεώρηση. Εάν είχε οριστεί κωδικός πρόσβασης κατά την εφαρμογή της προστασίας του φύλλου εργασίας, πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης για να καταργήσετε την προστασία του φύλλου εργασίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή κειμένου ή αριθμού σε ένα κελί

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό που έχει ένα σταθερό πλήθος δεκαδικών ψηφίων

Εισαγωγή ημερομηνίας ή ώρας σε ένα κελί

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά κελιά ταυτόχρονα

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα

Προσαρμογή ρυθμίσεων φύλλου εργασίας και μορφοποιήσεων κελιού

Αλλαγή της κατεύθυνσης για το πλήκτρο ENTER

Αλλαγή του πλάτους μιας στήλης

Αναδίπλωση κειμένου σε ένα κελί

Αλλαγή της μορφής ενός αριθμού

Μορφοποίηση αριθμού ως κείμενο

Εισαγωγή κειμένου ή αριθμού σε κελί

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER ή TAB.

  Για να εισαγάγετε δεδομένα σε μια νέα γραμμή μέσα σε ένα κελί, εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ENTER.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή αριθμού με σταθερό πλήθος δεκαδικών ψηφίων

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στην ενότητα Επεξεργασία επιλογών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εισαγωγή υποδιαστολής.

 3. Στο πλαίσιο Θέσεις, πληκτρολογήστε ένα θετικό αριθμό ψηφίων δεξιά από την υποδιαστολή ή αρνητικό αριθμό ψηφίων αριστερά από την υποδιαστολ.

  Εάν, για παράδειγμα, καταχωρήσετε 3 στο πλαίσιο Θέσεις και μετά πληκτρολογήσετε τον αριθμό 2834 σε ένα κελί, η τιμή θα εμφανίζεται ως 2,834. Εάν εισαγάγετε -3 στο πλαίσιο Θέσεις και μετά πληκτρολογήσετε τον αριθμό 283, η τιμή θα είναι 283000.

 4. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

  Σημείωση    Τα δεδομένα που πληκτρολογήσατε σε κελιά πριν να επιλέξετε την επιλογή Σταθερά δεκαδικά δεν επηρεάζονται.

  Για να παρακάμψετε προσωρινά την επιλογή Σταθερά δεκαδικά, πληκτρολογήστε μια υποδιαστολή όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ημερομηνίας ή ώρας σε κελί

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ σε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία ή ώρα όπως παρακάτω:

  • Για μια ημερομηνία, χρησιμοποιήστε μια κάθετο ή μια παύλα για να διαχωρίσετε τα τμήματα της ημερομηνίας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε 5/9/2002 ή 5-Σεπ-2002.

  • Για να εισαγάγετε μια ώρα που βασίζεται σε το 12-ωρης μορφής ώρας, εισαγάγετε το χρόνο ακολουθούμενη από ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια ή p μετά την ώρα. Για παράδειγμα, 9:00 p. Διαφορετικά, το Excel εισάγει την ώρα ως ΠΜ.

   Για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT +; (ερωτηματικό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία ή ώρα που παραμένει τρέχουσα όταν ανοίξετε ξανά ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις TODAY και NOW .

 • Όταν εισαγάγετε μια ημερομηνία ή ώρα σε ένα κελί, εμφανίζεται είτε στην προεπιλεγμένη μορφή για τον υπολογιστή σας ημερομηνίας ή ώρας, είτε με τη μορφή που έχει εφαρμοστεί στο κελί πριν από την εισαγωγή της ημερομηνίας ή ώρας. Η προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας είναι με βάση τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας (Πίνακας ελέγχου). Εάν έχουν αλλάξει αυτές τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τις ημερομηνίες και ώρες στο φύλλο εργασίας που δεν έχουν μορφοποιηθεί χρησιμοποιώντας την εντολή Μορφοποίηση κελιών εμφανίζονται σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις.

 • Για να εφαρμόσετε την προεπιλεγμένη μορφή ημερομηνίας ή ώρας, κάντε κλικ στο κελί που περιέχει την τιμή ημερομηνίας ή ώρας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + # ή CTRL + SHIFT + @.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά κελιά ταυτόχρονα

 1. Επιλέξτε τα κελιά όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε τα ίδια δεδομένα. Τα κελιά δεν χρειάζεται να είναι γειτονικά.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα μόνο κελί

Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

Μια περιοχή κελιών

Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

Μια μεγάλη περιοχή κελιών

Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

1. Επικεφαλίδα γραμμής

2. Επικεφαλίδα στήλης

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

Γειτονικές γραμμές ή στήλες

Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 1. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα στο ενεργό κελί και στη συνέχεια, πιέστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER.

  Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τα ίδια δεδομένα σε πολλά κελιά, χρησιμοποιώντας το λαβή συμπλήρωσης Λαβή συμπλήρωσης για αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά φύλλου εργασίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά του φύλλου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή των ίδιων δεδομένων σε πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα

Καθιστώντας ενεργό πολλά φύλλα εργασίας ταυτόχρονα, μπορείτε να εισαγάγετε νέα δεδομένα ή να αλλάξετε τα υπάρχοντα δεδομένα σε ένα από τα φύλλα εργασίας και οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας στα ίδια κελιά.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου εργασίας που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις καρτέλες των άλλων φύλλων εργασίας στο οποίο θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα.

  Κουμπιά κύλισης καρτελών

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα του φύλλου εργασίας που θέλετε, κάντε κλικ στα κουμπιά κύλισης καρτελών για να βρείτε το φύλλο εργασίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε τις καρτέλες των φύλλων εργασίας που θέλετε, μπορεί να χρειαστεί να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο του εγγράφου.

 2. Στο ενεργό φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί ή περιοχή στο οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε υπάρχοντα ή να εισαγάγετε νέα δεδομένα.

Για να επιλέξετε

Κάντε το εξής

Ένα μόνο κελί

Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

Μια περιοχή κελιών

Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

Μια μεγάλη περιοχή κελιών

Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

Κουμπί "Επιλογή όλων"

Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

1. Επικεφαλίδα γραμμής

2. Επικεφαλίδα στήλης

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

Γειτονικές γραμμές ή στήλες

Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 1. Στο ενεργό κελί, πληκτρολογήστε νέα δεδομένα ή να επεξεργαστείτε τα υπάρχοντα δεδομένα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER ή TAB για να μετακινήσετε την επιλογή στο επόμενο κελί.

  Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλα τα φύλλα εργασίας που έχετε επιλέξει.

 2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή επεξεργασία των δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Για να καταργήσετε μια επιλογή πολλών φύλλων εργασίας, κάντε κλικ σε ένα φύλλο εργασίας που δεν είναι επιλεγμένο. Εάν δεν φαίνεται κάποιο μη επιλεγμένο φύλλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων.

 • Όταν εισάγετε ή επεξεργάζεστε δεδομένα, οι αλλαγές επηρεάζουν όλα τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας και μπορεί να αντικατασταθούν ακούσια δεδομένα που δεν θέλατε να αλλάξετε. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να προβάλετε όλα τα φύλλα εργασίας ταυτόχρονα για να προσδιορίσετε πιθανές διενέξεις δεδομένων.

  1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην ομάδα Νέο παράθυρο.

  2. Μεταβείτε στο νέο παράθυρο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να προβάλετε.

  3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε φύλλο εργασίας που θέλετε να προβάλλετε.

  4. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση όλων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  5. Για να προβάλετε φύλλα εργασίας στο ενεργό βιβλίο εργασίας μόνο, στο παράθυρο διαλόγου Τακτοποίηση παραθύρων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρα του ενεργού βιβλίου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή ρυθμίσεων φύλλου εργασίας και μορφοποιήσεων κελιού

Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις στο Excel που μπορείτε να αλλάξετε για να διευκολύνετε τη μη αυτόματη καταχώρηση δεδομένων. Κάποιες αλλαγές επηρεάζουν όλα τα βιβλία εργασίας, κάποιες επηρεάζουν ολόκληρο το φύλλο εργασίας και κάποιες επηρεάζουν μόνο τα κελιά που καθορίζετε.

Αλλαγή της κατεύθυνσης για το πλήκτρο ENTER

Όταν πατάτε το πλήκτρο TAB για να εισαγάγετε δεδομένα σε πολλά κελιά σε μια γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER στο τέλος της γραμμής, από προεπιλογή, η επιλογή μετακινείται στην αρχή της επόμενης γραμμής.

Πατήστε το πλήκτρο ENTER Μετακίνηση της επιλογής προς τα κάτω κατά ένα κελί και πατώντας το πλήκτρο TAB πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο κελί προς τα δεξιά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της μετακίνησης για το πλήκτρο TAB, αλλά μπορείτε να καθορίσετε μια διαφορετική κατεύθυνση για το πλήκτρο ENTER. Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης επηρεάζει ολόκληρο το φύλλο εργασίας, άλλα ανοιχτά φύλλα εργασίας, άλλα ανοιχτά βιβλία εργασίας και όλα τα νέα βιβλία εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μετακίνηση επιλογής έπειτα από την πίεση του πλήκτρου Enter και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατεύθυνση που θέλετε στο πλαίσιο Κατεύθυνση.

Αλλαγή του πλάτους μιας στήλης

Κάποιες φορές, ένα κελί μπορεί να εμφανίσει την τιμή #####. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το κελί περιέχει έναν αριθμό ή μια ημερομηνία και λόγω του πλάτους της στήλης δεν μπορούν να εμφανιστούν όλοι οι χαρακτήρες που απαιτεί η μορφή του κελιού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα κελί με τη μορφή ημερομηνίας "ηη/μμ/εεεε" περιέχει την τιμή 31/12/2007. Ωστόσο, η στήλη έχει αρκετό πλάτος για να εμφανίσει μόνο έξι χαρακτήρες. Το κελί θα εμφανίζει την τιμή #####. Για να δείτε όλα τα περιεχόμενα του κελιού με την τρέχουσα μορφή, πρέπει να αυξήσετε το πλάτος της στήλης.

 1. Κάντε κλικ στο κελί για το οποίο θέλετε να αλλάξετε το πλάτος στήλης.

 2. Από την καρτέλα Αρχική, κάντε κλικ στη λίστα Κελιά και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να χωράει όλο το κείμενο σε ένα κελί, κάντε κλικ στην εντολή Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στήλης.

  • Για να ορίσετε μεγαλύτερο πλάτος στήλης, κάντε κλικ στην επιλογή Πλάτος στήλης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το πλάτος που θέλετε στο πλαίσιο Πλάτος στήλης.

Εναλλακτικά της αύξησης του πλάτους μιας στήλης, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της συγκεκριμένης στήλης ή ακόμα και ενός μεμονωμένου κελιού. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας, ώστε μια ημερομηνία να εμφανίζεται μόνο ως ημέρα και μήνας (μορφή "ηη/μμ"), όπως 31/12, ή να επιλέξετε ένας αριθμός να παρουσιάζεται με επιστημονική (εκθετική) μορφή, όπως 4E+08.

Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές γραμμές κειμένου μέσα σε ένα κελί με αναδίπλωση του κειμένου. Η αναδίπλωση κειμένου σε ένα κελί δεν επηρεάζει άλλα κελιά.

 1. Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να γίνει αναδίπλωση κειμένου.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στοίχιση, επιλέξτε Αναδίπλωση κειμένου.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το κείμενο είναι μια μεγάλη λέξη, δεν θα αναδίπλωση τους χαρακτήρες (δεν θα είναι η διαίρεση του word); αντί για αυτό, μπορείτε να αυξήσετε το πλάτος της στήλης ή μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς για να δείτε ολόκληρο το κείμενο. Εάν δεν εμφανίζεται όλο το κείμενο μετά την αναδίπλωση του κειμένου, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε το ύψος της γραμμής. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Προσαρμογή γραμμής.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναδίπλωση κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Αναδίπλωση κειμένου σε ένα κελί.

Αλλαγή της μορφής αριθμού

Στο Excel, η μορφή ενός κελιού είναι ξεχωριστή από τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κελί. Αυτή η διαφορά εμφάνισης μπορεί να έχει σημαντική επίδραση όταν τα δεδομένα είναι αριθμητικά. Για παράδειγμα, όταν ο αριθμός που πληκτρολογείτε στρογγυλοποιείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, στρογγυλοποιείται μόνο ο εμφανιζόμενος αριθμός. Οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν τον πραγματικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο κελί και όχι τον μορφοποιημένο αριθμό που εμφανίζεται. Συνεπώς, οι υπολογισμοί μπορεί να εμφανίζονται ανακριβείς λόγω στρογγυλοποίησης σε ένα ή περισσότερα κελιά.

Εφόσον πληκτρολογήσετε αριθμούς σε ένα κελί, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση στην οποία θα εμφανίζονται.

 1. Κάντε κλικ στο κελί που περιέχει τους αριθμούς που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και στη συνέχεια κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

  Η λίστα "Μορφή αριθμών" στην ομάδα "Αριθμός" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Για να επιλέξετε μια μορφοποίηση αριθμού από τη λίστα με τις διαθέσιμες μορφοποιήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερακαι στη συνέχεια κάντε κλικ στη μορφοποίηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη λίστα Κατηγορία.

Μορφοποίηση αριθμού ως κείμενο

Αριθμοί που δεν χρειάζεται να υπολογιστούν στο Excel, όπως αριθμοί τηλεφώνου, μπορούν να μορφοποιηθούν ως κείμενο, εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση "Κείμενο" σε κενά κελιά, πριν να τους πληκτρολογήσετε.

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Μορφή αριθμών και στη συνέχεια επιλέξτε Κείμενο.

  Η λίστα "Μορφή αριθμών" στην ομάδα "Αριθμός" στην "Κεντρική" καρτέλα

 3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε στο μορφοποιημένο κελί.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αριθμοί που πληκτρολογήσατε πριν από την εφαρμογή της μορφής κειμένου στα κελιά πρέπει να εισάγονται ξανά στα μορφοποιημένα κελιά. Για γρήγορη επανάληψη της καταχώρησης αριθμών ως κείμενο, επιλέξτε κάθε κελί, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×