Μη αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η δυνατότητα Αυτόματη δημιουργία μιας διαφάνειας σύνοψης που βασίζεται σε κείμενο ή μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων στην παρουσίασή σας δεν είναι διαθέσιμη στο PowerPoint. Αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο μια σύνοψη ή διαφάνεια πίνακα περιεχομένων με αντιγραφή οι τίτλοι των διαφανειών σε μια νέα διαφάνεια και πραγματοποίηση (προαιρετικά) μια υπερ-σύνδεση από κάθε μία.

Πρώτα, προσθέστε στη διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε μια σύνοψη ή έναν πίνακα περιεχομένων. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μιας διάταξης διαφάνειας που περιέχει τον τύπο των συμβόλων κράτησης θέσης κειμένου και τη διάταξη που θέλετε (όπως τίτλος και περιεχόμενο, δύο περιεχομένου ή σύγκρισης).

Οι συνδρομητές Office 365 να κάνετε αυτόματα έναν πίνακα περιεχομένων με βάση την εικόνα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ζουμ για το PowerPoint .

Αντιγραφή οι τίτλοι των διαφανειών από την προβολή διάρθρωσης

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιγράψετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών σας σε μία διαφάνεια είναι να χρησιμοποιήσετε την προβολή διάρθρωσης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάρθρωσης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο μικρογραφιών, τοποθετήστε το δείκτη σε Σύμπτυξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη όλων.

 3. Κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών που θέλετε να συμπεριλάβετε, και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αντιγραφή.

 4. Μετάβαση στο πλαίσιο κειμένου σε πίνακα περιεχομένων διαφάνειας και, στην κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Επικόλληση > Ειδική επικόλληση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, επιλέξτε Μορφοποιημένο κείμενο (RTF) ή Μη μορφοποιημένο κείμενο και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιλογές γραμματοσειράς στην κεντρική καρτέλα για να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας σας σύνοψη ή των περιεχομένων.

Δημιουργία υπερ-συνδέσεις σε τις μεμονωμένες διαφάνειες σε πίνακα περιεχομένων

Αφού έχετε τους τίτλους στον πίνακα περιεχομένων διαφάνειας, απενεργοποιήστε την κάθε μία σε μια υπερ-σύνδεση που να παραπέμπει στο αντίστοιχο διαφάνεια στην παρουσίασή σας.

 1. Επιλέξτε έναν από τους τίτλους που έχει επικολληθεί σε τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Σύνδεση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, επιλέξτε την καρτέλα θέση μέσα στο έγγραφο.

 4. Στο πλαίσιο Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο, στην περιοχή Οι τίτλοι των διαφανειών, επιλέξτε τον τίτλο της διαφάνειας που αντιστοιχεί στον τίτλο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση σε πίνακα του περιεχομένου διαφανειών.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για κάθε υπερ-σύνδεση που θέλετε να δημιουργήσετε στον πίνακα περιεχομένων.

Αντιγραφή οι τίτλοι των διαφανειών από την προβολή διάρθρωσης

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιγράψετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών σας σε μία διαφάνεια είναι να χρησιμοποιήσετε την προβολή διάρθρωσης.

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε την καρτέλα διάρθρωση.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο μικρογραφιών διάρθρωσης, τοποθετήστε το δείκτη σε Σύμπτυξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη όλων.

 3. Κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών που θέλετε να συμπεριλάβετε και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα (κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή ).

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου στη διαφάνειά σας σύνοψη ή της διάρθρωσης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα αρχική, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση > Ειδική επικόλληση.

 5. Στο πλαίσιο "Ειδική επικόλληση", επιλέξτε Μορφοποιημένο κείμενο (RTF) ή Μη μορφοποιημένο κείμενο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε επιλογές γραμματοσειράς στην καρτέλα αρχική για να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας σας περιεχόμενο.

Δημιουργία υπερ-συνδέσεις σε τις μεμονωμένες διαφάνειες σε πίνακα περιεχομένων

Αφού έχετε τους τίτλους στον πίνακα περιεχομένων διαφάνειας, απενεργοποιήστε την κάθε μία σε μια υπερ-σύνδεση που να παραπέμπει στο αντίστοιχο διαφάνεια στην παρουσίασή σας.

 1. Επιλέξτε έναν από τους τίτλους που έχει επικολληθεί σε τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε υπερ-σύνδεση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, επιλέξτε την καρτέλα θέση μέσα στο έγγραφο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε θέση μέσα στο έγγραφο, στην περιοχή Οι τίτλοι των διαφανειών, επιλέξτε τον τίτλο της διαφάνειας που αντιστοιχεί στον τίτλο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση σε πίνακα του περιεχομένου διαφανειών.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για κάθε υπερ-σύνδεση που θέλετε να δημιουργήσετε στον πίνακα περιεχομένων.

Αντιγραφή οι τίτλοι των διαφανειών από την προβολή διάρθρωσης

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιγράψετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών σας σε μία διαφάνεια είναι να χρησιμοποιήσετε την προβολή διάρθρωσης.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάρθρωσης.

 2. CTRL + κάντε κλικ στην επιλογή ή κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο μικρογραφιών, τοποθετήστε το δείκτη σε Σύμπτυξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη όλων.

 3. Κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών που θέλετε να συμπεριλάβετε και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τους. (Ctrl + κλικ ή κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.)

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου σε πίνακα περιεχομένων διαφάνειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία > Ειδική επικόλληση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, επιλέξτε Μορφοποιημένο κείμενο (RTF) ή Μη μορφοποιημένο κείμενο και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιλογές γραμματοσειράς στην κεντρική καρτέλα για να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας σας σύνοψη ή των περιεχομένων.

Δημιουργία υπερ-συνδέσεις σε τις μεμονωμένες διαφάνειες σε πίνακα περιεχομένων

Αφού έχετε τους τίτλους στον πίνακα περιεχομένων διαφάνειας, απενεργοποιήστε την κάθε μία σε μια υπερ-σύνδεση που να παραπέμπει στο αντίστοιχο διαφάνεια στην παρουσίασή σας.

 1. Επιλέξτε έναν από τους τίτλους που επικολλήσατε στον πίνακα περιεχομένου διαφάνειας.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, επιλέξτε υπερ-σύνδεση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, επιλέξτε την καρτέλα Έγγραφο.

 4. Επιλέξτε το τρίγωνο δίπλα στην επιλογή Οι τίτλοι των διαφανειών για να αναπτύξετε τη λίστα των οι τίτλοι των διαφανειών για την τρέχουσα παρουσίαση. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τίτλο της διαφάνειας που αντιστοιχεί στον τίτλο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση σε πίνακα του περιεχομένου διαφανειών.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-5 για κάθε υπερ-σύνδεση που θέλετε να δημιουργήσετε στον πίνακα περιεχομένων.

Αντιγραφή οι τίτλοι των διαφανειών από την προβολή διάρθρωσης

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιγράψετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών σας σε μία διαφάνεια είναι να χρησιμοποιήσετε την προβολή διάρθρωσης.

 1. Στο παράθυρο μικρογραφιών στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε την καρτέλα διάρθρωση.

 2. CTRL + κάντε κλικ στην επιλογή ή κάντε δεξί κλικ στο παράθυρο μικρογραφιών διάρθρωσης, τοποθετήστε το δείκτη σε Σύμπτυξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύμπτυξη όλων.

 3. Κάντε κλικ και σύρετε για να επιλέξετε όλες οι τίτλοι των διαφανειών που θέλετε να συμπεριλάβετε και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα (Ctrl + κλικ ή κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή ).

 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου στη διαφάνειά σας σύνοψη ή της διάρθρωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία > Ειδική επικόλληση.

 5. Στο την Ειδική επικόλληση, παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Μορφοποιημένο κείμενο (RTF) ή Μη μορφοποιημένο κείμενο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε επιλογές γραμματοσειράς στην καρτέλα αρχική για να αλλάξετε την εμφάνιση της λίστας σας περιεχόμενο.

Δημιουργία υπερ-συνδέσεις σε τις μεμονωμένες διαφάνειες σε πίνακα περιεχομένων

Αφού έχετε τους τίτλους στον πίνακα περιεχομένων διαφάνειας, απενεργοποιήστε την κάθε μία σε μια υπερ-σύνδεση που να παραπέμπει στο αντίστοιχο διαφάνεια στην παρουσίασή σας.

 1. Επιλέξτε έναν από τους τίτλους που έχει επικολληθεί σε τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων.

 2. Στο μενού Εισαγωγή, επιλέξτε υπερ-σύνδεση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, επιλέξτε την καρτέλα εγγράφου.

 4. Επιλέξτε εντοπίσετε.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε θέση μέσα στο έγγραφο, κάντε κλικ στο τρίγωνο δίπλα στην επιλογή Οι τίτλοι των διαφανειών για να αναπτύξετε τη λίστα των οι τίτλοι των διαφανειών για την τρέχουσα παρουσίαση. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον τίτλο της διαφάνειας που αντιστοιχεί στον τίτλο που επιλέξατε στο βήμα 1.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση σε πίνακα του περιεχομένου διαφανειών.

 7. Επαναλάβετε τα βήματα 1-6 για κάθε υπερ-σύνδεση που θέλετε να δημιουργήσετε στον πίνακα περιεχομένων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×